English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1954

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1955

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการนิเทศและติดตามการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ท้องที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1952

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ และพบปะประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1953

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ พบปะประชาชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง และร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1951

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1950

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1948

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1949

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1947

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1946

News image

นายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เปิดการประชุมและร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2054

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2053

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า (ศปก.พป. ส่วนหน้า) และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศปก.พป. ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2052

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ร่วมงาน “การตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ปี 2562 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2051

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2049

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

2014

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในรอบเช้าจำนวน 28 รายปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประจำพื้นที่จำนวน 16 จุด ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

2013

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “7 สี คิดดี คิดส์เดย์” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

2012

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

2011

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 29 ราย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ในช่วงเช้า ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

Hot News

pin1608

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กของขวัญให้กรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแจกให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่ได้ถวายงานสนองพระราชดำริตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560... อ่านเพิ่มเติม

pin1607

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไดอารีประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561... อ่านเพิ่มเติม

pin1606

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระธาตุเหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561... อ่านเพิ่มเติม

pin1605

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561... อ่านเพิ่มเติม

More in: Royal News

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- ครม.มีมติแต่งตั้ง มือปราบอรรถพล เป็น 'อธิบดีป่าไม้' (ไทยรัฐ 27 พ.ย. 61  หน้า 15)
-
ตั้ง'อรรถพล'นั่งอธิบดีป่าไม้ 'สมหมาย'กรมทรัพยากรฯ-'ภูเวียง'กรมอุตุฯ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  27 พ.ย. 61 หน้า 1,10)
-
ครม.ตั้ง'อรรถพล'อธิบดีป่าไม้ (มติชน 27 พ.ย. 61  หน้า 10)
-
ครม.ตั้ง'อรรถพล'อธิบดีป่าไม้ (ข่าวสด 27 พ.ย. 61  หน้า 10)
-
เคาะอธิบดีกรมอุตุฯ-ป่าไม้ (กรุงเทพธุรกิจ 27 พ.ย. 61  หน้า 13)
-
กรมป่าไม้ส่งเสริมใช้แอพ'อี-ทรี' พัฒนางาน-อำนวยความสะดวกปชช. (เดลินิวส์ 27 พ.ย. 61  หน้า 15)
-
จับกระแสทั่วไทย: ป้องกันไฟป่า'โคกกระชาย' (มติชน  27 พ.ย. 61 หน้า 20)
-
โวยใช้คดีเป็นเครื่องมือต่อรอง ป้อมโบ้ยบีบคนดังร่วมพรรค (สยามรัฐ 27 พ.ย. 61  หน้า 1,12,13,14)
-
ครม.ทุ่ม2พันล.สร้าง'บ้านคนจน'เฟส1 12จังหวัดกว่า3พันหน่วย (แนวหน้า 27 พ.ย. 61  หน้า 1,2,11)
-
10จังหวัด6.5แสนต่อหลัง (ไทยรัฐ 27 พ.ย. 61  หน้า 9)
-
เคาะเคหะชุมชนแก้ปัญหาบุกรุกคนอยู่กับป่าได้ (ไทยโพสต์  27 พ.ย. 61  หน้า 1,10)
-
ครม.เคาะบ้านคนจน ขายถูก6.5-8.5แสน (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  27 พ.ย. 61 หน้า 1,11)
-
ทันสถานการณ์: ไฟเขียวแก้ปัญหาป่าสงวน (โพสต์ทูเดย์ 27 พ.ย. 61  หน้า B9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- 'สร้างป่า สร้างรายได้' ทุกส่วนมีแต่ได้ 'แม่แจ่มโมเดล' (มติชน 24 พ.ย. 61 หน้า 7)
-
รายงานพิเศษ: บิ๊กโจ๊ก-พยัคฆ์ไพรลุยมาเฟียภูเก็ต ยึดหาดฟรีดอมตั้งโต๊ะเก็บเงินนักท่องเที่ยว (แนวหน้า 24 พ.ย. 61  หน้า 8)
-
ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน (เดลินิวส์ 26 พ.ย. 61  หน้า 15)
-
'ดิสนีย์คลับ'ชวนปันรัก คืนผืนป่า (แนวหน้า 24 พ.ย. 61  หน้า 18)
-
ภาพข่าว: แนวป้องกัน (ข่าวสด 26 พ.ย. 61  หน้า 6)
-
ผวจ.สั่งสอบ ขรก.ร่วมแก๊งมอดไม้ (ไทยรัฐ 25 พ.ย. 61  หน้า 1,2)
-
คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า (แนวหน้า 25 พ.ย. 61  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- คทช. ผลักดันโมเดล "แม่แจ่มสร้างการปฏิบัติแบบครบวงจร" (มติชน  22 พ.ย. 61  หน้า 11)
-
ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ถวายผ้าพระกฐิน (มติชน  22 พ.ย. 61  หน้า 4)
-
ภาพข่าว: จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ (ไทยรัฐ  22 พ.ย. 61  หน้า 12)
-
คอลัมน์: ชกหลังข่าว (ไทยรัฐ  22 พ.ย. 61  หน้า 12)
-
คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว...เก้าอี้ราคาแพง!! (ผู้จัดการรายวัน 360º  22 พ.ย. 61  หน้า 2)
-
ใจสลายต้นศรีมหาโพธิ์ทรงปลูกไม่ฟื้น (ไทยรัฐ  22 พ.ย. 61  หน้า 10)
-
คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: อุทัยฯ-จับไม้ห้วยขาแข้ง (ข่าวสด  22 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
ปลดล็อกปลูกไม้พะยูงส่งออก (ประชาชาติธุรกิจ  22-25 พ.ย. 61  หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- ซีพีเอฟรักษ์นิเวศเขาพระยาเดินธง (ไทยรัฐ  23 พ.ย. 61  หน้า 13)
-
อดีตตร.อิทธิพล โค่นไม้สักริมถนน (ไทยรัฐ  23 พ.ย. 61  หน้า 1,12)
-
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: อายัดไม้ (ไทยรัฐ  23 พ.ย. 61  หน้า 19)
-
คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ลำปาง-รุกป่า (ข่าวสด  23 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
คอลัมน์: สดจากเยาวชน: หน่อไม้ป่า บ้านยางโทน (ข่าวสด  23 พ.ย. 61  หน้า 17,20)
-
สร้างฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ (ไทยรัฐ  23 พ.ย. 61  หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: สานสัมพันธ์ (คมชัดลึก  21 พ.ย. 61  หน้า 10)
-
ช่อง 7 จับมือกรมป่าไม้จัด 'ปันรักรักษ์ผืนป่าให้ผืนดิน' (คมชัดลึก  21 พ.ย. 61  หน้า 9)
-
เหล่านักแสดงช่อง 7 ผนึกกำลังพลิกฟื้นผืนป่าสงวนแห่งชาติ (เดลินิวส์  21 พ.ย. 61  หน้า 27)
-
สิ้นหวังฟื้น'ต้นพระศรีมหาโพธิ์' รัชกาลที่๙ทรงปลูกบนเขาช่องกระจก (ผู้จัดการรายวัน 360º  21 พ.ย. 61   หน้า 15)
-
คอลัมน์: ข่าวสั้น: ตร.จับ4เขมรตัดไม้พะยูงค่ากว่าล้าน (แนวหน้า  21 พ.ย. 61  หน้า 2)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 233

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3437
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11701
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้64846
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา61152
mod_vvisit_counterเดือนนี้164461
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา268422
mod_vvisit_counterทั้งหมด24942666

ipv6 ready

brike*ลดเลิก