English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1967

News image

              พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำมูเซอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) บ้านอ่องแล่ง ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1966

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2075

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลมิให้เกิดการสวมสิทธิ์ไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2072

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของ "ชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ" ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2070

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “ไทยแลนด์ โอนลี่” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การทวงคืนผืนป่า การส่งเสริมป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ และการจัดที่ดินทำกิน(คทช.) ณ ห้องปฏิบัติการอธิบดีกรมป่าไม้ ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

2038

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2039

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปไม้ Tamura TimberCo., Ltd และเดินทางไปดูงาน ณ เทศบาลนิกโก Nikko city,จังหวัดโทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2037

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง เพื่อรับฟังบรรยายเรื่องนโยบายและระบบการจัดการป่าไม้ในญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2036

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 62 อ่านเพิ่มเติม...

2035

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2033

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร International Training course and study Visit on Forest-based Eco-tourism Management in Thailand: “Harmonizing local people and forests in the context of Sustainable Development Goals (SDG)” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2034

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2032

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกสำนัก ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2031

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการร่วม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2030

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงาน และสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการใช้ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) " 
แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562  
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศกรมป่าไม้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
      เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"
 
  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
      ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้
  
เผยแพร่ข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯและแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศ 
รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอรายชื่อ
     เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระดับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562      
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562
- มหกรรมป่าไม้ อุทยานมังกรสวรรค์ งานจากป่า สำหรับคนเมือง (24 ก.พ. 62  หน้า 7)
-
อดีตผอ.ช่อง5รุกป่า (ไทยรัฐ  23 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
แก้กฎหมาย 13 ฉบับปฏิรูปทรัพยากรชาติ (ไทยรัฐ  25 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
ทส.ลุยแก้กฎหมาย 13 ฉบับปฏิรูปทรัพยากรชาติ (ไทยรัฐ  25 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
พญาเสือลุยยึดป่า 440 ไร่ นายทุนรุกปลูกปาล์ม-ส้ม (ไทยโพสต์  25 ก.พ. 62  หน้า 4)
-
พญาเสือบุกยึดคืนป่าหลุมพอห้อง พบนายทุนบุกรุก 91 ไร่ ปลูกส้มโชกุน (ผู้จัดการรายวัน  360º  25 ก.พ. 62  หน้า 15)
-
บุกยึดที่ดินนายทุนรุกป่า “เขาบรรทัด” ปลูกส้มโชกุน 91 ไร่ (แนวหน้า  25 ก.พ. 62  หน้า  1,11)
-
ตร.เรียกสอบอดีตผอ.ช่อง 5 ยึดแบ๊กโฮรุกป่าเพชรบูรณ์ (มติชน  23 ก.พ. 62  หน้า 1,3)
-
แฉพลเอกดังรุกป่าเพชรบูรณ์ (โพสต์ทูเดย์  23 ก.พ. 62  หน้า B6)
-
ตรวจสอบพล.อ.รุกภูเขา-ถางป่า (ข่าวสด  23 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
หมายเรียก พล.อ. อดีตผอ.ททบ.5 รุกป่าเพชรบูรณ์ (เดลินิวส์  23 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
ตร.ยังไม่สอบ 'พลเอก' รอ 'ป่าไม้ - ที่ดิน' ชี้ขาด (เดลินิวส์  25 ก.พ. 62  หน้า 1,9)
-
'อธิบดี' ลุยคดีรุกป่าเพชรบูรณ์ลั่นผิดจับหมด-ดีเอสไอ จ่อร่วม (มติชน  25 ก.พ. 62  หน้า 1,9)
-
เชียงใหม่ฝุ่นพุ่ง - ขู่เผาป่าปรับ 2 ล. (เดลินิวส์  23 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
6 จว. ยังอ่วม ! ควันพิษค่าสูง (ไทยรัฐ  23 ก.พ. 62  หน้า 15)
-
คอลัมน์ข่าวสดทั่วไทย : แพร่-จับลักตัดไม้สัก (ข่าวสด  25 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
ลำปางผวาเขย่าซ้ำ (มติชน  23 ก.พ. 62  หน้า 1,5)
-
เปิด 'สิทธิชุมชน' จัดการ 'ป่า' 27 ปี คุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้า 'รอ' (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360º  23 ก.พ.- 1 มี.ค. 62 หน้า 13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- ทส.จัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค (มติชน  22 ก.พ. 62  หน้า 11)
-
ป่าไม้เล่นงาน ! มือลอบเผาป่า ชดใช้ทางแพ่ง 5จว.สูดฝุ่นพิษ (ไทยรัฐ  22 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
ยาแรงเผาป่าคุก 20 ปี 'เชียงใหม่' ยังวิกฤต (โพสต์ทูเดย์  22 ก.พ. 62  หน้า B6)
-
ลำปางผวาไหวซ้ำไม่กล้านอนบนบ้าน /...เผยไฟป่าผลาญแล้วหมื่นไร่ (มติชน  22 ก.พ. 62  หน้า 1,5)
-
เผาป่าติดคุก 20 ปี – ปรับ 2 ล้านบาท (เดลินิวส์  22 ก.พ. 62  หน้า 16)
-
อุตุเฝ้าระวังอีกนับเดือน อาฟเตอร์ช็อก /...กรมป่าไม้ห่วงภาคเหนือยังเผาป่า /...เตือนเผาป่าคุก 20 ปี ปรับ 2 ล้าน (แนวหน้า  22 ก.พ. 62  หน้า 1,10,11)
-
'บิ๊กตู่' ล่องใต้ จ.สุราษฎร์ฯ - กระบี่ 21 ก.พ. (มติชน  22 ก.พ. 62  หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ทส.จัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค (มติชน  21 ก.พ. 62  หน้า 11)
-
คอลัมน์ : ชกหลังข่าว กระแสตอบรับแรงเกิน (ไทยรัฐ  21 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
'บิ๊กเต่า' ยันสถานการณ์ปัญหาไฟป่า ค่าหมอกควันภาคเหนือปี 62 ดีขึ้นแน่ (คมชัดลึก  21 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
ภาพข่าว: สาธิตการฝึก (เดลินิวส์  21 ก.พ. 62  หน้า 8)
-
'นายกฯ' ล่องใต้ลุยสุราษฎร์ฯ-กระบี่วันนี้ (สยามรัฐ  21 ก.พ. 62  หน้า 3)
-
อุตรดิตถ์เอาจริง ประกาศใน 60 วัน ปลอดฝุ่นควันไฟ (สยามรัฐ  21 ก.พ. 62  หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2562
- ทส.จัดงานมหกรรม4ภาค (คม ชัดลึก 19 ก.พ.62 หน้า 12)
-
Amended Forest Act to allow felling, growing of rare trees (The Nation 20 ก.พ.62 หน้า 3A)
-
ปลดล็อกที่สปก.แจกพันธุ์ไม้มีค่าปลูกสร้างรายได้! (ไทยรัฐ 19 ก.พ.62 หน้า 15)
-
ปลดล็อกที่สปก.แจกพันธุ์ไม้มีค่าปลูกสร้างรายได้! (ไทยรัฐ 20 ก.พ.62 หน้า 11)
-
แก้กม.ตัดไม้ป่า (ไทยรัฐ 19 ก.พ.62 หน้า 1,6)
-
สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 20 ก.พ.62 หน้า 23)
-
จัดจิตอาสาเฝ้าระวังไฟป่า (ไทยรัฐ 20 ก.พ.62 หน้า 22)
-
ลำพูนวิกฤติหนัก ไฟป่า29แห่ง (ไทยรัฐ 20 ก.พ.62 หน้า 1,13)
-
'เอกชน'ขานรับรบ.ผลิตรถตัดอ้อยป้อนลดปัญหาฝุ่น-ต้นทุนธกส.เล็งให้กู้6พันล. (มติชน 20 ก.พ. 62 หน้า 1,5,12)
-
ข้าราชการ-ผู้นำชุมชนดื่มน้ำสาบานไม่ยุ่งตัดไม้พะยูง (เดลินิวส์ 19 ก.พ. 62 หน้า 14)
-
สนช.ไฟเขียวกม.ป่าชุมชน ลุยตั้ง19ล้านไร่ทั่วประเทศ (เดลินิวส์ 19 ก.พ. 62 หน้า 1,13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562
- ปลูกไม้ป่ากันเถิดแจกเมล็ดพันธุ์ทางปณ. (M2F 18 ก.พ.62 หน้า 1)
-
รมต.รับรองเอง ปลูกแล้วขึ้นชัวร์ (M2F 18 ก.พ.62 หน้า 1,5)
-
ข่าวสั้น: มหกรรมไม้มีค่าป่าชุมชนคนอยู่กับป่า (สยามรัฐ 18 ก.พ. 62 หน้า 12)
-
ปลดล็อก! ตัด'ไม้หวงห้าม' ที่ดินตัวเอง (ไทยรัฐ 18 ก.พ.62 หน้า 1,10)
-
ภาพข่าว: มอบธง (เดลินิวส์ 16 ก.พ.62 หน้า 17)
-
ระบุสาเหตุไฟป่า ลอบเผาเก็บเห็ด (ข่าวสด 17 ก.พ. 62 หน้า 3)
-
เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ป่าไม้แจ้งจับชาวบ้านรุกป่า (เดลินิวส์ 16 ก.พ. 62 หน้า 12)
-
PLANTING THE SEEDS OF MINDFULNESS AND BEAUTY (บางกอกโพสต์ 17 ก.พ. 62 หน้า 1,5)
-
ชาวครบุรีดื่มสาบานไม่ตัดพะยูง (เดลินิวส์ 16 ก.พ. 62 หน้า 2)
-
รอ'27ปี'สมหวัง สนช.ไฟเขียว พรบ.ป่าชุมชน (เดลินิวส์ 18 ก.พ. 62 หน้า 1,13)
-
สนช.ไฟเขียว กม.ป่าชุมชนหลังลุ้นยาว27ปี (แนวหน้า 18 ก.พ. 62 หน้า 1,10)
-
ฝุ่นกรุงทุเลา แต่เหนือ5จว. ยังเจอวิกฤติ (ไทยรัฐ 16 ก.พ.62 หน้า 1,13,15)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 242

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11953
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10203
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22156
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา84222
mod_vvisit_counterเดือนนี้281421
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา292444
mod_vvisit_counterทั้งหมด25631729

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]

brike*ลดเลิก