English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1770

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดตัวโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1768

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานโดยกรมป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1769

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน ณ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1767

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมสำเร็จหลักสูตร การปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการป่าไม้เสนารักษ์) อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์รักษาโรค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1766

News image

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1764

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1765

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1763

News image

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงพลัง "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ่านเพิ่มเติม...

gen1762

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุม "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลาง จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1761

News image

พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี ณ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1869

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสำรวจการถือครองในพื้นที่ป่าไม้ถาวร" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1868

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม การบังคับใช้กฎหมายกรณีบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ทที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งขาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1867

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินค่าชดเชยการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1866

News image

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี เยี่ยมชมแปลงปลูกฟื้นฟูสภาพป่าดิบเขาบริเวณบ้านแม่สาน้อย โดยชุมชนในพื้นที่ร่วมกับกลุ่ม FORRU (forest restoration research unit) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1774

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนา “สวนป่าเชิงพาณิชย์ สร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1773

News image

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ เป็นประธาน ในพิธีการฝึกอบรมหลักสูตร Trainimg Course and Study Visit on Disaster Risk Reducion, Disaster Management, and Community Resilience for Participants from Pacific Inland Countries ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1772

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1771

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนจากกรมป่าไม้ ร่วมกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ผู้บริหารบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้ประกาศข่าว และดารานักแสดง ช่อง 7 ร่วมกันแจกกล้าไม้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ณ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1769

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยป้องกันรักษาป่า และร่วมกิจกรรม “หยอดถั่ว ทั่วภู ฟื้นฟูป่าภูหลง” ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1770

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ติดตามการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ในการร่วมสร้างฝายประชารัฐ โดยมี นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ป่าชุมชน ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแก่งทุ่ง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1768

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1767

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการเปิดอบรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต “หลักสูตร การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมป่าไม้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1764

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

1765

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบไม้พะยูงจำนวน 158 ท่อน จากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ หอประชุมอาคารหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน 
ขอส่งรายงานผลถ่ายทำสารคดี "ไม้รักษ์โลก"
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลราคาไม้ File 1 
ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 15  
กำหนดจัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของกรมป่าไม้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559   เอกสาร 1   เอกสาร 2   เอกสาร 3   เอกสาร 4 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2560-2561
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
      ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
      สมรรถนะ ครั้งที่ 1
  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี 2558 สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559
  
ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) เพื่อนำเสนอผลงานในช่วงการประชุม World Energy Congress 2016 
การจัดทำรายงานผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2558  แบบฟอร์มที่ 1   แบบฟอร์ที่ 2  การพัฒนา_โปร่งใส   
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559
- ขึ้นบัญชีดำ970 รีสอร์ตรุกป่าเคลียร์ต้นน้ำ-เมืองท่องเที่ยว (ประชาชาติธุรกิจ  30-3 ก.ค. 59  หน้า 25)
-
กรมป่าไม้หนุนปลูกสวนป่าแก้ปัญหาบุกรุก นำพื้นที่รกร้าง... (ไทยรัฐ  30 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
ภาพข่าว..จบหลักสูตร (โพสต์ทูเดย์  30 มิ.ย. 59  หน้า B9)
-
คอลัมน์ ย่อยภูธร: อธิบดีป่าไม้เตรียมลุยตรวจรีสอร์ตรุกที่เขาค้อ (ไทยโพสต์  30 มิ.ย. 59 หน้า 10)
-
คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว: ปปง.ขายทอดตลาด (กรุงเทพธุรกิจ  30 มิ.ย. 59  หน้า 14)
-
คอลัมน์ เมโลดี้ไกด์....แร็พเปอร์จิตอาสา (คมชัดลึก  30 มิ.ย. 59  หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559
-  คอลัมน์ ประกายดาว: พยัคฆ์ไพร-พญาเสือ-ฉลามขาว  (สยามรัฐ  29 มิ.ย. 59  หน้า 14)
- 
หนุนปลูกป่าเชิงพาณิชย์ลดบุกรุก  (มติชน  29 มิ.ย. 59  หน้า 12)
- 
กรมป่าไม้หนุนป่าเชิงพาณิชย์ ลดบุกรุกป่า-ที่มาถูกกฎหมาย  (เดลินิวส์  29 มิ.ย. 59  หน้า 22)
-  
พศ.ส่งจนท. ตรวจธรรมกาย สปก.โคราชทวงคืน ที่ดินเวิลด์พีชวัลเล่ย์  (เดลินิวส์  29 มิ.ย. 59  หน้า 1,2,16)
- 
คอลัมน์ ข่าว ทั่ว ไทย: จับไม้สักบ้านนายก อบต.  (new108  มิ.ย. 59  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
- ภาพข่าว ปลูกป่า...หัวหน้าส่วนราชการ  (ข่าวสด  28 มิ.ย. 59  หน้า 5)
-
ภาพข่าวฟื้นป่าต้นน้ำ  (แนวหน้า  28 มิ.ย. 59  หน้า 13)
-
ป่าไม้แจ้งความแล้วเอาผิดรีสอร์ทรุกเขาค้อ  (โพสต์ทูเดย์  28 มิ.ย. 59  หน้า B12)
-
ไล่ทวงสมบัติชาติรีสอร์ตฮุบป่าสงวน3พันไร่บนเขาค้อ  (ไทยโพสต์  28 มิ.ย. 59  หน้า 1,3)
-
คอลัมน์ Thailand: เจ้าหน้าที่ลุยสอบรีสอร์ตเขาค้อ  (new108  28 มิ.ย. 59  หน้า 5)
-
แจ้ง5รีสอร์ตหรูรุก'เขาค้อ'  (มติชน  28 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
ไล่สอบรีสอร์ตรุกป่า'เขาค้อ'  (มติชน  28 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
ร้อง"เขาใหญ่"ขโมยไม้-ทุจริตเงินบริจาค  (ไทยรัฐ  28 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
สั่งขยับ"ปลัดทส." พ้นปธ.สรรหาซี9 รองจตุพร-แทน  (ไทยรัฐ  28 มิ.ย. 59  หน้า 1,13)
-
คอลัมน์ คนหน้า 5 / เริ่มจะเป็นจริง ส.ป.ก. / ข่าวฉาว  (เดลินิวส์  28 มิ.ย. 59  หน้า 5)
-
สำนักข่าวพระพยอม  (โลกวันนี้  28 มิ.ย. 59  หน้า 1,3)
-
ส่งไลน์ป้องป่าไม้ลวนลามขรก.สาว  (เดลินิวส์  28 มิ.ย. 59  หน้า 13)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ปล้ำสาวป่าไม้ไม่คืบ  (ไทยรัฐ  28 มิ.ย. 59  หน้า 15)
-
ลวนลามสาวป่าไม้บานปลาย'สมัคร'จ่อเอาผิดไลน์พาดพิง  (มติชน  28 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
ระดมจนท.ปูพรมค้นหา"ฮ" ทำพิธีเปิดป่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์  (ผู้จัดการรายวัน  360°   28 มิ.ย. 59  หน้า 1,11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 25-27 มิถุนายน 2559

- ภาพข่าว: ลุยตรวจ  (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 8)
- จนท.ตรวจเขาค้อพบรีสอร์ตรุกที่อื้อ  (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 1,8)
- เอกซเรย์หุบเขาไฮโซ'หางดง-สะเมิง'ฮอตรีสอร์ต-บ้านพักท่วม... (ประชาติธุรกิจ  27-29 มิ.ย. 59  หน้า 1,24)
- ไล่สอบรีสอร์ตรุกป่า'เขาค้อ' (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 12)
- คอลัมน์ สถานการณ์เด่น/09.00น.เจ้าหน้าที่ป่าไม้..  (โพสต์ทูเดย์  27 มิ.ย. 59  หน้า A4)
- จนท.ลุยตรวจ'เขาค้อ'พบรีสอร์ตรุกที่เพียบยึดป่า-ไร้เอกสารสิทธิ  (มติชน  26 มิ.ย. 59  หน้า 1,8)
- 'พยัคฆ์ไพร'ลุยแน่ทวงคืนป่าบางขนุน ดีเดย์สิงหายึด3พันไร่...  (มติชน  26 มิ.ย. 59  หน้า 1,5)
- คอลัมน์ ข่าวสั้น: รุกป่าทำสวนทุเรียน  (มติชน  26 มิ.ย. 59  หน้า 12)
- คอลัมน์ ข่าวเด่น ทั่วไทย: ยึดคืนป่านายทุนรุกทำ สวนทุเรียน 550 ไร่  (โพสต์ทูเดย์  25 มิ.ย. 59  หน้า A11)
- ทส.เปลี่ยนตัวปธ.สรรหา'ซี 9'  (ข่าวสด  27 มิ.ย. 59  หน้า 11)
- เขี่ยทิ้ง'ปลัดทส.' พ้นปธ.สรรหาซี9 'รองจตุพร'เสียบ  (ไทยรัฐ  27 มิ.ย. 59  หน้า 15)
- ลือปลดปลัดทส.เพื่องานคล่องตัว  (เดลินนิวส์  27 มิ.ย. 59  หน้า 13)
- ทส.เปลี่ยนตัวปธ.สรรหา'ซี 9'  (ข่าวสด  27 มิ.ย. 59  หน้า 11)
- หึ่ง!เล็งปลดปลัดทส.  (ไทยโพสต์  27 มิ.ย. 59  หน้า 2)
- คอลัมน์ ข่าวทะลุคน: วรศาสน์ อภัยพงษ์ คุมกรมน้ำบาดาล  (ข่าวสด  27 มิ.ย. 59  หน้า 5)
- Failing women in the workplace  (Bangkok Post  26 June 2016  P.10)
- Law needs fairer hand (Bangkok Post  27 June 2016  P.6)
- ลวนลามสาวป่าไม้บานปลาย'สมัคร'จ่อเอาผิดไลน์พาดพิง  (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 9)
- ส่งไลน์ป้องป่าไม้ลวนลามขรก.สาว  (เดลินิวส์  27 มิ.ย. 59  หน้า 13)
- เล่นงานหัวหน้า ขรก.สาว-โดนปล้ำ ฐานปกป้องคนผิด เหยื่อย้ายไปเหนือ  (ไทยรัฐ  25 มิ.ย. 59  หน้า 1,10)
- คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว  (มติชน  25 มิ.ย. 59  หน้า 4)
- บทนำมติชน: วัคซีนกันละเมิด  (มติชน  25 มิ.ย. 59  หน้า 2)
- คอลัมน์ มุมข้าราชการ  (ไทยรัฐ  25 มิ.ย. 59  หน้า 12)
- จี้บิ๊กเต่าฟันคนขับรถ-หน.งานอธิบดียันเอาผิดปล้ำสาวป่าไม้  (มติชน  25 มิ.ย. 59  หน้า 1,5)
- คอลัมน์อย่างนี้ต้องแชร์  (มติชน  25 มิ.ย. 59  หน้า 8)
- คอลัมน์ สารพันปัญหา / สารประเทศไทย  (ไทยรัฐ  27 มิ.ย. 59  หน้า 6)
- 'ฮ.ทัพฟ้า'บินหายขาดการติดต่อ  (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 8)
- ธรรมกายชี้เวิลด์พีซวัลเล่ย์ถูกต้อง  (เดลินิวส์  27 มิ.ย. 59  หน้า 13)

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559
-  “อธิบดีป่าไม้”สอบขรก.หญิงถูกปล้ำ.... (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
-  
คอลัมน์ IN BRIEF : กรมป่าไม้แก้ปัญหาลวนลามจนท.หญิง.... (M2F  24 มิ.ย. 59 หน้า 6)
- 
อธิบดีป่าไม้เฉ่งหัวหน้าเหยื่อปล้ำที่ปกป้องคนทำผิดเจ้าตัวย้ายขึ้นเหนือ....
  (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)

- 
คอลัมน์แวดวงรอบกรุง : / เหตุล่วงละเมิดทางเพศในกรมป่าไม้....
  (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 13)

- 
ฉาวโฉ่หวังขยี้กามขรก.สาวป่าไม้.... (เดลินิวส์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 13)
- 
แฉนายเบรกแจ้งความขรก.สาวหวิดถูกข่มขืน.... (มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
สั่งสอบคนขับรถไล่ปล้ำป่าไม้สาวจี้ฟันหน.งานด้วยฯ.... (มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
คอลัมน์อย่างนี้ต้อง Share : / ออกหน้าเคลียร์เรื่องร้อนในความรับผิดชอบ
  ของกรมป่าไม้....
(มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 8)
- 
คอลัมน์เด่นทั่วไทย : ห้ามจนท.หญิงทำงานลำพัง.... (โพสต์ทูเดย์ 24 มิ.ย. 59 หน้า B11)
- 
คอลัมน์ท่านขุนน้อย ณ ลีลาแห่งบุปผากระบี่ : / แม้ว่าสถานการณ์ป่าไม้เมืองไทย....
  (ไทยโพสต์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 2)
- 
โค่นต้นไม้ 5 พันต้นแลกเพชรเกษม 4 เลน รอป่าไม้ไฟเขียวหนุนเที่ยวพังงา....
  (เดลินิวส์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 12)
- 
คอลัมน์มุมข้าราชการ : / 28. นายคงศักดิ์  มีแก้วฯ.... (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 15)
- 
ซิ่งขนไม้พะยูงแหกโค้งชนเสาชาวบ้านไล่จับคนขับหนีรอด.... (บ้านเมือง 24 มิ.ย. 59
  หน้า 2)

- 
สปท.ห่วงรบ.เลือกตั้งไม่รักษาผืนป่า.... (ข่าวสด 24 มิ.ย. 59 หน้า 3)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 106

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2016
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1135
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8846
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45397
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา62668
mod_vvisit_counterเดือนนี้1135
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา251884
mod_vvisit_counterทั้งหมด14379104

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat