English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1820

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่อง “การเตรียมการจัดประชุมทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายธรรมาภิบาลและการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT - VPA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1819

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1818

News image

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) จัดการบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ณ ห้อง MayFair Grand Ballroomชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1817

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1816

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” จัดโดยองค์การกำจัดน้ำเสีย ณ ห้องบีบีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1812

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1813

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1814

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมติดตามผลและมอบแนวทางการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1815

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปตรวจพื้นที่ผลการดำเนินงานแปลงฟื้นฟูสภาพป่า“ประชารัฐ พิทักษ์ป่า” บริเวณบ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1809

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1949

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1949

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1948

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฐานที่ 1 (ป่าแม่สอด) และเป็นประธานในการเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน” ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ท้องที่บ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1950

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปหมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1819

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1818

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560 จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1816

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทน มอบกล้าไม้ จำนวน 1,500 กล้า (กฤษณา ปีป ทองอุไร) ให้กับช่อง 7 เพื่อให้ดารา นักแสดงนำไปแจกให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 มิ.ย. 60 ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 และวันที่ 2 มิ.ย. 60 ที่ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ อ่านเพิ่มเติม...

1814

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1813

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1817

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2018 Landmark Scholarship Program เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1812

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ในระหว่างวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1811

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1809

News image

นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์รักษาการราชการแทนผุ้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1808

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญผู็มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "Introduction to ISO 37001 Anti-Bribery"
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Junior Professional officer Programme of UN Environment 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" 
ประกาศกรมป่าไม้ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่มีอยู่ในความครอบครอง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การจ้างเอกชนดำเนินงาน 
ทุนอบรม UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle 2017
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
การคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
     ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน  

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 06-08 พฤษภาคม 2560
- คอลัมน์ ข่าวสั้น: ทวงคืนผืนป่าเกาะพะงันกว่า 400 ไร่ (ไทยโพสต์ 8 พ.ค. 60 หน้า 10)
-
คอลัมน์ ล่าความจริงพิกัดข่าว: กรมอุทยานฯเต้นแจงข่าวแก๊งมอดไม้ทำลายป่า “พะงัน” (กรุงเทพธุรกิจ 8 พ.ค. 60 หน้า 16,14)
-
เปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า' ทวงคืนผืนป่า-ปราบปรามอิทธิพล (เดลินิวส์ 8 พ.ค. 60 หน้า 22)
-
กรมอุทยานฯแพ้คดีรุก'สิรินาถ' (มติชน 6 พ.ค. 60 หน้า 5)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: จัดระเบียบภูทับเบิก (ไทยรัฐ 6 พ.ค. 60 หน้า 15)
-
จัดระเบียบ 'ภูทับเบิก' แบ่ง 5 โซนชงเข้าครม. (มติชน 6 พ.ค. 60 หน้า 1,3)
-
จ่อดีเดย์รื้อถอนรีสอร์ต'ทับเบิก' (ข่าวสด 7 พ.ค. 60 หน้า 12)
-
ผวจ.เพชรบูรณ์ดีเดย์ 8 พฤษภาฯ รื้อ'ทับเบิกฮิลล์-กอดภูทับเบิก' (แนวหน้า 8 พ.ค. 60 หน้า 10)
-
เดลินิวส์: คดีบุกป่าเก็บเห็ด (เดลินิวส์ 8 พ.ค. 60 หน้า 3)
-
คอลัมน์ โลกทรรศน์ใหม่: ขออีกที...คดีเก็บเห็ด (เดลินิวส์ 8 พ.ค. 60 หน้า 10)
-
ชาวบ้านจับกลุ่มเห็นใจตายายติดคุก (มติชน 6 พ.ค. 60 หน้า 8)
-
ถอดบทเรียนคดีเก็บเห็ดกับ "สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล" โฆษกศาลยุติธรรม (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360o 6-12 พ.ค. 60 หน้า 12)
-
คอลัมน์ มุมกฎหมาย: เก็บเห็ด เรื่องดราม่าตา-ยาย (โพสต์ทูเดย์ 8 พ.ค. 60 หน้า V4)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น: ลำปางเร่งดับไฟป่า (มติชน 6 พ.ค. 60 หน้า 5)
-
ภาพข่าว: ดับไฟป่า (มติชน 6 พ.ค. 60 หน้า 5)
-
เคลียร์ยึดสวนปาล์มเอกชนกระบี่ (มติชน 7 พ.ค. 60 หน้า 10)
-
'มติชน-ข่าวสด'ปลูกต้นไม้อนุรักษ์ไม้หายากไว้บูรณะวัด (ข่าวสด 7 พ.ค. 60 หน้า 1,24)
-
คอลัมน์ เด่นทั่วไทย: หนุนยึดคืนที่ รอส.เขาค้อ (โพสต์ทูเดย์ 8 พ.ค. 60 หน้า B5)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ลักลอบขุดทราย (ไทยรัฐ 8 พ.ค. 60 หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น: ตรวจเส้นทางขนแรงงาน (สยามรัฐ 8 พ.ค. 60 หน้า 11)
-
ซีเอสอาร์ 'ราชบุรีโฮลดิ้ง' ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประชาชาติธุรกิจ 8-10 พ.ค. 60 หน้า 36,35)
-
คอลัมน์ น้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจไทย: ประชารัฐพัฒนาลุ่มน้ำ (มติชน 8 พ.ค. 60 หน้า 6)
-
บินสำรวจขนต่างด้าว-รุกป่า (ไทยรัฐ 8 พ.ค. 60 หน้า 10)
-
คอลัมน์ รู้ไปโม้ด: ป่าอนุรักษ์ (ข่าวสด 8 พ.ค. 60 หน้า 20)
-
คอลัมน์ ชีวิตต้องสู้...แม่ชื่อถ้วน พี่ชื่อชวน: บ้านเลขที่ 183 (โพสต์ทูเดย์ 7 พ.ค. 60 หน้า B4)
-
'บ้าน บ้าน : BAAN BAAN'เรื่องเล็ก ๆ ที่เป็นโจทย์ยากของสถาปนิก (เดลินิวส์ 6 พ.ค. 60 หน้า 13)
-
แจ้งจับมูลนิธิลวงไถ่พุทธรูปโบราณ 100 ล. พ่วงตุ๋นลงทุนแชร์ลูกโซ่ (มติชน 6 พ.ค. 60 หน้า 9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 พฤษภาคม 2560
- ดีเดย์8พ.ค.ลุยปูพรม พิสูจน์ตัวตนรอส.-นายทุนฮุบ"เขาค้อ" (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 5 พ.ค. 60 หน้า 15)
-
ป่าไม้งัด ม.25 ยึดที่คืน ป.ป.ท.จัดการทางหลวงฯตัดถนนผ่าป่าลำปาง (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 5 พ.ค. 60 หน้า 15)
-
เหะหะพาที: แก้ได้...ทำลายป่าน่าน ถ้า"บิ๊กตู่"...เอาจริง! (ไทยรัฐ 5 พ.ค. 60 หน้า 5)
-
กรมป่าไม้แจง!คดีฟ้องผัวเมีย (ไทยรัฐ 5 พ.ค. 60 หน้า 19)
-
ส่อง'ป่าดงระแนง' ชนวนเหตุจำคุก'ตายาย'5 ปี (มติชน 5 พ.ค. 60  หน้า 1,9)
-
ยธ.พร้อมช่วยนักโทษ'เก็บเห็ด' (มติชน 5 พ.ค. 60  หน้า 9)
-
เรื่องจากปก: ปิดคดี 2 ผัว-เมียกาฬสินธุ์ กับคำพิพากษา ที่มีอะไรมากกว่า 'เก็บเห็ด' (เนชั่นสุดสัปดาห์ 5-11 พ.ค. 60  หน้า 1,6,7)
-
จัดระเบียบ'ภูทับเบิก'แบ่ง5โซน (มติชน 5 พ.ค. 60  หน้า 8)
-
กรมอุทยานฯแพ้คดีรุก'สิรินาถ' (มติชน 5 พ.ค. 60  หน้า 9)
-
