English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
กรมป่าไม้ โดยศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านไอที เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ขอบคุณค่ะ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1830

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1829

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1828

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1827

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560”โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1826

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1825

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1824

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1823

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1822

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และMr.JORGE RODRIGUDX ROMERO รองหัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการเจรจาระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ณ ห้องลาดพร้าว 1 เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1821

News image

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1979

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1980

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Samsung Galaxy A7 จำนวน 424 เครื่อง จากนายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มทรู โดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1977

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกในการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมการกรีดยางพาราต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 5 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1978

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการครอบครองที่ดินในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1833

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1837

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานกรมป่าไม้ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1834

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง บ้านมะกอก - นาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1835

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1836

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ บริเวณมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1832

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่จัดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง เนื้อที่ 65 ไร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1838

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินฯ จาก กรมป่าไม้ และบริษัทฯ เดินทางไปตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนภูตะเภา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1830

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย) เพื่อตรวจสอบและร่วมประชุมหารือข้อเสนอของกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการลักลอบส่งออกไม้มีค่าหายากข้ามชาติไปยังต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1829

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูปของ บริษัท โกลด์วู๊ด จำกัด เลขที่ 130/8 ถนนนิมิตใหม่ แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1831

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศได้นำกลับไปปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560   
นางวรนัย พฤกษะวัน มารดาของนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเลื่อนการเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักส่งเสริมปลูกป่า
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนท่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560
- 'ศรีวราห์'สั่งตัดไม้พะยูงทับบ้าน (เดลินิวส์ 28 มิ.ย. 60 หน้า 13)
-
ตร.ช่วยตัดให้แล้วพะยูงล้มทับบ้าน-ไม่กล้ารื้อเจ้าของผวา-กลัวโดนจับ (ข่าวสด 28 มิ.ย. 60 หน้า 1,2)
-
ไทยหวังเฟล็กทีขายไม้คุณธรรมส่งเสริมสวนป่าในอนาคต (มติชน 28 มิ.ย. 60 หน้า 7)
-
"บิ๊กเต่า" ย้ำท่าทีต่อ 4 ชาติลุ่มน้ำโขงยืนยันต้องบริหารทรัพยากรร่วมกัน (ไทยโพสต์ 28 มิ.ย. 60 หน้า 2)
-
ทส.ย้ำท่าทีไทยต่อ 4 ชาติลุ่มน้ำโขง (ไทยรัฐ 28 มิ.ย. 60 หน้า 12)
-
จ่อผุดสนามบินพังงากระตุ้นศก.บริษัทเอกชนขอใช้พท.กว่า 2 พันไร่ (สยามรัฐ 28 มิ.ย. 60 หน้า 10)
-
คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา: ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรปลุกปกป้อง’ “ห้วยอะนะ” (ข่าวสด 28 มิ.ย. 60 หน้า 19)
-
คอลัมน์ รอบรั้วภาครัฐ (โพสต์ทูเดย์ 28 มิ.ย. 60 หน้า C5)
-
คอลัมน์ เดินหน้าเลี้ยวซ้าย: เข้มถ่ายทอดเทคโนโลยี (เดลินิวส์ 28 มิ.ย. 60 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560
- กรมป่าไม้ยังไม่พิจารณาสร้างสนามบินในป่าสงวนฯ (เดลินิวส์ 27 มิ.ย. 60 หน้า 22)
-
ไม้พะยูงโค่นทับบ้านแต่ตัดไม่ได้ (เดลินิวส์ 27 มิ.ย. 60 หน้า 8)
-
ร้องช่วยพะยูงล้มทับบ้าน-ไม่กล้าตัด (มติชน 27 มิ.ย. 60 หน้า 9)
-
คอลัมน์ จับทวน 4.0: ข้าราชการ 0.4 (โพสต์ทูเดย์ 27 มิ.ย. 60 หน้า V4)
-
คอลัมน์ สถานการณ์เด่น (โพสต์ทูเดย์ 27 มิ.ย. 60 หน้า A2)
-
คอลัมน์ ฉุก(ละหุก)คิด: รัฐราชการ! (โลกวันนี้ 27 มิ.ย. 60 หน้า 1,3)
-
คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว (ผู้จัดการรายวัน 360o 27 มิ.ย. 60 หน้า 2)
-
'ท่าปลา'เฮ-สนช.ช่วยประชาชนผลักดัน-ได้รับเอกสารสิทธิที่ดิน (มติชน 27 มิ.ย. 60 หน้า 22)
-
ไทยหวังเฟล็กทีขายไม้คุณธรรม ส่งเสริมสวนป่าในอนาคต (มติชน 27 มิ.ย. 60 หน้า 7)
-
ภาพข่าว: ร่วมมือ (ข่าวสด 27 มิ.ย. 60 หน้า 6)
-
คอลัมน์ Live Release: ซีพีเอฟ ปลูกป่า 'เขาพระยาเดินธง' จ.ลพบุรี (ผู้จัดการรายวัน 360o 27 มิ.ย. 60 หน้า 18)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560
- 'ป่าไม้'-แตะเบรกบางกอกแอร์เวย์ทำสนามบินพังงา (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 60 หน้า 15)
-
คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน: 'สนามบิน'สะเทือนกระทรวงทรัพยากรฯ (เดลินิวส์ 26 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
ยังไม่อนุญาตสร้างสนามบินพังงา อธิบดีกรมป่าไม้ยันต้องรอผลอีไอเอ (มติชน 24 มิ.ย. 60 หน้า 7)
-
พิรุธฮั้วป่าพังงา ป่าไม้ควงBAชี้'เสื่อมโทรม' (ฐานเศรษฐกิจ 25-28 มิ.ย. 60 หน้า 1,2)
-
ทส.ขอดูพื้นที่ผุดสนามบินพังงา (มติชน 25 มิ.ย. 60 หน้า 12)
-
คอลัมน์ ที่นี่...ไม่มีความลับ (ฐานเศรษฐกิจ 25-28 มิ.ย. 60 หน้า 1,16)
-
อาเซียนชื่นชมไทยตั้ง "ป่าภาคประชาชน" เพิ่มป่าร้อยละ 32 เป็น 40 (ไทยรัฐ 26 มิ.ย. 60 หน้า 12)
-
ภาพข่าว: นายวิจารย์ สิมาฉายา (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 60 หน้า 12)
-
ฟื้นฟูป่าน่านแนวพระราชดำริ "พระเทพฯ" ชูเป็นต้นแบบฟื้นฟูป่าต้นน้ำทั่วประเทศ (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 60 หน้า 12)
-
ปมขัดแย้ง..หลังภารกิจ 3 ทีมพิฆาต'ยึดคืน'อุทยาน (คมชัดลึก 26 มิ.ย. 60 หน้า 1,3)
-
คอลัมน์ เส้นทางสีเขียว: สวนสมุนไพรแหล่งเรียนรู้ชุมชน (คมชัดลึก 25 มิ.ย. 60 หน้า 5)
-
เอกชนร่วมฟื้นป่าต้นน้ำ (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 60 หน้า 23)
-
ขึ้นทะเบียนสวนป่าเปิดทาง'ชุบไม้'โค่นสักทอง (คมชัดลึก 26 มิ.ย. 60 หน้า 5)
-
Mountain resort operators defy demolition order (Bangkok Post 25 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
คอลัมน์ สังคมข่าว (เดลินิวส์ 24 มิ.ย. 60 หน้า 5)
-
'Voices for Mekong Forests' หยุดไม้เถื่อน สร้างพื้นที่สีเขียวลุ่มน้ำโขง (ไทยโพสต์ 25 มิ.ย. 60 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: แหกด่าน (แนวหน้า 25 มิ.ย. 60 หน้า 1)
-
รวบหนุ่มอุบลฯควบเก๋งซุกไม้พะยูง (แนวหน้า 25 มิ.ย. 60 หน้า 9)
-
ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มชูศาสตร์พระราชาปลูกป่าในใจคน (ประชาชาติธุรกิจ 26-28 มิ.ย. 60 หน้า 36,35)
-
ปลื้ม'ต่างชาติ'ตอบรับ ปลุกลงทุน-ดูพื้นที่อีอีซี (มติชน 24 มิ.ย. 60 หน้า 1,9,12)
-
เคาะรถไฟจีนก.ค. เปิดพีพีพีดึงลงขัน (โพสต์ทูเดย์ 24 มิ.ย. 60 หน้า A1,A2)
-
'อาคม'ชี้จีนยอมรับยันไม่เสียเปรียบกลับได้ประโยชน์ เปิด 5 เงื่อนไขรถไฟไทย-จีน (กรุงเทพธุรกิจ 24 มิ.ย. 60 หน้า 1,4)
-
จำเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเอเชีย-ยุโรป (ไทยโพสต์ 24 มิ.ย. 60 หน้า 8)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
- ยังไม่อนุญาตสร้างสนามบินพังงา อธิบดีกรมป่าไม้ยันต้องรอผลอีไอเอ (มติชน  23 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
จับใหญ่รุกป่า 400 ราย ที่แม่ฮ่องสอน ปลอมเอกสารลอบตัดไม้ขายพื้นที่7.8พันไร่ (ไทยรัฐ  23 มิ.ย. 60 หน้า 1,12)
-
บิ๊กกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจเอกสารสิทธิที่ดิน (เดลินิวส์  23 มิ.ย. 60  หน้า 22)
-
กรมป่าไม้พร้อมลุยตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่แม่ฮ่องสอน (ไทยโพสต์  23 มิ.ย. 60  หน้า 3)
-
"เวียงสาโมเดล"ต้นแบบฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (ข่าวสด  23 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
กสม.ติงรัฐตีความก.ม.กระทบสิทธิปชช. (เดลินิวส์  23 มิ.ย. 60  หน้า 3)
-
ภาพข่าว: ตรวจยึดไม้ (สยามรัฐ  23 มิ.ย. 60  หน้า 14)
-
พิษหึงอดีตเมียมีดปักหลังเจ็บ (ไทยรัฐ  23 มิ.ย. 60  หน้า 19)
-
คอลัมน์: โดยวิธีของเราเอง: ระหว่างทางไป : ท่าลี่ถึงหลวงพระบาง (คมชัดลึก  23 มิ.ย. 60  หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560
- ภาพข่าว: ซอกแซก108: ฟื้นฟูป่า (ข่าวสด  22 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
ต้านBAรุกป่า สร้างสนามบินพังงาทับป่าชายเลน ลุ้นผลสอบกระทรวงทรัพย์ (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. 60  หน้า 1,2)
-
บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ: หยุดสนามบินพังงา  (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. 60  หน้า 1,6)
-
ผู้ว่าฯพังงาให้กรมป่าไม้ชี้ขาด (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. 60  หน้า 2)
-
สั่งกรมป่าไม้เร่งผลิต "รุกขกร" ดูแลต้นไม้ (ไทยรัฐ  22 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
กรมป่าไม้เร่งผลิต รุกขกร เพิ่มเครือข่ายดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี  (ข่าวสด  22 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
กรมป่าไม้ผลิต'รุกขกร'เพิ่มเครือข่ายดูแลต้นไม้  (เดลินิวส์  22 มิ.ย. 60  หน้า 22)
-
ตั้งทีมสำรวจ รุกล้ำลำน้ำ หลังปลดล็อก 'ขยายเวลา' บังคับใช้ กม.  (ประชาชาติธุรกิจ  22-25 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ / ข่าวสังคมทั่วไทย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้  (สยามรัฐ  22 มิ.ย. 60  หน้า 4)
-
คอลัมน์: ที่นี่...ไม่มีความลับ  (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. 60  หน้า 1,16)
-
'แม่แจ่มโมเดล'ทางเลือกชุมชน ปลูกพืชผสม-เร่งฟื้นฟูป่ายั่งยืน  (ไทยโพสต์   22 มิ.ย. 60  หน้า 18)
-
หัวข้อข่าว: ประกาศิต คสช. เปิดช่องนายทุน ยึดที่สปก.  (โพสต์ทูเดย์  22 มิ.ย. 60  หน้า A1)
-
จ่อจับ400รายปลอมเอกสารบุกรุกป่าตัดไม้  (ไทยรัฐ  22 มิ.ย. 60  หน้า 15) 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 162

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4615
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6269
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10884
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา70412
mod_vvisit_counterเดือนนี้218075
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา372118
mod_vvisit_counterทั้งหมด19031833

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]