English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1937

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พระอุโบสถวัดบุปผารามวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1936

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการปฎิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่แม่แจ่มโมเดล จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนแม่แจ่ม เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1935

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปทช.) เพื่อเป็น Data Center ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1933

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอแม่สรวย และชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 25631 อ่านเพิ่มเติม...

gen1934

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนบ้านใหม่เจริญ หมู่ 14 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1932

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และร่วมพิธีถวายบังคมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1931

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ร่วมกันปลูกต้นพะยูงเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1930

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฎิบัติงาน คทช. อำเภอสันติสุข และชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1929

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้นที่คลองเปรมประชา – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1927

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หน้าลานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2041

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2039

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2040

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำรุง และดูแลรักษาต้นไม้ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2037

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม...

news2038

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1995

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับช่อง 7HD จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Green Knowledge” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ส่งเสริมความรู้สู่โลกสีเขียว ณ โรงเรียนสีวะรา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1994

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับช่อง 7HD ในโครงการ 7 สีปันรักให้โลก จัดกิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่แผ่นดิน” ปลูกป่าเสริมปีที่ 3 ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้ยืนต้นและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ บนพื้นที่ 60 ไร่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1993

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1992

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยได้เยี่ยมชมแปลงสร้างป่า สร้างรายได้ ณ บ้านช่างเคิ่งบน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1991

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี 2561 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1990

News image

รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1989

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1988

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ รายการ Zoom in สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในประเด็นสถานการณ์ป่าไม้ไทย ณ อาคารสโมสรใหญ่ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1987

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1984

News image

รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
     การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 10   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2561 
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญร่วมประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2561  
ขอเชิญผู้บริหารกรมป่าไม้ประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ.2561 
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
     เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 16 ปี  
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562    
กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ ภรรยานายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์     
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพ
      การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล"
  
กิจกรรมโครงการป่าในเมือง "คุ้มบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" 
โครงการป่าในเมือง "คุ้งบางกระเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2561 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2561  
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี พ.ศ.2561   
ขออนุมัติในหลักการ "โครงการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี   
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ
      ผู้มีผลงานดี เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี
   
ประชาสัมพันธ์งาน GSPA NIDA เสวนาวิชาการสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมีสู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ 
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "ความก้าวหน้าในการอนุวัติหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
      ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน"
  
ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง "แม่สอดกอดขุนเขา" โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" 
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 
แก้ไขกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ.สำนักพระราชวัง
การจัดซื้อเสื้อที่ระลึกงานกาชาดประจำปี 2561    
ขอเปลี่ยนแปลงเวลา การจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ขอข้อมูลกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะจัดภายในปี พ.ศ.2561 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
กิจกรรมประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561
การพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2561 
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสุวัฒน์ ควรชม
     อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
ขอแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการรับบริการตรวจและรักษา
     ทันตกรรม  ณ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
- ลุยจับไม้เถื่อนเครือ'มู่หลาน' (ไทยรัฐ 21 กันยายน 2561 หน้า 16)
-
4 ปีคดีตัดไม้-ล่าสัตว์พุ่งเสียหาย 9 หมื่นล. (มติชน 21 กันยายน 2561 หน้า 8)
-
Damage from forest abuse hits B100bn(Bangkok Post 21 กันยายน 2561 หน้า 4)
-
คปป.ถกแก้ลักลอบส่ง'ไม้มีค่า' (กรุงเทพธุรกิจ 21 กันยายน 2561 หน้า 16,13)
-
ภาพข่าว: กรมป่าไม้ มอบโล่เชิดชูเกียรติ ปตท. (ผู้จัดการรายวัน 360o 21 กันยายน 2561 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: มอบโล่ (บางกอกทูเดย์ 21 กันยายน 2561 หน้า 18)
-
บจธ.ระดมความเห็นตั้ง'ธ.ที่ดิน' วช.เร่งเครื่อง'ชุมชนไม้มีค่า' (ผู้จัดการรายวัน 360o 21 กันยายน 2561 หน้า 11)
-
วช.ลุยขับเคลื่อนโครงการ'ชุมชนไม้มีค่า' (แนวหน้า 21 กันยายน 2561 หน้า 9)
-
ภาพข่าว: พิภพ บุญธรรม (โลกวันนี้ 21 กันยายน 2561 หน้า 9)
-
ล่าโจรปล้น'พะยูง'ของกลาง (มติชน 21 กันยายน 2561 หน้า 9)
-
ภาพข่าว: ขโมยของกลาง (มติชน 21 กันยายน 2561 หน้า 9)
-
รวบเขมรตัด'พะยูง'ทับลาน (มติชน 21 กันยายน 2561 หน้า 5)
-
นิเวศน้ำซับคำป่าหลายกำลังถูกทำลาย จากการขอประทานบัตรทำเหมืองหินทราย  (ไทยโพสต์ 21 กันยายน 2561 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: ร่วมทำบุญ (สยามรัฐ 21 กันยายน 2561 หน้า 6)
-
'เมืองสามหมอก' ประชุมเตรียมพร้อม จัดทุ่งบัวตองบาน (สยามรัฐ 21 กันยายน 2561 หน้า 7)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: พระตัดไม้พะยูง (ไทยรัฐ 21 กันยายน 2561 หน้า 19)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2561
- ภาพข่าว: คอลัมน์ ที่นี่ กม.4.5: เชิงปฏิบัติการ (คมชัดลึก  20 ก.ย. 61  หน้า 10)
-
ภาพข่าว: อรรถพล เจริญชันษา (ไทยรัฐ  20 ก.ย. 61  หน้า 12)
-
1คอลัมน์ Live Release: "เอส เอฟ แจกกล้า รักษ์โอโซนโลก 2018"... (ผู้จัดการรายวัน 360º  20 ก.ย. 61  หน้า 18
-
ภาพข่าว: มอบโล่ (สยามรัฐ  20 ก.ย. 61  หน้า 6)
-
แผน3องค์กรชุมชนไม้มีค่าเพิ่มป่า-ดันศก. (กรุงเทพธุรกิจ  20 ก.ย. 61  หน้า 16,13)
-
ลุ้น"58ไม้ยืนต้น"ขอหลักประกัน พาณิชย์ขยายสิทธิ์เอกชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ (ประชาติธุรกิจ  20-23 ก.ย. 61  หน้า 3)
