English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1954

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1955

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการนิเทศและติดตามการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ท้องที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1952

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ และพบปะประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1953

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ พบปะประชาชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง และร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1951

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1950

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1948

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1949

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1947

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1946

News image

นายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เปิดการประชุมและร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2054

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2053

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า (ศปก.พป. ส่วนหน้า) และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศปก.พป. ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2052

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ร่วมงาน “การตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ปี 2562 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2051

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2049

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

2014

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในรอบเช้าจำนวน 28 รายปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประจำพื้นที่จำนวน 16 จุด ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2013

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “7 สี คิดดี คิดส์เดย์” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2012

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2011

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 29 ราย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ในช่วงเช้า ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

2010

News image

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2045

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

2009

News image

กรมป่าไม้ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลความสะอาด และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในช่วงเช้า ณ บริเวณสนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2044

News image

พิธีอัญเชิญธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เรือนประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

2008

News image

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ปฏิบัติการรุกขกรกรมป่าไม้ ณ ลานสมานมิตร อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2042

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 14ธันวาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอรายชื่อ
     เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระดับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562      
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 09-10 สิงหาคม 2557
-  กุศโลบายใช้ศาสนาปลูกพะยูง  (ไทยรัฐ  9 ส.ค. 57  หน้า 12)
-  กรมป่าไม้จับมือเครือข่ายพันธมิตรผุดกิจกรรม ปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูง ใช้กุศโลบาย
  (ไทยโพสต์  9 ส.ค. 57  หน้า 17)

-  ศรีษะเกษปลูกป่าวันแม่แห่งชาติ  (แนวหน้า  9 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ป่าไม้จับมือกรมการปกครองเชื่อมสิทธิทำกินลง บัตรปชช.  (มติชน  9 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  ปัดเอี่ยวบ้าน เชียงคาน เชนโวย เด้ง 30 ขรก.เซ่นรุกป่าแจ้งจับอีก ปูนกลาง
  (มติชน 9 ส.ค.57  หน้า
1)
-  เด้งล้างบางกรมป่าไม้ กราวรูด 38 ตำแหน่ง โทษฐานปล่อยรุกป่าปรับรูปแบบทำงาน
  (เดลินิวส์  9 ส.ค. 57  หน้า 1)

-  เชน ปัดไม่เกี่ยว คฤหาสน์ป่าสงวน ท้าหากมีที่ดินจริงยกให้เข้าทำกินฟรี
  (เดลินิวส์  9 ส.ค. 57  หน้า 1)

-  คฤหาสน์ การเมืองในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ กำลังรอตรวจสอบ
  (ข่าวสด 9 ส.ค. 57 หน้า 6)

-  นักการเมือง ปัดเขมือบป่า ไม่เคยคิดสร้างคฤหาสน์ 100 ล้าน
  (เดลินิวส์ 9 ส.ค. 57
หน้า 1)
-  ป่าไม้ ย้าย 30 ผอ. เชน เทือกสุบรรณ ปฏิเสธเจ้าของคฤหาสน์หรูที่เลย
  (ไทยรัฐ 9 ส.ค. 57 หน้า 1)

-  ย้ายใหญ่กรมป่าไม้ 30 ตำแหน่ง  (ข่าวสด  9 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  ยึดไม้สักทองคารีสอร์ทลูกจารุพงศ์ ขุดหลุมฝังใต้ดินลึก 3 เมตร ลอตมหึมา
  เกือบ 300 แผ่น...
(แนวหน้า  9 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  หัวหน้าสิรินาถฯแฉนายทุนรุกป่าส่งมือปืนซุ้มใต้ข่มขู่เจ้าหน้าที่ (มติชน 9 ส.ค. 57  หน้า 10)
-  เติมสีสัน ปันความสุขกับงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8
  (ฐานเศรษฐกิจ  10-13 ส.ค. 57  หน้า 31)

-  ป่าไม้นิมนต์คณะสงฆ์ทุกจังหวัดร่วมปลูกป่าศาสนาค้ำจุนไม้พะยูง
  (แนวหน้า 10 ส.ค. 57  หน้า 10)

-  คอลัมน์ชีวิตกับธรรมชาติ ยูเซ็น โลจิสติกส์สร้าง คาร์บอนสมดุล
  (เดลินิวส์  10 ส.ค. 57  หน้า 15)

-  บุกยึดไม้โรงเลื่อยอยุธยา ทรงไทย ไม่แสดงตัวรื้อ (มติชน 10 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำฉาวลักไม้พะยูง100ล้าน ของกลางที่ยึดไม้ขนไปขายนายทุน
  (ไทยรัฐ 10 ส.ค. 57  หน้า 1)

