English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

News

1593

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนาเรื่อง “รักษ์ป่าน่าน” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557... อ่านเพิ่มเติม

1585

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย (ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยกุ๊ก) ณ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557... อ่านเพิ่มเติม

1584

News image

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปี2557 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557... อ่านเพิ่มเติม

1567

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กให้กรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 ณ วังสระปทุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 255... อ่านเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวกิจกรรม

1605

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1606

News image

กรมป่าไม้ จัดงานพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1604

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ห้องประชุม1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1603

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการใช้งานระบบ National Single Window ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1602

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินจาก คุณจรรดา สายสมร กรรมการบริหารบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด มอบเงิน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเพื่อการวิจัยบนเนื้อที่ 60 ไร่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1598

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการมอบรางวัลให้กับ ผู้ชนะเลิศในการประกวด ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1595

News image

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดงาน“วันป่าไม้โลก ประจำปี 2557” ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ อบ.16 (ดงขุมคำ) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1600

News image

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ลงเรือตรวจการของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1597

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามภารกิจการป้องกันและปราบปรามไม้พะยูง เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 ณ วัดสระบัว บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1601

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ดูไม้ของกลางและรถยนต์ที่ลักลอบขนไม้พะยูงซึ่งถูกจับได้ ณ สถานีตำรวจถูธรเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป่าไม้
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รถ SUZUKI เพื่อข้าราชการและสมาชิก กบข.
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ของสำนักการอนุญาต
 
ให้ข้าราชการเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
     เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า"
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

"งานวันสายใจไทย ประจำปี 2557"
ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด 
ขอเชิญชมรายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกราป่าไม้ ครั้งที่ 1/2557
      วันพุทธ ที่ 26 มีนาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน
      เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
      ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) (ภารกิจด้านการอนุญาต)

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า ประจำปี 2558-2559 เอกสาร 1 เอกสาร 2     
ข้อเสนอโครงการสำหรับ Seoul Initiative Network on Green Growth (SI) Pilot Project Proposal
   กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบเดือน 3 เดือน


 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 12-17 เมษายน 2557
-  ภาพข่าว..นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพ
 
รัตนราชสุดาฯ
  (สยามรัฐ  14 เม.ษ. 57  หน้า 6)
- 
ภาพข่าวถวายพระพร  (บ้านเมือง  17 เม.ย. 57  หน้า 14)
- 
ภาพข่าว ตรวจเยี่ยม  (แนวหน้า  16 เม.ย. 57  หน้า 16)
- 
กรมป่าไม้ติวเข้มนโยบายในปี 57 เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
  (สยามรัฐ  15 เม.ย. 57 หน้า 6)

- 
ป่าไม้เข้มจัดการองค์กรเน้นหลักธรรมาภิบาล  (มติชน  15 เม.ย. 57  หน้า 10)
- 
ป่าไม้ชูแผนบริหารกิจการบ้านเมือง  (ไทยรัฐ  12 เม.ย. 57  หน้า 12)
- 
ป่าไม้วาง 4 ทางเน้นจัดการองค์กรนโยบายหลักปี 57  (คมชัดลึก  15 เม.ย. 57  หน้า 9)
- 
กรมป่าไม้หนักใจขบวนการลักลอบตัดไม้สาละวิน   (ไทยรัฐ  17 เม.ย. 57  หน้า 15)
- 
กรมป่าไม้ติวเข้มนโยบายในปี 57 เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
  (บ้านเมือง  17 เม.ย
57  หน้า 23)
- 
ภัยมืดจาก ไฟป่าด้วยน้ำมือมนุษย์  (บ้านเมือง  12 เม.ย. 57  หน้า 15)
- 
คอลัมน์กิจกรรมนอกตำรา  (ไทยรัฐ  13 เม.ย. 57  หน้า 13)
- 
ข่าวประชาสัมพันธ์..มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับ ฯ
  (สยามกีฬา  15 เม.ย. 57  หน้า 11)

- 
คอลัมน์..บ้านเมือง กระทรวงทรัพยากรฯ ตื่นแล้ว  (บ้านเมือง  16  เม.ย. 57 หน้า 3)
- 
คอลัมน์ รอบรั้วเกษตร จนท.ป่าไม้ยึดไม้ของกลางป่าสาละวิน
  (คมชัดลึก  17 เม.ย. 5
หน้า 8)
- 
แม่ฮ่องสอนเปิดยุทธการปราบมอดไม้  (เดลินิวส์  17 เม.ย. 57  หน้า 25)
- 
ห้องร้องทุกข์  (ไทยรัฐ  17 เม.ย. 57  หน้า 12)
- 
ขวางขบวนการตัดไม้พะยูง  (โพสต์ทูเดย์  12 เม.ย. 57  หน้า 13)
- 
ภาค 3 กวาด ล้างจับยา-ตัดไม้  (มติชน  12 เม.ย. 57  หน้า 12)
- 
มูลนิธิ สืบทุนหมด-โดนไล่ที่ยุติโปรเจ็กต์จอมป่าปีละ 10ล.
  (มติชน  12 เม.ย. 57  หน้า
1,11)
- 
คอลัมน์ข่าวสั้นทั่วไทย..ลอบตัดไม้เตรียมส่งนอก  (เดลินิวส์  15 เม.ย. 57  หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2557
-  กรมป่าไม้ติวเข้มนโยบายในปี 57 เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
  (ไทยโพสต์  11 เม.ย. 57  หน้า 23)

-  กรมป่าไม้ติวเข้มนโยบายในปี 57 เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
  (บ้านเมือง  11 เม.ย. 57  หน้า 14)

-  คอลัมน์..ช่วยกันป้องกันไฟป่า  (แนวหน้า  11 เม.ย. 57  หน้า 2)
-  หมายเหตุคอรัปเตอร์  (พิมพ์ไทย  11 เม.ย. 57  หน้า 4)
-  การรับมือหน้าร้อนที่ต้องรับมือร่วมกัน  (มติชนสุดสัปดาห์  11 เม.ย. 57  หน้า 115)
-  ทุกคำอวยพร ข่าวสดสู่ปี 24  (ข่าวสด  11 เม.ย. 57  หน้า 4)
-  ปปจ.ตรวจรุกป่าเพชรบุรี  (มติชน  11 เม.ย. 57  หน้า 5)
-  ข่าวสด 24 ปี อวยพรคึกคัก  (ข่าวสด  11 เม.ย. 57  หน้า 1,16)
-  ข่าวสั้นทั่วไทย..ป่าสงวนถูกบุกรุกหนัก!!  (เดลินิวส์  11 เม.ย. 57  หน้า 13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2557
-  ภาพข่าว..นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์  พร้อมผู้บริหาร พนักงานกรมป่าไม้ ร่วมลงนาม
  ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  (ไทยโพสต์  10 เม.ย. 57  หน้า 21)
-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  (บ้านเมือง  10 เม.ย. 57  หน้า 14)

-  คอลัมน์มุมนี้มีทางเลือก กรมป่าไม้และผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
  รับสมัครประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง
  (กรุงเทพธุรกิจ  10 เม.ย. 57  หน้า 8)
-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  (บ้านเมือง  10 เม.ย. 57  หน้า 14)
-  คอลัมน์หมายเหตุบ้านเมือง..หลักเกณฑ์หรือหลักกู?  (บ้านเมือง  10 เม.ย. 57  หน้า 5)
-  แห่อวยพรข่าวสด  (ข่าวสด  10 เม.ย. 57  หน้า 1,16)
-  กระทิงเปลี่ยวเวียดนามลืมป่าออกหากินกับวัวสาวชาวบ้าน
 
(ASTV ผู้จัดการรายวัน  10 เม.ย. 57  หน้า 3)
-  ตะลึงรุกป่าสงวนฯ แผ้วถางกานไม้ใหญ่ 3-4 คนโอบยืนต้นตาย
  (เดลินิวส์  10 เม.ย. 57  หน้า 12)

-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด อุบลราชธานี-ยึดไม้พะยูง  (ข่าวสด  10 เม.ย. 57  หน้า 11)
-  ภาพข่าว..จับไม้ จ.แม่ฮ่องสอน  (กรุงเทพธุรกิจ  10 เม.ย. 57  หน้า 15)
-  ทลายขบวนการลอบโค่นป่า!  (สยามรัฐ  10 เม.ย. 57  หน้า 14)
-  สถานีคิดเลขที่ 12  ทางเจริญ  (มติชน  10 เม.ย. 57  หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 09 เมษายน 2557
-  กรมศิลป์-ป่าไม้ร่วม ข่าวสดรณรงค์ อนุรักษ์ไม้พื้นถิ่นไทย  (ข่าวสด  9 เม.ย. 57  หน้า 3)
-  ข่าวสดขึ้นปีที่ 24 เดินหน้าสานต่อ ปลูกต้นไม้-บูรณะวัด  (ข่าวสด  9 เม.ย. 57  หน้า 1)
-  คอลัมน์สถานีคิดเลขที่12 ...ทางเจริญ  (มติชน  9 เม.ย. 57  หน้า 2)
-  บุกจับโรงโม่หินบุกรุกป่าสงวน!  (สยามรัฐ  9 เม.ย. 57  หน้า 14)
 

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6228
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้27748
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา45284
mod_vvisit_counterเดือนนี้155166
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา174246
mod_vvisit_counterทั้งหมด8557214

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat