English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1803

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ" จำนวน 31 หลังจากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1802

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1801

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกประจำปี 2560 ณ ฮอล 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1800

News image

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 3 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

gen1799

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1798

News image

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้ทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินี และทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1797

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพฯ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1796

News image

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1795

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุม Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1794

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรม “Big Cleaning Day ร่วมใจ ฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ณ ศูนย์ประสานงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1926

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2560 จากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1925

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ VIDEO conference หารือการดำเนินการตามตัวชี้วัด ปี 2560 เรื่อง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การเบิกจ่ายงบประมาณ การทวงคืนผืนป่า (การดำเนินคดีตามมาตรา 25) ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1924

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ในส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1922

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการไม้ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1808

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1807

News image

นายจเรศักด์นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1806

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1805

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากกรมป่าไม้แห่งชาติจีน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1804

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ Video Conference ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนัก ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1803

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1802

News image

นายสุรัตน์ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Training Course and Study Visit on Forest-based Ecotourism Management in Thailand” (การฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานในประเทศไทย)ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1801

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1800

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” ณ บ้านซำบุ่น ต.ศิลา อ .หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1799

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านแก่งไฮ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" 
ประกาศกรมป่าไม้ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่มีอยู่ในความครอบครอง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การจ้างเอกชนดำเนินงาน 
ทุนอบรม UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle 2017
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
การคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
     ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน  
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองสุขภาพ (โรงพยาบาลบางประกอก 9 ฯ) 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย" 
ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชา 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 
การจัดข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
การจัดกิจกรรมตักบาตร (ถวายเพล) พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป  
การจัดทำปฏิทินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ขออนุมัติจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 04-06 มีนาคม 2560
- ภาพข่าว: ไฟป่า ภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ของกรมป่าไม้ (แนวหน้า 5 มี.ค. 60 หน้า 1)
- คอลัมน์: จับประเด็น จากกรณีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ (ไทยรัฐ 4 มี.ค. 60 หน้า 3)
- ก.ทรัพย์ฯตรวจผืนป่าบนเกาะพยามโซนแดง-ผิดชัดเจน9แปลง (ข่าวสด 7 มี.ค. 60 หน้า 6)
- รายงาน: ทวงคืน 'เกาะพยาม-มัลดีฟส์เมืองไทย' ในเงื้อมมือนายทุนที่รอพิสูจน์อำนาจ คสช. (ผู้จัดการรายวัน 360o 6 มี.ค. 60 หน้า 1 ,15)
- ร้องสร้างสไลเดอร์ใหญ่บนภูเขานอภ.พะงันสั่งตรวจสอบ (ข่าวสด 5 มี.ค. 60 หน้า 6)
- นอภ.สั่งรื้อ'สไลเดอร์'15วันเจ้าของอ้างสร้างรับนักเที่ยว (มติชน 5 มี.ค. 60 หน้า 10)
- สอบรีสอร์ทเกาะเต่ารุกที่จี้รื้อสไลเดอร์ฉาวใน15วัน (แนวหน้า 4 มี.ค. 60 หน้า 1 ,11)
- สั่งรื้อสไลเดอร์รีสอร์ทบนเกาะเต่า (คมชัดลึก 4 มี.ค. 60 หน้า 3)
- ภาพข่าว: เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 2 (ไทยโพสต์ 4 มี.ค. 60 หน้า 24)
- คอลัมน์: สยามดารา Society (สยามกีฬา 4 มี.ค. 60 หน้า 4)
- ภาพข่าว: ร่วมฟื้นฟู (ประชาชาติธุรกิจ 6-8 มี.ค. 60 หน้า 26)
- คอลัมน์: สะบัดร้อนสะบัดหนาว: มหกรรมเผาป่า...เริ่มแล้ว (สยามธุรกิจ 4-10 มี.ค. 60 หน้า 3)
- นายอำเภอสอยดาวเร่งช่วยเหลือชาวบ้านกว่า2พันคนไร้ไฟฟ้าใช้ (สยามรัฐ 6 มี.ค. 60 หน้า 10)
- ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนเข้มคุมไฟป่า (เดลินิวส์ 6 มี.ค. 60 หน้า 14)
- ลำปางฝุ่นควันไฟสูงสุด (มติชน 6 มี.ค. 60 หน้า 9)
- ทหาร200ค้นสนามกีฬาอบจ.พิจิตร (สยามรัฐ 6 มี.ค. 60 หน้า 10)
- คอลัมน์ NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย: ต้นไม้กับเมือง (ไทยโพสต์ 4 มี.ค. 60 หน้า 12)
- คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน: 'งานช้าง'สางไม่จบกระทบชิ่งท็อปบู๊ต (เดลินิวส์ 6 มี.ค. 60 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 03 มีนาคม 2560
- จับประเด็น (ไทยรัฐ  3 มี.ค. 60  หน้า 3)
-
รุกป่าสงวนฯก่อน17มิ.ย.57ไม่ผิด (เดลินิวส์  3 มี.ค. 60  หน้า 9)
-
นิรโทษกรรมรุกป่าก่อนปี57 ให้ชาวบ้านยอม-คืนที่ แต่นายทุนไม่มียกเว้น ร้องรีสอร์ตกินยอดเขา (ไทยรัฐ 3 มี.ค. 60 หน้า 1,14)
-
พบ8จุดตัดถนนโค่นป่าเบตง ต้นน้ำของ'เขื่อนบางลาง'คาดนายทุนร่วมมือจนท.รัฐอ้างหนุนท่องเที่ยว-จุดชมวิว คนจนยึดป่าเฮ-จ่อได้นิรโทษ (มติชน  3 มี.ค. 60 หน้า 1,8)
-
'นิรโทษรุกป่า'คืนแล้ว7พันไร่ (ข่าวสด  3 มี.ค. 60  หน้า 1,12)
-
ภาพข่าว: สไลเดอร์ (มติชน  3 มี.ค. 60  หน้า 10)
-
ลุยสอบรีสอร์ตหรูรุกเกาะเต่า (ข่าวสด  3 มี.ค. 60  หน้า 12)
-
เกาะติดวิกฤติไฟใต้: นวัตกรรมใหม่ของมหา'ลัยป่า (สยามรัฐ 3 มี.ค. 60  หน้า 5)
-
'Pets Show'งานแสดงสัตว์เลี้ยงแห่งปี (บางกอกทูเดย์  3-9 มี.ค. 60  หน้า 31)
-
ไฟป่าเผาเทือกเขาภูแลนคา (ข่าวสด  3 มี.ค. 60  หน้า 6)
-
ภาพข่าว: ห้องเรียนธรรมชาติ (ผู้จัดการรายวัน 360˚  3 มี.ค. 60  หน้า 10)
-
Alro vows to raze illegal island resorts (Bangkok Post  3 มี.ค. 60  หน้า 3)
-
ค้นสำนักธรรม'เจ้าหญิงเมืองแก้ว' (มติชน  3 มี.ค. 60  หน้า 3)
-
ประจานพวกโลกสวย'ทำเท่'ปลูกป่า!!?? ปล่อยแห้งตายเกลี้ยงแถมทิ้งขยะพลาสติก (ผู้จัดการรายวัน 360˚  3 มี.ค. 60  หน้า 3)
-
โลกหมุนเร็ว: เรื่องเกิดที่ฝาง (มติชนสุดสัปดาห์  3-9 มี.ค. 60  หน้า 45)
-
'จุมพล'นอนคุกสารภาพ'รุกป่า' ศาลโคราชให้ฝากขังคุมเข้ากทม.สอบเข้มเมียยังไม่เข้ามอบตัว ปปช.เล็งเชือดม.157 (มติชน  3 มี.ค. 60 หน้า 1,8,9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 02 มีนาคม 2560
- นิรโทษกรรม รุกป่าก่อนปี 57 (ไทยรัฐ 2 มี.ค. 60 หน้า 1,6)
-
ตัดถนนโค่นป่าเบตงอ้าง'หนุนท่องเที่ยว'นิรโทษ'คนจน'ยึดป่า (มติชน  2 มี.ค. 60 หน้า 1,8)
-
นิรโทษรุกป่าหากคืนให้รัฐไม่ดำเนินคดี (โพสต์ทูเดย์  2 มี.ค. 60  หน้า B5)
-
RFD grants villagers forest land amnesty (Bangkok Post  2 มี.ค. 60  หน้า 2)
-
ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เตรียมงาน (สยามรัฐ  2 มี.ค. 60  หน้า 4)
-
ภาพข่าว: งานเพ็ทโชว์ (โพสต์ทูเดย์  2 มี.ค. 60  หน้า A4)
-
ภาพข่าว: ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ (โลกวันนี้  2 มี.ค. 60  หน้า 14)
-
ภาพข่าว: รุกป่า (มติชน  2 มี.ค. 60  หน้า 12)
-
ปางช้างเชียงใหม่กระอักหมอกควัน (มติชน  2 มี.ค. 60  หน้า 5)
-
ข่าวสั้น: บุกรุกแผ้วถางป่า (สยามรัฐ  2 มี.ค. 60  หน้า 10)
-
ลุยตรวจสำนักปฏิบัติธรรมรุกที่ ภ.ท.บ.5 (คม ชัด ลึก  2 มี.ค. 60  หน้า 3)
-
"ฝนหลวง" เปิดยุทธการสู้ภัยแล้ง นำศ่าสตร์ของราชา ช่วยประชาชนทั่วไทย (ไทยโพสต์  2 มี.ค. 60  หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 01 มีนาคม 2560
- สกู๊ปพิเศษ: นำศาสตร์ของพระราชา ช่วยประชาชนทั่วไทยสู้ภัยแล้ง (สยามรัฐ 1 มี.ค. 60  หน้า 11)
-
ปฏิทินกิจกรรม (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 1 มี.ค. 60  หน้า 19)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
- สกู๊ปพิเศษ: บูรณาการ 3 หน่วยงาน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (สยามรัฐ  28 ก.พ. 60  หน้า 10)
-
เดินหน้าจับนายทุนรุกป่า-ยันไร้ปัญหาแม้ทหารไม่เข้าร่วม (ไทยโพสต์ 28 ก.พ. 60  หน้า 3)
-
ภาพข่าว: แถลงผลการทวงคืนผืนป่า (ข่าวสด  28 ก.พ. 60  หน้า 7)
-
ข่าวสดทั่วไทย: สามหมอก-ดับไฟป่า (ข่าวสด 28 ก.พ. 60  หน้า 12)
-
ให้ออกไว้ก่อน พล.ต.ต.รุกทับลาน ทำบ้านตากอากาศให้จุมพลมั่นหมาย ลูกน้องว่า-อย่าซ้ำ! (ไทยรัฐ  28 ก.พ. 60  หน้า 1,12)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 147

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้589
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9763
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้589
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา73085
mod_vvisit_counterเดือนนี้402315
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา392766
mod_vvisit_counterทั้งหมด17436308

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: webmaster@forest.go.th Thailand Web Stat