English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

2043

News image

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1976

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2077

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2076

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2075

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลมิให้เกิดการสวมสิทธิ์ไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

2047

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ศึกษาดูงานป่าชายเลนเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้โกงกาง และการปลูกป่าชายเลน ณ HINP Wharf in Alaminos,และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวอุทยานทางทะเล ณ Hundred Islands National Park (HINP) Alaminos, Pangasinan, Philippines เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

2046

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล และคณะ ศึกษาดูงานป่าชุมชน San Manuel, Pangasinan ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ AFoCO เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562... อ่านเพิ่มเติม...

2045

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Cross Country Visit เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ AFoCO ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

2044

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO โดยได้เข้าพบหารือกับ Mr. Nonito M. Tamayo, CESO IV Director of Forest Management Bureau, Phillippines. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  คอลัมน์ ไทยรัฐ TV สารคดีเชิงข่าว รายการต้องรอด ตอนหลงป่า
  (ไทยรัฐ 23 ก.ค. 57 หน้า19)

-  รายงานพิเศษ คสช.โชว์ผลงานกฎหมายหลังบริหาร 2 เดือน
  (สยามรัฐ 23 ก.ค. 57 หน้า 1,3)

-  10 ปี รุก ป่าดงใหญ่ ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข (คมชัดลึก 23 ก.ค. 57 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว ตรวจเยี่ยม จ.นครศรีธรรมราช (บ้านเมือง 22 ก.ค. 57 หน้า14)
-  ภาพข่าว บิ๊กป่าไม้ตรวจรุกอ่างห้วยไม้เต็งอุทยานฯลุยทวงคืนป่าท่ากะบาก จ.ราชบุรี
  (พิมพ์ไทย 22 ก.ค. 57 หน้า 1)

-  กรมป่าไม้เดินหน้า โซนนิ่ง ที่ดิน ส.ป.ก.คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน
  (สยามรัฐ 22 ก.ค. 57 หน้า 21)

-  กรมป่าไม้เดินหน้า โซนนิ่ง ที่ดิน ส.ป.ก.คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน
  (บ้านเมือง 22 ก.ค. 57 หน้า 21)

-  คอลัมน์ รอบรั้วเกษตร จัดโซนนิ่งในเขตปฏิรูป (คมชัดลึก 22 ก.ค. 57 หน้า 12)
-  กรมป่าไม้หนุนปลูกพะยูงไม้ศก. (มติชน 22 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ติว พยัคฆ์ไพร ลุยรุกป่า 10 จังหวัด (มติชน 22 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  น้อมนำพระราชดำริ พระเทพฯป่าไม้เตรียมเนรมิตป่าใกล้กรุง (มติชน 22 ก.ค. 57 หน้า 10)
-  รื้อสิรินาถ 370 แปลงกรมที่ดินตั้งคณะสอบที่สค.1ขีดเส้นตายได้ข้อสรุปภายใน 60 วัน
  (โพสต์ทูเดย์ 22 ก.ค. 57 หน้า
A7)
-  ภาพข่าว อายัดไม้ (มติชน 22 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  10 ปี รุก ป่าดงใหญ่ ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข (คมชัดลึก 22 ก.ค. 57 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  กรมป่าไม้เดินหน้า “โซนนิ่ง” ที่ดิน สปก. คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน
  (ไทยโพสต์  18 ก.ค. 57  หน้า 7)

-  โซนนิ่งที่ส.ป.ก.ฟื้นสู้ป่าสมบูรณ์  (มติชน  18 ก.ค. 57  หน้า 10)
-  อธิบดีกรมป่าไม้จัดทัพลุยการบุกรุกทำลายป่าจัดชุดปฏิบัติ “พยัคฆ์ไพร”
  ไล่ล้างผู้มีอิทธิพล
  (สยามรัฐ  18 ก.ค. 57  หน้า 10)
-  “พยัคไพร” เดนตายเสริมทัพลุยอิทธิพลงาบป่า (พิมพ์ไทย 18-21 ก.ค. 57 หน้า 1,4)
-  คอลัมน์..มติชนรายงาน...ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูพาน ตามแผนอาชาพิทักษ์ไพร
  (มติชน  18 ก.ค. 57  หน้า 28)

-  คอลัมน์เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี  สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ  (บ้านเมือง  18 ก.ค. 57  หน้า 4)
-  ภาพข่าว...ประกวดภาพข่าว... (คมชัดลึก  18 ก.ค. 57  หน้า 3)
-  2 ทศวรรษ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณแรงบันดาลใจแห่งการอนุรักษ์
  (คมชัดลึก  18 ก.ค. 57  หน้า 3)

-  ทพ.ลุยกวาดล้างตัดไม้นราฯ ถูกบุกรุกทำลายกว่า 600 ไร่  (มติชน  18 ก.ค. 57  หน้า 6)
-  ภาพข่าว..จับแก๊งตัดไม้  (เดลินิวส์  18 ก.ค. 57  หน้า 12)
-  คอลัมน์ข่าวสั้นทั่วไทย..จับแก๊งตัดไม้ป่าสงวน  (เดลินิวส์  18 ก.ค. 57  หน้า 12)
-  ภาพข่าว..ตรวจยึด  โรงงานแปรรูป จ.ตาก  (โพสต์ทูเดย์  18 ก.ค. 57  หน้า A7)
- คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด..เลย-รุกป่า  (ข่าวสด  18 ก.ค. 57  หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว บุคคลแนวหน้า ลงพื้นที่ (แนวหน้า 19 ก.ค. 57 หน้า 4)
-  ภาพข่าว ลงพื้นที่ (บ้านเมือง 21 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  ภาพข่าว ลงพื้นที่ (ไทยโพสต์ 21 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  ภาพข่าว ตรวจยึด (แนวหน้า 19 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  ภาพข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (บ้านเมือง 21 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  ภาพข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (สยามรัฐ 21 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ภาพข่าว รุกป่า (มติชน 21 ก.ค. 57 หน้า 5)
-  ภาพข่าว กรมป่าไม้ (บ้านเมือง 21 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  น้อมนำพระราชดำริ พระเทพฯป่าไม้เตรียมเนรมิตป่าใกล้กรุง (มติชน 21 ก.ค. 57 หน้า 10)
-  กรมป่าไม้หนุนปลูกพะยูงไม้ศก. (มติชน 21 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  เช็กบิลด่วน 49 นักการเมืองรุกป่า (เดลินิวส์ 20 ก.ค. 57 หน้า 8)
-  อธิบดีป่าทวงคืนรุก 318 ไร่ ที่ราชบุรี (มติชน 20 ก.ค. 57 หน้า 2)
-  คอลัมน์ คุณแหน (แนวหน้า 20 ก.ค. 57 หน้า 15)
-  คอลัมน์ เวทีสาธารณะ 10 ข้อเสนอ ปฏิรูปทรัพยากรไทย (ไทยโพสต์ 20 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  ระดมป้องกันไฟป่าพรุควนเคร็ง (ข่าวสด 19 ก.ค.57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ มุมข้าราชการ (ไทยรัฐ 19 ก.ค. 57 หน้า 12)
-  แฉจนท.เอี่ยวโค่นป่ารือเสาะ ขน 400 ท่อนส่งโรงเลื่อยแม่ทัพ 4 สั่งลุยถึงนายทุน
  เผยโจรใต้
(มติชน 21 ก.ค. 57 )

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  สมเด็จฯพระเทพฯ ทรงปลูกต้นไม้กับนิสิต วนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
  (บ้านเมือง  17 ก.ค. 57  หน้า 13)

-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ..ภาพข่าว ตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  (บ้านเมือง  17 ก.ค. 57  หน้า 14)  

-  ภาพข่าว..ลงพื้นที่ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ลงพื้นที่ตรวจยึดรีสอร์ท
  (ไทยโพสต์  17 ก.ค. 57  หน้า 7)

-  คอลัมน์อย่างนี้ต้อง Share...ตั้งทีม “พยัคไพร”  (มติชน  17 ก.ค. 57  หน้า 11)
-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้โชว์กึ๋น ตั้งหน่วยพยัคฆ์ไพร
  (บ้านเมือง  17 ก.ค. 57  หน้า 14)

-  ก.ป่าไม้เดินหน้า โซนนิ่งที่ดิน สปก. คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน
  (บ้านเมือง  17 ก.ค. 57  หน้า 14)

-  บวชป่า-ปลูกป่าแก้ปัญหาลักลอบค้าไม้พะยูง  (บ้านเมือง  17 กรกฎาคม 2557  หน้า 14)
-  ไผ่..เอาอยู่ฟื้นดินสู้ยูคาฯ  (ไทยรัฐ  17 ก.ค. 57  หน้า 7)
-  2 ทศวรรษ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ  (คมชัดลึก  17 ก.ค. 57  หน้า 14)
-  คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว ..ป่าไม้มรดกชาติถูกเขมือบ  (ไทยรัฐ  17 ก.ค. 57  หน้า 1,2)
-  ทพ.ลุยกวาดล้างตัดไม้นราฯ  (มติชน  17 ก.ค. 57  หน้า 5)
-  คอลัมน์โลกในมือคุณ เรื่องของไม้พะยูง  (กรุงเทพธุรกิจ  17 ก.ค. 57  หน้า 8)
-  ยึดคืนผืนป่าแม่สอดพบรุกต่อเนื่อง 8 พันไร่  (ไทยโพสต์  17 ก.ค. 57  หน้า 6)
 
<< Start < Prev 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Next > End >>

Page 238 of 245

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

April 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8479
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9902
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้64639
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา69216
mod_vvisit_counterเดือนนี้204243
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347161
mod_vvisit_counterทั้งหมด25901712

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]