-  รายงาน ป.ป.ท.โชว์ผลงานเด่นทวงคืนผืนป่ากว่า2พันไร่มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท
  (ฐานเศรษฐกิจ  10-13 ส.ค. 57  หน้า 33)

-  ลุยโค่นต้นยางรุกที่ป่าสงวน  (ไทยรัฐ  10 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ป่าไม้ล้างบางย้าย 30 ผอ.สำนัก  (ไทยรัฐ  10 ส.ค. 57  หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08 สิงหาคม 2557
-  ยุทธศาสตร์ปกป้องผืนป่า (ASTVผู้จัดการ 8 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  ผนึกใช้ทะเบียนราษฎรช่วยจับรุกป่า (ข่าวสด 8 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ หมายเหตุคอรัปเตอร์ (พิมพ์ไทย 8 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  บ้านส้อ-บ้านเด่น บ้านส้อ-บ้านเด่น โมเดลสีเขียวเมืองน่าน
  (กรุงเทพธุรกิจ 8 ส.ค. 57 หน้า
1)
-  ยึดคฤหาสน์ นักการเมืองรุกป่า ปลูกสวนยางจ้างคนงานดู (เดลินิวส์ 8 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  ยึดคฤหาสน์หรูน้องอดีตส.ส.ใต้รุกป่าเชียงคาน (บ้านเมือง 8 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  ตัดไม้พะยูงมรดกถูกรวบดำเนินคดี (ไทยโพสต์ 8 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ รอบเมืองไทย (ASTVผู้จัดการ 8 ส.ค. 57 หน้า 5)
-  คอลัมน์ กุหลาบพิษ ช้าจะรื้อบ้านเอ็ง (บางกอกทูเดย์ 8 ส.ค. 57 หน้า 8)
-  ยึดบ้านหรูกลางป่าสงวนโยงบิ๊กสุราษฎร์พร้อมสวนยางพารา 500 ไร่
  ทหาร-ผวจ.เลย ลุยจับ
(แนวหน้า 8 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น จับสาวพิมายตัดไม้พะยูงขายนายทุน (สยามรัฐ 8 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  ภูมิปัญญาพุทธ สารคาม บวชต้นพะยูง-อนุรักษ์ไม้ (ข่าวสด 8 ส.ค. 57 หน้า 28)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ ถวายกล้าไม้พะยูง.. (บ้านเมือง  7 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ภาพข่าว บันทึกสังคม สีสรรพรรณไม้  (ไทยโพสต์  7 ส.ค. 57  หน้า 16)
-  ภาพข่าว มอบเมล็ดพันธุ์  (คมชัดลึก  7 ส.ค. 57  หน้า 12)
-  ป่าไม้–จิสด้า ใช้ดาวเทียมสองรุกป่าตรวจสอบแบบเรียลไทม์  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  กรมป่าไม้ รวมพลัง ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...
  (บ้านเมือง  7 ส.ค. 57  หน้า 15)

-  กรมป่าไม้ รวมพลัง ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จ...
(ไทยโพสต์  7 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  (บ้านเมือง  7 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ หมายเหตุบ้านเมือง ปลุกผี...รวมกรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติฯ
  (บ้านเมือง  7 ส.ค. 57  หน้า 5)

-  ป่าเล็กในเมืองใหญ่สีสรรพรรณไม้เทิดไท้ราชินี  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  เผยแพร่ความรู้สหกรณ์โรงเรียนบูรณาการจัดงาน สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ
  (สยามรัฐ  7 ส.ค. 57  หน้า 12)

-  ที่ดินปากช่องยันบ้าน ธาริต มีโฉนด  (มติชน  7 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ทนายอ้างบ้านเพื่อนเมียธาริตปัดรุกป่าโบ้ยเจ้าของคนเก่าสร้างไว้ขอเช่าต่อแต่ป่าไม้
 
(แนวหน้า 7 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  ยันเพื่อนเมียธาริตไม่ทำผิดรีบคืนที่เพราะกรมป่าไม้ขอ  (โพสต์ทูเดย์  7 ส.ค. 57  หน้า A6)
-  ทนายชี้แจงรื้อบ้านเมียธาริต  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57  หน้า 10)
-  Rangers seize B100 assets from Sia Jo (Bangkok Post  7 August 57  Page 3)
-  Dept cleas Tarit’s wife of forest land encroachment
  (
Bangkok Post  7 August 57  Page 2)
-  NCPO readies plan to rein in deforestation (Bangkok Post 7 August 57 Page 2)
-  แผ่นแม่บทคสช. ต้องมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 40% ป.ป.ท.ลุยนายทุนรุกป่าสระบุรี
  สร้างรีสอร์ท
(กรุงเทพธุรกิจ  7 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  ส.ป.ก กำชับทุกพื้นที่ ขานรับนโยบาย คสช.ยับบั้งบุกรุกป่า สร้างประโยชน์ที่ดินทำกิน
  (สยามรัฐ  7 ส.ค. 57 หน้า 13)
-  ผงะนายทุนใหญ่รุกป่าสงวนพันไร่มวกเหล็ก-ทับกวางสร้างบ้าน-ตัดที่ขาย
  (คมชัดลึก 7 ส.ค. 57 หน้า 2)

-  เมียธาริตไฟเขียวสื่อตรวจบ้านหรู ทนายอ้างซื้อที่ดินมีโฉนดปัดรุกป่า
  (ไทยโพสต์  7 ส.ค. 57 หน้า 3)

-  ป.ป.ท.ลุยนายทุนรุกป่ามวกเหล็ก  (เดลินิวส์  7 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย สระบุรี-รุกป่า  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57  หน้า 11)
-  ปปท.ชง คสช.พันบิ๊กข้าราชการรุกป่าขู่รื้อบ้านพักบนเขามวกเหล็ก
  (ข่าวสด 7 ส.ค. 57 หน้า 6)

-  ประสาน นำสื่อพิสูจน์โฮมสเตย์ฉาว พบอีกบ้านพัก 18 หลัง มวกเหล็กรุกป่า
  (
ASTVผู้จัดการ  7 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  ภาพข่าว พิสูจน์ (โลกวันนี้ 7 ส.ค. 57 หน้า 11)
-  ทนายเมียธาริตแจงยิบบ้านพัก (มติชน 7 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  ปปท.สอบอาคารหรูรุกป่ามวกเหล็ก (ไทยโพสต์ 7 ส.ค. หน้า 6)
-  พบสระบุรีรุกที่2.5พันไร่ ดำรง ส่งหลักฐานเด็ดฟันยึดครองป่า ภูเก็ต
  (มติชน  7 ส.ค. 57  หน้า 1)

-  ภาพข่าว รุกป่า  (ข่าวสด  7 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์สถาการณ์ร้อน ไล่จับรุกป่างานที่ต้องทำเป็นภาพใหญ่ (เดลินิวส์ 7 ส.ค. 57 หน้า 3)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น คสช.อนุมัตแผนแม่บทบริหารทรัพยากรป่าไม้ (สยามรัฐ 7ส.ค. 57 หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว ปลูกป่า  (แนวหน้า  6 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  กรมป่าไม้ ลุยเขตศก.ภาคใต้ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ทวงคืนผืนป่าบริหารจัดการ
  (ไทยโพสต์ 6 ส.ค. 57  หน้า 21)

-  ภาพข่าว ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  (ไทยโพสต์  6 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  บ้านธาริตเหี้ยนเหลือแต่ซากปูน  (ไทยโพสต์  6 ส.ค. 57 หน้า 3)
-  นำร่อง 22 จังหวัด ใช้ดาวเทียมส่องรุกป่า  (มติชน  6 ส.ค. 57  หน้า 6)
-  ธุรกิจสีเขียว ยูเซ็นโลจิสติกส์  (กรุงเทพธุรกิจ  6 ส.ค. 57  หน้า 20)
-  Homes encroaching on forest reserve torn down
 (
The nation  6 ส.ค. 57 หน้า 2A)
-  คอลัมน์แกะรอย พยัคฆ์ไพร...พิทักษ์ไพร  (กรุงเทพธุรกิจ  6 ส.ค. 57  หน้า 16)
-  ชิงรื้อทิ้งบ้านบนเนินเขาใกล้ธาริต  (เดลินิวส์  6 ส.ค. 57  หน้า 15)
-  ชิงทุบทิ้งบ้าน 2 หลังโฮมสเตย์ ธาริต ฉาวรุกป่า จนท.จ่อแจ้งจับ
  (
ASTVผู้จัดการรายงวัน 6 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  รายงานพิเศษ แค่รื้อบ้าน ธาริต ไม่พอต้องเอาผิดให้สุดซอย
 (
ASTVผู้จัดการรายวัน 6 ส.ค. 57  หน้า 1
-  ที่ดินปากช่องยันบ้าน ธาริต มีโฉนด (มติชน  6 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ไอ้โม่งชิงตัดหน้าป่าไม้รื้อบ้านหนี 2 หลัง หายวับในพริบตาอดีต สว.ชี้เท่ากับยอมรับผิด
  (แนวหน้า  6 ส.ค. 57  หน้า 7)

-  ภาพข่าว ไร่ข้าวโพดกลางป่าสงวน  (มติชน  6 ส.ค. 57  หน้า 10)
-  คอลัมน์ หน้าต่างเมือง ยื่นสอบ ธาริต-เมีย พันบุกรุกป่า (โพสต์ทูเดย์  6 ส.ค. 57  หน้า A6)
-  คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทย ตำรวจจับกุมหนุ่มมุกดาหารขับรถตู้ขนไม้พะยูง
 (แนวหน้า  6 ส.ค. 57 หน้า 15)

-  คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน ไล่จับรุกป่า งานที่ต้องทำเป็นภาพใหญ่
  (เดลินิวส์ 6 ส.ค. 57 หน้า 3)

-  คอลัมน์ ผ่าประเด็นร้อน พิรุธรีสอร์ทหรู ธาริต รุกป่าต้องทำความจริงไม่ปรากฎ
 (แนวหน้า
6 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  มอดไม้ลอบขนไม้เถื่อนแหกด่านหนีไม่รอด  (บ้านเมือง  6 ส.ค. 57 หน้า 20)
-  ภาพข่าว รื้อแล้ว  (โพสต์ทูเดย์  6 ส.ค. 57 หน้า A6)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย นครศรีฯ-โรงไม้เถื่อน  (ข่าวสด  6 ส.ค. 57 หน้า 14)
-  จับไม้แปรรูปเมืองคอน  (มติชน  6 ส.ค. 57  หน้า 11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ แถลงข่าวงานสีสรรพรรณไม้ฯ  (สยามรัฐ  5 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  ภาพข่าว ป่า...ธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย นเรศ นนท์คลัง หัวหน้าหน่วย
  อต.3 (นาลับแลง) สังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)ร่วมปลูกป่า
  เฉลิมพระเกียรติฯ
  (บ้านเมือง  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  ภาพข่าว เยี่ยมชม  (เดลินิวส์  5 ส.ค. 57  หน้า 26)
-  ภาพข่าว ไม้พะยูง  (บ้านเมือง  5 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  ชี้ผืนป่า 4 อำเภอเมืองสองแควถูกรุกหนักกรมป่าไม้เล็งตั้งฉก.ลุยตรวจทั่วประเทศ
  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57  หน้า 11)

-  รวมพลัง ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ คืนความสมบูรณ์สู่ หนองโพนทอง
  (คมชัดลึก  5 ส.ค. 57  หน้า 12)

-  สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ  (มติชน  5 ส.ค. 57 หน้า 23)
-  ส่งโดรนบินตรวจผืนป่าถูกบุกรุก  (เดลินิวส์  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  Buildings in Tarit case to be razed  (Bangkok Post  5 ส.ค. 57  หน้า 3)
-  ยึดไม้แปรรูป-สักทองอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้  (คมชัดลึก  5 ส.ค. 57  หน้า 15)
-  กรมป่าไม้รื้อบ้านเมียธาริต ประสาร ชี้รุกป่าสงวนอุทยานเขาใหญ่ อดีตอธิบดีดีเอสไอ...
  (โพสทูเดย์ 5 ส.ค. 57  หน้า
A1)
-  ประสาร ลงพื้นที่พร้อมป่าไม้รื้อบ้าน เมียธาริต รุกป่า 6 ส.ค.
  (ASTVผู้จัดการรายวัน  5 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  ป่าไม้จ่อรื้อบ้านรุกป่าสงวนติดที่ดินธาริต  (กรุงเทพธุรกิจ  5 ส.ค. 57  หน้า 13)
-  ปูโกงข้าวถึงออส.ธาริตชิงรื้อบ้าน  (ไทยโพสต์  5 ส.ค. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย นครศรีฯ-โรงไม้เถื่อน  (ข่าวสด  5 ส.ค. 57  หน้า 14)
-  คอลัมน์ ทุบโต๊ะ ต้องเชือด  (โพสต์ทูเดย์  5 ส.ค. 57 หน้า 4)
-  คอลัมน์ หมายเหตุคอรัปเตอร์  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  นราฯลอบตัดไม้พรุโต๊ะแดงอดีตผอ.รพ.ฮุบป่าสองแคว  (มติชน  5 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ ดาบกู้ชาติ ใครนายทุนไม้พะยูง  (พิมพ์ไทย  5 ส.ค. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ สารพันปัญหา  (ไทยรัฐ  5 ส.ค. 57 หน้า 6)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 223 จาก 233

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2519
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10857
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้52227
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา61152
mod_vvisit_counterเดือนนี้151842
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา268422
mod_vvisit_counterทั้งหมด24930047

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]

brike*ลดเลิก