ยึดบ้านไม้สักรุกพื้นที่อุทยานฯทุ่งแสลงหลวง (M2F 5 พ.ค. 60  หน้า 7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 04 พฤษภาคม 2560
- กรมป่าไม้แจง!คดีฟ้องผัวเมีย (ไทยรัฐ  4 พ.ค. 60  หน้า 15)
-
ยธ.พร้อมช่วยนักโทษ'เก็บเห็ด' (มติชน  4 พ.ค. 60  หน้า 9)
-
คอลัมน์ ณ มุมขวา: ยุคกระแสลวง (โพสต์ทูเดย์  4 พ.ค. 60  หน้า V3)
-
ฎีกาจำคุก5ปี ผัวเมีย'เก็บเห็ด' (ไทยรัฐ  4 พ.ค. 60  หน้า 1,13,15)
-
ฎีกาคุก'ตายาย'5ปีรุกป่า72ไร่-ตัดสัก (มติชน  4 พ.ค. 60  หน้า 1,9)
-
โอดออป.แย่งที่ดินทำกินวอนภาครัฐเร่งแก้ปัญหา (ไทยโพสต์  4 พ.ค. 60  หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 03 พฤษภาคม 2560
- กรมป่าไม้ลุยรีสอร์ตรุกป่าสงวนฯเขาค้อ มี 694 รายใช้เวลาสอบ 90 วัน ไร้สิทธิเพิกถอนทันที (ไทยรัฐ 3 พ.ค. 60  หน้า 12)
-
ฎีกาแก้จำคุก5ปี ผัวเมีย'รุกป่า72ไร่' ไม่ใช่แค่'เก็บเห็ด'คอตกเข้าเรือนจำ (ไทยรัฐ 3 พ.ค. 60  หน้า 1,12)
-
ตายายเก็บเห็ดเจอคุก5ปี 'ฎีกา'ลดโทษให้จ่อขอรื้อฟื้นคดี (เดลินิวส์ 3 พ.ค. 60  หน้า 1,13)
-
ให้2ล้านช่วยตายายเก็บเห็ดสู้คดี (เดลินิวส์ 3 พ.ค. 60  หน้า 9)
-
ศาลฎีกาคุก'ตายาย'5ปีคดีดังรุกป่า-ตัดไม้สัก สั่งแก้โทษจากเดิม 15 ปี โฆษกศาลยุติธรรมแจงคำตัดสินไม่เกี่ยวรวยจน ทนายเตรียมยื่นรื้อคดี (มติชน 3 พ.ค. 60  หน้า 1,9)
-
ตายายเก็บเห็ดศาลตัดสิน2พ.ค.ร้องยธ.ช่วยเหลือเงินประกันตัว (มติชน 3 พ.ค. 60  หน้า 8)
-
ภาพข่าว: ฎีกาคุก (มติชน 3 พ.ค. 60  หน้า 12)
-
ศาลฎีกาลดโทษคุก5ปี-ตายาย  (ข่าวสด 3 พ.ค. 60  หน้า 7)
-
กวนน้ำให้ใส: ขอความเป็นธรรมได้แต่อย่าแซะศาลยุติธรรม (แนวหน้า 3 พ.ค. 60  หน้า 5)
-
ฎีกาจำคุกคนละ5ปี'ตายายเก็บเห็ด' ชี้ชัดร่วมครอบครองไม้-ยธ.แนะ2ทางออก (คม ชัด ลึก 3 พ.ค. 60  หน้า 1,12)
-
ปิดคดีตายายเก็บเห็ดกับคำถามถึงนายทุนมอดไม้ (คม ชัด ลึก 3 พ.ค. 60  หน้า 1,4)
-
ศาลฎีกาลดโทษคุก5ปี'ตา-ยาย'จ่อขอรื้อฟื้นคดี (กรุงเทพธุรกิจ 3 พ.ค. 60  หน้า 16,13)
-
คอลัมน์ จับทวน 4.0: ดราม่าเก็บเห็ด (โพสต์ทูเดย์ 3 พ.ค. 60  หน้า V4)
-
คุก5ปีศาลไม่เชื่อเก็บเห็ด (โพสต์ทูเดย์ 3 พ.ค. 60  หน้า B6)
-
คอลัมน์ เปลวสีเงิน คนปลายซอย: ข่าวดรามา 'ตา-ยาย'เก็บเห็ด (ไทยโพสต์ 3 พ.ค. 60 หน้า 5)
-
ฎีกาคุก5ปี2ผัว-เมียรุกป่าฯตัดตอน'ทุนใหญ่'ลอยนวล (ไทยโพสต์ 3 พ.ค. 60 หน้า 1,12)
-
ฎีกาจำคุก5ปี 2ผัวเมียรุกป่า ทนายดิ้นรื้อคดี (ผู้จัดการรายวัน 360 3 พ.ค. 60 หน้า 1,11)
-
ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 5 ปี สามีภรรยาคดีเก็บเห็ด ((new)108 3 พ.ค. 60 หน้า 5)
-
ยุติธรรมแนะ2ทางรอดคุก (M2F 3 พ.ค. 60  หน้า 5)
-
ศาลฎีกาจำคุก5ปีสองตา-ยายทนายเอาผิดป่าไม้ทำหลักฐานเท็จ (สยามรัฐ 3 พ.ค. 60  หน้า 1,8)
-
ผวจ.อุตรดิตถ์ถกปัญหารุกที่ดินรัฐ (สยามรัฐ 3 พ.ค. 60  หน้า 10)
-
อบต.อัยเยอร์เวงจัดค่ายเยาวชนหนุนสำนึกรักษ์ป่า (สยามรัฐ 3 พ.ค. 60  หน้า 10)
-
สกู๊ปหน้า1: ฟ้าประทานต้นน้ำน่าน ทุนนิยมพืชเฮงซวย (ไทยรัฐ 3 พ.ค. 60  หน้า 1,5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 02 พฤษภาคม 2560
- อธิบดีกรมป่าไม้ทวงคืนพื้นที่เขาค้อติดตามแก้ปัญหาการบุกรุก/ตรวจสอบ 27 รีสอร์ต สู่กระบวนการ ก.ม. (สยามรัฐ 2 พ.ค. 60  หน้า 11)
-
คอลัมน์ ประเด็นร้อน (โพสต์ทูเดย์  2 พ.ค. 60  หน้า A2)
-
ข่าวสดปลูกสักครั้ง8คึกคักที่นครปฐมแจกทุนหลายรร. (ข่าวสด  2 พ.ค. 60  หน้า 1,12)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 155

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559 วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5129
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้15698
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้52692
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา123715
mod_vvisit_counterเดือนนี้487720
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา449008
mod_vvisit_counterทั้งหมด18390990

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]