-
วช.เร่งบูรณาการโครงการชุมชนไม้มีค่า  (เดลินิวส์  20 ก.ย. 61  หน้า 24)
-
หนุนชุมชนปั๊มไม้เศรษฐกิจ 1 ล้านล้าน  (ไทยรัฐ  20 ก.ย. 61  หน้า 8)
-
ประชุมแก้ปัญหาสวนปาล์มกระบี่  (ไทยรัฐ  20 ก.ย. 61  หน้า 10)
-
บิ๊กตู่ปล่อยหาเสียงหลัง16ธ.ค. แฉชวนกาบัตรเสีย (ไทยรัฐ  20 ก.ย. 61  หน้า 1,12,13,15)
-
'บิ๊กตู่'ปัดตอบอนาคต (เดลินิวส์  20 ก.ย. 61  หน้า 1,2,9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
- โทรโข่งขยายข่าว: 4 ป่าชุมชนเข้ารอบสุดท้าย (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 61  หน้า 12)
-
'กัปตัน'ชวนสร้างโลกสีเขียว'เอสเอฟ'แจกกล้ารักษ์โอโซน (ไทยโพสต์  19 ก.ย. 61  หน้า 11)
-
สนธิกำลังลุยยึดไม้ชิงชันแปรรูปขนจากป่าที่น่านเร่งล่าตัวคนร้าย (แนวหน้า 19 ก.ย. 61  หน้า 2)
-
ครม.แก้กฎหมายขายฝากที่ดินเกษตร (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 61 หน้า 8)
-
รัฐหนุนปลูกไม้มีค่ามูลค่าล้านล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ 19 ก.ย. 61  หน้า 7)
-
เคาะ5พันล.คืนภาษีคนจน'จีพีเอสซี'ลุ้นดีลซื้อโกล์ว (มติชน 19 ก.ย. 61  หน้า 1,8)
-
คะแนนมากสุดได้ตั้งรบ.-นายก (มติชน 19 ก.ย. 61 หน้า 1,10,11)
-
นายกฯแฉเอง เกมป่วน ยุ'กาบัตรเสีย' (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 61  หน้า 1,13,14)
-
แม้วส่งซิกปลุกสมุน (ไทยโพสต์ 19 ก.ย. 61  หน้า 1,10)
-
แม้วโพสต์รำลึก12ปี (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 61  หน้า 1,2,8)
-
ปชป.ขอกกต.ประชุมใหญ่26ก.ย. ชี้ช่อง"จ้อน"ชิงหน (มติชน 19 ก.ย. 61  หน้า 1,10,11)
-
อดีตส.ส.เพื่อไทย โผล่ต้อนรับ'บิ๊กตู่' (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 61  หน้า 1,2,8)
-
อย่าให้วุ่นวาย ตู่จี้ท้องถิ่น จับตาเลือกตั้ง (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 61  หน้า 1,13,14,15)
-
บิ๊กตู่อ้อนอีกถ้าท้อแท้-ให้นึกถึงหน้าผม (ข่าวสด 19 ก.ย. 61  หน้า 1,10)
-
'ไทย-ลาว'ปกป้องป่าข้ามพรมแดน (แนวหน้า 19 ก.ย. 61  หน้า 8)
-
'ไทย-สปป.ลาว'ร่วมหารือการอนุรักษ์ป่า (สยามรัฐ 19 ก.ย. 61  หน้า 14)
-
ตั้ง'ชลำ อรรถธรรม'เลขาฯสช. (ข่าวสด 19 ก.ย. 61  หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 กันยายน 2561
- คอลัมน์: สังคมธุรกิจ (ข่าวหุ้น 18 ก.ย. 61 หน้า 3)
-
คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ (สยามรัฐ 18 ก.ย. 61  หน้า 4)
-
ภาพข่าว: ฝึกทบทวน (สยามรัฐ 18 ก.ย. 61  หน้า 6)
-
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบเก็บปาล์มฯ (ไทยรัฐ 18 ก.ย. 61  หน้า 15)
-
ภาพข่าว: ลอบตัด (มติชน 18 ก.ย. 61 หน้า 9)
-
คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: เป้า10ปีเกิด2หมื่นชุมชนไม้มีค่า (กรุงเทพธุรกิจ 18 ก.ย. 61  หน้า 24)
-
คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า (แนวหน้า 18 ก.ย. 61  หน้า 4)
-
"บิ๊กตู่"ลั่นไม่สร้างศัตรู แนะเลือกรัฐบาลให้ดี อย่าเอาอำนาจให้คนอื่น (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 18 ก.ย. 61  หน้า 1,11)
-
'นายกฯ'ย้ำอย่าให้อำนาจคนไม่ดี (สยามรัฐ 18 ก.ย. 61  หน้า 3)
-
คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม (ข่าวสด 18 ก.ย. 61  หน้า 4)
-
บิ๊กเต่าสั่งรื้อคดี มอดไม้ปี 55-56 (ไทยรัฐ 18 ก.ย. 61 หน้า 1,6)
-
'บิ๊กเต่า'สั่งรื้อคดีค้าไม้ข้ามชาติเครือข่ายมู่หลาน-โยงเสธ.บอย (มติชน 18 ก.ย. 61 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15-17 กันยายน 2561
- คอลัมน์: แวดวงรอบกรุง (ไทยรัฐ 15 ก.ย. 61  หน้า 10)
-
กับแกล้มการเมือง: ครม.เลย-เพชรบูรณ์ (เดลินิวส์ 15 ก.ย. 61 หน้า 2)
-
คอลัมน์: คัดข่าวกรองคน (เดลินิวส์ 16 ก.ย. 61  หน้า 5)
-
คลายล็อก9ข้อยังคุมออนไลน์ ม.44ชัด'ห้ามหาเสียง' ไฟเขียว'ประชุมพรรค' (มติชน 15 ก.ย. 61  หน้า 1,10,11)
-
งัด'ม.44'ห้ามหาเสียงออนไลน์ คสช.ไฟเขียว9ข้อ คลายล็อกประชุมพรรค  (มติชน 16 ก.ย. 61 หน้า 1,10,11)
-
ทุกพรรคโวยคุมโซเชี่ยลรบ.ชี้คลายล็อกทำตามขั้นตอน (ข่าวสด 17 ก.ย. 61  หน้า 1,10,11)
-
ครม.-สนช.พาเหรดพบปชช. (ไทยโพสต์  15 ก.ย. 61  หน้า 1,10)
-
'เพชรบูรณ์-เลย'กระหึ่ม ต้อนรับประยุทธ์สัญจร (แนวหน้า 16 ก.ย. 61  หน้า 1,2,9)
-
บทบรรณาธิการ: ประชุมครม.สัญจรครั้งที่ 7 (แนวหน้า 17 ก.ย. 61  หน้า 3)
-
ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพสมาชิก (สยามกีฬา 15 ก.ย. 61  หน้า 9)
-
'บิ๊กเต่า' รื้อคดี ยกฟ้องตัดไม้! ปี2555-2556 (ไทยรัฐ 17 ก.ย. 61 หน้า 15)
-
รื้อคดีค้าไม้เครือข่าย'มู่หลาน'ใหม่ (เดลินิวส์ 17 ก.ย. 61  หน้า 16)
-
คอลัมน์: เด่นทั่วไทย: สั่งรื้อคดีค้าไม้ข้ามชาติ  (โพสต์ทูเดย์ 17 ก.ย. 61  หน้า B10)
-
คอลัมน์: AROUND BANGKOK: สั่งรื้อคดีค้าไม้ข้ามชาติ (M2F 17 ก.ย. 61  หน้า 5) 
-
เยาวชนกล้ายิ้มภาคใต้ สอนเรียนรู้สัตว์ป่าต่อยอดชุมชน (ประชาชาธุรกิจ 17-19 ก.ย. 61  หน้า 32,31)
-
ยึดเรือขนพะยูงกลางทะเล (มติชน 16 ก.ย. 61  หน้า 11)
-
ข่าวสดทั่วไทย: ตราด-ยึดเรือขนไม้พะยูง (ข่าวสด 16 ก.ย. 61  หน้า 10)
-
'สุรศักดิ์'เร่งเพิ่มพื้นที่ป่า40% (มติชน 16 ก.ย. 61 หน้า 9)
-
'สุรศักดิ์'เร่งเพิ่มพื้นที่ป่า40% (มติชน 17 ก.ย. 61 หน้า 9)
-
ชงตั้งซี10-'รวีวรรณ'นั่งกรมน้ำ (มติชน 17 ก.ย. 61 หน้า 11)
-
อัดคสช.ตลกร้าย 'อ๋อย'โวย ยิ่งคลาย-ยิ่งล็อก เจตนาจะปิดปากนักการเมือง (ไทยรัฐ 17 ก.ย. 61  หน้า 1,11,15)
-
รัฐเข็นโปรเจคท์แก้จนเป็นของขวัญปชช. (เดลินิวส์ 17 ก.ย. 61  หน้า 3)
-
รายงานพิเศษ: อ.อ.ป.แจงย้าย หน.งานสวนป่าแม่สรอย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (สยามรัฐ 17 ก.ย. 61  หน้า 1,7)
-
การฟื้นฟูชุมชนประสบภัยดินถล่มชาวลัวะบ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ไทยโพสต์ 15 ก.ย. 61  หน้า 7)
-
โค่นปาล์ม 3 พันไร่ บ.เช่าที่ยังไม่ออก (ไทยรัฐ 15 ก.ย. 61  หน้า 10)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 225

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8585
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6897
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15482
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา68388
mod_vvisit_counterเดือนนี้170779
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา294884
mod_vvisit_counterทั้งหมด24402656

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]