English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1668

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส. ประธานการประชุม morning talk กับคณะผู้บริหาร ทส. วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. อ่านเพิ่มเติม...

gen1667

News image

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์) และ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชวลิต ชูขจร) ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าและเขตปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1666

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1664

News image

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557” ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าชะอำและป่าบ้านโรงท้องที่บ้านห้วยหินเพลิง หมู่ที่ 10 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1665

News image

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณ “ต้นประดู่” ทรงปลูก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1663

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมามอบนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วยนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1662

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1661

News image

ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1660

News image

พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1659

News image

พล อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1708

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1707

News image

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในงาน โครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1705

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวในการปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลักษณะอำพราง ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1703

News image

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นพะยูงในโครงการศาสนาค้ำพะยูง ณ วัดสังฆานุภาพ บ้านทุ่งธารทอง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 รมป่าไม้จัดการประชุม ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1704

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1701

News image

กรมป่าไม้จัดการประชุม ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1702

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1700

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรายการถ่ายทอดสด "เป็นข่าวเช้านี้" ทางสถานีโทศทัศน์ ช่อง 3 SD ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1699

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินงานด้านป่าชุมชน แก่เครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1698

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานร่วมในพิธีเปิดงานโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1665

News image

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม...

1663

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานปล่อยกำลังผสมร่วมปฏิบัติการยุทธการหยุดยั้งและยึดคืนผืนป่าบนเกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1664

News image

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานประกอบพิธีปลูกต้นไม้ในโครงการ "ศาสนาค้ำพะยูง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1659

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมโครงการ ศาสนาค้ำพะยูง กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1660

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตร “ครูป่าไม้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ” เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ค่ายพระรามหก) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม...

1662

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่น ติดตามภารกิจงานการสร้างเครือข่ายป่าไม้และพันธมิตร ในการดูแลรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.8 (แม่ละเมา) อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1661

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ ติดตามภารกิจการมีส่วนร่วมของคนในป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1658

News image

นายรัฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมหารือเรื่องการตรวจสอบไม้พะยูงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1657

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนายเฉลิมเกียรติ ข้าราชการเข้ารับมอบเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ ประจำปี2557 ณ กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1655

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ทางกฏหมายสำหรับนิติกร กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ขอเชิญสมัครเข้ารับฟังการบรรยายธรรม ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
     ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี เป็นพระวิทยากร)

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
     ของกรมป่าไม้

การแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 6/2557ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) ของ MRCS   
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต   
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557    
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ International Technical Workshop หัวข้อ "Recent Trend snd Future Perspectives of Biofuel Production in Asia"  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557  
 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2557
เชิญชวนข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ร่วมงาน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จโดยพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ ครั้งที่ 2
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Environment Specialist  
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557 
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
แบบฟอร์มการกันเงินและการกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)
กำหนดการจัดงาน วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ
     สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ครบรอบ 12 ปี
 
การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS 
 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557
-  วัดไร่ขิง หนุนจัดโครงการ ศาสนาค้ำพะยูง (ข่าวสด 30 ต.ค. 57 หน้า 27)
-  แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องดีๆ...สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในโครงการ ศาสนาค้ำพะยูง

  (บ้านเมือง 30 ต.ค. 57 หน้า 14)

-  ขยับที่จัด คอนเสิร์ตไร่ข้าวโพดวังน้ำเขียวโวยคู่แข่งกลั่นแกล้ง (มติชน 30 ต.ค. 57 หน้า 1)
-  โวยจัดคอนเสิร์ตรุกป่าวังน้ำเขียว (ข่าวสด 30 ต.ค. 57 หน้า 14)
-  ร้องนายทุนจัดคอนเสิร์ตบนรีสอร์ตรุก วังน้ำเขียว (มติชน 30 ต.ค. 57 หน้า 1)
-  เล็งเปิดประมูลแร่โดโลไมท์หลังยึดไว้แสนตันค่า 105 ล้าน (มติชน 30 ต.ค. 57 หน้า 6)
-  ทหารลุยยึดแร่โดโลไมต์ 100 ล้าน (ข่าวสด 30 ต.ค. 57 หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557
-  อธ. ป่าไม้เผยผลบุกรุกที่ป่า 7 จังหวัด 1.2 หมื่นไร่-พิษณุโลกแชมป์ 5 พัน
  (มติชน 29 ต.ค. 57 หน้า 28)

-  เล็งโอนที่สปก.ให้กรมธนารักษ์  (ไทยรัฐ 29 ต.ค. 57 หน้า 15)
-  ร้องจัดคอนเสิร์ตกลางป่าที่รีสอร์ตรุก วังน้ำเขียว  (มติชน 29 ต.ค. 57 หน้า 1)
-  แฉชาวนาหนี้ท่วมฆ่าตัว เท 2.4 หมื่นล้าน อุ้มยาง หนุนปรับอาชีพใหม่
  (เดลินิวส์ 29 ต.ค. 57 หน้า 1)

-  ป่าไม้สระแก้วยึดไม้พะยูง 100 ล้าน  (ข่าวสด 29 ต.ค. 57 หน้า 15)
-  ตำรวจอุบลจับหนุ่มวัย 19 ซิ่งเก๋งขนไม้พะยูงแหกด่านตรวจ  (แนวหน้า 29 ต.ค. 57 หน้า 2)
-  ยึดเพิ่มอีกกว่า 300 ไร่ จากนายทุน รุกพื้นที่ป่าสงวนเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
  (แนวหน้า 29 ต.ค. 57 หน้า 15)

-  คอลัมน์สังคมทั่วทิศ  (ไทยรัฐ 29 ต.ค. 57 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2557
-  ภาพข่าว ปลูกพะยูง (เดลินิวส์ 28 ต.ค. 57 หน้า 22)
-  คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์ ถนนหมายเลข 1188 เป็นลูกรังกรมทางหลวงบอก
  เป็นพื้นที่กรมป่าไม้
(ไทยรัฐ 28 ต.ค. 57 หน้า 10)
- คอลัมน์ หมายเหตุคอรัปเตอร์ (พิมพ์ไทย 28 ต.ค. 57 หน้า 4)

-  คอลัมน์ รอบเมืองไทย เป็นเรื่องเป็นราว (ASTV ผู้จัดการ 28 ต.ค. 57 หน้า 5)
-  ศูนย์การแพทย์ มพ.ค่อยๆคืบ (เดลินิวส์ 28 ต.ค. 57 หน้า 22)
-  ที่ดิน จัดให้คนยากจนเช่าที่ราคาถูก-ครัวละไม่เกิน 15 ไร่ (มติชน 28 ต.ค. 57 หน้า 12)
-  คอลัมน์ ม้าสีหมอก รีสอร์ทรุกป่า (บ้านเมือง 28 ต.ค. 57 หน้า 2)
-  แจงคลิปศาลไล่ทหารยันพกปืนตามหน้าที่อลงกรณ์หนุนดึงกมธ.คนนอกมท.โยกย้ายอีก
  (ข่าวสด 28 ต.ค. 57 หน้า 1)

-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก รีสอร์ตรุกป่า (ไทยรัฐ 28 ต.ค. 57 หน้า 15)
-  งัด อัยการศึกค้นโกดังยึดไม้พะยูง 30 ล้าน (เดลินิวส์ 28 ต.ค. 57 หน้า 12)
-  จับโรงงานเถื่อนแปรรูปไม้พะยูง (ข่าวสด 28 ต.ค. 57 หน้า 11)
-  ป่าไม้สระแก้วยึดไม้พะยูง 100 ล้าน (ข่าวสด 28 ต.ค. 57 หน้า 15)
-  2 กระทรวงลุยแก้ที่ป่าทับซ้อน (ข่าวสด 28 ต.ค. 57 หน้า 11)
-  ทบ.เฉ่งเขมรแฉแก๊งไม้ติดอาวุธลั่นปะทะเดือดยิงดับ1ทำตามกฎหมาย
  (คมชัดลึก 28 ต.ค. 57 หน้า 1,13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 25-27 ตุลาคม 2557

- คอลัมน์ข่าวสั้นก่อนขึ้นแท่น..สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง
  (เดลินิวส์ 25 ต.ค. 57 หน้า 15)

- จวก สปก.ทำมิชอบเพิกถอนสิทธิ์ที่ดิน (ไทยรัฐ 27 ต.ค. 57 หน้า 17)
- ตร.ไล่ระทึกรถขนไม้พะยูง (ข่าวสด 27 ต.ค. 57 หน้า 14)
- ตรวจรีสอร์ทถูกร้องรุกป่า 300 ไร่ (เดลินิวส์ 27 ต.ค. 57 หน้า 16)
- คอลัมน์ข่าวสั้น..ยึดรีสอร์ตรุกป่าแก่งกระจาน (ไทยโพสต์ 27 ต.ค. 57 หน้า 3)
- โฆษกทบ.เฉ่งเขมรแฉแก๊งไม้ติดอาวุธ (คมชัดลึก 27 ต.ค. 57 หน้า 1,13)
- ตรวจยึดพะยูงรายวัน (มติชน 27 ต.ค. 57 หน้า 5)
- ทหารแจงเปล่าเบ่งคลิปแฉถูกศาลไล่-พกปืน (ข่าวสด 27 ต.ค. 57 หน้า 1,10,11)
- ยึดรีสอร์ตหรูทับพื้นที่สปก. (ไทยรัฐ 25 ต.ค. 57 หน้า 1,12,15)
- ลอบตัดพะยูงอายุ 200 ปี (มติชน 26 ต.ค. 57 หน้า 2)
- ข่าวสั้นทันโลก..ลอบตัดไม้พะยูง (ไทยรัฐ 26 ต.ค. 57 หน้า 15)
- คนปากช่องรับบิ๊กตู่จี้ให้ล้ม มอเตอร์เวย์แฉนักการเมืองรุมทึ้ง
  (แนวหน้า 25 ต.ค. 57 หน้า 1,6)

- ภาพข่าว...ทวงคืนผืนป่า (มติชน 25 ต.ค. 57 หน้า 7)
- คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด..อุบลฯยึดไม้พะยูง (ข่าวสด 25 ต.ค. 57 หน้า 8)
- จ่อฟ้อง 7 รีสอร์ตวังน้ำเขียว (ไทยรัฐ 25 ต.ค. 57 หน้า 1,6,15)
- คอลัมน์ข่าวสั้น 2 หนุ่มขนไม้พะยูง-เสพยา (มติชน 25 ต.ค. 57 หน้า 12)
- อู่ทองพบสวนหิน 500 ล้านปี (มติชน 25 ต.ค. 57 หน้า 12)
- โวยคลิปทหารนำอาวุธเข้าศาล (มติชน 27 ต.ค. 57 หน้า 6)

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23-24 ตุลาคม 2557
- ภาพข่าว..วันต้นไม้ (ข่าวสด  23 ต.ค. 57  หน้า 6)
- คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ (บ้านเมือง  23 ต.ค. 57  หน้า 14)
- ทส.ลุยยึดยืนป่า 2 จว.คืน (มติชน  24 ต.ค. 57  หน้า 5)
- บ้านเหล่ากอหก จ.เลย ร่วมเพิ่มพื้นที่ป่า (เดลินิวส์  24 ต.ค. 57  หน้า 24)
- คอลัมน์..หมายเหตุคอรัปเตอร์ ฮือฮากองทัพภาคที่ 2 นำทีมตรวจรุกที่ป่าสงวนปากช่อง
 
ของอดีตดีเอสไอ
(พิมพ์ไทย  24 -27 ต.ค. 57  หน้า 1,4)
-  คอลัมน์รอบรั้วทั่วไทย  ออก สปก.ทับป่าสงวน (โพสต์ทูเดย์  24 ต.ค. 57  หน้า A7)
-  คอลัมน์เหนือจรตใต้  ยึดที่นายทุนบุกรุกปลูกสวนยางเชียงราย
  (ไทยโพสต์  24 ต.ค. 57 หน้า 6)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 22

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4885
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5616
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้24826
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา29570
mod_vvisit_counterเดือนนี้135989
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา164388
mod_vvisit_counterทั้งหมด9727771

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat