English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1967

News image

              พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำมูเซอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) บ้านอ่องแล่ง ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1966

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2072

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของ "ชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ" ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2070

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “ไทยแลนด์ โอนลี่” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การทวงคืนผืนป่า การส่งเสริมป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ และการจัดที่ดินทำกิน(คทช.) ณ ห้องปฏิบัติการอธิบดีกรมป่าไม้ ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2071

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

2038

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2037

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง เพื่อรับฟังบรรยายเรื่องนโยบายและระบบการจัดการป่าไม้ในญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2036

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 62 อ่านเพิ่มเติม...

2035

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2033

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร International Training course and study Visit on Forest-based Eco-tourism Management in Thailand: “Harmonizing local people and forests in the context of Sustainable Development Goals (SDG)” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2034

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2032

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกสำนัก ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2031

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการร่วม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2030

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงาน และสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2029

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) " 
แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562  
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศกรมป่าไม้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
      เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"
 
  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
      ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้
  
เผยแพร่ข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯและแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศ 
รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอรายชื่อ
     เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระดับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562      
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 07 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ ถวายกล้าไม้พะยูง.. (บ้านเมือง  7 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ภาพข่าว บันทึกสังคม สีสรรพรรณไม้  (ไทยโพสต์  7 ส.ค. 57  หน้า 16)
-  ภาพข่าว มอบเมล็ดพันธุ์  (คมชัดลึก  7 ส.ค. 57  หน้า 12)
-  ป่าไม้–จิสด้า ใช้ดาวเทียมสองรุกป่าตรวจสอบแบบเรียลไทม์  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  กรมป่าไม้ รวมพลัง ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...
  (บ้านเมือง  7 ส.ค. 57  หน้า 15)

-  กรมป่าไม้ รวมพลัง ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จ...
(ไทยโพสต์  7 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  (บ้านเมือง  7 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ หมายเหตุบ้านเมือง ปลุกผี...รวมกรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติฯ
  (บ้านเมือง  7 ส.ค. 57  หน้า 5)

-  ป่าเล็กในเมืองใหญ่สีสรรพรรณไม้เทิดไท้ราชินี  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  เผยแพร่ความรู้สหกรณ์โรงเรียนบูรณาการจัดงาน สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ
  (สยามรัฐ  7 ส.ค. 57  หน้า 12)

-  ที่ดินปากช่องยันบ้าน ธาริต มีโฉนด  (มติชน  7 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ทนายอ้างบ้านเพื่อนเมียธาริตปัดรุกป่าโบ้ยเจ้าของคนเก่าสร้างไว้ขอเช่าต่อแต่ป่าไม้
 
(แนวหน้า 7 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  ยันเพื่อนเมียธาริตไม่ทำผิดรีบคืนที่เพราะกรมป่าไม้ขอ  (โพสต์ทูเดย์  7 ส.ค. 57  หน้า A6)
-  ทนายชี้แจงรื้อบ้านเมียธาริต  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57  หน้า 10)
-  Rangers seize B100 assets from Sia Jo (Bangkok Post  7 August 57  Page 3)
-  Dept cleas Tarit’s wife of forest land encroachment
  (
Bangkok Post  7 August 57  Page 2)
-  NCPO readies plan to rein in deforestation (Bangkok Post 7 August 57 Page 2)
-  แผ่นแม่บทคสช. ต้องมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 40% ป.ป.ท.ลุยนายทุนรุกป่าสระบุรี
  สร้างรีสอร์ท
(กรุงเทพธุรกิจ  7 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  ส.ป.ก กำชับทุกพื้นที่ ขานรับนโยบาย คสช.ยับบั้งบุกรุกป่า สร้างประโยชน์ที่ดินทำกิน
  (สยามรัฐ  7 ส.ค. 57 หน้า 13)
-  ผงะนายทุนใหญ่รุกป่าสงวนพันไร่มวกเหล็ก-ทับกวางสร้างบ้าน-ตัดที่ขาย
  (คมชัดลึก 7 ส.ค. 57 หน้า 2)

-  เมียธาริตไฟเขียวสื่อตรวจบ้านหรู ทนายอ้างซื้อที่ดินมีโฉนดปัดรุกป่า
  (ไทยโพสต์  7 ส.ค. 57 หน้า 3)

-  ป.ป.ท.ลุยนายทุนรุกป่ามวกเหล็ก  (เดลินิวส์  7 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย สระบุรี-รุกป่า  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57  หน้า 11)
-  ปปท.ชง คสช.พันบิ๊กข้าราชการรุกป่าขู่รื้อบ้านพักบนเขามวกเหล็ก
  (ข่าวสด 7 ส.ค. 57 หน้า 6)

-  ประสาน นำสื่อพิสูจน์โฮมสเตย์ฉาว พบอีกบ้านพัก 18 หลัง มวกเหล็กรุกป่า
  (
ASTVผู้จัดการ  7 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  ภาพข่าว พิสูจน์ (โลกวันนี้ 7 ส.ค. 57 หน้า 11)
-  ทนายเมียธาริตแจงยิบบ้านพัก (มติชน 7 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  ปปท.สอบอาคารหรูรุกป่ามวกเหล็ก (ไทยโพสต์ 7 ส.ค. หน้า 6)
-  พบสระบุรีรุกที่2.5พันไร่ ดำรง ส่งหลักฐานเด็ดฟันยึดครองป่า ภูเก็ต
  (มติชน  7 ส.ค. 57  หน้า 1)

-  ภาพข่าว รุกป่า  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์สถาการณ์ร้อน ไล่จับรุกป่างานที่ต้องทำเป็นภาพใหญ่ (เดลินิวส์ 7 ส.ค. 57 หน้า 3)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น คสช.อนุมัตแผนแม่บทบริหารทรัพยากรป่าไม้ (สยามรัฐ 7ส.ค. 57 หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว ปลูกป่า  (แนวหน้า  6 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  กรมป่าไม้ ลุยเขตศก.ภาคใต้ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ทวงคืนผืนป่าบริหารจัดการ
  (ไทยโพสต์ 6 ส.ค. 57  หน้า 21)

-  ภาพข่าว ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  (ไทยโพสต์  6 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  บ้านธาริตเหี้ยนเหลือแต่ซากปูน  (ไทยโพสต์  6 ส.ค. 57 หน้า 3)
-  นำร่อง 22 จังหวัด ใช้ดาวเทียมส่องรุกป่า  (มติชน  6 ส.ค. 57  หน้า 6)
-  ธุรกิจสีเขียว ยูเซ็นโลจิสติกส์  (กรุงเทพธุรกิจ  6 ส.ค. 57  หน้า 20)
-  Homes encroaching on forest reserve torn down
 (
The nation  6 ส.ค. 57 หน้า 2A)
-  คอลัมน์แกะรอย พยัคฆ์ไพร...พิทักษ์ไพร  (กรุงเทพธุรกิจ  6 ส.ค. 57  หน้า 16)
-  ชิงรื้อทิ้งบ้านบนเนินเขาใกล้ธาริต  (เดลินิวส์  6 ส.ค. 57  หน้า 15)
-  ชิงทุบทิ้งบ้าน 2 หลังโฮมสเตย์ ธาริต ฉาวรุกป่า จนท.จ่อแจ้งจับ
  (
ASTVผู้จัดการรายงวัน 6 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  รายงานพิเศษ แค่รื้อบ้าน ธาริต ไม่พอต้องเอาผิดให้สุดซอย
 (
ASTVผู้จัดการรายวัน 6 ส.ค. 57  หน้า 1
-  ที่ดินปากช่องยันบ้าน ธาริต มีโฉนด (มติชน  6 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ไอ้โม่งชิงตัดหน้าป่าไม้รื้อบ้านหนี 2 หลัง หายวับในพริบตาอดีต สว.ชี้เท่ากับยอมรับผิด
  (แนวหน้า  6 ส.ค. 57  หน้า 7)

-  ภาพข่าว ไร่ข้าวโพดกลางป่าสงวน  (มติชน  6 ส.ค. 57  หน้า 10)
-  คอลัมน์ หน้าต่างเมือง ยื่นสอบ ธาริต-เมีย พันบุกรุกป่า (โพสต์ทูเดย์  6 ส.ค. 57  หน้า A6)
-  คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทย ตำรวจจับกุมหนุ่มมุกดาหารขับรถตู้ขนไม้พะยูง
 (แนวหน้า  6 ส.ค. 57 หน้า 15)

-  คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน ไล่จับรุกป่า งานที่ต้องทำเป็นภาพใหญ่
  (เดลินิวส์ 6 ส.ค. 57 หน้า 3)

-  คอลัมน์ ผ่าประเด็นร้อน พิรุธรีสอร์ทหรู ธาริต รุกป่าต้องทำความจริงไม่ปรากฎ
 (แนวหน้า
6 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  มอดไม้ลอบขนไม้เถื่อนแหกด่านหนีไม่รอด  (บ้านเมือง  6 ส.ค. 57 หน้า 20)
-  ภาพข่าว รื้อแล้ว  (โพสต์ทูเดย์  6 ส.ค. 57 หน้า A6)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย นครศรีฯ-โรงไม้เถื่อน  (ข่าวสด  6 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  จับไม้แปรรูปเมืองคอน  (มติชน  6 ส.ค. 57  หน้า 11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ แถลงข่าวงานสีสรรพรรณไม้ฯ  (สยามรัฐ  5 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  ภาพข่าว ป่า...ธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย นเรศ นนท์คลัง หัวหน้าหน่วย
  อต.3 (นาลับแลง) สังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)ร่วมปลูกป่า
  เฉลิมพระเกียรติฯ
  (บ้านเมือง  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ภาพข่าว เยี่ยมชม  (เดลินิวส์  5 ส.ค. 57  หน้า 26)
-  ภาพข่าว ไม้พะยูง  (บ้านเมือง  5 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  ชี้ผืนป่า 4 อำเภอเมืองสองแควถูกรุกหนักกรมป่าไม้เล็งตั้งฉก.ลุยตรวจทั่วประเทศ
  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57  หน้า 11)

-  รวมพลัง ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ คืนความสมบูรณ์สู่ หนองโพนทอง
  (คมชัดลึก  5 ส.ค. 57  หน้า 12)

-  สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ  (มติชน  5 ส.ค. 57 หน้า 23)
-  ส่งโดรนบินตรวจผืนป่าถูกบุกรุก  (เดลินิวส์  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  Buildings in Tarit case to be razed  (Bangkok Post  5 ส.ค. 57  หน้า 3)
-  ยึดไม้แปรรูป-สักทองอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้  (คมชัดลึก  5 ส.ค. 57  หน้า 15)
-  กรมป่าไม้รื้อบ้านเมียธาริต ประสาร ชี้รุกป่าสงวนอุทยานเขาใหญ่ อดีตอธิบดีดีเอสไอ...
  (โพสทูเดย์ 5 ส.ค. 57  หน้า
A1)
-  ประสาร ลงพื้นที่พร้อมป่าไม้รื้อบ้าน เมียธาริต รุกป่า 6 ส.ค.
  (ASTVผู้จัดการรายวัน  5 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  ป่าไม้จ่อรื้อบ้านรุกป่าสงวนติดที่ดินธาริต  (กรุงเทพธุรกิจ  5 ส.ค. 57  หน้า 13)
-  ปูโกงข้าวถึงออส.ธาริตชิงรื้อบ้าน  (ไทยโพสต์  5 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย นครศรีฯ-โรงไม้เถื่อน  (ข่าวสด  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  คอลัมน์ ทุบโต๊ะ ต้องเชือด  (โพสต์ทูเดย์  5 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  คอลัมน์ หมายเหตุคอรัปเตอร์  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  นราฯลอบตัดไม้พรุโต๊ะแดงอดีตผอ.รพ.ฮุบป่าสองแคว  (มติชน  5 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ ดาบกู้ชาติ ใครนายทุนไม้พะยูง  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ สารพันปัญหา  (ไทยรัฐ  5 ส.ค. 57 หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 02-04 สิงหาคม 2557
-  ชมพรรณไม้ พร้อมร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  (แนวหน้า 4 ส.ค. 57  หน้า 17)

-  ภาค 1 สอบไร้ตำรวจ รีดเงินโรงเลื่อย (มติชน 2 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  อุทยานยึดคืนกว่าหมื่นไร่ยันโฉนด บุญชู ของจริง (มติชน 2 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  บ.ก.ฟอรั่ม (มติชน 3 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  คัดข่าวกรองคน (เดลินิวส์ 3 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  บุกยึดไม้ 200 ท่อนกลางป่าสวนผึ้ง (ข่าวสด 4 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ ข่าวสั่นทั่วไทย ยึดได้เพียบไม้สักแปรรูป (เดลินิวส์ 4 ส.ค. 57 หน้า 29)
-  พยัคฆ์ไพร ไล่ยึดอดีตผอ.รพ.ฮุบป่าปลูกยาง 2 พันไร่ (มติชน 4 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  จับแก๊งไม้พะยูงชัยภูมิยัดปี๊บตบตาเจ้าหน้าที่ส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน
  (แนวหน้า 4 ส.ค. 57 หน้า1)

-  คอลัมน์ ก็อซซิปการเมือง ชุดพร้อม (เดลินิวส์ 4 ส.ค. 57 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2557
-  วันผู้พิทักษ์ป่าโลก (มติชน 1 ส.ค. 57 หน้า 10)
-  คอลัมน์รอบเมืองไทย นายพิชญะ ยั่งยืน ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง
  (
ASTV ผู้จัดการรายวัน 1 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  อุทยานยึด..นายชีวภาพ กล่าวว่า (มติชน 1 ส.ค. 57 หน้า 1,12)
-  ยึดคืนป่าแล้ว 1 หมื่นไร่เปิด 7 พื้นที่บุกรุกรุนแรง
  (โพสต์ทูเดย์ 1 ส.ค. 57 หน้า
A6)
-  พรรณไม้ ตระการตาถวายราชะนีนาถ (คมชัดลึก 1 ส.ค. 57 หน้า 29)
-  สีสันพรรณไม้ที่ สวนสมเด็จฯ (ไทยรัฐ 1 ส.ค. 57 หน้า 24)
-  คอลัมน์อย่างนี้ต้องแชร์  วัชระ เพชรทอง  ร้องตรวจสอบบ้านพักปากช่อง
  (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 11)

-  เจ้าอาวาสร้องเจอ ตร.ไถ (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 13)
-  พบโฉนด บุญชูภูเก็ต (มติชนกรอบบ่าย 1 ส.ค. 57 หน้า 1,14)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 232 จาก 241

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3306
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้13098
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้52339
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา82031
mod_vvisit_counterเดือนนี้227382
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา292444
mod_vvisit_counterทั้งหมด25577690

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]

brike*ลดเลิก