English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1967

News image

              พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำมูเซอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) บ้านอ่องแล่ง ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1966

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2072

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของ "ชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ" ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2070

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “ไทยแลนด์ โอนลี่” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การทวงคืนผืนป่า การส่งเสริมป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ และการจัดที่ดินทำกิน(คทช.) ณ ห้องปฏิบัติการอธิบดีกรมป่าไม้ ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2071

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

2036

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 62 อ่านเพิ่มเติม...

2035

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2033

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร International Training course and study Visit on Forest-based Eco-tourism Management in Thailand: “Harmonizing local people and forests in the context of Sustainable Development Goals (SDG)” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2034

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2032

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกสำนัก ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2031

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการร่วม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2030

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงาน และสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2029

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2027

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวการประกวดป่าชุมชน รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ อ่านเพิ่มเติม...

2028

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) " 
แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562  
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศกรมป่าไม้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
      เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"
 
  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
      ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้
  
เผยแพร่ข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯและแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศ 
รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอรายชื่อ
     เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระดับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562      
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
- '2ป่าไม้' โวยโดนเด้ง ปมแจ้งจับงาบส่วย (ไทยรัฐ  26 ก.พ. 62  หน้า 1,13)
-
7จว.เหนืออ่วมไฟป่า-ลอบเผากระหน่ำ (แนวหน้า  26 ก.พ. 62  หน้า 1,11)
-
เตือนภาคกลาง – ตะวันออก 28 ก.พ. เจอฝนถล่ม-ลูกเห็บ (มติชน  26 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
7 จว.เหนือยังวิกฤติเซ่นพิษฝุ่นจิ๋ (เดลินิวส์ 26 ก.พ. 62  หน้า 16)
-
ภาพข่าว: อำนวยพร ชลดำรงค์กุล (ไทยรัฐ  26 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
คาใจเอกสารสิทธิที่ดินนายพล (มติชน  26 ก.พ. 62  หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562
- มหกรรมป่าไม้ อุทยานมังกรสวรรค์ งานจากป่า สำหรับคนเมือง (24 ก.พ. 62  หน้า 7)
-
อดีตผอ.ช่อง5รุกป่า (ไทยรัฐ  23 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
แก้กฎหมาย 13 ฉบับปฏิรูปทรัพยากรชาติ (ไทยรัฐ  25 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
ทส.ลุยแก้กฎหมาย 13 ฉบับปฏิรูปทรัพยากรชาติ (ไทยรัฐ  25 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
พญาเสือลุยยึดป่า 440 ไร่ นายทุนรุกปลูกปาล์ม-ส้ม (ไทยโพสต์  25 ก.พ. 62  หน้า 4)
-
พญาเสือบุกยึดคืนป่าหลุมพอห้อง พบนายทุนบุกรุก 91 ไร่ ปลูกส้มโชกุน (ผู้จัดการรายวัน  360º  25 ก.พ. 62  หน้า 15)
-
บุกยึดที่ดินนายทุนรุกป่า “เขาบรรทัด” ปลูกส้มโชกุน 91 ไร่ (แนวหน้า  25 ก.พ. 62  หน้า  1,11)
-
ตร.เรียกสอบอดีตผอ.ช่อง 5 ยึดแบ๊กโฮรุกป่าเพชรบูรณ์ (มติชน  23 ก.พ. 62  หน้า 1,3)
-
แฉพลเอกดังรุกป่าเพชรบูรณ์ (โพสต์ทูเดย์  23 ก.พ. 62  หน้า B6)
-
ตรวจสอบพล.อ.รุกภูเขา-ถางป่า (ข่าวสด  23 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
หมายเรียก พล.อ. อดีตผอ.ททบ.5 รุกป่าเพชรบูรณ์ (เดลินิวส์  23 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
ตร.ยังไม่สอบ 'พลเอก' รอ 'ป่าไม้ - ที่ดิน' ชี้ขาด (เดลินิวส์  25 ก.พ. 62  หน้า 1,9)
-
'อธิบดี' ลุยคดีรุกป่าเพชรบูรณ์ลั่นผิดจับหมด-ดีเอสไอ จ่อร่วม (มติชน  25 ก.พ. 62  หน้า 1,9)
-
เชียงใหม่ฝุ่นพุ่ง - ขู่เผาป่าปรับ 2 ล. (เดลินิวส์  23 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
6 จว. ยังอ่วม ! ควันพิษค่าสูง (ไทยรัฐ  23 ก.พ. 62  หน้า 15)
-
คอลัมน์ข่าวสดทั่วไทย : แพร่-จับลักตัดไม้สัก (ข่าวสด  25 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
ลำปางผวาเขย่าซ้ำ (มติชน  23 ก.พ. 62  หน้า 1,5)
-
เปิด 'สิทธิชุมชน' จัดการ 'ป่า' 27 ปี คุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้า 'รอ' (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360º  23 ก.พ.- 1 มี.ค. 62 หน้า 13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- ทส.จัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค (มติชน  22 ก.พ. 62  หน้า 11)
-
ป่าไม้เล่นงาน ! มือลอบเผาป่า ชดใช้ทางแพ่ง 5จว.สูดฝุ่นพิษ (ไทยรัฐ  22 ก.พ. 62  หน้า 1,12)
-
ยาแรงเผาป่าคุก 20 ปี 'เชียงใหม่' ยังวิกฤต (โพสต์ทูเดย์  22 ก.พ. 62  หน้า B6)
-
ลำปางผวาไหวซ้ำไม่กล้านอนบนบ้าน /...เผยไฟป่าผลาญแล้วหมื่นไร่ (มติชน  22 ก.พ. 62  หน้า 1,5)
-
เผาป่าติดคุก 20 ปี – ปรับ 2 ล้านบาท (เดลินิวส์  22 ก.พ. 62  หน้า 16)
-
อุตุเฝ้าระวังอีกนับเดือน อาฟเตอร์ช็อก /...กรมป่าไม้ห่วงภาคเหนือยังเผาป่า /...เตือนเผาป่าคุก 20 ปี ปรับ 2 ล้าน (แนวหน้า  22 ก.พ. 62  หน้า 1,10,11)
-
'บิ๊กตู่' ล่องใต้ จ.สุราษฎร์ฯ - กระบี่ 21 ก.พ. (มติชน  22 ก.พ. 62  หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ทส.จัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค (มติชน  21 ก.พ. 62  หน้า 11)
-
คอลัมน์ : ชกหลังข่าว กระแสตอบรับแรงเกิน (ไทยรัฐ  21 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
'บิ๊กเต่า' ยันสถานการณ์ปัญหาไฟป่า ค่าหมอกควันภาคเหนือปี 62 ดีขึ้นแน่ (คมชัดลึก  21 ก.พ. 62  หน้า 12)
-
ภาพข่าว: สาธิตการฝึก (เดลินิวส์  21 ก.พ. 62  หน้า 8)
-
'นายกฯ' ล่องใต้ลุยสุราษฎร์ฯ-กระบี่วันนี้ (สยามรัฐ  21 ก.พ. 62  หน้า 3)
-
อุตรดิตถ์เอาจริง ประกาศใน 60 วัน ปลอดฝุ่นควันไฟ (สยามรัฐ  21 ก.พ. 62  หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2562
- ทส.จัดงานมหกรรม4ภาค (คม ชัดลึก 19 ก.พ.62 หน้า 12)
-
Amended Forest Act to allow felling, growing of rare trees (The Nation 20 ก.พ.62 หน้า 3A)
-
ปลดล็อกที่สปก.แจกพันธุ์ไม้มีค่าปลูกสร้างรายได้! (ไทยรัฐ 19 ก.พ.62 หน้า 15)
-
ปลดล็อกที่สปก.แจกพันธุ์ไม้มีค่าปลูกสร้างรายได้! (ไทยรัฐ 20 ก.พ.62 หน้า 11)
-
แก้กม.ตัดไม้ป่า (ไทยรัฐ 19 ก.พ.62 หน้า 1,6)
-
สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 20 ก.พ.62 หน้า 23)
-
จัดจิตอาสาเฝ้าระวังไฟป่า (ไทยรัฐ 20 ก.พ.62 หน้า 22)
-
ลำพูนวิกฤติหนัก ไฟป่า29แห่ง (ไทยรัฐ 20 ก.พ.62 หน้า 1,13)
-
'เอกชน'ขานรับรบ.ผลิตรถตัดอ้อยป้อนลดปัญหาฝุ่น-ต้นทุนธกส.เล็งให้กู้6พันล. (มติชน 20 ก.พ. 62 หน้า 1,5,12)
-
ข้าราชการ-ผู้นำชุมชนดื่มน้ำสาบานไม่ยุ่งตัดไม้พะยูง (เดลินิวส์ 19 ก.พ. 62 หน้า 14)
-
สนช.ไฟเขียวกม.ป่าชุมชน ลุยตั้ง19ล้านไร่ทั่วประเทศ (เดลินิวส์ 19 ก.พ. 62 หน้า 1,13)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 241

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1538
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้12381
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45028
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา85021
mod_vvisit_counterเดือนนี้212516
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา292444
mod_vvisit_counterทั้งหมด25562824

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]

brike*ลดเลิก