English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1685

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1686

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

gen1684

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสุรจิต อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1683

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์วีรชน กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1682

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการแถลงข่าว วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ณ ลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1681

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

gen1679

News image

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1678

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประธานเปิดงาน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม...

gen1676

News image

คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ พระบรมมหาราชวัง อ่านเพิ่มเติม...

gen1677

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1737

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1736

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ไม้สะแกนา ให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนโดย ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ 20 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1735

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์กร SIDA ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคาร 10 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1732

News image

แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการเตรียมการรับมือกับปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1733

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติภารกิจในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1734

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติภารกิจในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1731

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ อ่านเพิ่มเติม...

news1730

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในท้องที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1726

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556-2557 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

news1728

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างงานเพาะชำกล้าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1679

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม และนายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมในการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1680

News image

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 , จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 , จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1678

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลแผนที่แนวเขตของโครงการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1677

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1676

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดการประชุม วิทยากรกระบวนการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการจัดการสิทธิครอบครองและธรรมาภิบาล ในพื้นที่ป่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1680

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกรมป่าไม้” รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

1675

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณห้องอาหารวนาลี กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1674

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1672

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1673

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมเพื่อหารือแผนการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 2กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
     ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network))

ทรงขอบใจที่ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล      
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2558  ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Agro Ecological Approaches for Sustainable
     Agriculture

ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558    
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุน
     การศึกษา

ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2557  
ข้อหารือในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 22 และผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน 
แจ้งกำหนดแผนงานรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2558
ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556-2557   

 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
-  ยึดไม้พะยูงข้ามชาติได้ค่าจ้าง 2 พันอ้างส่งรีสอร์ต (เดลินิวส์ 27 ก.พ. 58 หน้า 13)
-  ภาพข่าว ตัดไม้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (มติชน 27 ก.พ. 58 หน้า 10)
-  ลักตัดไม้ สวนผึ้ง (มติชน 27 ก.พ. 58 หน้า 10)
-  คอลัมน์ แบรนด์ดังประจำถิ่น Tea Phanaa จากป่าเมี่ยงสู่ชาชงเมืองน่าน
  (โพสต์ทูเดย์ 27 ก.พ. 58 หน้า
A1)
-  เลื่อนตั้งซี9-บิ๊กหนุ่ย สั่งปิดลิฟต์ (มติชน 27 ก.พ. 58 หน้า 10)
-  ศาลยกคำร้องไต่สวนคดีบิลลี่ชี้หลักฐานไม่ชัดถูกจนท.คุมตัว
  (คมชัดลึก 27 ก.พ. 58 หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  (บ้านเมือง  26 ก.พ. 58  หน้า 14)
-  ภาพข่าวตัดไม้ จ.ราชบุรี  (มติชน  26 ก.พ. 58  หน้า 10)
-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  (บ้านเมือง  26 ก.พ. 58  หน้า 14)
-  ยึดคืนนับพันไร่ป่าเพชรบูรณ์-เลย  (ข่าวสด  26 ก.พ. 58  หน้า 6)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น..ลักตัดไม้ สวนผึ้ง (มติชน  26 ก.พ. 58  หน้า 10)
-  ป่าไม้ตรวจยึดรีสอร์ทสวนผึ้งไม่ยื่นเช่าที่ดิน  (โพสต์ทูเดย์  26 ก.พ. 58  หน้า A7)
-  เลื่อนตั้งซี 9-บิ๊กหนุ่ยสั่งปิดลิฟต์  (มติชน  26 ก.พ. 58  หน้า 10)
-  ลุ้นตั้ง 10 รองอธิบดีทส. สะพัดยื่นเสนอจ่ายไม่อั้นกรมทรัพยากรทางทะเล
  (มติชน  26 ก.พ. 58  หน้า 1,10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
-  ปลัดทส.นัดถกคัด10รองอธิบดี (ไทยรัฐ 25 ก.พ. 58 หน้า 15)
-  ลุ้นวันนี้ 10 รองอธิบดีทส.สะพัดจ่ายไม่อั้นเก้าอี้ทส. (มติชน 25 ก.พ. 58 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
อธิบดีกรมป่าไม้ลั่นทวงคืนพื้นที่ 'น้ำหนาว' 2หมื่นไร่ (กรุงเทพธุรกิจ 24 ก.พ. 58 หน้า 15)
คอลัมน์ ข่าวเด่นทั่วไทย ตั้งกก.สอบป่าไม้น้ำหนาว
(โพสท์ทูเดย์ 24 ก.พ. 58 หน้า a7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2558
-  พระเทพฯทรงห่วงป่าน่านพระราชทานแนวทางจัดการ (มติชน 21 ก.พ. 58 หน้า 7)
-  รักษ์ป่าน่าน เรียนรู้ อยู่ร่วม ธรรมชาติ (ประชาชาติธุรกิจ 23-25 ก.พ. 58 หน้า 40,39)
-  ภาพข่าว ตรวจสอบ ไม้พะยูง 3,000 ท่อน จ.อยุธยา (มติชน 22 ก.พ. 58 หน้า 9)
-  แปรรูปไม้พะยูงสร้างพิพิธภัณฑ์ (มติชน 23 ก.พ. 58 หน้า 11)
-  คอลัมน์ อย่างนี้ต้อง Share... (มติชน 21 ก.พ. 58 หน้า 8)
-  นายกกระบี่เมินด่าตัดมะหาดยักษ์ (คมชัดลึก 21 ก.พ. 58 หน้า 1,12)
-  กระบี่แจงวุ่นศิลปินตัดไม้ 143 ปี (ข่าวสด 21 ก.พ. 58 หน้า 16)
-  เปิดบันทึกคดีประวัตศาสตร์! (ASTVผู้จัดการ 21-27 ก.พ. 58 หน้า 20,21)
-  คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก  จับไม้เถื่อน จ.พะเยา (ไทยรัฐ 23 ก.พ. 58 หน้า 15)
-  กวาดจับตัดไม้ป่าแม่ต๋ำ (มติชน 23 ก.พ. 58 หน้า 13)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 39

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8604
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8746
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้43517
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา47841
mod_vvisit_counterเดือนนี้197006
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา161442
mod_vvisit_counterทั้งหมด10507267

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat