English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1657

News image

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวันแรก อ่านเพิ่มเติม...

gen1658

News image

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมายังกรมป่าไม้เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1656

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2558-2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพ อ่านเพิ่มเติม...

news1687

News image

กรมป่าไม้ จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1655

News image

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1654

News image

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน  เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1653

News image

ร่วมประชุมทางไกล สร้างป่า สร้างรายได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1649

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการเครือข่ายป่าไม้ เดินทางมาเยี่ยมเครือข่าย รสปท. บ้านนาไฮ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1648

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมวางแผนมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1689

News image

กรมป่าไม้ จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

news1690

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ตำบลทรงคะนอง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) อ่านเพิ่มเติม...

news1688

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ ผู้ใหญ่บ้านโคก ตาวง ตำบลไม้รวก อำเภอท่า ประธานเครือข่ายป่าชุมชน เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ ปรองดองสร้างชาติ เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) อ่านเพิ่มเติม...

news1686

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัล ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1684

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านเพิ่มเติม...

news1685

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน” เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี อ่านเพิ่มเติม...

news1683

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในโครงการปล่อยแถวกำลังพลและกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมรณรงค์ออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและ ป่าชุมชน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ณ สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี อ่านเพิ่มเติม...

news1682

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานโครงการรำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร และร่วมรับฟังผลการเสวนาของเวทีประชุมเครือข่ายป่าชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง  ณ อาคารอนุสรณ์สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1681

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับรายการ 360 องศา ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในประเด็นสถาณการณ์ป่าไม้ของไทย เนื่องในวาระการจากไปของ สืบ นาคะเสถียรที่จะครบรอบ 24 ปี ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1679

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ของสถานนีโทรทัศน์โทยรัฐทีวี ในประเด็นการดำเนินงานภารกิจของกรมป่าไม้ ในเรื่องของมาตรการทวงคืนผืนป่าฯณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้จะเผยแพร่ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 20.30 น. อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1655

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ทางกฏหมายสำหรับนิติกร กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อ่านเพิ่มเติม...

1654

News image

  นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้มืออาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านแหลม อ่านเพิ่มเติม...

1653

News image

 นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนาและรายงาน ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

1652

News image

 นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคณะ เป็นตัวแทนกรมป่าไม้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วยท่านผู้ทรงคุณวุฒิชัยยุทธ กมลศิริสกุล และนายชุมพล ลิมปวัฒนภูมิ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินการฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1651

News image

  นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมหารือการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

1650

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายชุติเดช กมนณชนุตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1644

News image

กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดงานโครงการปลูกป่าในใจ ปฏิบัติธรรม วิถีพุทธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มูลนิธิรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

1638

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรถรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 คันมาให้บริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1636

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์การจัดตั้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ (สำนักงานป่าไม้จังหวัด) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

แบบฟอร์มการกันเงินและการกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)
กำหนดการจัดงาน วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ
     สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ครบรอบ 12 ปี
 
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์ของกระทรวง
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
รายชื่อบุคลากรกรมป่าไม้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "SMART Forester" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี พ.ศ.2557
ขออนุมัติในหลักการ "โครงการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี"
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 4/2557 ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 
การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ GFMIS 
รายงานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 
ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม   (แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายค่าจ้างจัดงานปี 2556) 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ หลักสูตร "ครูป่าไม้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ"
การชะลอการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2557
-  ภาพข่าว แถลงผลการดำเนินงาน (ไทยโพสต์ 19 ก.ย. 57 หน้า 7)
-  ภาพข่าว มอบรางวัล (บ้านเมือง 19 ก.ย. 57 หน้า 12)
-  กรมป่าไม้ยึดคืนพื้นที่ได้กว่า 5 หมื่นไร่ (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 57 หน้า 15)
-  บิ๊กทส.ติวเข้มกรมต่างๆสางปัญหา ปปท.อึ้งนายทุนรุกที่เทพา2.3พันไร่
  (พิมพ์ไทย 19 ก.ย. 57 หน้า
1)
-  รายงาน ฟื้นฟูโครงการ สวนป่าห้วยแก้วฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
  (สยามรัฐ 19 ก.ย. 57 หน้า 8)

-  ดาว์พงษ์ ลั่นถึงเวลาปฏิรูปป้องผืนป่า (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 57 หน้า 3)
-  ตั้งเป้าขยาย ป่าชุมชน 21,000 แห่งทั่วประเทศ (มติชน 19 ก.ย. 57 หน้า 10)
-  ย้ำเจ้าหน้าที่ปาไม้ต้องโปร่งใสใช้อำนาจ (ข่าวสด 19 ก.ย. 57 หน้า 6)
-  กรมป่าไม้แถลงผลการดำเนินงานขานรับนโยบายรัฐบาลพร้อมรับนโยบาย รมว.ทส.
  (สยามรัฐ 19 ก.ย. 57 หน้า 10)

-  กรมป่าไม้ จัดงานสัมมนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่บุคลากร หวังกระตุ้นจิตสำนึก ยกระดับ
  (บ้านเมือง 19 ก.ย. 57 หน้า 21)

-  สิรินาถ เดือด หน.-5ผช.ขอย้ายด่วน มาเฟียข่มขู่หนัก ผวานอนบังเกอร์
  (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 57 หน้า 1)

-  หัวหน้าสิรินาถขอย้ายโอดถูกขู่ฆ่าหนักพิษไล่รื้อรีสอร์ทอีก 8 อุทยานด้วย
  (ข่าวสด 19 ก.ย. 57 หน้า 1,15)

-  หัวหน้าสิรินาถขอย้ายถูนายทุนขู่หนักดึงเทวินทร์ทับลาน คุมรุกที่ป่าอุทยาน
  (มติชน 19 ก.ย. 57 หน้า 1)

-  เครือมติชนจัดกิจกรรม ปลูกสัก-ตะเคียน ครั้งที่ 4 (มติชน 19 ก.ย. 57 หน้า 5)
-  แจงคืบหน้าขอคืนพื้นที่สวนปาล์ม เผยห้ามประชาชนเข้าครอบครอง
  (พิมพ์ไทย 19 ก.ย. 57 หน้า 14)

-  คอลัมน์ Friday สเปเชียล รักษ์ป่า (พิมพ์ไทย 19 ก.ย. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย อย่าทำร้ายคนจนในเขตป่า (โพสต์ทูเดย์ 19 ก.ย. 57 หน้า 2)
-  ปลูกไม้ดอกสีสดดึงนักท่องเที่ยว (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 57 หน้า 25)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 กันยายน 2557
-  กรมป่าไม้ จัดงานสัมมนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่บุคลากร หวังกระตุ้นจิตสำนึก ยกระดับ
  (สยามรัฐ 18 ก.ย. 57 หน้า 10)

-  ดาว์พงษ์สั่งบิ๊กทส.ส่งการบ้านปัดเอี่ยวย้าย อ.ที่ดิน-ผู้ว่าภูเก็ต (มติชน 18 ก.ย.57 หน้า 13)
-  กรมป่าไม้แถลงผลการดำเนินงานขานรับนโยบายรัฐบาลพร้อมรับนโยบาย รมว.ทส.
  (ไทยโพสต์ 18 ก.ย. 57 หน้า 7)

-  คอลัมน์ข่าวข้นคนเข้ม ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เด้งรับสัญญาณเข้มๆ
  (ข่าวสด 18 ก.ย. 57 หน้า
4)
-  ประชาชาติธุรกิจ แก้รุกป่าอย่าลูบหน้าปะจมูก (ประชาชาติธุรกิจ 18 ก.ย. 57 หน้า 2)
-  สิรินาถ เดือดอดีตหัวหน้าฯท้าตั้งกรรมการสอบ (ไทยรัฐ 18 ก.ย. 57 หน้า 1)
-  คอลัมน์ Green&Good Life ไม่พึ่งตนเอง...แล้วจะพึ่งใคร?
  (กรุงเทพธุรกิจ 18 ก.ย. 57 หน้า 8)

-  บิ๊กตู่ระดมสั่งการบ้านทุกกระทรวง (โพสต์ทูเดย์ 18 ก.ย. 57 หน้า A1)
-  คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว บ่อขยะกลางป่าชุมชน (กรุงเทพธุรกิจ 18 ก.ย. 57 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 กันยายน 2557
-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ รางวัลคนรักษ์ป่า (สยามรัฐ 17 ก.ย. 57 หน้า 4)
-  คอลัมน์ ซ่าส์จนหยดสุดท้าย...ดาว์พงษ์ จัดเต็ม (บ้านเมือง 17 ก.ย. 57 หน้า 5)
-  ไทยรัฐ ระวังซ้ำเติมเหลื่อมล้ำ (ไทยรัฐ 17 ก.ย. 57 หน้า 3)
-  แจ้งจับแล้วข้าราชการสบคบรุกป่าภูเก็ตทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดิน-อดีตป่าไม้
  (ไทยรัฐ 17 ก.ย. 57 หน้า 1)

-  กระบี่ผลักดันม็อบออกนอกพื้นที่ (เดลินิวส์ 17 ก.ย. 57 หน้า 16)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทุกทศ รื้อสิ่งปลูกสร้าง (บ้านเมือง 17 ก.ย. 57 หน้า 14)
-  กรมป่าไม้ จัดงานสัมมนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่บุคลากร หวังกระตุ้นจิตสำนึก
  (โพสต์ทูเดย์ 17 ก.ย. 57 หน้า
21)
-  ดาว์พงษ์สั่งบิ๊กทส.ส่งการบ้านปัดเอี่ยวย้าน อ.ที่ดิน-ผู้ว่าภูเก็ต
  (มติชน 17 ก.ย. 57 หน้า 13) 

-  คอลัมน์สังคมโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ทูเดย์ 17 ก.ย. 57 หน้า A4)
-  รวบแก๊งไม้ขนส่งขายเพื่อนบ้านนายทุนบังอาจติดสินบนจับอีก
  (บ้านเมือง 17 ก.ย. 57 หน้า 20)

-  ภาคอีสาน สนธิกำลังสกัดไม้ซิวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
  (เดลินิวส์ 17 ก.ย. 57 หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 กันยายน 2557
-  ภาพข่าว ที่นี่ กม. 4.5 คนรักษ์ป่า (คม ชัด ลึก 16 ก.ย. 57 หน้า 5)
-  ภาพข่าว สัมมนา เจ้าหน้าที่รัฐ (บ้านเมือง 16 ก.ย. 57 หน้า 12)
-  ภาพข่าว จับรายวัน (สยามรัฐ 16 ก.ย. 57 หน้า 14)
-  ดาว์พงษ์ จัดเต็มพวกรุกป่าลั่นแก้ ที่ดิน งัดข้อ อุทยาน-ป่า (มติชน 16 ก.ย. 57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ข้าราษฎร 118 ปี กรมป่าไม้ (มติชน 16 ก.ย. 57 หน้า 7)
-  Officials accused in land conspiracy (Bangkok Post 16 September 2014 Page 2)
-  Officials in trouble over illegal land deeds 16 SET TO BE CHARGED OVER
  MAJOR
(The Nation 16 September 2014 Page 3A)
-  รวบ เสี่ยเล็ก รุกหาดฟรีดอมแจ้งจับ 8 ข้าราชการ ร่วมฮุบป่าภูเก็ต
  (มติชน 16 ก.ย. 57 หน้า 5)

-  รุกป่าภูเก็ตเสียหายหมื่นล้านอธิบดีแจ้งความ 11 ข้าราชการ ร่วมขบวนการ สปก.
  ชี้นายทุนยืด
(โพสต์ทูเดย์ 16 ก.ย. 57 หน้า A1)
-  กรมป่าไม้ ตามรอยพระยุคลบาท ปลูกฝังหลักธรรมในหัวหน้าป่าไม้
  (ไทยโพสต์ 16 ก.ย. 57 หน้า 7) 

-  คอลัมน์ เหนือจรดใต้ กำลังนับพันผลักดัน (ไทยโพสต์ 16 ก.ย. 57 หน้า 6)
-  บทบรรณาธิการ พูดจริงทำจริง (โลกวันนี้ 16 ก.ย. 57 หน้า 2)
-  สกู๊ปหน้า 1 ร่าง พ.ร.บ.เพื่อคนจนเพิ่มสุขลดเหลื่อมล้ำ (ไทยรัฐ 16 ก.ย. 57 หน้า 1)
-  ยึดไม้ประดู่ซุกนามูลค่า 30 ล้าน (ข่าวสด 16 ก.ย. 57 หน้า 11)
-  เสียงครวญจากชาวบ้านไม่ย้ายออกจากป่าโคกยาว-คอนสาร
  (คมชัดลึก 16 ก.ย. 57 หน้า 8)

-  คอลัมน์ โลกนี้มีรากหญ้า เก่งแต่ชาวบ้าน (มติชน 16 ก.ย. 57 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13-15 กันยายน 2557
-  กปร.ร่วมพลังหลายหน่วยงานพัฒนาโครงการพระราชดำริฯ (สยามรัฐ 13 ก.ย. 57 หน้า 9) 
- 
ฮึ่มเพิกถอนโฉนดฮุบป่าเกาะลันตา ภาค2โต้รีดสินบนป่าคดีรุกทับลาน
  (แนวหน้า 13 ก.ย. 57 หน้า 1)

- 
คอลัมน์ ประเทศไทยใจเดียว ฝนต้นไม้ (กรุงเทพธุรกิจ 13 ก.ย. 57 หน้า 1)
- 
คอลัมน์ หลุม19 พาร์ 3 (สยามกีฬา 13 ก.ย. 57 หน้า 12)
- 
ภาพข่าว เรียงคนมาเป็นข่าว มอบรางวัล (มติชน 13 ก.ย. 57 หน้า 4)
- 
คอลัมน์ แวดวงการศึกษา ม.สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ (มติชน 13 ก.ย. 57 หน้า 17)
- 
คอลัมน์ รอบรั้วปทุมวัน คสช.สั่งดาบตำรวจฟันแหลกพวกทำลายป่า
  (โลกวันนี้วันสุข 13 ก.ย. 57 หน้า 20)

- 
ภาพข่าว รุกป่า (มติชน  13 ก.ย. 57 หน้า 3)
- 
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก ตัดไม้พะยูงเขาใหญ่ (ไทยรัฐ 13 ก.ย. 57 หน้า 15)
- 
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก ลุยรุกป่าเขานาคเกิด (ไทยรัฐ 13 ก.ย. 57 หน้า 15)
- 
คอลัมน์ ข่าวสั้น ก่อนขึ้นแท่นทั่วไทย ตัดไม้พะยูงเขาใหญ่ (เดลินิวส์ 13 ก.ย. 57 หน้า 15)
- 
คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 13 ก.ย. 57 หน้า 10)
- 
กอ.รมน.ป่าไม้คุ้มครอง ห้วยขาแข้ง (แนวหน้า 14 ก.ย. 57 หน้า 10)
- 
สวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ได้รับการเยียวยา
  (บ้านเมือง 14 ก.ย. 57 หน้า 8)

- 
นายทุนลอบตัดพะยูงป่าช่องเม็ก (มติชน 14 ก.ย. 57 หน้า 10)
- 
คอลัมน์ ภาคภูมิชวนคิด ป่า 102,000,000 ไร่ (ฐานเศรษฐกิจ 14 ก.ย. 57 หน้า 46)
- 
วิศวะ รั้วนนทรี หยิบจอบ-เสียม ฟื้นฟูนิคมสร้างตนเอง คืนพื้นที่สีเขียวป่าชุมชน
  (ไทยรัฐ 14 ก.ย. 57 หน้า 12)

- 
ทวงคืนรุก ขาแข้ง 2.1 หมื่นไร่(มติชน 14 ก.ย. 57 หน้า 10)
- 
คอลัมน์จับข่าวเอามายำ เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าฯ (มติชน 14 ก.ย. 57 หน้า 7)
- 
คอลัมน์จับข่าวเอามายำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มติชน 14 ก.ย. 57 หน้า 7)
- 
ภาพข่าว สังคมโพสต์ทูเดย์ รางวัลคนรักษ์ป่า (โพสต์ทูเดย์ 15 ก.ย. 57 หน้า A4)
- 
ภาพข่าว บันทึกสังคม ประกวดป่าชุมชน (ไทยโพสต์ 15 ก.ย. 57 หน้า 16)
- 
ภาพข่าว สัมมนา (บ้านเมือง 15 ก.ย. 57 หน้า 14)
- 
85 squattet farmers face arrest (Bangkok Post  15 September 2014 Page 3)
- 
บทความพิเศษ ไข (ร่าง) พ.ร.บ. เพื่อคนจน 4 ฉบับ สะพานสู่การปฏิรูป
   การจัดการที่ดิน
(ไทยโพสต์ 15 ก.ย. 57 หน้า 4)
- 
ยึดไม้ประดู่ซุกนามูลค่า 30 ล้าน (ข่าวสด 15 ก.ย. 57 หน้า 11)
- 
แก๊งรุกป่าเหิมโทรข่มขู่เสธ.ทหาร (บ้านเมือง 15 ก.ย. 57 หน้า 6)
- 
ดาว์พงษ์ จัดเต็ม พวกรุกป่า ลั่นแก้ ที่ดิน งัดข้ออุทยาน-ป่าไม้
  (มติชน 15 ก.ย. 57 หน้า 14)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 17

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้525
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2942
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3467
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา37172
mod_vvisit_counterเดือนนี้118180
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา170404
mod_vvisit_counterทั้งหมด9545574

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat