English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1954

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1955

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการนิเทศและติดตามการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ท้องที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1952

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ และพบปะประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1953

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ พบปะประชาชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง และร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1951

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1950

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1948

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1949

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1947

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1946

News image

นายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เปิดการประชุมและร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2054

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2053

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า (ศปก.พป. ส่วนหน้า) และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศปก.พป. ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2052

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ร่วมงาน “การตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ปี 2562 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2051

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2049

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

2014

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในรอบเช้าจำนวน 28 รายปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประจำพื้นที่จำนวน 16 จุด ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

2013

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “7 สี คิดดี คิดส์เดย์” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

2012

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

2011

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 29 ราย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ในช่วงเช้า ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

Hot News

pin1608

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กของขวัญให้กรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแจกให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่ได้ถวายงานสนองพระราชดำริตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560... อ่านเพิ่มเติม

pin1607

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไดอารีประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561... อ่านเพิ่มเติม

pin1606

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระธาตุเหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561... อ่านเพิ่มเติม

pin1605

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561... อ่านเพิ่มเติม

More in: Royal News

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว ปลูกป่า (ไทยโพสต์  10 มิ.ย. 57 หน้า 21 )
-  สกู๊ปแนวหน้า วิกฤติ ป่าไม้-ธรรมชาติ ฐานทรัพยากร ต้องปฏิรูป
  (แนวหน้า  10 มิ.ย. 57 หน้า 5 )

-  ส่งชื่อคสช.ฟันมาเฟีย-พ่อเลี้ยงแฉพัน ขบวนการลอบตัดไม้ (มติชน 10 มิ.ย. 57 หน้า 11)
-  ระงับแผนร้อนโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน บิ๊กตู่นัด 20 หน่วงงานถก
  (คมชัดลึก  10 มิ.ย. 57 หน้า 1)

-  สั่งยกเลิกอายัดไม้ลูก สมชาย (มติชน  10 มิ.ย. 57  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07-09 มิถุนายน 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว บุคคลแนวหน้า มอบกล้าไม้ (แนวหน้า 7 มิ.ย. 57 หน้า 4)
-  ภาพข่าว นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล (ไทยรัฐ   7 มิ.ย. 57 หน้า 12)
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (บ้านเมือง 7 มิ.ย. 57 หน้า 9)
-  เด้งยกแผงป่าไม้ 2 จังหวัด เหนือ ผิดฉกรรจ์เมินจับแก๊งลักตัด (มติชน 7 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (สยามรัฐ 7 มิ.ย. 57 หน้า 2)
-  ย้ายยกแผงป่าไม้ตาก-แม่ฮ่องสอน (เดลินิวส์ 7 มิ.ย. 57 หน้า 14)
- โฆษณาแฝง กรมป่าไม้สร้างเกราะป้องกันด้วยจิตสำนึก..ไฟมา..ป่าหมด (สยามรัฐ 8 มิ.ย. 57 หน้า 2)
- เด้งกราวรูดป่าไม้ 2 จังหวัดเหนือเอาผิดฐานปล่อยแก๊งตัดไม้ (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ บ.ก. ฟอรั่ม (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 4)
-  โชติ สั่งส่งชื่อผู้มีอิทธิพลเร่งปราบกลุ่มค้าไม้เถื่อนแจงย้ายข้าราชการ ทส. (มติชน 8 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  อายัดไม้ 1 คัน ผ่านแดนจีนไม่ตีตรา (เดลินิวส์ 8 มิ.ย. 57 หน้า 9)
-  ปลัด ทส. สั่งส่งชื่อผู้มีอิทธิพลเล็งล้างขบวนการค้าไม้เถื่อน (มติชน 9 มิ.ย. 57 หน้า 5)
-  ประชาชนถามใครจะเป็นนายกฯผ่านโพลถึงบิ๊กตู่ (ข่าวสด 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  ส่งชื่อ คสช.ฟันมาเฟีย-พ่อเลี้ยงแฉพัน ขบวนการลอดตัดไม้ (มติชน 9 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  ออกหมายจับ 10 ราย/รวมโด่งดาราดังหนุนแตกหักคนชั่ว (สยามรัฐ 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ คอรัปเตอร์ เก้าอี้บิ๊กส่อหักป่าไม้-อุทยานฯ (พิมพ์ไทย 9 มิ.ย. 57 หน้า 1)
 

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว ลงพื้นที่... (บ้านเมือง 5 มิ.ย. 57 หน้า 14 )
-  ภาพข่าว นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล (สยามรัฐ 5 มิ.ย. 57 หน้า 10 )
-  ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน (ไทยโพสต์ 5 มิ.ย.57 หน้า 14 )
-  ภาพข่าว นายสุชาติ ทีคะสุข (ไทยโพสต์ 5 มิ.ย. 57  หน้า 6 )
-  โผล่อีก! นายทุนรุกป่าศรีสัชนาลัยเหี้ยนกว่า 100 ไร่
 
(
ASTVผู้จัดการ 5 มิ.ย. 57 หน้า 6)

-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย สุโขทัย-รุกป่าสงวน (ข่าวสด 5 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ รอบรั้วทั่วไทย ยึดคืนนายทุนรุกป่าศรีสัชฯ กว่า 100 ไร่
 
(โพสต์ทูเดย์ 5 มิ.ย. 57 หน้า
A7)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้น นายทุนสยายปีกรุกป่าศรีสัชนาลัย 100 ไร่
 
(ไทยโพสต์ 5 มิ.ย. 57 หน้า 10)

-  จเร.ตำรวจลงพื้นที่ศรีษะเกษจับพะยูงล็อตใหญ่กว่า 30 ล้าน
  (
พิมพ์ไทย 5 มิ.ย.57 หน้า 5)

-  แก๊งค้าไม้พะยูงเหิมเกริมหนักใช้ป่าสงวนฯเป็นแหล่งรับซื้อ
 
(บ้านเมือง 5 มิ.ย. 57 หน้า 20)
-  ส่วนการที่กรมป่าไม้แจกกล้าไม้ฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
(พิมพ์ไทย 5 มิ.ย. 57 หน้า 1)
- คอลัมน์ จับแระแสทั่วไทย ยึดพื้นที่ป่าสงวนคืน (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 28)
-
คอลัมน์ ชีพจร อปท อดิศักดิ์ เทพอาสน์ พ่อเมืองนครพนม
  (
มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 27)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2557
There are no translations available.

-  คอลัมน์ ชีพจร อปท. (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 27)
-  ภาพข่าว บุกยึด (บ้านเมือง 6 มิ.ย. 57 หน้า 20 )
-  ภาพข่าว บุกรุกป่า (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 28 )
-  คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย ยึดพื้นที่ป่าสงวนคืน (มติชน 6 มิ.ย. 57 หน้า 28)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย สนธิกำลังบุกยึดไม้เถื่อน (เดลินิวส์ 6 มิ.ย. 57 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2557
There are no translations available.

-  คอลัมน์ รอบรั้วภูธรคนท้องถิ่น (เดลินิวส์ 4 มิ.ย. 57 หน้า 26 )
-  ซุงปริศนาโผล่ข้างบ้าน พี่อดีตส.ส.ปชป.เทพไท เสนพงศ์ กองใหญ่ 77 ท่อน
 
(เดลินิวส์ 4 มิ.ย. 57 หน้า 1 )
-  บุกยึดสวนยาง-ไร่มันสำปะหลังรุกป่าชาวบ้านวอนเห็นใจไร้ที่ดินทำกิน
  (พิมพ์ไทย  4 มิ.ย.57 หน้า 1 )

-  คอลัมน์ ข้าราษฎร ไล่ออกเพราะศาลสั่งจำคุก ทั้งที่ถูกปลดออกแล้ว
  (มติชน  4 มิ.ย. 57  หน้า 7 )

-  คอลัมน์ นอกชายคา ลุยผู้บุกรุกป่าสงวน (บ้านเมือง  4 มิ.ย. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก สั่งสอบ ผอ.ตัดไม้ (ไทยรัฐ  4 มิ.ย. 57 หน้า 15)
 
<< Start < Prev 231 232 233 Next > End >>

Page 232 of 233

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3311
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11701
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้64720
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา61152
mod_vvisit_counterเดือนนี้164335
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา268422
mod_vvisit_counterทั้งหมด24942540

ipv6 ready

brike*ลดเลิก