English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1654

News image

นางมิ่งขวัญ วิทยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน  เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1653

News image

ร่วมประชุมทางไกล สร้างป่า สร้างรายได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1649

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการเครือข่ายป่าไม้ เดินทางมาเยี่ยมเครือข่าย รสปท. บ้านนาไฮ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1648

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมวางแผนมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1628

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ดูภารกิจการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ และรับฟังรายงานสถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับการจับกุมไม้ในท้องที่ เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม...

1626

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายภารกิจของกรมป่าไม้ ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 คน ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1625

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2557 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง บ้านห้วยหินเพลิง หมู่ 10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1623

News image

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีสถานที่การศึกษาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกรมป่าไม้ ณ บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1624

News image

กรมป่าไม้ นำกล้าไม้กาสะลองคำ (ปีบสีทอง) กันเกรา และพุดซ้อน จำนวน 500 ต้น มอบให้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1659

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2557 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1657

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1661

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของกรมป่าไม้ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1658

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1660

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของกรมป่าไม้ และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1652

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ในรายการขยายข่าว ตอนป้องผืนป่า...ปกแผ่นดิน ช่อง ณ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีเอ็นเอ็น Thai News Network เวลา 19.00 น. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1654

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “การปฏิรูปป่าไม้ไทย” ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1655

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการบรรยายธรรมหลักสูตร “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ในหัวข้อ "หลักการทำงาน อย่างมีความสุข เพื่อประโยชน์สุขของราชการ" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ณ ห้องประชุม 1  กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1650

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายชุติเดช กมนณชนุตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1644

News image

กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดงานโครงการปลูกป่าในใจ ปฏิบัติธรรม วิถีพุทธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มูลนิธิรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

1638

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรถรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 คันมาให้บริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1636

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์การจัดตั้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ (สำนักงานป่าไม้จังหวัด) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1628

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ดูภารกิจการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ และรับฟังรายงานสถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับการจับกุมไม้ในท้องที่ เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม...

1626

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายภารกิจของกรมป่าไม้ ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 คน ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1625

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2557 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง บ้านห้วยหินเพลิง หมู่ 10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1623

News image

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีสถานที่การศึกษาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกรมป่าไม้ ณ บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1624

News image

กรมป่าไม้ นำกล้าไม้กาสะลองคำ (ปีบสีทอง) กันเกรา และพุดซ้อน จำนวน 500 ต้น มอบให้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2557
ขอเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสววันเฉลิมพระชนมพรรษา
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญผู้มีจิตศัรทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์เพื่อถวาย
    เป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศล
    แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปฏิบัติตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556"
ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายด้านการดำเนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
      แห่งชาติ

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมป่าไม้เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
   ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า ประจำปี 2558-2559 เอกสาร 1 เอกสาร 2 
 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
-  ทส.วาง 7 ยุทธศาตร์อนุรักษ์ป่า (ข่าวสด 25 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  คอลัมน์ ย่อยข่าวอปท. ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
  (มติชน 25 ก.ค. 57 หน้า 27)

-  ยึดคืนที่ดิน ปูนทีพีไอ รุกป่า 800 ไร่ เกินพื้นที่สัมปทาน ด้านทหารเปิดฉาก ทวงคืน...
  (โพสต์ทูเดย์ 25 ก.ค. 57 หน้า
A7)
-  ประจวบฯยึดไม้หวงห้าม (มติชน  25 ก.ค. 57  หน้า 6)
-  คอลัมน์ข่าวสดทั่วไทย ประจวบฯ-ยึดไม้ (ข่าวสด 25 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  แจกกล้าไม้ ประยุทธ์ เตือนทุจริต (เดลินิวส์ 25 ก.ค. 57 หน้า 9)
-  ร้องขบวนการแอบอ้างคสช.ทำเดือดร้อน (ไทยโพสต์ 25 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  นครพนมค้นรถเจอโพยส่วยพะยูงจ่านจนท.มั่นคงเป็นล้านป่าไม้ลุยยึดที่คืน 800 ไร่ ทีพีไอ
  (มติชน 25 ก.ค. 57 หน้า 1)

-  สั่งด่วนยุติปลูกป่าส่อทุจริตหักหัวคิว (ไทยรัฐ 25 ก.ค. 57 หน้า 16)
-  สะพัดหัวคิวโครงการปลูกป่า (มติชน 25 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  อุทยานเร่งกฎหมาย ไซเตส ไล่บี้ (มติชน 25 ก.ค. 57 หน้า 11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
-  การ์ดเชิญ (บ้านเมือง 24 ก.ค. 57 หน้า 4)
-  กรมป่าไม้ขึ้นบัญชีจังหวัดบุกรุกป่า (ไทยรัฐ 24 ก.ค. 57 หน้า15)
-  กรมป่าไม้เจ๋งดันปลูกป่า ธรรมวนาภิบาล พร้อมสร้างพื้นที่ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
  (บ้านเมือง  24 ก.ค. 57 หน้า 21)

-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องดี...กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้
  (บ้านเมือง 24 ก.ค. 57 หน้า 14)

-  สะพัดหัวคิวโครงการปลูกป่า (มติชน 24 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  สั่งด่วนยุติปลูกป่าส่อทุจริตหักหัวคิว (ไทยรัฐ 24 ก.ค. 57 หน้า 19)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย ตรัง-บุกรุกป่า (ข่าวสด 24 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  เจ้าอาวาสกาฬสินธุ์ค้า ไม้พะยูง ส่งนายทุน (ไทยโพสต์ 24 ก.ค. 57 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
-  คอลัมน์ ไทยรัฐ TV สารคดีเชิงข่าว รายการต้องรอด ตอนหลงป่า
  (ไทยรัฐ 23 ก.ค. 57 หน้า19)

-  รายงานพิเศษ คสช.โชว์ผลงานกฎหมายหลังบริหาร 2 เดือน
  (สยามรัฐ 23 ก.ค. 57 หน้า 1,3)

-  10 ปี รุก ป่าดงใหญ่ ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข (คมชัดลึก 23 ก.ค. 57 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
-  ภาพข่าว ตรวจเยี่ยม จ.นครศรีธรรมราช (บ้านเมือง 22 ก.ค. 57 หน้า14)
-  ภาพข่าว บิ๊กป่าไม้ตรวจรุกอ่างห้วยไม้เต็งอุทยานฯลุยทวงคืนป่าท่ากะบาก จ.ราชบุรี
  (พิมพ์ไทย 22 ก.ค. 57 หน้า 1)

-  กรมป่าไม้เดินหน้า โซนนิ่ง ที่ดิน ส.ป.ก.คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน
  (สยามรัฐ 22 ก.ค. 57 หน้า 21)

-  กรมป่าไม้เดินหน้า โซนนิ่ง ที่ดิน ส.ป.ก.คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน
  (บ้านเมือง 22 ก.ค. 57 หน้า 21)

-  คอลัมน์ รอบรั้วเกษตร จัดโซนนิ่งในเขตปฏิรูป (คมชัดลึก 22 ก.ค. 57 หน้า 12)
-  กรมป่าไม้หนุนปลูกพะยูงไม้ศก. (มติชน 22 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ติว พยัคฆ์ไพร ลุยรุกป่า 10 จังหวัด (มติชน 22 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  น้อมนำพระราชดำริ พระเทพฯป่าไม้เตรียมเนรมิตป่าใกล้กรุง (มติชน 22 ก.ค. 57 หน้า 10)
-  รื้อสิรินาถ 370 แปลงกรมที่ดินตั้งคณะสอบที่สค.1ขีดเส้นตายได้ข้อสรุปภายใน 60 วัน
  (โพสต์ทูเดย์ 22 ก.ค. 57 หน้า
A7)
-  ภาพข่าว อายัดไม้ (มติชน 22 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  10 ปี รุก ป่าดงใหญ่ ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข (คมชัดลึก 22 ก.ค. 57 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557
-  ภาพข่าว บุคคลแนวหน้า ลงพื้นที่ (แนวหน้า 19 ก.ค. 57 หน้า 4)
-  ภาพข่าว ลงพื้นที่ (บ้านเมือง 21 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  ภาพข่าว ลงพื้นที่ (ไทยโพสต์ 21 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  ภาพข่าว ตรวจยึด (แนวหน้า 19 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  ภาพข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (บ้านเมือง 21 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  ภาพข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (สยามรัฐ 21 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ภาพข่าว รุกป่า (มติชน 21 ก.ค. 57 หน้า 5)
-  ภาพข่าว กรมป่าไม้ (บ้านเมือง 21 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  น้อมนำพระราชดำริ พระเทพฯป่าไม้เตรียมเนรมิตป่าใกล้กรุง (มติชน 21 ก.ค. 57 หน้า 10)
-  กรมป่าไม้หนุนปลูกพะยูงไม้ศก. (มติชน 21 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  เช็กบิลด่วน 49 นักการเมืองรุกป่า (เดลินิวส์ 20 ก.ค. 57 หน้า 8)
-  อธิบดีป่าทวงคืนรุก 318 ไร่ ที่ราชบุรี (มติชน 20 ก.ค. 57 หน้า 2)
-  คอลัมน์ คุณแหน (แนวหน้า 20 ก.ค. 57 หน้า 15)
-  คอลัมน์ เวทีสาธารณะ 10 ข้อเสนอ ปฏิรูปทรัพยากรไทย (ไทยโพสต์ 20 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  ระดมป้องกันไฟป่าพรุควนเคร็ง (ข่าวสด 19 ก.ค.57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ มุมข้าราชการ (ไทยรัฐ 19 ก.ค. 57 หน้า 12)
-  แฉจนท.เอี่ยวโค่นป่ารือเสาะ ขน 400 ท่อนส่งโรงเลื่อยแม่ทัพ 4 สั่งลุยถึงนายทุน
  เผยโจรใต้
(มติชน 21 ก.ค. 57 )

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 8

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้164
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2897
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3061
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา46538
mod_vvisit_counterเดือนนี้172308
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา281444
mod_vvisit_counterทั้งหมด9227518

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat