English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
กรมป่าไม้ โดยศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านไอที เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ขอบคุณค่ะ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1830

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1829

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1828

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1827

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560”โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1826

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1825

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1824

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1823

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1822

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และMr.JORGE RODRIGUDX ROMERO รองหัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการเจรจาระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ณ ห้องลาดพร้าว 1 เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1821

News image

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1979

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1977

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกในการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมการกรีดยางพาราต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 5 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1978

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการครอบครองที่ดินในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1975

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1833

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1837

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานกรมป่าไม้ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1834

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง บ้านมะกอก - นาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1835

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1836

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ บริเวณมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1832

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่จัดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง เนื้อที่ 65 ไร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1838

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินฯ จาก กรมป่าไม้ และบริษัทฯ เดินทางไปตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนภูตะเภา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1830

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย) เพื่อตรวจสอบและร่วมประชุมหารือข้อเสนอของกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการลักลอบส่งออกไม้มีค่าหายากข้ามชาติไปยังต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1829

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูปของ บริษัท โกลด์วู๊ด จำกัด เลขที่ 130/8 ถนนนิมิตใหม่ แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1831

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศได้นำกลับไปปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560   
นางวรนัย พฤกษะวัน มารดาของนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเลื่อนการเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักส่งเสริมปลูกป่า
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนท่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
- กรมป่าไม้ ลุยตรวจยึดพื้นที่ป่าปลูกยางพาราของกลุ่มนายทุนที่รุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไทยโพสต์ 19 ก.ค. 60 หน้า 2)
-
ภาพข่าว: ทวงคืนพื้นที่ป่า (สยามรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
'ป่าไม้'ลุยยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนฯหลังนายทุนลักลอบปลูกยางพารา (สยามรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
บิ๊กเต่าสั่งเข้มฟันสวนยางรุกป่าพุ่งเป้าฟันไม่เลี้ยงกลุ่มนายทุน (ไทยโพสต์ 19 ก.ค. 60 หน้า 18)
-
ทส.สั่งฟันนายทุนสวนยางรุกป่าทั่วประเทศรุกหลังปี 2557 ดำเนินคดีหมดไม่ยกเว้น (ไทยรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
ฟัน 3 รีสอร์ตดังรุกล้ำป่าจันทบุรี (ไทยรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 13)
-
จนท.ลุย 3 รีสอร์ทดังรุกป่าสงวนฯ (เดลินิวส์ 19 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
จับซุกไม้พะเยามูลค่า 10 ล้าน (มติชน 19 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ทูเดย์ 19 ก.ค. 60 หน้า A5)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นภูมิภาค: ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ (เดลินิวส์ 19 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
คอลัมน์ กฎหมายชายคา: ประเภทที่ดินห้ามออกโฉนด (โพสต์ทูเดย์ 19 ก.ค. 60 หน้า C5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
- สั่งฟันสวนยางรุกป่าพุ่งเป้าเชือดกลุ่มนายทุน (เดลินิวส์ 18 ก.ค. 60 หน้า 22)
-
รายงานพิเศษ: 999,989 ต้น...ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำความดีเพื่อพ่อ (สยามรัฐ 18 ก.ค. 60 หน้า 1,13)
-
เอกชนร้องคสช.จี้เอาผิดอธิบดีประกาศพื้นที่อุทยานทับที่ดิน (มติชน 18 ก.ค. 60 หน้า 10)
-
เอกชนร้องรบ.จี้สอบกรมอุทยาน (ข่าวสด 18 ก.ค. 60 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560
- กรมป่าไม้สั่งฟันทิ้งยาง 646 ไร่ รุกป่าสงวนที่จ.เลย'อธิบดี'คุยเพียง 2 ปี (ไทยรัฐ 16 ก.ค. 60 หน้า 1,2)
-
สั่งฟันทิ้ง 646 ไร่ ต้นยางในเขตป่าสงวนนายทุนต่างถิ่นบุกรุกยาวนาน (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 60 หน้า 1,11)
-
ยึดป่าจ.เลยคืน 2 พันไร่ถูกนายทุนบุกรุกทำสวนยางพารา (เดลินิวส์ 17 ก.ค. 60 หน้า 1,13)
-
กรมป่าไม้ลุยตัดยางรุกป่าสงวน (มติชน 16 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
ชลธิศ ลุยรุกป่าสงวนฯ เกาะสมุย 6.9 พันไร่ (ข่าวสด 17 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
'พันธบัตรป่าไม้' เครื่องมือเพิ่มพื้นที่ป่าให้ไทย (ไทยโพสต์ 16 ก.ค. 60 หน้า 4)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ฉก.ทพ.36 ยึดไม้สักทองหลายท่อน (ไทยรัฐ 15 ก.ค. 60 หน้า 10)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ไทยรัฐ 15 ก.ค. 60 หน้า 10)
-
ลำปางยึดสวนยางรุกป่า 115 ไร่ (มติชน 15 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
บิ๊กตู่เดินหน้าทวงคืนผืนป่า (ข่าวสด 15 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
'RATCH' ผนึก 'ป่าไม้' สานต่อ 'คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน' (ประชาชาติธุรกิจ 17-19 ก.ค. 60 หน้า 36,35)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นภูมิภาค: รวมพลังประชารัฐ (เดลินิวส์ 17 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
โปรเจ็กต์โซลาร์เซลล์แม่เมาะสะดุด กฟผ.จี้รัฐทบทวนระเบียบจำกัดใช้ที่ป่าไม้ (ประชาชาติธุรกิจ 17-19 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
40 เอกชนผุดส.การค้าชีวมวลร้องรัฐดูแลราคา-แก้กม.สวนป่า (ประชาชาติธุรกิจ 17-19 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
โจรบุกโรงเรียนตัดพะยูง100ปี! (ข่าวสด 17 ก.ค. 60 หน้า 1,7)
-
ชาวศธ.กว่า2พันชีวิตร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ (ไทยรัฐ 15 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
จ่อร้อง'คสช.'จี้สอบกรมอุทยานฯ (เดลินิวส์ 17 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
เอกชนร้องคสช.จี้เอาผิดอธิบดีประกาศพื้นที่อุทยานทับที่ดิน (มติชน 17 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
ชำแหละโรงโม่หินทำเงิน 700ล้าน เปิดได้-ขายช่วงทำกำไรมหาศาล (เดลินิวส์ 16 ก.ค. 60 หน้า 1,2)
-
Scattered seeds will bring new life to forests (Bangkok Post 16 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น: ลุยโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มป่าทั่วประเทศ (ไทยโพสต์ 15 ก.ค. 60 หน้า 10)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: เข้าเยี่ยมชม (มติชน 17 ก.ค. 60 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: ศึกษาดูงาน (สยามรัฐ 17 ก.ค. 60 หน้า 4)
-
'ป่าชุมชน' ในมุมคนอีสาน (ประชาชาติธุรกิจ 17-19 ก.ค. 60 หน้า 36,35)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น: จับ2หนุ่มขับกระบะลอบขนไม้พะยูง (แนวหน้า 17 ก.ค. 60 หน้า 2)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ซุกไม้เถื่อน (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ไม้หวงห้ามฝังดิน (ไทยรัฐ 15 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
ดต.นอกแถวถูกซุ่มจับขนไม้เถื่อน! ผบก.สั่งเฉียบให้ออกไว้ก่อนกับตั้งกก. สอบ (ไทยรัฐ 15 ก.ค. 60 หน้า 1,12,15)
-
ภาพข่าว: สักทอง (ข่าวสด 15 ก.ค. 60 หน้า 7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
- กรมป่าไม้เดินหน้าทวงคืนผืนป่าปราบผู้มีอิทธิพลเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เดลินิวส์  14 ก.ค. 60  หน้า 22)
-
ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: ตรวจเข้ม (มติชน  14 ก.ค. 60  หน้า 17)
-
ภาพข่าว: รุกป่า (ข่าวสด  14 ก.ค. 60  หน้า 1)
-
เล็งเอาผิด'ไทย-ต่างชาติ'ผุด'บ้านหรู'ยอดเขาสมุย (มติชนกรอบบ่าย  14 ก.ค. 60  หน้า 1,12)
-
เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าสมุย (ข่าวดสด  14 ก.ค. 60  หน้า  12)
-
ชงครม.1.8พันล.ให้ราชการใช้ยางเพิ่ม'ฉัตรชัย'ส่งตรงถึงนายกฯ-วอนลดเรื่องการเมือง (ข่าวสด  14 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
สดจากเยาวชน: เที่ยวบ้านดอนข่า สีสันแห่งฤดูกาล (ข่าวสด  14 ก.ค. 60  หน้า 17)
-
มือปืนซุ้มภาคกลาง ทีมสังหาร จ่อยิงอำมหิต8ชีวิต! ตำรวจเร่งแกะรอยตามไล่ล่า (เดลินิวส์  14 ก.ค. 60 หน้า 1,2,9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
- ภาพข่าว แวดวงทูเดย์...ตรวจเข้ม (มติชน 14 ก.ค. 60 หน้า 17)
-
"ชลธิศ"ลุยรุกป่าสงวนฯสมุย6.9พันไร่ (ไทยรัฐ 13 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
คอลัมน์ : ข่าวสั้นทันโลก...ทวงคืนป่าเกาะสมุย (ไทยรัฐ 13 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
แจ้งฟันรุกที่'สมุย''คนไทย-ต่างชาติ'ผุดบ้านหรูยอดเขา (มติชน 13 ก.ค. 60 หน้า 1)
ยึด11บ้านพักหรูสมุยรองแม่ทัพภาค4นำลุยงัดกม.ฟันรุกป่าต้นน้ำ (มติชน 13 ก.ค. 60 หน้า 1,3)
-
ข่าวสดทั่วไทย: สมุย-รุกป่าสงวนฯ (ข่าวสด 13 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
คอลัมน์: ตรีศูล (เดลินิวส์ 13 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
ร้อง'ดีเอสไอ'ถูกหลอกขายสาลิกา (เดลินิวส์ 13 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
'ฟื้นป่า-สร้างอาชีพคน'แบบอย่างจาก'คอสตาริกา' (แนวหน้า 13 ก.ค. 60 หน้า 1,13)
-
คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตัดยาง 380 ต้นคืนผืนป่า (เดลินิวส์ 13 ก.ค. 60 หน้า 13)
-
โปรยเมล็ดพันธุ์ป่าต้นน้ำทั่วประเทศ'ฝนหลวง'ร่วม7หน่วยงานสืบสานพระราชปณิธาน  (แนวหน้า 13 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
ล่าเศรษฐินีสิงห์บุรี คลี่ปมฆ่า ล้างครัวผญบ.8ศพ เหยื่อเผยนาทีสังหารโหด จับกดหัว... (เดลินิวส์ 13 ก.ค. 60 หน้า 1,16)
-
ย้อนรอย BA ชี้นำชาวบ้านสร้างสนามบิน (ฐานเศรษฐกิจ 13-15 ก.ค. 60  หน้า 1,15)
-
บิ๊กสร้างคุมระบบย้ายตำรวจแบ่ง5คณะอนุฯ ถกปฏิรูปตำรวจนัดแรก'บิ๊กตู่'เคาะ7วาระ... (มติชน 13 ก.ค. 60 หน้า 1,10,11)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 162

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1486
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9803
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1486
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา72119
mod_vvisit_counterเดือนนี้202029
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา372118
mod_vvisit_counterทั้งหมด19015787

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]