English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1758

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องทองกวาว อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

gen1757

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงข่าวข้อเท็จจริงกรณี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทวงเงิน ทส. 100 ล้าน” อ่านเพิ่มเติม...

gen1756

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานในการแถลงข่าว “โครงการรวมพลังสร้างวินัยคนในชาติลดใช้ถุงพลาสติก” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1755

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการพัฒนาเครือข่าย ทสม. และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายทสม.จังหวัด จำนวน 34 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1754

News image

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประธานเปิดโครงการค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อ่านเพิ่มเติม...

gen1753

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประธานร่วมในพิธีเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2559 ณ ห้องบีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1751

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1752

News image

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะพนักงานพิทักษ์ป่า โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1750

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

gen1749

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1849

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงความคืบหน้ากรณีตรวจยึดไม้ชิงชันมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

news1847

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1848

News image

กรมป่าไม้ จัดงานพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้กรมป่าไม้ได้เชิญ อดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมงานรดน้ำขอพร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1846

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ "คณะทำงานย่อยด้านทรัพยากรป่าไม้" ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1767

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการเปิดอบรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต “หลักสูตร การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมป่าไม้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1764

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1765

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบไม้พะยูงจำนวน 158 ท่อน จากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ หอประชุมอาคารหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1766

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการบริหารงาน พร้อมรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าที่ 13 (สงขลา) ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1763

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการฝึกอบรม หลักสูตร”เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1762

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1761

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1760

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมตรวจราชการในเขตราชการที่ 2 (จ.ลพบุรี) และเขตตรวจราชการที่ 4 (จ.กาญจนบุรี) กับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1757

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1755

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

VDO

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
      ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
      สมรรถนะ ครั้งที่ 1
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี 2558 สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559
  
ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) เพื่อนำเสนอผลงานในช่วงการประชุม World Energy Congress 2016 
การจัดทำรายงานผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2558  แบบฟอร์มที่ 1   แบบฟอร์ที่ 2  การพัฒนา_โปร่งใส  
กาดำเนินการลดภาษีการนำเข้าสินค้าสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายภายใต้กรอบเอเปค 
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง

ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้" (พ.ศ. 2559-2563) ครั้งที่2
แจ้งกำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2559 
สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2559
 
การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการของภาครัฐ
ประกาศรับสมัครประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2559  
มีให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 03 พฤษภาคม 2559
-  ภาพข่าว : ฟื้นผืนป่า.... (บ้านเมือง  3 พ.ค. 59  หน้า 8)
- 
ภาพข่าว : บันทึกประชารัฐ.... (มติชน 3 พ.ค 59  หน้า 10)
- 
ระดมสมองแก้บุกรุกผืนป่าต้นน้ำ.... (เดลินิวส์ 3 พ.ค. 59  หน้า 16)
- 
กรมป่าไม้ผุดโครงการประชารัฐ…. (เดลินิวส์ 3 พ.ค. 59 หน้า 14)
- 
จี้ผู้ว่าฯ แก้ปัญหารุกป่าพังงา.... (ข่าวสด 3 พ.ค. 59 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 01-02 พฤษภาคม 2559
-  คอลัมน์จับข่าวเอามายำ : /ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์.... (มติชน 1 พ.ค. 59  หน้า 7)
-  
ภาพข่าว : ที่ป่าให้ทำกิน…. (ฐานเศรษฐกิจ 1-4 พ.ค. 59 หน้า 38)
- 
ไทย มาเลเซียจับมือสร้างประวัติศาสตร์ปราบแก๊งค้าไม้พะยูง.... (สยามรัฐ 2 พ.ค. 59
  หน้า 13)

- 
ดันเขตท่องเที่ยวคุมรีสอร์ทยึดสปก. (โพสต์ทูเดย์  2 พ.ค. 59  หน้า A3)
- 
ทส.ยึดคืนผืนป่าพิษณุโลก 2 จุด.... (ข่าวสด  2 พ.ค. 59  หน้า 14)
- 
ป่าไม้สั่งสอบบุกรุกป่าที่พังงา.... (ข่าวสด  2 พ.ค. 59  หน้า 15)
- 
คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก.... (ไทยรัฐ  2 พ.ค. 59  หน้า 15)
- 
จี้ผู้ว่าฯ แก้ปัญหารุกป่าพังงา.... (ข่าวสด  2 พ.ค. 59 หน้า 11)
- 
คอลัมน์ทอล์คออฟเดอะทาวน์ : ป่าจังหวัดน่าน.... (มติชน 2 พ.ค. 59 หน้า 10)
- 
คอลัมน์เปลวสีเงินคนปลายซอย : “ป่า” ในนิมิตหมาย “ไทยหัวโลน”.... (ไทยโพสต์ 2 พ.ค. 59
  หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 เมษายน 2559
-  ทำข้อตกลง”ประชารัฐ”ชาวบ้าน-จัดการที่ดินป่าสงวน.... (มติชน  30 เม.ย. 59  หน้า 7)
- 
เอ็มโอยูประชารัฐลุยแก้ ”เขาหัวโลน”.... (ไทยรัฐ 30 เม.ย. 59  หน้า 12)
- 
ภาพข่าว : สนับสนุน – นางจันดา  สายสมร กรรมการบริหารฯ.... (มติชน 30 เม.ย. 59
  หน้า 15)

- 
ภาพข่าว : ลุยยึด / กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้.... (แนวหน้า 30 เม.ย. 59 หน้า 16)
- 
ยึดพะยูงกลางกรุง.... (ข่าวสด  30 เม.ย. 59  หน้า 1)
- 
จับ 3 รีสอร์ตฮุบป่า “เพชรบุรี” เล็งเอาผิด”พ.ต.อ.”รุก 17 ไร่ (มติชน  30 เม.ย. 59  หน้า 1)
- 
มี “กระทรวงทรัพย์” ไว้ทำไม??.... (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 3600  30 เม.ย. 59 หน้า 58)
- 
คนเมืองจะไปป่าปลูก”น่านนะสิ”บริจาคเงินล้านเปลี่ยนเขาหัวโล้น....
  (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 3600
 30 เม.ย. 59 หน้า 12)
- 
“ป่าไม้กำลังจะหมดประเทศถ้าเราไม่ทำอะไร” “ผมขอบริจาค 5 แสน”....
 
(ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 3600  30 เม.ย. 59 หน้า 20)

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
-  ภาพข่าว : อบอุ่น.... (คมชัดลึก 29 เม.ย. 59 หน้า 1)
- 
ภาพข่าว : มอบใบอนุญาต.... (ข่าวสด 29 เม.ย. 59 หน้า 3)
- 
คอลัมน์เกียร์ว่าง - ภาพข่าว : สนับสนุน.... (มติชน 30 เม.ย. 59 หน้า 15 )
- 
เอ็มโอยูประชารัฐลุยแก้ “เขาหัวโล้น”.... (ไทยรัฐ 30 เม.ย. 59 หน้า 12)
- 
ทำข้อตกลง “ประชารัฐ”ชาวบ้าน-จัดการที่ดินป่าสงวน.... (มติชน 30 เม.ย. 59 หน้า 7)
- 
นายกฯ ขู่ ผวจ.เลิกภักดีนายเก่า.... (เดลินิวส์ 29 เม.ย. 59 หน้า 1)
-  
โพสต์ต้าน-เล็งใช้กม.ประชามติฟัน คสช.แจงจับ 10 คน.... (มติชน 29 เม.ย. 59 หน้า 1)
- 
จับแล้ว-ป้าวัย 59 รายแรกเซ่นกม.ประชามติ.... (ข่าวสด 29 เม.ย. 59 หน้า 1)
- 
คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก : บุกจับรีสอร์ดรุกป่า.... (ไทยรัฐ 29 เม.ย. 59 หน้า 19)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 98

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4036
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8591
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29081
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา72753
mod_vvisit_counterเดือนนี้29081
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา251393
mod_vvisit_counterทั้งหมด13887093

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat