English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1664

News image

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557” ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าชะอำและป่าบ้านโรงท้องที่บ้านห้วยหินเพลิง หมู่ที่ 10 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1665

News image

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณ “ต้นประดู่” ทรงปลูก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1663

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมามอบนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วยนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1662

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1661

News image

ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1660

News image

พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1659

News image

พล อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1691

News image

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 118 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1657

News image

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวันแรก อ่านเพิ่มเติม...

gen1658

News image

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมายังกรมป่าไม้เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1707

News image

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในงาน โครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1705

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวในการปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลักษณะอำพราง ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1703

News image

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นพะยูงในโครงการศาสนาค้ำพะยูง ณ วัดสังฆานุภาพ บ้านทุ่งธารทอง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 รมป่าไม้จัดการประชุม ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1704

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1701

News image

กรมป่าไม้จัดการประชุม ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1702

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1700

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรายการถ่ายทอดสด "เป็นข่าวเช้านี้" ทางสถานีโทศทัศน์ ช่อง 3 SD ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1699

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินงานด้านป่าชุมชน แก่เครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1698

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานร่วมในพิธีเปิดงานโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1697

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานจากป่าสู่เมือง รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1665

News image

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม...

1663

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานปล่อยกำลังผสมร่วมปฏิบัติการยุทธการหยุดยั้งและยึดคืนผืนป่าบนเกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1664

News image

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานประกอบพิธีปลูกต้นไม้ในโครงการ "ศาสนาค้ำพะยูง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1659

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมโครงการ ศาสนาค้ำพะยูง กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1660

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตร “ครูป่าไม้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ” เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ค่ายพระรามหก) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม...

1662

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่น ติดตามภารกิจงานการสร้างเครือข่ายป่าไม้และพันธมิตร ในการดูแลรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.8 (แม่ละเมา) อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1661

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ ติดตามภารกิจการมีส่วนร่วมของคนในป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1658

News image

นายรัฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมหารือเรื่องการตรวจสอบไม้พะยูงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1657

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนายเฉลิมเกียรติ ข้าราชการเข้ารับมอบเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ ประจำปี2557 ณ กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1655

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ทางกฏหมายสำหรับนิติกร กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต   
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557    
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ International Technical Workshop หัวข้อ "Recent Trend snd Future Perspectives of Biofuel Production in Asia"  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557 
 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2557 
เชิญชวนข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ร่วมงาน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จโดยพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ ครั้งที่ 2
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Environment Specialist  
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557 
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
แบบฟอร์มการกันเงินและการกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)
กำหนดการจัดงาน วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ
     สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ครบรอบ 12 ปี
 
การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS 
 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- กรมป่าไม้คัด 60 ชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (สยามรัฐ  22 ต.ค. 57  หน้า 8)
- คอลัมน์หน้าต่างเมือง..ยึดคืนป่าจากนายทุน  (โพสต์ทูเดย์  22 ต.ค. 57  หน้า A6)
- เจ้าของบ้าน ผางามรื้อรีสอร์ทเอง  (เดลินิวส์  22 ต.ค. 57  หน้า 13)
- ตั้งทีมทวงคืนนับหมื่นไร่รุกป่า เลย-เพชรบูรณ์  (มติชน  22  ต.ค. 57  หน้า 1,10)
- ทหารไล่บี้อิทธิพลรุกที่  (เดลินิวส์  22 ต.ค. 57  หน้า 1,15)
- บุกสอบผืนป่า แก่งเจ็ดแคว  (มติชน  22 ต.ค. 57  หน้า 10)
- ทหารจับมือป่าไม้ซิวมอดไม้ไทรโยค  (เดลินิวส์  22 ต.ค. 57  หน้า 25)
- ชง พรบ.สวนป่าเข้าสนช.วันนี้  (กรุงเทพธุรกิจ  22 ต.ค. 57  หน้า 16,15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557
- 21 ต.ค. 57  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  (มติชน  21 ต.ค. 57  หน้า 7)
- จับ 2 รีสอร์ตรุกป่าเชียงใหม่  (มติชน  21 ต.ค. 57  หน้า 13)
- คอลัมน์รอบเมืองไทย  (ASTVผู้จัดการรายวัน  21 ต.ค. 57  หน้า 5)
- คอลัมน์รอบรั้วทั่วไทย  (โพสต์ทูเดย์  21 ต.ค. 57  หน้า A7)
- ผางามฯอ้อน ทส.รื้อเอง  (มติชน  21 ต.ค. 57  หน้า 1,5)
- คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก ร.ต.ท.ซุกไม้เถื่อน จ.พิษณุโลก  (ไทยรัฐ  21 ต.ค. 57  หน้า 19)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18-20 ตุลาคม 2557
- เผยยึดพื้นที่ป่าไม้ 3.5 หมื่นไร่  (สยามรัฐ  19 ต.ค. 57  หน้า 11)
- Forest villagers win right to 5m rai land  (Bangkok Post  18 oct 2014  P.2)
- ดันยางโลละ 60 ให้สิทธิทำกินรวม  (เดลินิวส์  18 ต.ค. 57  หน้า 16)
- ทัพเรือขอรื้อคดีจับ พะยูงอ่าวไทย  (ไทยรัฐ  20 ต.ค. 57  หน้า 10)
- ทัพเรือขอ พยัคฆ์ไพรรื้อคดีพะยูงอ่าวไทยคาใจนายทุนลอยนวล
  (มติชน  19 ต.ค. 57  หน้า 1,2)

- 135 ปีชุมชนบางชัน  (ASTV ผู้จัดการ  18-24 ต.ค. 57  หน้า 42,43)
- ชี้ช่วยเหลือข้าว-ยางไร่ละพัน กระตุ้น ศก.-รายย่อยได้ประโยชน์
  (กรุงเทพธุรกิจ  20 ต.ค. 57  หน้า 4)

- คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด กาญจน์-ลอบตัดไม้  (ข่าวสด  18 ต.ค. 57  หน้า 16)
- เร่งสาวรุกป่า ภาชี’ 572 ไร่  (มติชน  18 ต.ค. 57  หน้า 5)
- ค้นบ้านรอง สว.ยึดไม้หวงห้ามอื้อ  (เดลินิวส์  20 ต.ค. 57  หน้า 14)
- จับ 2 รีสอร์ตรุกป่าเชียงใหม่  (มติชน  20 ต.ค. 57  หน้า 13)
- ตร.ยึดรถ 3 คันลักลอบขนไม้พะยูง  (เดลินิวส์  20 ต.ค. 57  หน้า 15)
- คอลัมน์อย่างนี้ต้อง Share  (มติชน  18 ต.ค. 57  หน้า 8)
- ภาพข่าววันสถาปนา  (สยามรัฐ  19 ต.ค. 57  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2557
-  เมื่อปี พ.ศ. 2539 กรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 1060/2539 ดำเนินการสำรวจจัดตั้งพื้นที่ป่า
  ท้องที่อำเภอสบปราบ
(บ้านเมือง 17 ต.ค. 57 หน้า 15)
-  ดุลยภาพดุลยพินิจ ความหวังใหม่ของ การท่องเที่ยวไทย (มติชน 17 ต.ค. 57 หน้า 20)
-  ป่าไม้-ปปท.ลุยสอบป่าเพชรบูรณ์ (มติชน 17 ต.ค. 57 หน้า 5)
-  ทหารปฏิบัติการยึดคืนป่าสงวน 1.5 หมื่นไร่ (ไทยโพสต์ 17 ต.ค. 57 หน้า 6)
-  ยึดไม้แปรรูปกลางป่ากว่า 3 ล้าน (มติชน 17 ต.ค. 57 หน้า 5)
-  คอลัมน์รอบรั้วทั่วไทย ตรวจยึดคืนรุกป่าสวนผึ้ง (โพสต์ทูเดย์ 17 ต.ค. 57 หน้า A7)
-  คอลัมน์ รอบเมืองไทย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
  (
ASTV 17 ต.ค. 57 หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557
-  ภาพข่าว แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ มอบนโยบายในการดำเนินงาน
  ในปีงบประมาณ 2558
  (บ้านเมือง 16 ต.ค. 57 หน้า 14)
-  ป่าไม้ผนึกเครือข่ายประชาชนร่วมใจปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูง
  (คมชัดลึก 16 ต.ค. 57 หน้า 14)

-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  (บ้านเมือง 16 ต.ค. 57 หน้า 14)
-  ป่าไม้-ปปท.ลุยสอบป่าเพชรบูรณ์  (มติชน 16 ต.ค. 57 หน้า 16)
-  ป่าไม้พิษณุโลกจ่อเพิกถอน สค.1 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ  (บ้านเมือง 16 ต.ค. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย ออกลุยตรวจผืนป่าภูพาน  (เดลินิวส์ 16 ต.ค. 57 หน้า 12)
-  กรมป่าไม้สรุปคดีรุกป่ารอบ 2 เดือน  (ข่าวสด 16 ต.ค. 57 หน้า 6)
-  ครม.ย้ายบิ๊กล็อต อุต-ทส. อำนวยทิ้งกุนซือรองนายกฯ  (มติชน 16 ต.ค. 57 หน้า 11)
-  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ตรวจราชการ
  (เดลินิวส์ 16 ต.ค. 57 หน้า 1)

-  ตั้งผู้ตรวจกระทรวงทรัพย์ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้
  (ไทยรัฐ 16 ต.ค. 57 หน้า 19)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 21

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้915
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5949
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้27757
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา29643
mod_vvisit_counterเดือนนี้109350
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา164388
mod_vvisit_counterทั้งหมด9701132

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat