English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1937

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พระอุโบสถวัดบุปผารามวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1936

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการปฎิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่แม่แจ่มโมเดล จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนแม่แจ่ม เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1935

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปทช.) เพื่อเป็น Data Center ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1933

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอแม่สรวย และชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 25631 อ่านเพิ่มเติม...

gen1934

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนบ้านใหม่เจริญ หมู่ 14 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1932

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และร่วมพิธีถวายบังคมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1931

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ร่วมกันปลูกต้นพะยูงเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1930

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฎิบัติงาน คทช. อำเภอสันติสุข และชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1929

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้นที่คลองเปรมประชา – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1927

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หน้าลานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2041

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2039

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2040

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำรุง และดูแลรักษาต้นไม้ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2037

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม...

news2038

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1995

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับช่อง 7HD จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Green Knowledge” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ส่งเสริมความรู้สู่โลกสีเขียว ณ โรงเรียนสีวะรา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1994

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับช่อง 7HD ในโครงการ 7 สีปันรักให้โลก จัดกิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่แผ่นดิน” ปลูกป่าเสริมปีที่ 3 ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้ยืนต้นและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ บนพื้นที่ 60 ไร่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1993

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1992

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยได้เยี่ยมชมแปลงสร้างป่า สร้างรายได้ ณ บ้านช่างเคิ่งบน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1991

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี 2561 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1990

News image

รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1989

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1988

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ รายการ Zoom in สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในประเด็นสถานการณ์ป่าไม้ไทย ณ อาคารสโมสรใหญ่ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1987

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1984

News image

รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
     การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 10   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2561 
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญร่วมประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2561  
ขอเชิญผู้บริหารกรมป่าไม้ประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ.2561 
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
     เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 16 ปี  
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562    
กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ ภรรยานายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์     
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพ
      การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล"
  
กิจกรรมโครงการป่าในเมือง "คุ้มบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" 
โครงการป่าในเมือง "คุ้งบางกระเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2561 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2561  
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี พ.ศ.2561   
ขออนุมัติในหลักการ "โครงการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี   
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ
      ผู้มีผลงานดี เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี
   
ประชาสัมพันธ์งาน GSPA NIDA เสวนาวิชาการสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมีสู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ 
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "ความก้าวหน้าในการอนุวัติหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
      ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน"
  
ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง "แม่สอดกอดขุนเขา" โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" 
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 
แก้ไขกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ.สำนักพระราชวัง
การจัดซื้อเสื้อที่ระลึกงานกาชาดประจำปี 2561    
ขอเปลี่ยนแปลงเวลา การจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ขอข้อมูลกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะจัดภายในปี พ.ศ.2561 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
กิจกรรมประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561
การพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2561 
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสุวัฒน์ ควรชม
     อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
ขอแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการรับบริการตรวจและรักษา
     ทันตกรรม  ณ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 03-05 พฤศจิกายน 2561
- 2 เครือข่ายยื่นแถลงการณ์บี้ “ภูขี้ไก่” (มติชน  4 พ.ย. 61  หน้า 9)
-
คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน: แก๊ง'ฟอกป่า'เย้ยนโยบายทวงคืนเหลว? (เดลินิวส์  5 พ.ย. 61  หน้า 3)
-
คอลัมน์ ลึกลับในสนามข่าว..  (แนวหน้า  5 พ.ย. 61  หน้า 3)
-
ทำฝายมีชีวิต5ปี6หมื่นแห่ง (กรุงเทพธุรกิจ  5 พ.ย. 61  หน้า 13)
-
เดินหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ (ไทยรัฐ  3 พ.ย. 61  หน้า 22)
-
คอลัมน์ข่าวสดทั่วไทย..ลำปาง-รุกป่าสงวน (ข่าวสด  4 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
เจ้าชายวิลเลี่ยมทรงชื่นชนปท.ไทย (เดลินิวส์  3 พ.ย. 61  หน้า 2)
-
เดินหน้ารักษ์ “ต้นไม้ทรงปลูก” นำกล้าพันธุ์ไม้ดี 6 ชนิดปลูกเพิ่ม (เดลินิวส์  3 พ.ย. 61  หน้า 21)
-
ปี 64 ไทยปลอดขยะพิษ (เดลินิวส์  4 พ.ย. 61  หน้า 1,8)
-
บทความพิเศษ: โครงการคลองผันน้ำเมืองนครต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชน (ไทยโพสต์  5 พ.ย. 61  หน้า 4)
-
ป่าไม้2หมื่นคนเฮ ได้โอที-วันละ200 (ไทยรัฐ  5 พ.ย. 61  หน้า 1,12,15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561
- แจ้งกลับพันเอกหมิ่นฯ รุกภูขี้ไก่ (ไทยรัฐ  2 พ.ย. 61  หน้า 19)
-
ชายฉกรรจ์ยกพวกบุกวัดฯวังชิ้น ไล่รักษาการเจ้าอาวาส-พระนักพัฒนา (ผู้จัดการรายวัน 360º  2 พ.ย. 61หน้า 15)
-
M2F TALK: ต้องร่วมมือกัน (M2F  2พ.ย. 61  หน้า 21)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2561
- กรมป่าไม้สั่งสอบรุกที่ดิน'ภูขี้ไก่' (มติชน  1 พ.ย. 61  หน้า 12)
-
แห่ให้กำลังใจเสธ.แฉรุกภูขี้ไก่แฉอีกตัดไม้สัก  /..เร่งกรมที่ดินเพิกถอน (มติชน  1 พ.ย. 61  หน้า1,12)
-
ไฟเขียวเพิกถอนโฉนดภูขี้ไก่ (โพสต์ทูเดย์  1 พ.ย. 61  หน้า B10)
-
ดีเอสไอชี้จนท.รัฐเอี่ยวสวนน้ำรุกป่า (เดลินิวส์  1 พ.ย. 61  หน้า 1,9)
-
ชำแหละปมนายทุนฮุบ"ภูขี้ไก่" แฉ จนท.กวาดซุกใต้พรมนับ10ปี (ผู้จัดการรายวัน 360º  1 พ.ย. 61  หน้า 15)
-
คมชัดลึก: แก้ปมล่าช้า 'ทวงคืนผืนป่า' (คมชัดลึก  1 พ.ย. 61  หน้า 2)
-
บี.กริมเพาเวอร์ 'ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชดำริ' (ฐานเศรษฐกิจ  1-3 พ.ย. 61  หน้า 28)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- กอ.รมน.สุดทน! ขบวนการฟอกป่าผุดโครงการสวนน้ำ (ไทยรัฐ  31 ต.ค. 61  หน้า 15)
-
ทส.เดินหน้าสอบ สวนน้ำรุก'ภูขี้ไก่' ชงที่ดินถอนสิทธิ (กรุงเทพธุรกิจ  31 ต.ค. 61  หน้า 13,16)
-
ดีเอสไอยันส่งเรื่องฟัน ขรก.เอื้อนายทุนรุกป่าสร้างสวนน้ำแล้ว (คมชัดลึก  31 ต.ค. 61  หน้า 4,16)
-
แฉสวนน้ำรุกป่า เสธ.เดือด ฉะบิ๊กข้าราชการ (เดลินิวส์  31 ต.ค. 61  หน้า 1,13)
-
จี้ฟันจนท.รุกป่าภูขี้ไก่ทำสวนน้ำ  (เดลินิวส์  31 ต.ค. 61  หน้า 1,13)
-
'ที่ดิน'เร่งตรวจโฉนดสร้างสวนน้ำรุกภูขี้ไก่แฉอีกลอบตัด'ไม้สัก' (มติชน  31 ต.ค. 61  หน้า 1,12)
-
GO GREEN: ทส.ชูแบบอย่างเทศบาลเมืองน่าน "เมืองจัดการสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมของ... (ผู้จัดการรายวัน 360º  31 ต.ค. 61  หน้า 5)
-
รื้อถอน3รีสอร์ตภูทับเบิกเจ้าของเป็นคนนอกพื้นที่  (ไทยโพสต์  31 ต.ค. 61  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561
- กรมป่าไม้แจงแก้ ‘เขาหัวโล้น’ (ไทยรัฐ  30 ต.ค. 61  หน้า 15)
-
ฟื้นผืนป่าที่น่านเข้าโครงการ คทช. (เดลินิวส์   30 ต.ค. 61  หน้า 9)
-
ฟื้นเขาหัวโล้นน่านปลูกป่าแล้ว 4 หมื่นไร่ (เดลินิวส์  30 ต.ค. 61  หน้า 3)
-
ฟอกป่าเพชรบูรณ์ 1.8 พันไร่ (โพสต์ทูเดย์  30 ต.ค. 61  หน้า B10)
-
เสธ.ทหารโพสต์เดือดนายทุนรุกป่า (คมชัดลึก  30 ต.ค. 61  หน้า 3,15)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 225

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8529
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6897
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15426
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา68388
mod_vvisit_counterเดือนนี้170723
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา294884
mod_vvisit_counterทั้งหมด24402600

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]