English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1712

News image

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2558 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1711

News image

งานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 63 พรรษา "อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2558 (อ่าวสยาม) เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ่านเพิ่มเติม...

gen1710

News image

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) อ่านเพิ่มเติม...

gen1709

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (เอกสารที่ดินทำกินชุมชน) โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1708

News image

การมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ปลูกสวนปาล์ม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ่านเพิ่มเติม...

gen1707

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2558 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1706

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่มอบนโยบายและดำเนินการกับผู้บุกรุกทำลายป่า ป้องกันการปลูกสวนยางพาราในป่าสงวนแห่งชาติ ณ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1703

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพในการแถลงข่าวในเรื่องการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า...ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1704

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1705

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านตาแวน ณ ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1787

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 58 อ่านเพิ่มเติม...

news1786

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษาณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 58 อ่านเพิ่มเติม...

news1784

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชนิถี” ครั้งที่ 9 ณ ห้องเทเวศร์ (4201) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1785

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการปลูกป่าและบำรุงป่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1781

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1782

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดทำระบบภูเขาเปียก พื้นที่วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกะเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1783

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูป่าไม้ของชาติ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1779

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุม คณะกรรมการกำกับภารกิจ ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1780

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 58 อ่านเพิ่มเติม...

news1778

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ดีแทค จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “คืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ” ณ บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1720

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลกล้ายิ้ม โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชม” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1718

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม และ นายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ และ นางสาวพริ้งเพรา คงงาม ผู้แทน สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตรวจราชการกิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1716

News image

นายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1721

News image

นายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนราชการตรวจราชการกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1714

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553” ณ ห้องประชุม 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1717

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและตรวจโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้ ที่วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1712

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์สองข้างทางเข้าวัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร ต่อเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1715

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1709

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทน สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักแผนงานและสารสนเทศ เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม ปี พ.ศ. 2558 ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1711

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

VDO

ข่าวทั้งหมด:: VDO, VDO

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน
แบบสำรวจเสนอการบริการตรวจคัดกรองความเสียงโรคเมตาบอลิก
      ของโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเนล 

ขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต  
ขอเชิญร่วมส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้ารับ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงผลกาดำเนินงานครบรอบ 1 ปี อธิบดีกรมป่าไม้
ยกเลิกการใช้ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาศักยภาพเชิงนโยบายและองค์กรในการประยุกต์ใช้กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (PES)
เร่งรัดการส่งใบสำคัญคู่จ่าย
มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น General Management for Regional Development and Planning ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2558
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
ทุนวิจัย UNESCO/People,s Requblic of China-the Grest Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
-  ภาพข่าวบุคคลในข่าว...เทิดพระเกียรติ แถลงข่าวการจัดงาน.. “สีสันพรรณไม้
  เทิดไท้บรมราชนินาท”
  (ไทยรัฐ  29 ก.ค. 58  หน้า 4)
-
จัดสีสันพรรณไม้ เทิดไท้ราชินีชื่นชมโครงการพระราชดำริของแม่
  (ไทยโพสต์  29 ก.ค. 58  หน้า 5)

-
ดีเทคและ กรมป่าไม้ปลูกต้นไม้ครั้งสำคัญ einvoice คืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ
  (
Dara Daily  29 ก.ค. – 4 ส.ค. 58  หน้า 19)
-
DHL employees plant new trees as a first step boosting Thai forests
  (The Nation  29 July 2015  P.5B)
-
แฉนายทุนรุกป่า จ.น่าน อึ่ง! กว่า 5 แสนไร่/ทหารบุกทวงคืน
  (แนวหน้า  29 ก.ค. 58  หน้า 2)

-
สังคมทั่วทิศ..ไม้พะยูงในธรรมชาติ  (ไทยรัฐ  29 ก.ค. 58  หน้า 10)
-
คอลัมน์เขียนเพื่อคิด..Check List ประเทศไทย  (แนวหน้า  29 ก.ค. 58  หน้า 1,2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
-  ภาพข่าว อธิบดีกรมป่าไม้ เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  (แนวหน้า  28 ก.ค. 58  หน้า 14 )

- 
ภาพข่าว อธิบดีกรมป่าไม้ เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  (บ้านเมือง  28 ก.ค. 58  หน้า 4 )

- 
ภาพข่าว ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ แถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี
  (บ้านเมือง
  28 ก.ค. 58  หน้า 12 )
- 
ดีเดย์ปล่อยแถวตรวจป่า 31 ก.ค. (เดลินิวส์ 28 ก.ค. 58 หน้า 3)
- 
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก  ยึดรถปิกอัพขนไม้เถื่อน (ไทยรัฐ 28 ก.ค. 58  หน้า 15)
- 
ทหาร-จนท.ลุยตัดโค่นต้นยางพาราหลังชาวบ้านรุกป่าแห่งชาติดงใหญ่
  (พิมพ์ไทย 28 ก.ค. 58 หน้า 4)

- 
ทหารลุยตรวจป่าต้นน้ำน่านแค่ 13 ปี ป่าถูกรุกหลายเท่าตัว
  (
ASTVผู้จัดการรายวัน 28 ก.ค. 58 หน้า 5,6 )
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2558
-  ภาพข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เสด็จทอดพระเนตรและทรงติดตาม
  ความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ
  (สยามรัฐ  27 ก.ค. 58  หน้า 4)
-  
คอลัมน์สังคม..เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้
  เดินทางไปร่วมงาน “คืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ”
  (สยามธุรกิจ  25-31 ก.ค. 58  หน้า 4)
-  
รสทป.เขาตะนาวศรี  (มติชน  27 ก.ค. 58  หน้า 27)
-  
แก๊งมอดไม้ใช้รถผลไม้ซุกไม้เถื่อน  (M2F  27 ก.ค. 58  หน้า 4)
-  
ชงนายกฯงัด ม.44 แก้ปัญหาที่ดินทำกิน  (กรุงเทพธุรกิจ  27 ก.ค. 58  หน้า 14)
-  
แนะ “บิ๊กตู่” ใช้มาตรา 44 แก้รุกป่า-ส.ป.ก.
  (
ASTVผู้จัดการรายวัน  27 ก.ค. 58  หน้า 7,8)
-  
คอลัมน์..การ์ดเชิญ  “งานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชะนีนาถ ครั้งที่9”
  (บ้านเมือง  27 ก.ค. 58  หน้า 4)

-  
คอลัมน์คุณแหน..นอกจากแถลงข่าว “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่9”
  (แนวหน้า  27 ก.ค. 58  หน้า 17)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
-  คอลัมน์สังคมสยามรัฐ...ก้าวต่อไป  ดร.ธีรภัทร แถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี
  (สยามรัฐ  24 ก.ค. 58  หน้า 4)
-  
คอลัมน์บุคคลแนวหน้า.. ขอย้ำตัวเลขบุกรุกป่าจากกรมป่าไม้  (แนวหน้า  24 ก.ค. 58  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
-  ภาพข่าว อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุม (บ้านเมือง 23 ก.ค. 58  หน้า 14 )
- 
กรมป่าไม้ ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้
  (ไทยโพสต์  23 ก.ค. 58  หน้า 7 )

- 
ดีแทคและกรมป่าไม้ พาลูกค้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (M2F  23 ก.ค. 58  หน้า 15 )
- 
คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการแถลงข่าว
  (บ้านเมือง 23 ก.ค. 58 หน้า 14)

- 
เป็นเรื่อง! ผู้ว่าฯสั่งสอบฮุบ “ป่าปาย” ขายนายทุนไทย-ต่างชาติยกกระบิแล้ว
  (
ASTV ผู้จัดการรายวัน 23 ก.ค. 58  หน้า 6)
- 
จับ 2 ลาว เข้าตัดไม้เขตไทย (มติชน 23 ก.ค. 58 หน้า 6)
- 
เร่งผู้ครอบครองที่ห้วยสัตว์ใหญ่แสดงตัว (มติชน 23 ก.ค. 58 หน้า 6)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 59

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้367
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5726
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12454
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา50820
mod_vvisit_counterเดือนนี้12454
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา230342
mod_vvisit_counterทั้งหมด11561090

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat