English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
กรมป่าไม้ โดยศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านไอที เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ขอบคุณค่ะ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1830

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1829

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1828

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1827

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560”โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1826

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1825

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1824

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1823

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1822

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และMr.JORGE RODRIGUDX ROMERO รองหัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการเจรจาระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ณ ห้องลาดพร้าว 1 เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1821

News image

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1979

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1977

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกในการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมการกรีดยางพาราต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 5 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1978

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการครอบครองที่ดินในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1975

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1833

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1837

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานกรมป่าไม้ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1834

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง บ้านมะกอก - นาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1835

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1836

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ บริเวณมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1832

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่จัดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง เนื้อที่ 65 ไร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1838

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินฯ จาก กรมป่าไม้ และบริษัทฯ เดินทางไปตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนภูตะเภา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1830

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย) เพื่อตรวจสอบและร่วมประชุมหารือข้อเสนอของกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการลักลอบส่งออกไม้มีค่าหายากข้ามชาติไปยังต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1829

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูปของ บริษัท โกลด์วู๊ด จำกัด เลขที่ 130/8 ถนนนิมิตใหม่ แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1831

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศได้นำกลับไปปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560   
นางวรนัย พฤกษะวัน มารดาของนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเลื่อนการเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักส่งเสริมปลูกป่า
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนท่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
- ยึด 11 บ้านพักหรูสมุยรองแม่ทัพภาค4นำลุยงัดกม.ฟันรุกป่าต้นน้ำ (มติชน 13 ก.ค. 60 หน้า 1,3)
-
ข่าวสดทั่วไทย: สมุย-รุกป่าสงวนฯ (ข่าวสด 13 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
ย้อนรอย BA ชี้นำชาวบ้านสร้างสนามบิน (ฐานเศรษฐกิจ 13-15 ก.ค. 60 หน้า 1,15)
-
ยึดไม้สัก (สยามรัฐ 12 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
ชาวสุรินทร์ขอใช้สิทธิ์สู้คดีบุกรุกที่สาธารณะ (ไทยโพสต์ 12 ก.ค. 60 หน้า 18)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08-11 กรกฎาคม 2560
- 'บิ๊กป้อม'ลั่นทำประชาพิจารณ์สนามบินพังงา (มติชน  8 ก.ค. 60  หน้า 1,12)
-
จับตาผลสอบสนามบินพังงาเอกชนจี้ย้ายที่ (ฐานเศรษฐกิจ  9-12 ก.ค. 60  หน้า 1,15)
-
รบ.สั่งประชาพิจารณ์สนามบินพังงา (ข่าวสดกรอบบ่าย  8 ก.ค. 60  หน้า 3)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ต้องทำประชาพิจารณ์ (ไทยรัฐ  8 ก.ค. 60  หน้า 15)
-
ไขปมสร้างสนามบินพังงา "หมอเสริฐ"เปิดใจ"ผมไม่ทำผิดกฎหมาย"  (ไทยรัฐ  10 ก.ค. 60  หน้า 8)
-
คอลัมน์ ทอล์คออฟเดอะทาวน์: ไม้พะยูงทับบ้านและป่าสนามบินพังงา  (มติชน  9 ก.ค. 60  หน้า 7)
-
แม่แจ่มโมเดล ปลูกไม้-สร้างป่า-รายได้ยั่งยืน  (เดลินิวส์  9 ก.ค. 60  หน้า 6)
-
คอลัมน์ คอรัปเตอร์: โวแก้เขาหัวโล้นจ่อดันพันธบัตร  (พิมพ์ไทย  11-17 ก.ค. 60  หน้า 1,4)
-
ศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ดึงชาวบ้านป้องกันได้ผล  (ประชาชาติธุรกิจ  10-12 ก.ค. 60  หน้า 3)
-
TDRI pushes forest bonds  (Bangkok Post  8 July  2017  P.2)
-
สั่งเดินหน้าออกพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่  (เดลินิวส์  8 ก.ค. 60  หน้า 2)
-
ซื้อเวลาตั้ง "ประลอง" แก้เขาหัวโล้นน่าน ทส.แจกป่าสงวนฯ  (ไทยรัฐ  11 ก.ค. 60  หน้า 12)
-
สกู๊ปหน้า 1: ผิด?..หรือถูกระราน? 'ที่ดินเกาะทะลุ' รัฐบาลต้องไข ‘กังขา’ (เดลินิวส์  11 ก.ค. 60  หน้า 1,3)
-
ค้านกฟผ.ลากสายไฟผ่าน'อุทยานป่าผาดำ'  (ไทยรัฐ  9 ก.ค. 60  หน้า 1,2)
-
คอลัมน์ Samrt ไทยแลนด์: องค์การเภสัชกรรม ปลูกสมุนไพรยืนต้น  (โพสต์ทูเดย์  8 ก.ค. 60  หน้า 20)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น: ลุยแม่ฮ่องสอนยึดไม่สักในป่าสงวน  (แนวหน้า  10 ก.ค. 60  หน้า 2)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ตรวจยึดไม้สัก  (ไทยรัฐ  11 ก.ค. 60  หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: กลุ่มมอดไม้ลอบตัดโค่นไม้พะยูง  (ไทยรัฐ  11 ก.ค. 60  หน้า 10)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ตรัง-ตัดพะยูง  (ข่าวสด  8 ก.ค. 60  หน้า 10)
-
สนธิกำลังล่ากัมพูชาตัดไม้พะยูง  (มติชน  9 ก.ค. 60  หน้า 8)
-
ห้วยปลาหลดโมเดล  (สยามธุรกิจ  8-14 ก.ค. 60  หน้า 8)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2560
- 'พล.อ.สุรศักดิ์'จี้ ปลัด-อธิบดีป่าไม้ เร่งเคลียร์ปัญหา'สนามบินพังงา' (บางกอกทูเดย์ 7-13 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
ลุยอีกซิปไลน์6แห่งป่วนป่า'เชียงใหม่''ชลธิศ'ทำใจถูกติงปมสนามบินพังงา (มติชน 7 ก.ค. 60 หน้า 1,5)
-
คอลัมน์: สน.สยามรัฐ (สยามรัฐ 7 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
ป้อมสั่งประชาพิจารณ์สนามบินพังงา (ข่าวสด 7 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
ภาพข่าว: ปลูกป่าประชารัฐ (สยามรัฐ 7 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
ปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มผืนป่าฝนหลวงฯจับมือกองทัพบกสานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 (สยามรัฐ 7 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ กองทัพบก พาเดินทางสู่ดินแดนผีตาโขน (มติชนสุดสัปดาห์ 7-13 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
รายงาน: พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ภารกิจหยุดยั้งการทำลายธรรมชาติ (มติชน 7 ก.ค. 60 หน้า 22)
-
คอลัมน์: กรีนอินดัสทรี: วิกฤตที่น่าเป็นห่วง (โพสต์ทูเดย์ 7 ก.ค. 60 หน้า A6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06 กรกฎาคม 2560
- รมว.สุรศักดิ์ฉะอธิบดีป่าไม้ ปมสนามบินพังงา 'ซิปไลน์'แจงเช่าที่เมียอดีตรองผู้ว่าฯ (ไทยรัฐ  6 ก.ค. 60  หน้า 1,14)
-
รับรุกป่าพันล.ขึ้นคดีพิเศษซิปไลน์อ้างเช่าเมียรองผู้ว่า (มติชน  6 ก.ค. 60  หน้า 1,5)
-
'พยัคฆ์ไพร'ลุยซิปไลน์6แห่งเชียงใหม่รุกป่า 'ชลธิศ'ทำใจถูกรมต.ตำหนิปมสนามบินพังงา (มติชน  6 ก.ค. 60  หน้า 5)
-
ป่าไม้จี้ทบทวนสนามบินพังงา (ข่าวสด  6 ก.ค. 60  หน้า 1,11)
-
คอลัมน์: ทันประเด็น: ทำป่าเสื่อมโทรมเป็นสนามบิน จังหวัดพังงาใครได้ใครเสีย (ผู้จัดการรายวัน 360˚  6 ก.ค. 60  หน้า 4)
-
จี้ผู้ว่าพังงาล้มสนามบินBAชูเชิงนิเวศโลก (ฐานเศรษฐกิจ  6-8 ก.ค. 60  หน้า 1,15)
-
ภาพข่าว: บรรยายธรรม (สยามรัฐ  6 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
คอลัมน์: ชกหลังข่าว (ไทยรัฐ  6 ก.ค. 60  หน้า 12)
-
ทส.เร่งสางปัญหาเขาหัวโล้นน่าน  (เดลินิวส์  6 ก.ค. 60  หน้า 16)
-
ยก"น่านโมเดล"แก้ลำรุกป่า เกษตรวาดฝันเป็นต้นแบบแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (ไทยรัฐ  6 ก.ค. 60  หน้า 8)
-
ซีพีเอฟผนึกพลังภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง (ฐานเศรษฐกิจ  6-8 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
คอลัมน์: ประเด็นลึก!: 'บิ๊กตู่' ลุยทุกเรื่อง ! (สยามรัฐ  6 ก.ค. 60  หน้า 1,3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 กรกฎาคม 2560
- ลุยนายทุนรุกป่าจัดทัวร์'ซิปไลน์' อีกรายรีสอร์ตบนเขา ที่ดินมูลค่า 1,000ล้าน (ไทยรัฐ 5 ก.ค. 60  หน้า 1,6,15)
-
ยึดที่พันล้านภูเก็ตรุกยอดเขาอุทยาน 20ไร่-เตรียมขายต่างชาติสั่งสอบขรก.ออกโฉนดให้ (มติชน  5 ก.ค. 60  หน้า 1,9)
-
ป่าไม้จี้ทบทวน'สนามบินพังงา' (ข่าวสด 5 ก.ค. 60 หน้า 2)
-
Zip-line firm in hot water (BANGKOK POST 5 ก.ค. 60 หน้า 2)
-
ตู่ฉะบ้าบอคอแตก โต้ปมลงเลือกตั้ง ลั่น'เรื่องของผม' ชงคุมสื่อโซเชียล (ไทยรัฐ 5 ก.ค. 60 หน้า 1,12,13)
-
5เสือส่งออกตั้งกองทุนหนุนราคายาง (ไทยรัฐ 5 ก.ค. 60 หน้า 8)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 162

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1547
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9803
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1547
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา72119
mod_vvisit_counterเดือนนี้202090
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา372118
mod_vvisit_counterทั้งหมด19015848

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]