English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

2043

News image

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1976

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2077

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2076

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2075

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลมิให้เกิดการสวมสิทธิ์ไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

2047

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ศึกษาดูงานป่าชายเลนเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้โกงกาง และการปลูกป่าชายเลน ณ HINP Wharf in Alaminos,และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวอุทยานทางทะเล ณ Hundred Islands National Park (HINP) Alaminos, Pangasinan, Philippines เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2046

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล และคณะ ศึกษาดูงานป่าชุมชน San Manuel, Pangasinan ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ AFoCO เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2045

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Cross Country Visit เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ AFoCO ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2044

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO โดยได้เข้าพบหารือกับ Mr. Nonito M. Tamayo, CESO IV Director of Forest Management Bureau, Phillippines. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2041

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

2040

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาพเหนือ ภายใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม ขจัดภัยไฟป่า โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมราชทัณฑ์ และจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2038

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2039

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปไม้ Tamura TimberCo., Ltd และเดินทางไปดูงาน ณ เทศบาลนิกโก Nikko city,จังหวัดโทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2037

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง เพื่อรับฟังบรรยายเรื่องนโยบายและระบบการจัดการป่าไม้ในญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2036

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 62 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

เผยแพร่คำปฎิญาณตนในตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้บนเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2-2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563-2564      
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  เลื่อนการประชุมเป็น วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.                    
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562       
การเผยแพร่แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทศักราช 2562
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการใช้ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) " 
แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562   
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศกรมป่าไม้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
      เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"
 
  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
      ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้
  
เผยแพร่ข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯและแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศ 
รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอรายชื่อ
     เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระดับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562      
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ แถลงข่าวงานสีสรรพรรณไม้ฯ  (สยามรัฐ  5 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  ภาพข่าว ป่า...ธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย นเรศ นนท์คลัง หัวหน้าหน่วย
  อต.3 (นาลับแลง) สังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)ร่วมปลูกป่า
  เฉลิมพระเกียรติฯ
  (บ้านเมือง  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ภาพข่าว เยี่ยมชม  (เดลินิวส์  5 ส.ค. 57  หน้า 26)
-  ภาพข่าว ไม้พะยูง  (บ้านเมือง  5 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  ชี้ผืนป่า 4 อำเภอเมืองสองแควถูกรุกหนักกรมป่าไม้เล็งตั้งฉก.ลุยตรวจทั่วประเทศ
  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57  หน้า 11)

-  รวมพลัง ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ คืนความสมบูรณ์สู่ หนองโพนทอง
  (คมชัดลึก  5 ส.ค. 57  หน้า 12)

-  สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ  (มติชน  5 ส.ค. 57 หน้า 23)
-  ส่งโดรนบินตรวจผืนป่าถูกบุกรุก  (เดลินิวส์  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  Buildings in Tarit case to be razed  (Bangkok Post  5 ส.ค. 57  หน้า 3)
-  ยึดไม้แปรรูป-สักทองอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้  (คมชัดลึก  5 ส.ค. 57  หน้า 15)
-  กรมป่าไม้รื้อบ้านเมียธาริต ประสาร ชี้รุกป่าสงวนอุทยานเขาใหญ่ อดีตอธิบดีดีเอสไอ...
  (โพสทูเดย์ 5 ส.ค. 57  หน้า
A1)
-  ประสาร ลงพื้นที่พร้อมป่าไม้รื้อบ้าน เมียธาริต รุกป่า 6 ส.ค.
  (ASTVผู้จัดการรายวัน  5 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  ป่าไม้จ่อรื้อบ้านรุกป่าสงวนติดที่ดินธาริต  (กรุงเทพธุรกิจ  5 ส.ค. 57  หน้า 13)
-  ปูโกงข้าวถึงออส.ธาริตชิงรื้อบ้าน  (ไทยโพสต์  5 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย นครศรีฯ-โรงไม้เถื่อน  (ข่าวสด  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  คอลัมน์ ทุบโต๊ะ ต้องเชือด  (โพสต์ทูเดย์  5 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  คอลัมน์ หมายเหตุคอรัปเตอร์  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  นราฯลอบตัดไม้พรุโต๊ะแดงอดีตผอ.รพ.ฮุบป่าสองแคว  (มติชน  5 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ ดาบกู้ชาติ ใครนายทุนไม้พะยูง  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ สารพันปัญหา  (ไทยรัฐ  5 ส.ค. 57 หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 02-04 สิงหาคม 2557
-  ชมพรรณไม้ พร้อมร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  (แนวหน้า 4 ส.ค. 57  หน้า 17)

-  ภาค 1 สอบไร้ตำรวจ รีดเงินโรงเลื่อย (มติชน 2 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  อุทยานยึดคืนกว่าหมื่นไร่ยันโฉนด บุญชู ของจริง (มติชน 2 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  บ.ก.ฟอรั่ม (มติชน 3 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  คัดข่าวกรองคน (เดลินิวส์ 3 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  บุกยึดไม้ 200 ท่อนกลางป่าสวนผึ้ง (ข่าวสด 4 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ ข่าวสั่นทั่วไทย ยึดได้เพียบไม้สักแปรรูป (เดลินิวส์ 4 ส.ค. 57 หน้า 29)
-  พยัคฆ์ไพร ไล่ยึดอดีตผอ.รพ.ฮุบป่าปลูกยาง 2 พันไร่ (มติชน 4 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  จับแก๊งไม้พะยูงชัยภูมิยัดปี๊บตบตาเจ้าหน้าที่ส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน
  (แนวหน้า 4 ส.ค. 57 หน้า1)

-  คอลัมน์ ก็อซซิปการเมือง ชุดพร้อม (เดลินิวส์ 4 ส.ค. 57 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2557
-  วันผู้พิทักษ์ป่าโลก (มติชน 1 ส.ค. 57 หน้า 10)
-  คอลัมน์รอบเมืองไทย นายพิชญะ ยั่งยืน ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง
  (
ASTV ผู้จัดการรายวัน 1 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  อุทยานยึด..นายชีวภาพ กล่าวว่า (มติชน 1 ส.ค. 57 หน้า 1,12)
-  ยึดคืนป่าแล้ว 1 หมื่นไร่เปิด 7 พื้นที่บุกรุกรุนแรง
  (โพสต์ทูเดย์ 1 ส.ค. 57 หน้า
A6)
-  พรรณไม้ ตระการตาถวายราชะนีนาถ (คมชัดลึก 1 ส.ค. 57 หน้า 29)
-  สีสันพรรณไม้ที่ สวนสมเด็จฯ (ไทยรัฐ 1 ส.ค. 57 หน้า 24)
-  คอลัมน์อย่างนี้ต้องแชร์  วัชระ เพชรทอง  ร้องตรวจสอบบ้านพักปากช่อง
  (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 11)

-  เจ้าอาวาสร้องเจอ ตร.ไถ (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 13)
-  พบโฉนด บุญชูภูเก็ต (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 1,14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ..กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 14)

-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  เรื่องดีๆ...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 14)

-  ที่ดินตรวจ ส.ค. 1 สิรินาถ 370 แปลงเสี่ยงผิด กม.
  (ประชาชาธุรกิจ  31 ก.ค. – 3 ส.ค. 57 หน้า 24)

-  เบิร์ด อายริว..กระทรวงทรัพฯ (ประชาชาติธุรกิจ 31 ก.ค.-3 ส.ค. 57 หน้า 26)
-  ป่าไม้-ผู้ว่าฯถกปมเอกสารสิทธิ (ข่าวสด 31 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  เจ้าอาวาสร้องเจอตร.ไถ (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 13)
-  รื้อกุฏิสงฆ์รุกป่าสงวนกาฬสินธุ์ (แนวหน้า 31 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  พบโฉนด บุญชูภูเก็ต รีสอร์ตหรูครอบครอง 2อธิบดีผนึกแก้รุกป่า
  (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 1,14)

-  คอลัมน์หมายเหตุบ้านเมือง  ดร.ยกเครื่องกรมป่าไม้-กรมอุทยานฯ
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 5)

-  คอลัมน์บุคคลในข่าว...ฟังธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่พูดถึงป่าไม้
  (ไทยรัฐ 31 ก.ค. 57 หน้า 4)

-  คอลัมน์บทนำมติชน..สาวให้ถึงต้นตอ (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 2)
-  ลุยวินรฟม.หมอชิต จัดระเบียบใหม่คุมเข้มโก่งราคา (เดลินิวส์ 31 ก.ค. 57 หน้า 1)
-  ขานรับนโยบาย คสช.สั่งกล้าไม้จำนวนมาก สถานีเพาะชำไม่ทัน
  (เดลินิวส์ 31 ก.ค57 หน้า 29)

-  แก๊งมอดไม้เหิมย่องลอบตัดไม้กลางป่าสงวน! (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 20)
-  ทหารจับไม้พะยูงซุกถุงหอมแดง (ข่าวสด 31 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  จี้เอาผิดจนท.รัฐ-นายทุนบุกรุกป่าชุมชน (สยามรัฐ 31 ก.ค. 57 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
-  สีสันพรรณไม้เทิดไท้ราชินี 9-13 ส.ค. (ไทยโพสต์ 30 ก.ค. 57 หน้า 3)
-  จัดสีสันพรรณไม้ถวายพร 12 สิงหา (มติชน 30 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ทีวีซีน ผุด หัวใจปฐพี ละครน้ำดีอนุรักษ์ป่าไม้ (ข่าวสด 30 ก.ค. 57 หน้า 17)
-  คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทย ป่าไม้กาญจนบุรีลุยจับไม้เถื่อน (แนวหน้า 30 ก.ค. 57 หน้า 15)
-  พุทธะอิสระเดินคอตก , ขณะที่นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า
  (เดลินิวส์ 30 ก.ค. 57 หน้า 1,16)

-  หน้าต่างเมือง  ป่าถูกทำลายกว่า 8 แสนไร่/ปี (โพสต์ทูเดย์ 30 ก.ค. 57 หน้า A6)
-  แก๊งมอดไม้ไม่เข็ดชักลากไม้จากป่าจ๊ะเอ๋ จนท.ไม้รอด (บ้านเมือง 30 ก.ค. 57 หน้า 20)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย ยึดไม้พะยูงเตรียมข้ามโขง (เดลินิวส์ 30 ก.ค. 57 หน้า 13)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 236 จาก 245

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2728
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10877
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48986
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา69216
mod_vvisit_counterเดือนนี้188590
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347161
mod_vvisit_counterทั้งหมด25886059

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]