English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1954

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1955

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการนิเทศและติดตามการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ท้องที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1952

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ และพบปะประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1953

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ พบปะประชาชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง และร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1951

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1950

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1948

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1949

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1947

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1946

News image

นายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เปิดการประชุมและร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2054

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2053

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า (ศปก.พป. ส่วนหน้า) และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศปก.พป. ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2052

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ร่วมงาน “การตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ปี 2562 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2051

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2049

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

2016

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมปลูกป่า ชั้น 4 กรมป่าไม้ เมื่ออังคารวันที่ 22 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2015

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจะทำแนวกันไฟ2แผ่นดิน(ไทย-เมียนมา) โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ฐานปฎิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน(ปางโยน)บ้านรวมไทย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2014

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในรอบเช้าจำนวน 28 รายปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประจำพื้นที่จำนวน 16 จุด ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2013

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “7 สี คิดดี คิดส์เดย์” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2012

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2011

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 29 ราย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ในช่วงเช้า ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2010

News image

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2045

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

2009

News image

กรมป่าไม้ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลความสะอาด และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในช่วงเช้า ณ บริเวณสนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2044

News image

พิธีอัญเชิญธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เรือนประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอรายชื่อ
     เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระดับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562      
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2557
-  กรมป่าไม้เฝ้าระวังไฟป่าพรุควนเคร็ง (มติชน  12 มิ.ย. 57 หน้า 10)
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ (บ้านเมือง  12 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  ภาพข่าว แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ มอบกล้าไม้ (บ้านเมือง 12 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  ภาพข่าว ปลูกป่า (บ้านเมือง  12 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  โชว์โมเดลปลูกไม้ป่าแทนสวนยาง (มติชน  12 มิ.ย. 57  หน้า 5)
-  ทส.ผ่าตัดใหญ่-โอนข้าราชการพันตำแหน่ง (มติชน  12 มิ.ย. 57  หน้า 13)
-  ผ่าตัดใหญ่กรมอุทยานฯ-กรมป่าไม้ (เดลินิวส์  12 มิ.ย. 57  หน้า 3)
-  แฉไม้เถื่อนจ่ายส่วนนักข่าว-เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน บิ๊กทส.
  เดินหน้าผ่าตัดกรม...
(พิมพ์ไทย  12 มิ.ย. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว คสช.ลุยมอดไม้  (กรุงเทพธุรกิจ  12 มิ.ย. 57  หน้า 14)
-  บุกยึด 100 ล้าน บ้านไม้สักทอง  (ข่าวสด  12 มิ.ย. 57  หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว มอบกล้าไม้ (ไทยโพสต์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 7 )
-  กรมป่าไม้สร้างเกราะป้องกันด้วยจิตสำนึก...ไฟมา...ป่าหมด
  (บ้านเมือง 11 มิ.ย. 57 หน้า 15 )

-  ภาพข่าว ติวเข้ม (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 25 )
-  สำนักทรัพยากรฯที่ 4 ดึงท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ผุดกิจกรรมให้ความรู้ ป่าชุม...
  (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 13 )

-  โชว์โมเดลปลูกไม้ป่าแทนสวนยาง (มติชน 11 มิ.ย. 57 หน้า 14 )
-  ทหาร-ป่าไม้ ลุยยึดบ้านไม้อำพราง 5 หลัง (ASTVผู้จัดการ 11 มิ.ย. 57 หน้า 6 )
-  บุกหมู่บ้านนักทำลายป่าปลูกบ้านอำพราง (ไทยโพสต์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 6 )
-  ภาพข่าว ยึดไม้ (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 25 )
-  ภาค 1 บุกยึดไม้ที่ปทุม-สระบุรี (ข่าวสด 11 มิ.ย. 57 หน้า 14 )
-  คอลัมน์ เส้นใต้บรรทัด คสช.ครับ มีคนขโมยปอดกรุงเทพฯ (แนวหน้า 11 มิ.ย. 57 หน้า 3)
-  ผ่าตัดใหญ่ กรมอุทยานฯ-ป่าไม้ (เดลินิวส์ 11 มิ.ย. 57 หน้า 3 )
-  ย้ายดุพันตำแหน่ง (โพสต์ทูเดย์ 11 มิ.ย. 57 หน้า A6 )
-  ผ่าตัดใหญ่ ป่าไม้-กรมอุทยานฯ (โลกวันนี้ 11 มิ.ย. 57 หน้า 12)
-  ทส.ผ่าตัดใหญ่-โอนข้าราชการพันตำแหน่ง (มติชน 11 มิ.ย. 57 หน้า 13 )
-  คอลัมน์ คอรัปเตอร์ รื้อแผนจัดการน้ำกรมชลฯเหงื่อซิบๆ (พิมพ์ไทย 11 มิ.ย. 57 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว ปลูกป่า (ไทยโพสต์  10 มิ.ย. 57 หน้า 21 )
-  สกู๊ปแนวหน้า วิกฤติ ป่าไม้-ธรรมชาติ ฐานทรัพยากร ต้องปฏิรูป
  (แนวหน้า  10 มิ.ย. 57 หน้า 5 )

-  ส่งชื่อคสช.ฟันมาเฟีย-พ่อเลี้ยงแฉพัน ขบวนการลอบตัดไม้ (มติชน 10 มิ.ย. 57 หน้า 11)
-  ระงับแผนร้อนโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน บิ๊กตู่นัด 20 หน่วงงานถก
  (คมชัดลึก  10 มิ.ย. 57 หน้า 1)

-  สั่งยกเลิกอายัดไม้ลูก สมชาย (มติชน  10 มิ.ย. 57  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07-09 มิถุนายน 2557
-  ภาพข่าว บุคคลแนวหน้า มอบกล้าไม้ (แนวหน้า 7 มิ.ย. 57 หน้า 4)
-  ภาพข่าว นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล (ไทยรัฐ   7 มิ.ย. 57 หน้า 12)
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (บ้านเมือง 7 มิ.ย. 57 หน้า 9)
-  เด้งยกแผงป่าไม้ 2 จังหวัด เหนือ ผิดฉกรรจ์เมินจับแก๊งลักตัด (มติชน 7 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (สยามรัฐ 7 มิ.ย. 57 หน้า 2)
-  ย้ายยกแผงป่าไม้ตาก-แม่ฮ่องสอน (เดลินิวส์ 7 มิ.ย. 57 หน้า 14)
- โฆษณาแฝง กรมป่าไม้สร้างเกราะป้องกันด้วยจิตสำนึก..ไฟมา..ป่าหมด (สยามรัฐ 8 มิ.ย. 57 หน้า 2)
- เด้งกราวรูดป่าไม้ 2 จังหวัดเหนือเอาผิดฐานปล่อยแก๊งตัดไม้ (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ บ.ก. ฟอรั่ม (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 4)
-  โชติ สั่งส่งชื่อผู้มีอิทธิพลเร่งปราบกลุ่มค้าไม้เถื่อนแจงย้ายข้าราชการ ทส. (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  อายัดไม้ 1 คัน ผ่านแดนจีนไม่ตีตรา (เดลินิวส์ 8 มิ.ย. 57 หน้า 9)
-  ปลัด ทส. สั่งส่งชื่อผู้มีอิทธิพลเล็งล้างขบวนการค้าไม้เถื่อน (มติชน 9 มิ.ย. 57 หน้า 5)
-  ประชาชนถามใครจะเป็นนายกฯผ่านโพลถึงบิ๊กตู่ (ข่าวสด 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  ส่งชื่อ คสช.ฟันมาเฟีย-พ่อเลี้ยงแฉพัน ขบวนการลอดตัดไม้ (มติชน 9 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  ออกหมายจับ 10 ราย/รวมโด่งดาราดังหนุนแตกหักคนชั่ว (สยามรัฐ 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ คอรัปเตอร์ เก้าอี้บิ๊กส่อหักป่าไม้-อุทยานฯ (พิมพ์ไทย 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
 

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2557
-  คอลัมน์ ชีพจร อปท. (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 27)
-  ภาพข่าว บุกยึด (บ้านเมือง 6 มิ.ย. 57 หน้า 20 )
-  ภาพข่าว บุกรุกป่า (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 28 )
-  คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย ยึดพื้นที่ป่าสงวนคืน (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 28)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย สนธิกำลังบุกยึดไม้เถื่อน (เดลินิวส์ 6 มิ.ย. 57 หน้า 12)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 231 232 233 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 232 จาก 233

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้230
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11000
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้38744
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา69409
mod_vvisit_counterเดือนนี้199768
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา268422
mod_vvisit_counterทั้งหมด24977973

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]

brike*ลดเลิก