English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1709

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (เอกสารที่ดินทำกินชุมชน) โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1708

News image

การมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ปลูกสวนปาล์ม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ่านเพิ่มเติม...

gen1707

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2558 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1706

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่มอบนโยบายและดำเนินการกับผู้บุกรุกทำลายป่า ป้องกันการปลูกสวนยางพาราในป่าสงวนแห่งชาติ ณ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1703

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพในการแถลงข่าวในเรื่องการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า...ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1704

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1705

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านตาแวน ณ ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1702

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

gen1701

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุมบูรณาการหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการสนับสนุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 บก.ทภ.1/บก.กกล.รส.ทภ.1/บก.รมน.ภาค1 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 อ่านเพิ่มเติม...

gen1670

News image

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พลเอก  เอกชัย จันทร์ศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมามอบนโยบายแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1770

News image

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1771

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1768

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุม ค.ร.ม.นอกสถานที่ ณ จ.เชียงใหม่ และการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จ.พิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1772

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง ในท้องที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ที่ถูกบุกรุกทำสวนยางพาราโดยกลุ่มนายทุนต่างถิ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1769

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมสถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง และสถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1767

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1765

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติภารกิจเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1766

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปรายการอนาคตเมืองไทย ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 ในประเด็น ปลูกป่า : สร้างป่า สร้างรายได้ โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ 15 มิถุนายน 2528 เวลา 21.00-21.30 น. อ่านเพิ่มเติม...

news1762

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ไปร่วมพิธีถวายต้นพะยูง 300 ต้น แด่ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัด จำนวน 229 วัด ทั่วประเทศ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อนำไปปลูกในวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. อ่านเพิ่มเติม...

news1763

News image

อธิบดีกรมป่าไม้ (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ไปร่วมงานโครงการ 7 สี ปันรัก ให้โลก ซึ่งกรมป่าไม้ และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2558 ในปีนี้ได้กำหนดจะการจัดงานภายใต้ชื่อ “คนกลับบ้าน...กล้าไม้...กลับถิ่น” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานครฯ อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1711

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1709

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทน สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักแผนงานและสารสนเทศ เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม ปี พ.ศ. 2558 ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1706

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1710

News image

การตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1707

News image

การตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1703

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชองครักษ์ ดำเนินโครงการเขาพระยาเดินธง จัดพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ณ ป่าเขาพระยาเดินธง ท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1704

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)  วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1702

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1700

News image

นายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1705

News image

การตรวจราชการตามแผนตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2558 ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายพฤกษ์ โสโน) วันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ยกเลิกการใช้ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาศักยภาพเชิงนโยบายและองค์กรในการประยุกต์ใช้กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (PES)
เร่งรัดการส่งใบสำคัญคู่จ่าย
มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น General Management for Regional Development and Planning ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2558
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
ทุนวิจัย UNESCO/People,s Requblic of China-the Grest Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2558
-  ที่นี่ กม.5...ปลูกแฝก  (คมชัดลึก  7 ก.ค. 58  หน้า 5)
-  
คอลัมน์หมายเหตุคอรัปเตอร์  (พิมพ์ไทย  7-9 ก.ค. 58  หน้า 4)
-  
พีมูฟบุกสภาค้าน พ.ร.บ.ป่าชุมชน  (ASTV ผู้จัดการรายวัน  7 ก.ค. 58  หน้า 7,8)
-  
เตือน พยัคฆ์ไพรระวังจั่นห้าว’ ‘9 เดือนยึดคืนผืนป่า 1.2 แสนไร่
  (มติชน  7 ก.ค. 58  หน้า 12)

-  
ทส.จ่อโยกย้ายใหญ่ 40 ซี9  (ข่าวสด  7 ก.ค. 58  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 04-06 กรกฎาคม 2558
-  ภาพข่าว..ไม้พะยูง จ.อุดรธานี  (บ้านเมือง  5 ก.ค. 58  หน้า 2)
-  
วัยใสเรียนรู้ภัยไฟป่ากรมป่าไม้จัดค่ายอบรม  (ข่าวสด  5 ก.ค. 58  หน้า 5)
-  
แจ้งจับไอ้โม่ง จั่นห้าวดักฆ่าทีมพยัคฆ์ไพรไล่ยึดสวนยาง
  (ไทยรัฐกรอบบ่าย  6 ก.ค. 58  หน้า 1,11)

-  
เตือน พยัคฆ์ไพรระวัง จั่นห้าว’ ‘9เดือนยึดคืนผืนป่า 1.2แสนไร่
  (มติชน  6 ก.ค. 58  หน้า 13)

-  
วางดักจั่นห้าวกะสังหารจนท.  (ไทยรัฐ  5 ก.ค. 58  หน้า 15)
-  
นายทุนแค้นถูกยึดสวนยางตั้ง ตั้งห้าวหวังฆ่าพยัคฆ์ไพร  (มติชน  5 ก.ค. 58  หน้า 12)
-  
ป่ากันชนลดขัดแย้งคนกับช้าง  (ไทยรัฐกรอบบ่าย  4 ก.ค. 58  หน้า 12)
-  
ทส.จ่อโยกย้ายใหญ่ 40 ซี9  (ข่าวสด  6 ก.ค. 58  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 03 กรกฎาคม 2558
-  คอลัมน์เกาะข่าวเกษตร  (เดลินิวส์  3 ก.ค. 58  หน้า 22)
-  
ลามิน่า รักษ์โลก ปลูกป่าปีที่ 8  (แนวหน้า 3 ก.ค. 58  หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2558
-  คอลัมน์สังคมข่าวหุ้น...ปลูกแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
  (ข่าวหุ้น  2 ก.ค. 58  หน้า 4)

-  
กรมป่าไม้แจก 2 ป่าสงวนฯ เชียงใหม่กว่า 2 พันไร่  (ไทยรัฐ  2 ก.ค. 58  หน้า 15)
-  
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  (บ้านเมือง  5 ก.ค. 58  หน้า 14)
-  
ยึดพะยูง 73 ท่อน  (เดลินิวส์กรอบบ่าย  2 ก.ค. 58  หน้า 13)
-  
เพิกถอน ส.ป.ก.นายทุนยึดไม้สักเกือบพันท่อน  (มติชน  2 ก.ค. 58  หน้า 28)
-  
ปลูกจิตสำนึกเยาวชนบันทึกบัญชี  (เดลินิวส์  2 ก.ค. 58  หน้า 22)
-  
ข่าวสั้นทันโลก...ตัดไม้พะยูงในโรงเรียน  (ไทยรัฐ  2 ก.ค. 58  หน้า 19)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2558
-  คอลัมน์เวทีเสียงสะท้อน...ร้อง ผญบ.บุกรุกป่า  (มติชน  1 ก.ค. 58  หน้า 28)
-  
คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด...สระแก้ว-จับพะยูง  (ข่าวสดกรอบบ่าย  1 ก.ค. 58  หน้า 16)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 56

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10250
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10076
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้27483
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา50127
mod_vvisit_counterเดือนนี้59115
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา210605
mod_vvisit_counterทั้งหมด11377409

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat