English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
กรมป่าไม้ โดยศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านไอที เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ขอบคุณค่ะ

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1830

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1829

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1828

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1827

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560”โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1826

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1825

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1824

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1823

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1822

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และMr.JORGE RODRIGUDX ROMERO รองหัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการเจรจาระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ณ ห้องลาดพร้าว 1 เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1821

News image

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1979

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1977

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกในการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมการกรีดยางพาราต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านเกษตรสุข หมู่ที่ 5 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1978

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการครอบครองที่ดินในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1975

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1833

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1837

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานกรมป่าไม้ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1834

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง บ้านมะกอก - นาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1835

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1836

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ บริเวณมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1832

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่จัดงานโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง เนื้อที่ 65 ไร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1838

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินฯ จาก กรมป่าไม้ และบริษัทฯ เดินทางไปตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชุมชนภูตะเภา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1830

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย) เพื่อตรวจสอบและร่วมประชุมหารือข้อเสนอของกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการลักลอบส่งออกไม้มีค่าหายากข้ามชาติไปยังต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1829

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูปของ บริษัท โกลด์วู๊ด จำกัด เลขที่ 130/8 ถนนนิมิตใหม่ แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1831

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศได้นำกลับไปปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560   
นางวรนัย พฤกษะวัน มารดาของนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเลื่อนการเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักส่งเสริมปลูกป่า
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนท่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
- ชุดพิทักษ์ป่าลุยนายทุนบุกรุก 3เกาะติด3ปฏิบัติ เร่งดำเนินคดี-5ป่าสมบัติไทย (เดลินิวส์ 26 ก.ค. 60 หน้า 2)
-
'ชลธิศ' ลุยรุกป่าสงวนฯ (เดลินิวส์ 26 ก.ค. 60 หน้า 20)
-
ภาพข่าว: มอบโล่ (สยามรัฐ  26 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
ภาพข่าว: นายรัชชัย พรพา (ไทยรัฐ 26 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
คอลัมน์: สน.สยามรัฐ (สยามรัฐ  26 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
รื้อรีสอร์ต'ภูทับเบิก'11หลัง (มติชน 26 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
ครม.อนุมัติแผนสางภูทับเบิก (เดลินิวส์  26 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
ข่าวสั้น: ครม.อนุมัติแผนแม่บทแก้ปัญหาภูทับเบิก (ไทยโพสต์  26 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
ภาพข่าว: ปัดจับกุม (โพสต์ทูเดย์  26 ก.ค. 60 หน้า B6)
-
ภาพข่าว: ไม้พะยูง (คม ชัด ลึก 26 ก.ค. 60 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
- ชุดพิทักษ์ป่าลุยนายทุนบุกรุก 3เกาะติด3ปฏิบัติ เร่งดำเนินคดี-5ป่าสมบัติไทย (เดลินิวส์ 25 ก.ค. 60 หน้า 2)
-
กรมป่าไม้ปลื้ม'ป่าดงหมู'นครพนมอยู่ดีกินดี (ข่าวสด 25 ก.ค. 60 หน้า 6)
-
ป่าไม้แจงนโยบายทวงคืนป่า (ข่าวสด 25 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
เด้งหน.อุทยานฯภูเรือ ทำฝาย-ไม่ขออนุญาต (ไทยรัฐ 25 ก.ค. 60 หน้า 1,13)
-
ศาลฎีกาชี้'แม่ชีบงกช'รุกป่า วังใหญ่-'แม่น้ำน้อย'กาญจน์สั่งชดใช้'57ล.'บวกดบ.7.5% (มติชน 25 ก.ค. 60 หน้า 1,3)
-
สัพเพเหระคดี: นโยบายกับกฎหมาย (มติชน 25 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 25 ก.ค. 60 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: ผนึกกำลัง (ไทยโพสต์ 25 ก.ค. 60 หน้า 17)
-
ภาพข่าว: รื้อทิ้ง (โพสต์ทูเดย์  25 ก.ค. 60 หน้า B6)
-
ภาพข่าว: ระดม250จนท.รื้อรีสอร์ทภูทับเบิก (M2F 25 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน (ไทยรัฐ 25 ก.ค. 60 หน้า 23)
-
ฮอตไลน์นิวส์เฉพาะกิจ: กรมฝนหลวงฯสานต่อโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศปีที่ 2 (พิมพ์ไทย 25-31 ก.ค. 60 หน้า 1,4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560
- กรมป่าไม้ เดินหน้าจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ ปลื้ม "ป่าดงหมู-นครพนม" ราษฎรอยู่ดีกินดี (ข่าวสด 24 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
ป่าไม้แจงนโยบายทวงคืนป่า (ข่าวสด 24 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
กรมป่าไม้เข้ม ลงพื้นที่ปราบปรามการบุกรุกป่าสงวนภูเก็ต (ข่าวสด 22 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
กรมป่าไม้เดินหน้าภารกิจทวงคืนผืนป่า ตรวจ'รีสอร์ท-บ้านพัก-ธุรกิจซิปไลน์' (คม ชัด ลึก 22 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
ศาลฎีกาชี้'แม่ชีบงกช'รุกป่า (มติชน 24 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
Ex-nun must pay B57m, court rules (Bangkok Post  24 ก.ค. 60  หน้า 3)
-
ยางอีสานร้องละเมิดคำสั่งคสช. (มติชน 23 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
ชาวบ้านวอนรัฐยุติทวงผืนป่า-เยียวยา  (มติชน 22 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
สัพเพเหระคดี: นโยบายกับกฎหมาย (มติชน 24 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 22 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
ตรวจรุกป่า'เขาหลวงเตี่ย' (มติชน 22 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
ผู้ตรวจฯลุยวังน้ำเขียวโคราชระดมหน่วยงานวางมาตรการวางแนวทางแก้พื้นที่ทับซ้อน (แนวหน้า 22 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
ผู้ตรวจฯแก้ปัญหาที่ทับซ้อนโคราช  (มติชน 23 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: เร่งแก้ปัญหารุกป่า (ไทยรัฐ 23 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: สนธิกำลังจับไม้เถื่อนป่ากรุงชิง (ไทยรัฐ 22 ก.ค. 60 หน้า 10)
-
องค์ความรู้ ภาษา วัฒนธรรม: ดอกไม้ประจำชาติไทย (เดลินิวส์ 24 ก.ค. 60 หน้า 26)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
- กรมป่าไม้ชู คทช.จัดสรรที่ดินทำกินให้คนจนมอบแล้ว 58 จังหวัด (ไทยรัฐ 21 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
กลยุทธ์ 'ศูนย์พิทักษ์ป่า' '3 เกาะติด 3 ปฏิบัติ' (ไทยโพสต์ 21 ก.ค. 60 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดวงทูเดย์: ยึดพื้นที่ป่าสงวน (มติชน 21 ก.ค. 60 หน้า 17)
-
ทวงคืนป่าโคราชเพิ่ม 1.8 พันไร่ (มติชน 21 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
เล็งยึดสวนปาล์มรุกป่าพรุ (มติชน 21 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
ชาวบ้านวอนรัฐยุติทวงผืนป่า-เยียวยา (มติชน 21 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
วิถียั่งยืน: ฟื้นฟู 'ป่าต้นน้ำแม่น้ำบางปะกง' อนุรักษ์ระบบนิเวศ (มติชนสุดสัปดาห์ 21-27 ก.ค. 60 หน้า 61)
-
เดินหน้าต้นกล้าจิตอาสาฟื้นผืนป่า (เดลินิวส์ 21 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
เกษตรกร4หมู่บ้านวอนช่วยที่ดินทำกิน (เดลินิวส์ 21 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
เกาะทะลุวุ่น3หน่วยงานชี้ไม่ตรงกัน (ไทยรัฐ 21 ก.ค. 60 หน้า 13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
- คทช.จัดที่ดินให้คนจน6.25แสนไร่ (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
กรมป่าไม้ลุยยึดพื้นที่ป่าสงวนปลูกยางพารา (ข่าวสด 20 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ ซอกแซก108: บุกรุกป่า (ข่าวสด 20 ก.ค. 60 หน้า 16)
-
ฟัน 3 รีสอร์ตดังรุกล้ำป่าจันทบุรี (ไทยรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
ภาพข่าว: ยึดไม้เถื่อน (สยามรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
วอนช่วยชาวจันทบุรีไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า2พันคนจุดตะเกียงนาน 30 ปี (สยามรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
จี้ยึดคืนแปลงปาล์มหมดอายุ (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ทวงคืนผืนป่าครบุรี รอบที่ 6 (ไทยรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 10)
-
โคราชทวงคืนผืนป่ารอบ 6 ได้แล้ว 200 ไร่ (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
ยึดรถกระบะขนพะยูง 10 ท่อน (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
เอกซเรย์เขาค้อเหลือแค่ 20% ใกล้จัดระเบียบ'ผู้ครอบครอง' (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
พิจิตรเปิดชมทุ่งกระเจียวยักษ์บานพื้นที่ป่าชุมชนเขาโล้นนับร้อยไร่ (สยามรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 10)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 162

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1534
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9803
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1534
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา72119
mod_vvisit_counterเดือนนี้202077
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา372118
mod_vvisit_counterทั้งหมด19015835

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]