English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ศูนย์สารสนเทศจะปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมป่าไม้เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 24.00 น. และวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 24.00 น.   

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1655

News image

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1654

News image

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน  เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1653

News image

ร่วมประชุมทางไกล สร้างป่า สร้างรายได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1649

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการเครือข่ายป่าไม้ เดินทางมาเยี่ยมเครือข่าย รสปท. บ้านนาไฮ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1648

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมวางแผนมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1628

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ดูภารกิจการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ และรับฟังรายงานสถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับการจับกุมไม้ในท้องที่ เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม...

1626

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายภารกิจของกรมป่าไม้ ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 คน ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1625

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2557 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง บ้านห้วยหินเพลิง หมู่ 10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1623

News image

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีสถานที่การศึกษาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกรมป่าไม้ ณ บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1678

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.9 (นาแห้ว) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1676

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ถวายกล้าไม้พะยูงจำนวน 700 ต้น ให้กับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และได้ส่งมอบกล้าพะยูงให้กับเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ใน "โครงการศาสนาค้ำพะยูง 3 ล้านกล้า" ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1677

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1675

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1674

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1673

News image

กรมป่าไม้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูล จากบัตรประจำตัวประชาชน (Offline)ระหว่างกรมป่าไม้กับกรมการปกครอง ณ ห้องประชุม 1  กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1672

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและถูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA “ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและถูมิสารสนเทศ” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1671

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรอง ผอ.กอ รมน.พิษณุโลก และ กอ รมน.ภาค 3 และเจ้าหน้าที่สำนักทัพยากรป่าไม้ 4 พิษณุโลก ได้เดินทางไปที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.8 (น้ำยาง) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1670

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ถวายกล้าไม้พะยูงจำนวน 200 ต้นให้กับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เพื่อประธานแด่นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองประธานมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ผู้แทนเครือข่ายสิงห์อาสา ผู้แทนกองทัพบก และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกภาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1669

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1651

News image

  นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมหารือการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

1650

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายชุติเดช กมนณชนุตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1644

News image

กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดงานโครงการปลูกป่าในใจ ปฏิบัติธรรม วิถีพุทธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มูลนิธิรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

1638

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรถรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 คันมาให้บริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1636

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์การจัดตั้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ (สำนักงานป่าไม้จังหวัด) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1628

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ดูภารกิจการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ และรับฟังรายงานสถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับการจับกุมไม้ในท้องที่ เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม...

1626

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายภารกิจของกรมป่าไม้ ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 คน ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1625

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2557 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง บ้านห้วยหินเพลิง หมู่ 10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1623

News image

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีสถานที่การศึกษาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกรมป่าไม้ ณ บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2557
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี ครั้งที่ 1/2557  เปลี่ยนเวลา
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
การจัดงานสัปดาห์จุฬาอาเซียน ครั้นที่ 3
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร ฯ
เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน การส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1974/2557
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2557
ขอเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสววันเฉลิมพระชนมพรรษา
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญผู้มีจิตศัรทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์เพื่อถวาย
    เป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศล
    แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปฏิบัติตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556"
ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายด้านการดำเนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
      แห่งชาติ

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมป่าไม้เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
   ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า ประจำปี 2558-2559 เอกสาร 1 เอกสาร 2 
 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว บุคคลแนวหน้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  (แนวหน้า  20 ส.ค. 57  หน้า 4)
-  กรมป่าไม้หนุนปลูกพะยูงทั่วประเทศกว่า 3 ล้านต้นใน 5ปี ผ่านโครงการ ศาสนาค้ำพะยู
  (ไทยโพสต์  20 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  คอลัมน์ ถนนรอบเมือง (กรุงเทพธุรกิจ 20 ส.ค. 57 หน้า 2)
-  ภาคบุกยึดไม้พะยูง ซุกอยู่ในโรงไม้ คาดเก็บไว้ขาย (บ้านเมือง 20 ส.ค. 57 หน้า 20)
-  รายงานพิเศษ เสนอเลิกคุมไม้หวงห้าม (โพสต์ทูเดย์ 20 ส.ค. 57 หน้า A6)
-  NCPO orders 20,000 rubber trees felled
  (Bangkok Post 20 August 2014 Page 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2557
-  อธิบดีป่าไม้ส่งเสริมปลูกพะยูง (มติชน 19 ส.ค. 57 หน้า 11)
-  ม.พะเยานำปี 1 ปลูกต้นไม้ประจำตัว (ข่าวสด 19 ส.ค. 57 หน้า 23)
-  เร่งเอาผิดรุกน้ำตกวังขี้อ้อนภูเก็ต (มติชน 19 ส.ค. 57 หน้า 11)
-  ภาคประชาชนเสนอที่ดิน-บุกรุกป่าให้คนเชียงใหม่จัดการกันเอง
  (คมชัดลึก 19 ส.ค. 57 หน้า
8)
-  ตะลึงตัดเหี้ยน-เผาป่าต้นน้ำรุก บาลา จีนฮ่อ-ชาวเขาโคน รับจ้างนายทุนใหญ่...
  (มติชน 19 ส.ค. 57 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16-18 สิงหาคม 2557
-  คอลัมน์สะบัดร้อนสะบัดหนาว...ฝัน เร่งฟื้นผืนป่า  (สยามรัฐ  16-22 ส.ค. 57  หน้า 3)
-  กัลฟ์ลุย กัลฟ์ป่าล้านกล้า ปลาล้านตัว  (สยามรัฐ  16-22 ส.ค.57  หน้า 26)
-  คอลัมน์บ้านเมือง  พยัคฆ์ไพร-สายลับป่าไม้  (บ้านเมือง  16 ส.ค. 57  หน้า 3)
-  แชร์ข้อมูลปราบทุจริตรุกพื้นที่ป่า-สกัดธุรกิจค้าไม้  (ไทยรัฐ  16 ส.ค. 57  หน้า 12)
-  ระดมปลูก “ต้นรัก” ลดนำเข้าต่างชาติ  (ไทยรัฐกรอบบ่าย  16 ส.ค. 57  หน้า 12)
-  ตรวจสำนักสงฆ์รุกป่า-รถหรูอื้อ  (มติชนกรอบบ่าย  16 ส.ค. 57  หน้า 10)
-  คอลัมน์ตระเวนข่าวทั่วไทย  จับหนุ่มลอบขนพะยูงส่งริมโขง
  (แนวหน้า  16 ส.ค. 57  หน้า 16)

-  คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอน  ต้องควบคุมการใช้กฎอัยการศึก
  (แนวหน้า  17 ส.ค. 57  หน้า 2)

-  เดินหน้า 5 ปี ปลูกไม้พะยูง 3 ล้านต้น  (แนวหน้า  17 ส.ค. 57  หน้า 11)
-  พระมหารัชมังคลาอนุรักษ์ไม้พะยูง  (ข่าวสด  17 ส.ค. 57  หน้า 23)
-  มพ.ปลูกความรับผิดชอบนิสิตด้วยต้นไม้  (เดลินิวส์  18 ส.ค. 57  หน้า 22)
-  เร่งเอาผิดรุกน้ำตกวังขี้อ้อนภูเก็ต  (มติชน  18 ส.ค. 57  หน้า 11)
-  ด้วยพระบารมี จึงมีวันนี้สำหรับชาวภูสิงห์  (ข่าวสด  18 ส.ค. 57  หน้า 7)
-  ต้นสักอายุกว่า 100 ปีล้ม  (มติชน  18 ส.ค. 57  หน้า 12)
-  คอลัมน์ทั่วไทย ข่าวสด  สระแก้ว-ยึดพะยูง  (ข่าวสด  18 ส.ค. 57  หน้า 11)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด หนองบัวลำภู-ขนพะยูง  (ข่าวสด  18 ส.ค. 57  หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2557
-  ทุกข์ชาวบ้าน...โครงการขุดลอกคลองบ่อดาน (สยามรัฐ 15 ส.ค. 57 หน้า 10)
-  ผู้ปฎิบัติหน้าที่สังฆราชให้พระปลูกพะยูง (ไทยรัฐ 15 ส.ค. 57 หน้า 15)
-  ผู้ปฎิบัติหน้าทีสังฆราชให้วัดปลูก-อนุรักษ์ต้นพะยูง (พิมพ์ไทย 15-18 ส.ค. 57 หน้า 7)
- กรมศิลป์ปลูกต้นรักในอุทยานฯ  (ASTV ผู้จัดการรายวัน  15 ส.ค. 57  หน้า 9)
-  กรมป่าไม้จับมือกรมการปกครองแชร์ฐานข้อมูลเตรียมเสนอ ครม.เปิดในหน้าบุคคล
  ตรวจสอบ
(สยามรัฐ 15 ส.ค. 57  หน้า 11)
-  บุกตรวจสำนักสงฆ์สุโขทัยบุกรุกป่าสงวน (ไทยโพสต์ 15 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  Tarit’s wife faces inquiry over encroachment case
  (Bangkok Post 15 August 2014 P.2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2557
-  ภาพข่าว..ร่วมมือ..ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  (แนวหน้า 14 ส.ค. 57 หน้า 13)

-  ภาพข่าวคอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ...ร่วมลงนามดำเนินโครงการ
  (บ้านเมือง 14 ส.ค. 57 หน้า 14)

-  คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย...จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมเมื่อไม่มีกฎอัยการศึก
  (ไทยรัฐ 14 ส.ค. 57 หน้า 1,5)

-  ชาวบ้านนาเตยบุกกรมป่าไม้ (สยามรัฐ 14 ส.ค. 57 หน้า 10)
-  คอลัมน์สารพันปัญหา... (ไทยรัฐ  14 ส.ค. 57 หน้า 6)
-  จะปฏิรูปที่ดินกันแบบไหน? (ASTV ผู้จัดการรายวัน 14 ส.ค. 57 หน้า 8)
-  โลจิสติกส์ ธุรกิจสีเขียว (ฐานเศรษฐกิจ 14-16 ส.ค. 57 หน้า 30,31)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 12

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2014
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3077
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6860
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29999
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา40982
mod_vvisit_counterเดือนนี้115323
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา201780
mod_vvisit_counterทั้งหมด9372313

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat