English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1663

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมามอบนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วยนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1662

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1661

News image

ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1660

News image

พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1659

News image

พล อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1691

News image

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 118 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1657

News image

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวันแรก อ่านเพิ่มเติม...

gen1658

News image

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมายังกรมป่าไม้เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1656

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2558-2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพ อ่านเพิ่มเติม...

news1687

News image

กรมป่าไม้ จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1703

News image

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นพะยูงในโครงการศาสนาค้ำพะยูง ณ วัดสังฆานุภาพ บ้านทุ่งธารทอง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 รมป่าไม้จัดการประชุม ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1704

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1701

News image

กรมป่าไม้จัดการประชุม ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1702

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1700

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรายการถ่ายทอดสด "เป็นข่าวเช้านี้" ทางสถานีโทศทัศน์ ช่อง 3 SD ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1699

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินงานด้านป่าชุมชน แก่เครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1698

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานร่วมในพิธีเปิดงานโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1697

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานจากป่าสู่เมือง รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1696

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรม”สถาบันวิทยาการพลังงานสัมผัสคุณค่าป่ากลางมหานคร” ณ ศูนย์การจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1692

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1665

News image

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม...

1663

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานปล่อยกำลังผสมร่วมปฏิบัติการยุทธการหยุดยั้งและยึดคืนผืนป่าบนเกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1664

News image

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานประกอบพิธีปลูกต้นไม้ในโครงการ "ศาสนาค้ำพะยูง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1659

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมโครงการ ศาสนาค้ำพะยูง กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1660

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตร “ครูป่าไม้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ” เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ค่ายพระรามหก) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม...

1662

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่น ติดตามภารกิจงานการสร้างเครือข่ายป่าไม้และพันธมิตร ในการดูแลรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.8 (แม่ละเมา) อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1661

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ ติดตามภารกิจการมีส่วนร่วมของคนในป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1658

News image

นายรัฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมหารือเรื่องการตรวจสอบไม้พะยูงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1657

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนายเฉลิมเกียรติ ข้าราชการเข้ารับมอบเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ ประจำปี2557 ณ กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1655

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ทางกฏหมายสำหรับนิติกร กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต   
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557    
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ International Technical Workshop หัวข้อ "Recent Trend snd Future Perspectives of Biofuel Production in Asia"  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557 
 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2557 
เชิญชวนข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ร่วมงาน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จโดยพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ ครั้งที่ 2
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Environment Specialist  
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557 
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
แบบฟอร์มการกันเงินและการกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)
กำหนดการจัดงาน วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ
     สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ครบรอบ 12 ปี
 
การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS 
 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- กรมป่าไม้คัด 60 ชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (สยามรัฐ  22 ต.ค. 57  หน้า 8)
- คอลัมน์หน้าต่างเมือง..ยึดคืนป่าจากนายทุน  (โพสต์ทูเดย์  22 ต.ค. 57  หน้า A6)
- เจ้าของบ้าน ผางามรื้อรีสอร์ทเอง  (เดลินิวส์  22 ต.ค. 57  หน้า 13)
- ตั้งทีมทวงคืนนับหมื่นไร่รุกป่า เลย-เพชรบูรณ์  (มติชน  22  ต.ค. 57  หน้า 1,10)
- ทหารไล่บี้อิทธิพลรุกที่  (เดลินิวส์  22 ต.ค. 57  หน้า 1,15)
- บุกสอบผืนป่า แก่งเจ็ดแคว  (มติชน  22 ต.ค. 57  หน้า 10)
- ทหารจับมือป่าไม้ซิวมอดไม้ไทรโยค  (เดลินิวส์  22 ต.ค. 57  หน้า 25)
- ชง พรบ.สวนป่าเข้าสนช.วันนี้  (กรุงเทพธุรกิจ  22 ต.ค. 57  หน้า 16,15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557
- 21 ต.ค. 57  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  (มติชน  21 ต.ค. 57  หน้า 7)
- จับ 2 รีสอร์ตรุกป่าเชียงใหม่  (มติชน  21 ต.ค. 57  หน้า 13)
- คอลัมน์รอบเมืองไทย  (ASTVผู้จัดการรายวัน  21 ต.ค. 57  หน้า 5)
- คอลัมน์รอบรั้วทั่วไทย  (โพสต์ทูเดย์  21 ต.ค. 57  หน้า A7)
- ผางามฯอ้อน ทส.รื้อเอง  (มติชน  21 ต.ค. 57  หน้า 1,5)
- คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก ร.ต.ท.ซุกไม้เถื่อน จ.พิษณุโลก  (ไทยรัฐ  21 ต.ค. 57  หน้า 19)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18-20 ตุลาคม 2557
- เผยยึดพื้นที่ป่าไม้ 3.5 หมื่นไร่  (สยามรัฐ  19 ต.ค. 57  หน้า 11)
- Forest villagers win right to 5m rai land  (Bangkok Post  18 oct 2014  P.2)
- ดันยางโลละ 60 ให้สิทธิทำกินรวม  (เดลินิวส์  18 ต.ค. 57  หน้า 16)
- ทัพเรือขอรื้อคดีจับ พะยูงอ่าวไทย  (ไทยรัฐ  20 ต.ค. 57  หน้า 10)
- ทัพเรือขอ พยัคฆ์ไพรรื้อคดีพะยูงอ่าวไทยคาใจนายทุนลอยนวล
  (มติชน  19 ต.ค. 57  หน้า 1,2)

- 135 ปีชุมชนบางชัน  (ASTV ผู้จัดการ  18-24 ต.ค. 57  หน้า 42,43)
- ชี้ช่วยเหลือข้าว-ยางไร่ละพัน กระตุ้น ศก.-รายย่อยได้ประโยชน์
  (กรุงเทพธุรกิจ  20 ต.ค. 57  หน้า 4)

- คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด กาญจน์-ลอบตัดไม้  (ข่าวสด  18 ต.ค. 57  หน้า 16)
- เร่งสาวรุกป่า ภาชี’ 572 ไร่  (มติชน  18 ต.ค. 57  หน้า 5)
- ค้นบ้านรอง สว.ยึดไม้หวงห้ามอื้อ  (เดลินิวส์  20 ต.ค. 57  หน้า 14)
- จับ 2 รีสอร์ตรุกป่าเชียงใหม่  (มติชน  20 ต.ค. 57  หน้า 13)
- ตร.ยึดรถ 3 คันลักลอบขนไม้พะยูง  (เดลินิวส์  20 ต.ค. 57  หน้า 15)
- คอลัมน์อย่างนี้ต้อง Share  (มติชน  18 ต.ค. 57  หน้า 8)
- ภาพข่าววันสถาปนา  (สยามรัฐ  19 ต.ค. 57  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2557
-  เมื่อปี พ.ศ. 2539 กรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 1060/2539 ดำเนินการสำรวจจัดตั้งพื้นที่ป่า
  ท้องที่อำเภอสบปราบ
(บ้านเมือง 17 ต.ค. 57 หน้า 15)
-  ดุลยภาพดุลยพินิจ ความหวังใหม่ของ การท่องเที่ยวไทย (มติชน 17 ต.ค. 57 หน้า 20)
-  ป่าไม้-ปปท.ลุยสอบป่าเพชรบูรณ์ (มติชน 17 ต.ค. 57 หน้า 5)
-  ทหารปฏิบัติการยึดคืนป่าสงวน 1.5 หมื่นไร่ (ไทยโพสต์ 17 ต.ค. 57 หน้า 6)
-  ยึดไม้แปรรูปกลางป่ากว่า 3 ล้าน (มติชน 17 ต.ค. 57 หน้า 5)
-  คอลัมน์รอบรั้วทั่วไทย ตรวจยึดคืนรุกป่าสวนผึ้ง (โพสต์ทูเดย์ 17 ต.ค. 57 หน้า A7)
-  คอลัมน์ รอบเมืองไทย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
  (
ASTV 17 ต.ค. 57 หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2557
-  ภาพข่าว แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ มอบนโยบายในการดำเนินงาน
  ในปีงบประมาณ 2558
  (บ้านเมือง 16 ต.ค. 57 หน้า 14)
-  ป่าไม้ผนึกเครือข่ายประชาชนร่วมใจปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูง
  (คมชัดลึก 16 ต.ค. 57 หน้า 14)

-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  (บ้านเมือง 16 ต.ค. 57 หน้า 14)
-  ป่าไม้-ปปท.ลุยสอบป่าเพชรบูรณ์  (มติชน 16 ต.ค. 57 หน้า 16)
-  ป่าไม้พิษณุโลกจ่อเพิกถอน สค.1 บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ  (บ้านเมือง 16 ต.ค. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย ออกลุยตรวจผืนป่าภูพาน  (เดลินิวส์ 16 ต.ค. 57 หน้า 12)
-  กรมป่าไม้สรุปคดีรุกป่ารอบ 2 เดือน  (ข่าวสด 16 ต.ค. 57 หน้า 6)
-  ครม.ย้ายบิ๊กล็อต อุต-ทส. อำนวยทิ้งกุนซือรองนายกฯ  (มติชน 16 ต.ค. 57 หน้า 11)
-  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ตรวจราชการ
  (เดลินิวส์ 16 ต.ค. 57 หน้า 1)

-  ตั้งผู้ตรวจกระทรวงทรัพย์ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้
  (ไทยรัฐ 16 ต.ค. 57 หน้า 19)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 21

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2200
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4371
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20010
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา29643
mod_vvisit_counterเดือนนี้101603
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา164388
mod_vvisit_counterทั้งหมด9693385

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat