English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1954

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1955

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการนิเทศและติดตามการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ท้องที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1952

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ และพบปะประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1953

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ พบปะประชาชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง และร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1951

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1950

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1948

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1949

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1947

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1946

News image

นายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เปิดการประชุมและร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2054

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2053

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า (ศปก.พป. ส่วนหน้า) และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศปก.พป. ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2052

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ร่วมงาน “การตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ปี 2562 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2051

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2049

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

2014

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในรอบเช้าจำนวน 28 รายปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประจำพื้นที่จำนวน 16 จุด ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

2013

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “7 สี คิดดี คิดส์เดย์” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

2012

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

2011

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 29 ราย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ในช่วงเช้า ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

Hot News

pin1608

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กของขวัญให้กรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแจกให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่ได้ถวายงานสนองพระราชดำริตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560... อ่านเพิ่มเติม

pin1607

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไดอารีประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561... อ่านเพิ่มเติม

pin1606

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระธาตุเหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561... อ่านเพิ่มเติม

pin1605

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561... อ่านเพิ่มเติม

More in: Royal News

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561
There are no translations available.

- ปลื้ม'ป่าชุมชนบ้านปากหมัน'สร้างรายได้ (เดลินิวส์ 13 ธ.ค. 61  หน้า 14)
-
ภาพข่าว: จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ (ไทยรัฐ 13 ธ.ค. 61 หน้า 12)
-
'พิม-แบงค์-โดนัท-ชิงชิง' แก๊ง 7 สี บุกตลาด รณรงค์ลดการใช้พลาสติก (เดลินิวส์ 13 ธ.ค. 61  หน้า 27)
-
'บิ๊กตู่'ลั่น-ยอมตาย! (ไทยรัฐ  13 ธ.ค. 61 หน้า 1,12,13,15)
-
บิ๊กตู่อ้อนยอมตายเพื่อปชช. ขอสานฝันให้เป็นจริง (เดลินิวส์ 13 ธ.ค. 61  หน้า 1,2)
-
ตู่ลั่นเพื่อประชาชนยอมตายเป็นนักการเมืองแล้ว (ข่าวสด  13 ธ.ค. 61  หน้า 1,10,11)
-
FREEWHEEL: There's riding in those hills (บางกอกโพสต์ 13 ธ.ค. 61  หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561
There are no translations available.

- ภาครัฐชวนประชาชนปลูกต้นไม้สร้างรายได้ (เดลินิวส์ 12 ธ.ค. 61  หน้า 14)
-
ภาพข่าว: อรรถพล เจริญชันษา (ไทยรัฐ 12 ธ.ค. 61 หน้า 12)
-
ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: ลงพื้นที่ป่าชุมชน (คม ชัด ลึก 12 ธ.ค. 61  หน้า 10)
-
ภาพข่าว: ข่าวภูมิภาค: ประชุม (แนวหน้า 12 ธ.ค. 61 หน้า 9)
-
แก๊ง 7 สี ปันรักให้โลก บุกตลาด ลดใช้พลาสติก (แนวหน้า 12 ธ.ค. 61  หน้า 18)
-
กับแกล้มการเมือง: นายกฯถก ครม.สัญจร (เดลินิวส์ 12 ธ.ค. 61  หน้า 9)
-
ประยุทธ์สั่งสอบแกล้งจนทำบัตรคลังขึงขังยึดคืน (ไทยโพสต์  12 ธ.ค. 61  หน้า 1,10)
-
ป่าไม้-ตชด.ยุติศึก รถบริจาคเข้าเขต (ไทยรัฐ  12 ธ.ค. 61 หน้า 15)
-
ครูตชด.ออฟโรดโพสต์ขอโทษหน.ทุ่งใหญ่ชี้แห่มาเยอะเกิน (มติชน  12 ธ.ค. 61  หน้า 1,5)
-
ดีเดย์สร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯปี'62 เร่งเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 4 หมื่นไร่ (แนวหน้า 12 ธ.ค. 61 หน้า 8)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2561
There are no translations available.

- กรมป่าไม้ชวนประชาชนปลูกต้นไม้สร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจของประเทศ (คมชัดลึก  7 ธ.ค. 61  หน้า 9)
-
กรมป่าไม้พบ 446 จุด ความร้อนเสี่ยงไฟป่า (ไทยรัฐ  7 ธ.ค. 61  หน้า 15)
-
จับโรงเลื่อย ไม้เถื่อนส่งออก แหล่งใหญ่! (ไทยรัฐ  7 ธ.ค. 61  หน้า 1,12)
-
ภาพข่าว : ทำบุญตักบาตร (สยามรัฐ  7 ธ.ค. 61  หน้า 6)
-
คอลัมน์นิติศาสตร์รอบตน : ป่าอนุรักษ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน (สยามรัฐ  7 ธ.ค. 61  หน้า 5)
-
'กอบศักดิ์' ชงแก้กฎหมายอุ้มคนจน (กรุงเทพธุรกิจ  7 ธ.ค. 61  หน้า 17,20)
-
30 ปีความเหลื่อมล้ำพุ่ง! (ไทยรัฐ  7 ธ.ค. 61  หน้า 8)
-
ภาพข่าว: ถางป่า (ข่าวสด  7 ธ.ค. 61  หน้า 7)
-
'ศรีสุวรรณ'ข้องใจถางป่ารับ'บิ๊กตู่' (มติชน  7 ธ.ค. 61  หน้า 10)
-
โต้ป่าวถางป่าทำลานจอดฮ. (ข่าวสด  7 ธ.ค. 61  หน้า 1,7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08-11 ธันวาคม 2561
There are no translations available.

- จีนจับมือ 5 ประเทศพื้นที่ลุ่มน้ำโขง สร้างโมเดลลดปัญหาความยากจน (คม ชัด ลึก 8 ธ.ค. 61 หน้า 11)
-
กรมป่าไม้วางกฎ4ข้อคุมไฟป่า (มติชน 8 ธ.ค. 61 หน้า 12)
-
'กรมป่าไม้' ลุยป้องไฟป่าเข้มข้น (คม ชัด ลึก 10 ธ.ค. 61  หน้า 9)
-
INQUIRY LINES: Fighting for our forests (บางกอกโพสต์  10 ธ.ค. 61  หน้า 3)
-
ทส.ชวนปลูกไม้เศรษฐกิจลดก๊าซเรือนกระจก (ข่าวสด 8 ธ.ค. 61  หน้า 6)
-
ปลื้มป่าชุมชนบ้านปากหมัน จ.เลยสร้างรายได้ (ไทยรัฐ  10 ธ.ค. 61 หน้า 12)
-
บุกค้นรง.แปรรูปปทุมฯเจอซุกไม้สัก1พันท่อน (มติชน  9 ธ.ค. 61  หน้า 1,2)
-
'ชีวะภาพ'เผย3วันรู้ผลตรวจไม้ของกลาง (มติชน  10 ธ.ค. 61  หน้า 10)
-
'ชีวะภาพ'เผย3วันรู้ผลตรวจไม้ของกลาง (มติชน 11 ธ.ค. 61  หน้า 10)
-
อายัด 'ไม้ท่อน' สงสัยมามิชอบ (ไทยรัฐ 9 ธ.ค. 61  หน้า 15)
-
เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: บุกยึดไม้สักนับพันท่อน (เดลินิวส์ 9 ธ.ค. 61  หน้า 2)
-
ภาพข่าว: อรรถพล เจริญชันษา (ไทยรัฐ 8 ธ.ค. 61 หน้า 12)
-
ภาพข่าว: ปิดโครงการ (เดลินิวส์ 10 ธ.ค. 61  หน้า 14)
ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: เตรียมความพร้อม (คม ชัด ลึก 11 ธ.ค. 61  หน้า 10)
-
ภาพข่าว: อายัดไม้ (ไทยรัฐ 9 ธ.ค. 61 หน้า 15)
-
ท่องโลกเกษตร: กปร.ผนึกเครือข่ายขยายผล 'แฝก' พืชมหัศจรรย์เพื่อการอนุรักษ์ดิน-น้ำ (คม ชัด ลึก 8 ธ.ค. 61 หน้า 4)
-
กับแกล้มการเมือง: นายกฯถก ครม.สัญจร (เดลินิวส์ 11 ธ.ค. 61  หน้า 2)
-
ข่าวรอบอาณาจักร: เที่ยวสัมผัสหนาวภูสิงห์ชมหินสามวาฬ (ไทยรัฐ 11 ธ.ค. 61 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05-06 ธันวาคม 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว : ที่นี่ กม.4.5: ความคืบหน้า (คมชัดลึก  6 ธ.ค. 61  หน้า 10)
-
พยัคฆ์ไพรจับ โรงเลื่อย-ไม้เถื่อน (ไทยรัฐ  6 ธ.ค. 61  หน้า 1,14,15)
-
รวบขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ (ไทยโพสต์  6 ธ.ค. 61  หน้า 4)
-
ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: ร่วมสัมมนา (คมชัดลึก  5 ธ.ค. 61  หน้า 10)
-
ป่าไม้ไทยผนึกจีนประเทศลุ่มน้ำโขงแก้ลอบตัดพะยูง (มติชน  5 ธ.ค. 61  หน้า 1,11)
-
กรมป่าไม้ทำ "โครงการชุมชนไม้มีค่า" (ไทยรัฐ  5 ธ.ค. 61  หน้า 12)
-
ชุมชนบ้านปากหมัน ดินแดน คนสร้างป่า (มติชน  6 ธ.ค. 61  หน้า 7)
-
กรมป่าไม้เดินหน้าแก้ปัญหาพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน (เดลินิวส์  6 ธ.ค. 61  หน้า 14)
-
'ป่าชุมชนบ้านปากหมัน' ตัวอย่างการพัฒนาป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (คมชัดลึก  5 ธ.ค. 61  หน้า 9)
-
คอลัมน์นิจการเมือง : นโยบายทรัพยากรธรรมชาติฯ กับวิถีแห่งการจัดการร่วมกัน (ไพสต์ทูเดย์  5 ธ.ค. 61 หน้า V4)
-
เนรมิตแลนด์มาร์คเกาะนาคาน้อย แหล่งท่องเที่ยวพรีเมียมอันดามัน (โพสต์ทูเดย์  6 ธ.ค. 61  หน้า B10)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 233

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3270
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11701
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้64679
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา61152
mod_vvisit_counterเดือนนี้164294
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา268422
mod_vvisit_counterทั้งหมด24942499

ipv6 ready

brike*ลดเลิก