English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น Nature4Thai (แอพพิเคชั่นของ ทส) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกท่าน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ได้ทั้ง i-Store และ Play Store

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1886

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1885

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1884

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ และเสวนาการร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกระเจ้า” อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ณ ตำบลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1883

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมการปฏิรูปงานบริการด้านป่าไม้ด้วยระบบดิจิตอล ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1882

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมรอยัล คลิป แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1878

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจร ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1879

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามผลงานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1881

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้และรับฟังสรุปการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้น่าน ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้น่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1880

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการภาครัฐ พร้อมด้วย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการภาคเอกชนและพระครูพิทักษ์นันทคุณ ที่ปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 (Nan Sandbox) ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1942

News image

คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ รดน้ำขอพร รมว.ทส. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ" ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2018

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2017

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณรักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ชั้น 4 กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2016

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1952

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1954

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา สผส. ตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1953

News image

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม...

1951

News image

กิจกรรมตรวจบูรณาการตามแผนการตรวจราชการ ทส.ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ในกิจกรรมตรวจบูรณาการตามแผนการตรวจราชการ ทส.ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจที่ 12 ของนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผต.ทส. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1948

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานโครงการป่านิเวศ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเหมืองผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1949

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า) ต.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1950

News image

นายอรรถพล เจริญชันษารองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำข้อตกลงหุ้นส่วน ด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA)ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1945

News image

นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 85 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1946

News image

นายอรรถพล เจริญชันษารองอธิบดีกรมป่าไม้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่าพื้นที่รอยต่อจังหวัดแพร่-น่าน ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่าพื้นที่รอยต่อ จังหวัดแพร่-น่าน เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1947

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมกับนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการประชุมคณะทำงานกำกับการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าไม้แพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
ขอแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการรับบริการตรวจและรักษา
     ทันตกรรม  ณ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 
กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายวัฒนา แก้วกำเนิด อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้  
นายวัฒนา แก้วกำเนิด อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
     สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
     ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
   
สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งสำเนาหนังสือ Embassy of India Bangkok
     ที่ F.No.BAN/SEC/321/25/2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ  

การเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
การเตรียมความ พร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงการนต์ ประจำปี 2561      
ขอให้ดำเนิน การเชิญ Admin กลางของรัฐบาลเข้ากลุ่มหน่วยงานตามโครงการ GCC Line Direct 
แต่งตั้งคณะ กรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 
สรุปผลการ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล 
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนามจะจัดงานนิทรรศการนานาชาติเทคโนโลยีสิ่ง แวดล้อมและพลังงาน ครั้งที่ 10  (ENTECH Vietnam 2018) 
 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
- คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 10 พฤษภาคม 2561 หน้า 10)
-
สร้างบ้านพักศาลภาค 5 สั่งหาพื้นที่ใหม่ บิ๊กตู่เร่งปลูกต้นไม้ทันที (มติชน 10 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,12)
-
นายกฯย้ำ-ไม่ให้ใครอยู่เร่งปลูกป่าบ้านบนดอย (ข่าวสด 10 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,12)
-
'ตู่'โวยพีมูฟขอฟรีคงลำบาก (ข่าวสด 10 พฤษภาคม 2561 หน้า 10)
-
คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ (สยามรัฐ 10 พฤษภาคม 2561 หน้า 4)
-
เปิดโปรเจ็กต์ 'นครชัยบุรินทร์' ครม.สัญจรเคาะงบ 2 หมื่นล. (มติชน 10 พฤษภาคม 2561 หน้า 2)
-
'ความหวังใหม่' ท่ามกลางความล่มสลายของทรัพยากร (โพสต์ทูเดย์ 10 พฤษภาคม 2561 หน้า M1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2561
- ทหารลุยยึดไม้สงสัยลอบตัด (ไทยรัฐ 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 15)
-
วางแผนลุยจับ135 รีสอร์ตเขาค้อ (มติชน 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 5)
-
บ้านป่าแหว่ง ยังไม่จบ นัดปลูกป่ากระชับพท.27พ.ค. (ไทยรัฐ 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,12)
-
คอลัมน์ สังคมการเมือง: ปชป.เย้ย'พลังดูด' โพลขอนายกฯคนใน (ข่าวสด 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 3)
-
กล้าไม้ 5 พันต้นจ่อปลูก"บ้านศาล" ลงหญ้าแฝก-ทำ 110 ฝาย บิ๊กเต่าลั่นดีเดย์ 27 พ.ค. นี้ (มติชน 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,3)
-
ศาลรับมติแก้บ้านบนดอยรอรัฐบาลแจ้งผลอย่างเป็นทางการ (ข่าวสด 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,7)
-
'บิ๊กตู่' สั่งห้าม คนเข้าไปอยู่ บ้านป่าแหว่ง (ไทยรัฐ 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 15)
-
บิ๊กตู่ย้ำไม่ให้ใครอยู่บ้านตีนดอย (ข่าวสด 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 7)
-
สั่งหาที่ใหม่ไม่กระทบสวล. สร้าง'บ้านพักศาลภาค5' ส่ง20ชื่อร่วมถกรื้อ (มติชน 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,3)
-
'ตู่'โวยพีมูฟขอฟรีคงลำบาก (ข่าวสด 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 10)
-
ประยุทธ์ฮึ่มใส่ม็อบพีมูฟขอฟรีทุกเรื่องคงให้ไม่ได้ (ไทยโพสต์ 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,10)
-
บทบรรณาธิการสยามรัฐ: การปฏิรูปมันยาก (สยามรัฐ 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 2)
-
'บิ๊กตู่'ฮึ่ม'พีมูฟ'กดดันขอที่ทำกิน (ผู้จัดการรายวัน 360o 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 8)
-
3 พี่สาวเปรมชัยให้ปากคำ!บุกรุกป่าที่ภูเรือ เนื้อที่กว่า 6 พันไร่ (เดลินิวส์ 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,2)
-
'เปรมชัย-เมีย'ขึ้นศาลมีงาช้าง 3 พี่สาวรับข้อหาคดีรุกป่าภูเรือ (มติชน 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,5)
-
เปรมชัยยันศาลมีงาช้างถูกต้อง (ข่าวสด 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,11)
-
Mining firm told to pay B6.8m damages (Bangkok Post 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 4)
-
Protesters 'staying' till problems solved LANDLESS (The Nation 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 3a)
-
ฮือต้านหมู่บ้าน 'อดีตผู้หลงผิด' ชายแดนใต้ ปมอ่อนไหวท้าทายสันติสุข (คมชัดลึก 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,5)
-
คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส: ปลดล็อก...ปลูกต้นไม้เป็นบำนาญชีวิต (แนวหน้า 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2561
- คอลัมน์ มุมพิลึก: นักดนตรีกล้าไม้ (เดลินิวส์ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 13)
-
ท่องเที่ยวเอาจริง เชือด'ซิปไลน์'โหนสลิงกลางป่าก่อสร้างรุกล้ำ (เดลินิวส์ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 2)
-
ตั้ง 2 คณะทำงาน 27พ.ค.คิกออฟฟื้นฟู'ป่าแหว่ง' (ไทยโพสต์ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,10)
-
คอลัมน์ ทันสถานการณ์: ทส.ดัน กม.ป่าชุมชนเข้า ครม.สัญจร (โพสต์ทูเดย์ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า B9)
-
27 พฤษภาคมฟื้นฟู'ป่าแหว่ง'ลุยปลูกต้นไม้ ทส.รับเป็นเจ้าภาพใหญ่คืนธรรมชาติ (แนวหน้า 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,10)
-
อบจ.กระบี่วอน'คสช.'ยึดคืน พื้นที่สัมปทานปาล์มหมดอายุ (มติชน 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 20)
-
'เปรมชัย-เมีย' ลั่นสู้คดีงาช้าง (ไทยรัฐ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,15)
-
พี่สาว'เปรมชัย' ให้การรุกป่าภูเรือ (เดลินิวส์ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,2)
-
เปรมชัย-เมียขึ้นศาลคดีมี'งาช้างแอฟริกา' 3 พี่สาวรับข้อหารุกป่า (มติชน 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,12)
-
พี่ 'เจ้าสัว' รับ 6 พันไร่ จ.เลย ไร้เอกสารสิทธิ (คมชัดลึก 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,16)
-
3 พี่น้อง'เปรมชัย'อ้างมรดกพ่อรุกป่าภูเรือ-รับไม่มีเอกสารสิทธิ (กรุงเทพธุรกิจ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 16,13)
-
ลั่นพร้อมสู้คดีงาช้าง เปรมชัยรายงานตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา นัดตรวจพยาน (แนวหน้า 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,11)
-
เปรมชัยปัดคดีงาช้าง 'กรรณสูต'รุกป่าคืบ (พิมพ์ไทย 8-14 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,6)
-
Talks advance over Doi Suthep TWO COMMITTEES START TALKS TO RESOLVE DETAILS (The Nation 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 3A)
-
ตกลงกันได้แล้วป่าแหว่งทำเป็นอุทยาน ฟื้นฟูป่าสมบูรณ์ ห้ามคนอยู่อาศัย (ไทยรัฐ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,11)
-
รัฐยอมถอยคืนผืนป่าดอยสุเทพกันพื้นที่ห้ามอยู่อาศัย ชาวเชียงใหม่เฮนัดฟื้นฟู (เดลินิวส์ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,2)
-
บ้านพักตุลาการ อยู่บนป่าแหว่งไม่ได้ ยกไปที่ใหม่ดีไหมหนอ? (คมชัดลึก 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 1,6)
-
ป่าไม้ยกคุณภาพชีวิตชาวโคราช ติวเข้มส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (เดลินิวส์ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 05-07 พฤษภาคม 2561
- 'ขอให้ไว้ใจผม เหมือนที่เคยไว้ใจมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา' (ไทยโพสต์  5 พ.ค. 61  หน้า 8)
-
'ห้วยบง'ร้องหลักเขตป่าทับสปก. (มติชน 7 พ.ค. 61  หน้า9)
-
ผูกริบบิ้นเขียว ต้าน 'ป่าแหว่ง' (ไทยรัฐ 5 พ.ค. 61 หน้า 15)
-
ระดมผูก'ริบบิ้นเขียว' ต้านหมู่บ้านป่าแหว่ง (ไทยรัฐ 6 พ.ค. 61 หน้า 1,15)
-
'บิ๊กตู่'ฮึ่ม'พีมูฟ'เคลื่อนไหว (มติชน 5 พ.ค. 61  หน้า 10)
-
'บิ๊กตู่'ฮึ่ม'พีมูฟ'เคลื่อนไหว (มติชน 6 พ.ค. 61  หน้า 10)
-
บทบรรณาธิการสยามรัฐ: อย่าแก้ปัญหารากหญ้า แบบเดิมๆ (สยามรัฐ 7 พ.ค. 61  หน้า 2)
-
เกษตรฯลงนามลุยแก้ปัญหา'พี-มูฟ' (กรุงเทพธุรกิจ 5 พ.ค. 61 หน้า 12)
-
P-Move seeks return of Abhisit land policy (บางกอกโพสต์  5 พ.ค. 61  หน้า 3)
-
STATE, ACTIVISTS SEEK COMMON GROUND Forest rally welcomes PM remarks (บางกอกโพสต์  6 พ.ค. 61  หน้า 3)
-
มุมพิลึก: นักดนตรีกล้าไม้ (เดลินิวส์ 7 พ.ค. 61  หน้า 13)
-
ตำรวจท่องเที่ยวลุยพื้นที่เชียงใหม่สั่งปิดเครื่องเล่นอันตราย "ซิปไลน์" (ไทยรัฐ 6 พ.ค. 61  หน้า 9)
-
ตระเวนข่าวทั่วไทย: สนธิกำลังจับเจ้าของบ่อดินบุกรุกป่า  (แนวหน้า 5 พ.ค. 61 หน้า 9)
-
สรุปคืนธนารักษ์-ยุติแล้ว'บ้านบนดอย'เครือข่ายคัดค้านพอใจรัฐบาลหาที่ใหม่ให้ศาล (ข่าวสด 7 พ.ค. 61  หน้า 1,7)
-
พท.ป่าแหว่ง ส่งคืนให้เป็นอุทยาน ฟื้นฟูป่าสมบูรณ์ห้ามคนอยู่อาศัยอาคาร (ไทยรัฐ  7 พ.ค. 61 หน้า 1,6,15)
-
ยอมคืนป่าแหว่ง ไม่รื้อบ้านมอบพื้นที่ให้อุทยานฯฟื้นฟู (ผู้จัดการรายวัน360° 7 พ.ค. 61 หน้า 1,11)
-
ถกบ้านพักขรก.ศาลลงตัวคืนกรมธนารักษ์ฟื้นฟูป่า (กรุงเทพธุรกิจ 7 พ.ค. 61 หน้า 16,13)
-
โพสต์ทูเดย์: ล้างมลทินตุลาการ (โพสต์ทูเดย์ 7 พ.ค. 61  หน้า V2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 04 พฤษภาคม 2561
- ภาพข่าว: ยึดไม้กระยาเลย  (สยามรัฐ  4 พ.ค. 61  หน้า 14)
-
คอลัมน์ข่าวสดทั่วไทย : สุโขทัย-ยึดสัก  (ข่าวสด  4 พ.ค. 61  หน้า 10)
-
รอไฟไหม้ แผ่นดินไหว ชาวบ้านรับเคราะห์!! กูรูเตือนขนาดนี้ "บ้านพักตุลาการ"  (ผู้จัดการรายวัน 360º  4 พ.ค. 61  หน้า 1,13,14)
-
ม็อบต้านบ้านพักศาล ปัดข้อเสนอ ให้ทำประชามติชี้ขาด หวั่นลามเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว  (เดลินิวส์  4 พ.ค. 61  หน้า 1,9)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 200

สืบค้นข้อมูล

­
­
­


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8705
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10950
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้70310
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา81707
mod_vvisit_counterเดือนนี้296596
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา350960
mod_vvisit_counterทั้งหมด22509371

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]