English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1803

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ" จำนวน 31 หลังจากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1802

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1801

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกประจำปี 2560 ณ ฮอล 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1800

News image

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 3 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

gen1799

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1798

News image

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้ทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินี และทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1797

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพฯ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1796

News image

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1795

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุม Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1794

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรม “Big Cleaning Day ร่วมใจ ฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ณ ศูนย์ประสานงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1926

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2560 จากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1925

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ VIDEO conference หารือการดำเนินการตามตัวชี้วัด ปี 2560 เรื่อง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การเบิกจ่ายงบประมาณ การทวงคืนผืนป่า (การดำเนินคดีตามมาตรา 25) ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1924

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ในส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1922

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการไม้ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1808

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1807

News image

นายจเรศักด์นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1806

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1805

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากกรมป่าไม้แห่งชาติจีน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1804

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ Video Conference ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนัก ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1803

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1802

News image

นายสุรัตน์ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Training Course and Study Visit on Forest-based Ecotourism Management in Thailand” (การฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานในประเทศไทย)ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1801

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1800

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” ณ บ้านซำบุ่น ต.ศิลา อ .หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1799

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านแก่งไฮ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" 
ประกาศกรมป่าไม้ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่มีอยู่ในความครอบครอง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การจ้างเอกชนดำเนินงาน 
ทุนอบรม UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle 2017
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
การคัดเลือกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
     ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน  
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองสุขภาพ (โรงพยาบาลบางประกอก 9 ฯ) 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย" 
ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชา 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 
การจัดข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
การจัดกิจกรรมตักบาตร (ถวายเพล) พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป  
การจัดทำปฏิทินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ขออนุมัติจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 11-13 มีนาคม 2560
- เผยโทษ "เผาป่า" คุก 20 ปี ปรับ 2 ล้านบาท แถมฟ้องแพ่งซ้ำเรียกค่าเสียหายไร่ละ 1.2 แสนบาท (ไทยรัฐ 11 มี.ค. 60 หน้า 12)
-
กรมป่าไม้คุมเข้มไฟป่าเพิ่มโทษหนัก ปรับ 2 ล้านบาท (มติชน 13 มี.ค. 60 หน้า 17)
-
กรมป่าไม้คุมเข้มไฟป่าเพิ่มโทษหนัก ปรับ 2 ล้านบาท (ข่าวสด 13 มี.ค. 60 หน้า 7)
-
ยาแรงสู้หมอกควันวัดดวงหลังสงกรานต์ (คม ชัด ลึก 13 มี.ค. 60 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: รุกป่าเขาค้อ (มติชน 13 มี.ค. 60 หน้า 10)
-
ป่าไม้สั่ง 100 ราย แจงรุกป่าเขาค้อ (โพสต์ทูเดย์ 13 มี.ค. 60 หน้า B5)
-
8 จังหวัดเหนือ-อีสานอ่วมพายุพัดถล่มบ้าน-วัดพัง (แนวหน้า 11 มี.ค. 60 หน้า 1,11)
-
ป้อง 'แม่ฮ่องสอน' เร่งสกัดไฟป่าระลอก 2 ลำปางไล่ตะครุบ 10 มือ เผาตรวจค่าฝุ่นละอองยังปกติ (แนวหน้า 12 มี.ค. 60 หน้า 1,10)
-
มท.สั่งรับมือภัยแล้งกำชับผู้ว่าฯทั่วปท.ลุยสำรวจแหล่งน้ำ (สยามรัฐ 13 มี.ค. 60 หน้า 1,14)
-
'ราชบุรีโฮลดิ้ง' ผนึก 'ป่าไม้' สานต่อเครือข่ายกล้ายิ้มภาคเหนือ (ประชาชาติ 13-15 มี.ค. 60 หน้า 36,35)
-
คอลัมน์ cover-t: จุดเริ่มต้นผักอินทรีย์โครงการหลวง (กรุงเทพธุรกิจ 12 มี.ค. 60 หน้า 16,15)
-
สผ.เชิดชูผู้ประกอบการจัดงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม EIA ประจำปี 2559 (มติชน 11 มี.ค. 60 หน้า 4)
-
โดนจำคุก3ปี'จุมพล'รุกป่า ปรับอีกเกือบ'9แสน' ราชกิจจาลงประกาศ ถอดยศยึดเครื่องราช (ไทยรัฐ 11 มี.ค. 60 หน้า 1,12)
-
ศาลจำคุก 3 ปี 'จุมพล' รุกป่า รื้อ 'บ้านหรู'-ปรับ 9 แสน ถอดยศ-คืนเครื่องราชฯไต่สวนพงษ์เดชขอสู้คดี (มติชน 11 มี.ค. 60 หน้า 1,11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560
- คอลัมน์ ข้าราษฏร: หนังสือแสดงเจตจำนง (มติชน 10 มี.ค. 60 หน้า 17)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดวงทูเดย์: บันทึกประชารัฐ (มติชน 10 มี.ค. 60 หน้า 14)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ ซอกแซก 108: บันทึกประชารัฐ (ข่าวสด 10 มี.ค. 60 หน้า 12)
-
คอลัมน์ เด่นทั่วไทย: เผาป่าโทษคุก 20 ปี ปรับ 2 ล้าน (โพสต์ทูเดย์ 10 มี.ค. 60 หน้า B9)
-
เบตงลุยจับไม้หวงห้ามขณะแปรรูปกลางสวนผลไม้ (สยามรัฐ 10 มี.ค. 60 หน้า 14)
-
ภาพข่าว: ทวงคืน (มติชน 10 มี.ค. 60 หน้า 12)
-
ห่วงด่าน 'ห้วยโก๋น' สะดุด! หลัง'ป่าไม้'ไฟเขียวที่ดิน 350 ไร่ หอค้าน่านหวั่นซ้ำรอย ‘คืนคลัง’ (มติชน 10 มี.ค. 60 หน้า 22)
-
ปัญหาหมอกควันซ้ำซาก 'ลำปาง' ขั้นวิกฤติ วอนงดเผาเลื่อนลอย (เดลินิวส์ 10 มี.ค. 60 หน้า 2)
-
'ลำปาง' ลาม 500 ไร่-ดาวเทียมพบฮอตสปอต 165 จุด ระดมทหาร 500 ดับไฟป่า (กรุงเทพธุรกิจ 10 มี.ค. 60 หน้า 1,16,13)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น: มอบกองทัพดูแลปัญหาไฟป่า (สยามรัฐ 10 มี.ค. 60 หน้า 2)
-
คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6: หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี (ข่าวสด 10 มี.ค. 60 หน้า 23)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 09 มีนาคม 2560
- มูลนิธิอุทกพัฒน์ ทส.-สมาคมอบจ. ขยายผลโครงการ แนวพระราชดำริ (มติชน 9 มี.ค. 60 หน้า 7)
-
อธิบดีกรมที่ดินสั่งตั้งกก.สอบ'ถอนโฉนด2แปลงบน'เขาค้อ' (มติชน 9 มี.ค. 60 หน้า 22)
-
แล้งโผล่ถล่มรพ.วิเศษชัยชาญขาดน้ำภาคเหนือควันพิษอื้อ (แนวหน้า 9 มี.ค. 60 หน้า 1,11)
-
คอลัมน์: บันทึกสังคม (ไทยโพสต์ 9 มี.ค. 60 หน้า 16)
-
คอลัมน์ ข้าราษฎร: เพชรจรัสแสง กระทรวงทรัพย์ (มติชน 9 มี.ค. 60 หน้า 17)
-
คอลัมน์: ชกหลังข่าว (ไทยรัฐ 9 มี.ค. 60 หน้า 15)
-
แก้ ก.ม. ไม่เอื้อนายทุน (ไทยรัฐ 9 มี.ค. 60 หน้า 15)
-
'บิ๊กเต่า' ยันแก้กฎหมายอุทยานฯ ไม่เอื้อนายทุนแก้ปัญหาคนในป่า (มติชน 9 มี.ค. 60 หน้า 7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08 มีนาคม 2560
- อธิบดีกรมที่ดินสั่งตั้งกก.สอบ'ถอนโฉนด2แปลงบน'เขาค้อ' (มติชน 9 มี.ค. 60 หน้า 22)
-
คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด: อรรถชา กัมปนาแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่มเปิดศูนย์ภูมิสารสนเทศฯ (ข่าวสด 8 มี.ค. 60 หน้า 6)
-
เฝ้า'เต่า'หลังผ่าตัดพบอีกโยนเหรียญใส่ปากฮิปโป-ไอ้เข้ (มติชน 8 มี.ค. 60 หน้า 1,3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07 มีนาคม 2560
- สมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะเน้นร่วมมืออนุรักษ์ป่าไม้ (กรุงเทพธุรกิจ 7 มี.ค. 60 หน้า 1,4)
-
ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 3 (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 60 หน้า 15)
-
ก.ทรัพย์ฯตรวจผืนป่าบนเกาะพยามโซนแดง-ผิดชัดเจน 9 แปลง (ข่าวสด 7 มี.ค. 60 หน้า 6)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น: อุทยานแม่วะห้ามชาวบ้านเข้าพื้นที่หลังไฟไหม้ป่า (ไทยโพสต์ 7 มี.ค. 60 หน้า 3)
-
มท.สั่งตั้งศูนย์สู้'หมอกควัน'เหนือ-อีสาน (กรุงเทพธุรกิจ 7 มี.ค. 60 หน้า 16,13)
-
มท.สั่งจว.เหนือ-อีสานตั้งศูนย์แก้หมอกควันไฟป่าส่งกำลังชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟลงช่วยพื้นที่ “แม่ฮ่องสอน” (แนวหน้า 7 มี.ค. 60 หน้า 1,11)
-
คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ (สยามรัฐ 7 มี.ค. 60 หน้า 4)
-
ทช.ยืดรับ "กล้าไม้" ฟื้นป่าชายเลนตายจริง ชี้ปลูกในนาเกลือเก่าที่ถูกนายทุนยึด (ไทยรัฐ 7 มี.ค. 60 หน้า 12)
-
ทช.ชี้'บ้าน-โรงแรม'ปัญหาใหญ่น้ำเสียปล่อยลงทะเลภูเก็ต (มติชน 7 มี.ค. 60 หน้า 1,12)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 147

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้579
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9763
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้579
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา73085
mod_vvisit_counterเดือนนี้402305
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา392766
mod_vvisit_counterทั้งหมด17436298

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: webmaster@forest.go.th Thailand Web Stat