English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

2043

News image

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1976

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2077

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2076

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2075

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลมิให้เกิดการสวมสิทธิ์ไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

2047

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ศึกษาดูงานป่าชายเลนเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้โกงกาง และการปลูกป่าชายเลน ณ HINP Wharf in Alaminos,และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวอุทยานทางทะเล ณ Hundred Islands National Park (HINP) Alaminos, Pangasinan, Philippines เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2046

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล และคณะ ศึกษาดูงานป่าชุมชน San Manuel, Pangasinan ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ AFoCO เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2045

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Cross Country Visit เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ AFoCO ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2044

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO โดยได้เข้าพบหารือกับ Mr. Nonito M. Tamayo, CESO IV Director of Forest Management Bureau, Phillippines. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2041

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

2040

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาพเหนือ ภายใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม ขจัดภัยไฟป่า โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมราชทัณฑ์ และจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2038

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2039

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปไม้ Tamura TimberCo., Ltd และเดินทางไปดูงาน ณ เทศบาลนิกโก Nikko city,จังหวัดโทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2037

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง เพื่อรับฟังบรรยายเรื่องนโยบายและระบบการจัดการป่าไม้ในญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2036

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 62 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

เผยแพร่คำปฎิญาณตนในตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้บนเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2-2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563-2564      
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  เลื่อนการประชุมเป็น วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.                    
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562       
การเผยแพร่แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทศักราช 2562
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการใช้ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) " 
แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562   
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศกรมป่าไม้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
      เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"
 
  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
      ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้
  
เผยแพร่ข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯและแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศ 
รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอรายชื่อ
     เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระดับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562      
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557
- ภาพข่าว ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ไทยโพสต์  27 ส.ค. 57 หน้า 7)

- ทส.โยกย้ายใหญ่ผอ.39ตำแหน่ง (เดลินิวส์ 27 ส.ค. 57 หน้า 14)
- ย้ายใหญ่ 39 ผอ.อุทยาน (มติชน 27 ส.ค. 57 หน้า 1,12)
- คอลัมน์ข่าวสั้น..จับยกครัว (บ้านเมือง 27 ส.ค. 57 หน้า 20)
- แฉบิ๊กตร.-อจ.รุกลำตะคอง (มติชน 27 ส.ค. 57 หน้า 1,4)
- องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานสวนป่าห้วยแก้ว (เดลินิวส์ 27 ส.ค. 57 หน้า 24)
- ทหารบุกเกาะขามฟันรีสอร์ตรุกป่า-ทะเล (ไทยโพสต์ 27 ส.ค. 57 หน้า 6)
- คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก  จับยกแก๊งตัดไม้ (ไทยรัฐ 27 ส.ค. 57 หน้า 19)
- ชาวบ้านร้องเจ้าหน้าที่รัฐสอบบุกรุกป่า (บ้านเมือง 27 ส.ค. 57 หน้า 20)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2557
- ภาพข่าว เพื่อสังคม ปตท.สผ. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (บ้านเมือง  26 ส.ค. 57  หน้า 12)
- “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” ร่วมอนุรักษ์ดูแลทรัพยากร กรมป่าไม้จับมือ ม.พะเยา
  จัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  (ไทยโพสต์  26 ส.ค. 57  หน้า 21)

- สปก.เร่งถกกรมป่าไม้จัดเขตปฏิรูปป่าดอยปุย  (แนวหน้า  26 ส.ค. 57  หน้า 13)
- ปลูกยางแซมไม้ใหญ่อำพรางเล่ห์โค่นป่าใต้  (มติชนกรอบบ่าย  26 ส.ค. 57  หน้า 1,5)
- คอลัมน์ทั่วไทย  โครงการปลูกกล้าไม้พะยูง  (เดลินิวส์กรอบบ่าย  26 ส.ค. 57  หน้า 13)
- อุตรดิตถ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  (แนวหน้า  26 ส.ค. 57  หน้า 15)
- บุกจับโรงโม่หินลำปางรุกป่า  (มติชน  26 ส.ค. 57  หน้า 13)
- คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด สระแก้ว-ลอบขนไม้  (ข่าวสดกรอบบ่าย  26 ส.ค. 57  หน้า 11)
- คอลัมน์เดลินิวส์ ปัญหาที่ดินทำกิน  (เดลินิวส์กรอบบ่าย  26 ส.ค. 57  หน้า 3)
- สกัดแก๊งไม้พะยูงรอยต่อ 5 จังหวัด  (ไทยโพสต์  26 ส.ค. 57  หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23-25 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว นายธีรภัทร ปะยูรสิทธิ เป็นประธานเปิดงาน โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
  (รสทป.)
(บ้านเมือง  23 ส.ค. 57  หน้า 16)
-  กรมป่าไม้จัดงาน ฉลอง “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” (ไทยโพสต์  25 ส.ค. 57  หน้า 21)
-  ภาพข่าว ลุยหัวหิน (มติชน  25 ส.ค. 57  หน้า  14)
-  ภาพข่าวปลูกป่า เปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ร่วมงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
  (แนวหน้า  23 ส.ค. 57  หน้า 14)

-  คอลัมน์ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
  มอบรางวัลป่าชุมชน
(สยามกีฬา  23 ส.ค. 57  หน้า 12)
-  กรมป่าไม้จัดงาน ฉลอง ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต (สยามรัฐ  23 ส.ค. 57  หน้า 2)
-  คอลัมน์เดลินิวส์วาไรตี้ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (เดลินิวส์  23 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  “กรมป่าไม้” ลุยเขตศก. ภาคใต้ “ภูเก็ต กระบี่ พังงา” (บ้านเมือง  24 ส.ค. 57  หน้า 16)
-  คอลัมน์ รายงานพิเศษ กฟผ.-อุตรดิตถ์ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ
  (แนวหน้า  23 ส.ค. 57  หน้า 15)

-  กรมป่าไม้ปลูกพะยูง 3 ล้านต้นไม้ 5 ปี (ไทยรัฐกรอบบ่าย  23 ส.ค. 57  หน้า 12)
-  ทหารยึดบ้านหรูรุกป่ากาญจน์ (มติชนกรอบบ่าย  23 ส.ค. 57  หน้า 1,3)
-  ป่าไม้หนุนปลูก พะยูง5 ปี 3 ล้านต้นทั่วประเทศ (มติชนกรอบบ่าย 23 ส.ค. 57 หน้า 7)
-  ขอกรีดยางป่าสงวน (ไทยรัฐกรอบบ่าย  23 ส.ค. 57  หน้า 1,12)
-  จัดงานฉลอง ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต (แนวหน้า  24 ส.ค. 57  หน้า 11)
-  ปปง.เอาจริงยึดทรัพย์ 100 ล้าน (เดลินิวส์  24 ส.ค. 57  หน้า 1,2)
-  จนท.ลุยยึดคืนป่าภูพาน 5 พันไร่ (คมชัดลึก  24 ส.ค. 57  หน้า 2,10)
-  ธนารักษ์บวชป่ากันไม้ถูกต้นโค่น (ข่าวสด  24 ส.ค. 57  หน้า 9)
-  ภาพข่าว เสริมความรู้ (เดลินิวส์  25 ส.ค. 57  หน้า 13)
-  พยัคฆ์ไพรแจ้งจับรีสอร์ตดัง (มติชน  25 ส.ค. 57  หน้า 1,14)
-  คอลัมน์หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน  เพิ่มป่า..ผ่องอำนาจสู่ ปชช. (ไทยรัฐ  25 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  สระแก้ว-ลอบขนไม้ (ข่าวสด  25 ส.ค. 57  หน้า 11)
-  คอลัมน์เบิร์ด อายวิว  (ประชาชาติธุรกิจ  25-27 ส.ค. 57  หน้า 26)
-  Judge NCPO by its performance, not by opinion polls
  (Bankok Post  25 August 2014  P.11)
-  Merck’s Together We Grow campaign takes root
  (The Nation  25 August 2014  P.1,12)
-  ปัญหาที่ดินทำกิน (เดลินิวส์  25 ส.ค. 57  หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว... สมเด็จฯพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  (ไทยโพสต์ 22 ส.ค. 57 หน้า 21)

-  ภาพข่าว...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  (สยามรัฐ 22 ส.ค. 57 หน้า  10)

-  ภาพข่าว...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  (บ้านเมือง 22 ส.ค. 57 หน้า 14)

-  แชร์ข้อมูลกรมการปกครองทำปราบ รุกป่าคล่องขึ้น
  (มติชนกรอบบ่าย 22 ส.ค. 57 หน้า 10)

-  คอลัมน์บันทึกสังคม...เรียนรู้วิถีชุมชน (ไทยโพสต์ 22 ส.ค. 57 หน้า 16)
-  กรมศิลป์ปลูก ต้นรักในพื้นที่อุทยานฯ (ข่าวสด 22 ส.ค. 57 หน้า 27)
-  Ministry eyes rubber profit (Bangkok Post 22 August 2014 P.3)
-  ทส.ชงหารายได้จาก ยางรุกป่า (ข่าวสด 22 ส.ค. 57 หน้า 15)
-  แฉปลูกยางรุกป่ากว่า 4 ล้านไร่ ยึดบ้านหรู 3 หลังริมเขื่อนศรีฯ (มติชน 22 ส.ค. 57 หน้า 6)
-   ป่าไม้หนุนปลูก พะยูง5 ปี 3 ล้านต้นทั่วประเทศ (มติชน 22 ส.ค. 57 หน้า 10)
-  ตร.ชลบุรีบุกอายัดไม้พะยูงเจ้าของอ้างมีใบซื้อขายครบ (เดลินิวส์ 22  ส.ค. 57 หน้า 25)
-  ลานจอด ฮ.พระดังรุกป่าศิษย์ห่วงเมารถจัดถวาย (โพสต์ทูเดย์ 22 ส.ค. 57 หน้า A6)
-  คอลัมน์รอบรั้วทั่วไทย...ปลูกป่าเชื่อมสัมพันธ์ชน 2 ชาติ (คมชัดลึก 22 ส.ค. 57 หน้า 8)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว “โครงการศาสนาค้ำพะยูง 3 ล้านกล้า” (บ้านเมือง 21 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  ม.พะเยาร่วมมือกรมป่าไม้สร้างต้นแบบมหาลัยสีเขีย (บ้านเมือง 21 ส.ค. 57 หน้า 13)
-  “กรมป่าไม้” ลุยเขตศก.ภาคใต้ “ภูเก็ต กระบี่ พังงา”ทวงคืนผืนป่าบริหารทรัพยากร
  ในพื้นที่ท่องเที่ยว
(บ้านเมือง  21 ส.ค. 57  หน้า 23  )
-  กรมป่าไม้ รวมพลัง ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ
  (บ้านเมือง 21 ส.ค.57  หน้า  21)
-  ยึดผืนป่าคืนจัดปลูกต้นไม้เป็นป่าชุมชน  (มติชน  21  ส.ค. 57 หน้า 28 )
-  ก.ป่าไม้จับมือแชร์ฐานข้อมูลตรวจสอบบุคคลทำผิดด้านป่าไม้
  (บ้านเมือง  21 ส.ค. 57  หน้า  14)

-  คอลัมน์ : แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ “โครงการศาสนาค้ำพะยูง 3 ล้านกล้า”
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(บ้านเมือง  21 ส.ค. 57  หน้า  14)
-  กรมป่าไม้หนุนปลูกพะยูงกว่า 3 ล้านต้นใน 5 ปี ผ่านโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง”
  เทิดพระเกียรติราชินี
(สยามรัฐ  21 ส.ค. 57  หน้า 10)
-  อุบลฯปราบมอดไม้ลงพื้นที่ 3 อำเภอสกัดบุกรุกป่า (เดลินิวส์  2 ส.ค. 57  หน้า 12)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 233 จาก 245

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3610
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10877
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้49868
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา69216
mod_vvisit_counterเดือนนี้189472
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347161
mod_vvisit_counterทั้งหมด25886941

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]