English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

2043

News image

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1976

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2077

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2076

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2075

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลมิให้เกิดการสวมสิทธิ์ไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

2047

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ศึกษาดูงานป่าชายเลนเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้โกงกาง และการปลูกป่าชายเลน ณ HINP Wharf in Alaminos,และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวอุทยานทางทะเล ณ Hundred Islands National Park (HINP) Alaminos, Pangasinan, Philippines เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2046

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล และคณะ ศึกษาดูงานป่าชุมชน San Manuel, Pangasinan ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ AFoCO เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2045

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Cross Country Visit เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ AFoCO ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2044

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO โดยได้เข้าพบหารือกับ Mr. Nonito M. Tamayo, CESO IV Director of Forest Management Bureau, Phillippines. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2041

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

2040

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาพเหนือ ภายใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม ขจัดภัยไฟป่า โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมราชทัณฑ์ และจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2038

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2039

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปไม้ Tamura TimberCo., Ltd และเดินทางไปดูงาน ณ เทศบาลนิกโก Nikko city,จังหวัดโทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2037

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง เพื่อรับฟังบรรยายเรื่องนโยบายและระบบการจัดการป่าไม้ในญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2036

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 62 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

 เผยแพร่คำปฎิญาณตนในตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้บนเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2-2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563-2564      
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  เลื่อนการประชุมเป็น วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.                    
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562       
การเผยแพร่แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทศักราช 2562
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการใช้ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) " 
แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562   
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศกรมป่าไม้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
      เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"
 
  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
      ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้
  
เผยแพร่ข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯและแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศ 
รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอรายชื่อ
     เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระดับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562      
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว มอบกล้าไม้ (ไทยโพสต์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 7 )
-  กรมป่าไม้สร้างเกราะป้องกันด้วยจิตสำนึก...ไฟมา...ป่าหมด
  (บ้านเมือง 11 มิ.ย. 57 หน้า 15 )

-  ภาพข่าว ติวเข้ม (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 25 )
-  สำนักทรัพยากรฯที่ 4 ดึงท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ผุดกิจกรรมให้ความรู้ ป่าชุม...
  (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 13 )

-  โชว์โมเดลปลูกไม้ป่าแทนสวนยาง (มติชน 11 มิ.ย. 57 หน้า 14 )
-  ทหาร-ป่าไม้ ลุยยึดบ้านไม้อำพราง 5 หลัง (ASTVผู้จัดการ 11 มิ.ย. 57 หน้า 6 )
-  บุกหมู่บ้านนักทำลายป่าปลูกบ้านอำพราง (ไทยโพสต์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 6 )
-  ภาพข่าว ยึดไม้ (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 25 )
-  ภาค 1 บุกยึดไม้ที่ปทุม-สระบุรี (ข่าวสด 11 มิ.ย. 57 หน้า 14 )
-  คอลัมน์ เส้นใต้บรรทัด คสช.ครับ มีคนขโมยปอดกรุงเทพฯ (แนวหน้า 11 มิ.ย. 57 หน้า 3)
-  ผ่าตัดใหญ่ กรมอุทยานฯ-ป่าไม้ (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 3 )
-  ย้ายดุพันตำแหน่ง (โพสต์ทูเดย์ 11 มิ.ย. 57 หน้า A6 )
-  ผ่าตัดใหญ่ ป่าไม้-กรมอุทยานฯ (โลกวันนี้ 11 มิ.ย. 57 หน้า 12)
-  ทส.ผ่าตัดใหญ่-โอนข้าราชการพันตำแหน่ง (มติชน 11 มิ.ย. 57 หน้า 13 )
-  คอลัมน์ คอรัปเตอร์ รื้อแผนจัดการน้ำกรมชลฯเหงื่อซิบๆ (พิมพ์ไทย 11 มิ.ย. 57 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว ปลูกป่า (ไทยโพสต์  10 มิ.ย. 57 หน้า 21 )
-  สกู๊ปแนวหน้า วิกฤติ ป่าไม้-ธรรมชาติ ฐานทรัพยากร ต้องปฏิรูป
  (แนวหน้า  10 มิ.ย. 57 หน้า 5 )

-  ส่งชื่อคสช.ฟันมาเฟีย-พ่อเลี้ยงแฉพัน ขบวนการลอบตัดไม้ (มติชน 10 มิ.ย. 57 หน้า 11)
-  ระงับแผนร้อนโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน บิ๊กตู่นัด 20 หน่วงงานถก
  (คมชัดลึก  10 มิ.ย. 57 หน้า 1)

-  สั่งยกเลิกอายัดไม้ลูก สมชาย (มติชน  10 มิ.ย. 57  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07-09 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว บุคคลแนวหน้า มอบกล้าไม้ (แนวหน้า 7 มิ.ย. 57 หน้า 4)
-  ภาพข่าว นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล (ไทยรัฐ   7 มิ.ย. 57 หน้า 12)
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (บ้านเมือง 7 มิ.ย. 57 หน้า 9)
-  เด้งยกแผงป่าไม้ 2 จังหวัด เหนือ ผิดฉกรรจ์เมินจับแก๊งลักตัด (มติชน 7 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (สยามรัฐ 7 มิ.ย. 57 หน้า 2)
-  ย้ายยกแผงป่าไม้ตาก-แม่ฮ่องสอน (เดลินิวส์ 7 มิ.ย. 57 หน้า 14)
- โฆษณาแฝง กรมป่าไม้สร้างเกราะป้องกันด้วยจิตสำนึก..ไฟมา..ป่าหมด (สยามรัฐ 8 มิ.ย. 57 หน้า 2)
- เด้งกราวรูดป่าไม้ 2 จังหวัดเหนือเอาผิดฐานปล่อยแก๊งตัดไม้ (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ บ.ก. ฟอรั่ม (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 4)
-  โชติ สั่งส่งชื่อผู้มีอิทธิพลเร่งปราบกลุ่มค้าไม้เถื่อนแจงย้ายข้าราชการ ทส. (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  อายัดไม้ 1 คัน ผ่านแดนจีนไม่ตีตรา (เดลินิวส์ 8 มิ.ย. 57 หน้า 9)
-  ปลัด ทส. สั่งส่งชื่อผู้มีอิทธิพลเล็งล้างขบวนการค้าไม้เถื่อน (มติชน 9 มิ.ย. 57 หน้า 5)
-  ประชาชนถามใครจะเป็นนายกฯผ่านโพลถึงบิ๊กตู่ (ข่าวสด 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  ส่งชื่อ คสช.ฟันมาเฟีย-พ่อเลี้ยงแฉพัน ขบวนการลอดตัดไม้ (มติชน 9 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  ออกหมายจับ 10 ราย/รวมโด่งดาราดังหนุนแตกหักคนชั่ว (สยามรัฐ 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ คอรัปเตอร์ เก้าอี้บิ๊กส่อหักป่าไม้-อุทยานฯ (พิมพ์ไทย 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
 

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2557
-  คอลัมน์ ชีพจร อปท. (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 27)
-  ภาพข่าว บุกยึด (บ้านเมือง 6 มิ.ย. 57 หน้า 20 )
-  ภาพข่าว บุกรุกป่า (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 28 )
-  คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย ยึดพื้นที่ป่าสงวนคืน (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 28)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย สนธิกำลังบุกยึดไม้เถื่อน (เดลินิวส์ 6 มิ.ย. 57 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว ลงพื้นที่... (บ้านเมือง 5 มิ.ย. 57 หน้า 14 )
-  ภาพข่าว นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล (สยามรัฐ 5 มิ.ย. 57 หน้า 10 )
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (ไทยโพสต์ 5 มิ.ย.57 หน้า 14 )
-  ภาพข่าว นายสุชาติ ทีคะสุข (ไทยโพสต์ 5 มิ.ย. 57  หน้า 6 )
-  โผล่อีก! นายทุนรุกป่าศรีสัชนาลัยเหี้ยนกว่า 100 ไร่
 
(
ASTVผู้จัดการ 5 มิ.ย. 57 หน้า 6)

-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย สุโขทัย-รุกป่าสงวน (ข่าวสด 5 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ รอบรั้วทั่วไทย ยึดคืนนายทุนรุกป่าศรีสัชฯ กว่า 100 ไร่
 
(โพสต์ทูเดย์ 5 มิ.ย. 57 หน้า
A7)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้น นายทุนสยายปีกรุกป่าศรีสัชนาลัย 100 ไร่
 
(ไทยโพสต์ 5 มิ.ย. 57 หน้า 10)

-  จเร.ตำรวจลงพื้นที่ศรีษะเกษจับพะยูงล็อตใหญ่กว่า 30 ล้าน
  (
พิมพ์ไทย 5 มิ.ย.57 หน้า 5)

-  แก๊งค้าไม้พะยูงเหิมเกริมหนักใช้ป่าสงวนฯเป็นแหล่งรับซื้อ
 
(บ้านเมือง 5 มิ.ย. 57 หน้า 20)
-  ส่วนการที่กรมป่าไม้แจกกล้าไม้ฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
(พิมพ์ไทย 5 มิ.ย. 57 หน้า 1)
- คอลัมน์ จับแระแสทั่วไทย ยึดพื้นที่ป่าสงวนคืน (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 28)
-
คอลัมน์ ชีพจร อปท อดิศักดิ์ เทพอาสน์ พ่อเมืองนครพนม
  (
มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 27)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 241 242 243 244 245 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 244 จาก 245

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7982
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9599
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7982
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา65759
mod_vvisit_counterเดือนนี้213345
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347161
mod_vvisit_counterทั้งหมด25910814

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]