English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1775

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) ณ สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1773

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฏาคม 2559 ณโรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1774

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1772

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

gen1771

News image

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาเป็นประธานงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559 ภายใต้ Theme งาน "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์" ณ Siam Paragon Hall ชั้น 5 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1770

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดตัวโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1768

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานโดยกรมป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1769

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน ณ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1767

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมสำเร็จหลักสูตร การปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการป่าไม้เสนารักษ์) อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์รักษาโรค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1766

News image

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1872

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อ่านเพิ่มเติม...

news1871

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และบทโพชฌังคปริตร ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จำนวน 200 คน พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1870

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร โดยร่วมกับ กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจยึดพื้นที่ที่บุกรุกป่าเนื้อที่ประมาณกว่า 1 พันไร่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติเขาโปลกหล่น ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1869

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสำรวจการถือครองในพื้นที่ป่าไม้ถาวร" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1782

News image

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ... อ่านเพิ่มเติม...

1780

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา BEDO ครบรอบ 9 ปี ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59... อ่านเพิ่มเติม...

1781

News image

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ จ.ลำพูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1778

News image

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม 23 (ดอยสะเก็ด) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนที่ 9 ป่าแม่แตงและสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2559... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว : เปิดงาน-พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจน์รัตน์ฯ.... (ไทยโพสต์ 28 ก.ค. 59 หน้า 7)
-
ภาพข่าว : เปิดงาน-พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจน์รัตน์ฯ.... (แนวหน้า 28 ก.ค. 59 หน้า 14)
-
ภาพข่าว : สีสันพรรณไม้ คุณหญิงปราณี  เอื้อชูเกียรติฯ.... (เดลินิวส์ 28 ก.ค. 59 หน้า 5)
-
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : นายชลธิศ  สุรัสวดีฯ.... (บ้านเมือง 28 ก.ค. 59 หน้า 8)
-
ชวนคนเมืองอยู่คู่ป่าในงานสีสันพรรณไม้ฯ.... (คม ชัด ลึก 28 ก.ค. 59 หน้า 22)
-
คอลัมน์แตกใบอ่อน : อย่าปกป้องคนผิด..... (แนวหน้า 28 ก.ค. 59 หน้า 13)
-
มก.ระดมสมองถก”ประชารัฐป่าเศรษฐกิจฯ.... (คม ชัด ลึก 28 ก.ค. 59 หน้า 6)
-
ร่วมใจปลกูป่ารักษาต้นน้ำเชียงดาวปี 5.... (บ้านเมือง 28 ก.ค. 59 หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว : เปิดงาน-พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจน์รัตน์ฯ.... (บ้านเมือง 27 ก.ค. 59 หน้า 8)
-
ป่าไม้โบ้ยไป ก.พ.กำหนดระเบียบ!วินัย-ไม่ร้ายแรงคนรถปล้ำขรก..... (ไทยรัฐ 27 ก.ค. 59 หน้า 1,13)
-
รีสอร์ทเขาค้อผวาป่าไม้รื้อทิ้ง.... (โพสต์ทูเดย์ 27 ก.ค. 59 หน้า B11)
-
ประชาชนต้องได้รับความยุติธรรม/ส่วนเรื่องกรมป่าไม้ฯ.... (ไทยรัฐ 27 ก.ค. 59 หน้า 6)
-
คดีป่าสาละวินฎีกายืนจำคุก 2 ปีหมายจับเสี่ยวินัยสินบนอดีตรองฯ.... (สยามรัฐ 27 ก.ค. 59 หน้า 1,14)
-
ฎีกายืนสินบนไม้จำเลยไม่มาฟัง..... (ไทยรัฐ 27 ก.ค. 59 หน้า 15)
-
ฎีกาคุก 2 ปีเสี่ยวินัยคดีจ่ายสินบน 5 ล้านเลิกอายัดไม้สาละวินฯ.... (แนวหน้า 27 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
เจ้าคุณธงชัยปลุกเสกเองยันต์แสนผืน 1 เดือนเสร็จฯ.... (มติชน 27 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
ฎีกายืน 2 ปี คุกวินัยคดีสาละวิน .... (เดลินิวส์ 27 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
คอลัมน์ข่าวสั้น : ศาลฎีกายืนจำคุก 2 ปีเจ้าพ่อค้าไม้สาละวิน.... (ไทยโพสต์ 27 ก.ค. 59 หน้า 10)
-
คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก : แจกผ้ายันต์พิทักษ์ป่า.... (ไทยรัฐ 27 ก.ค. 59 หน้า 15)
-
ดราม่า! ประเทศไทย..ป่าเศรษฐกิจ-ตัดไม่ได้ฯ.... (ไทยโพสต์ 27 ก.ค. 59 หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- นัวเนีย”ป่าไม้-ส.ป.ก.”ปมที่ต้องสะสางทั้งภาครัฐ-เอกชน.... (มติชน 23 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
เขาค้อตรวจรีสอร์ตรุกป่า 345 แห่ง.... (มติชน 24 ก.ค. 59 หน้า 12)
-
คอลัมน์ข่าวสั้นเดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : สอบวินัยไม่ร้ายแรง 3 ป่าไม้.... (เดลินิวส์ 25 ก.ค. 59 หน้า 13)
-
ป่าไม้ยันไม่ตัดไม้สักสร้างรัฐสภา.... (ข่าวสั้น 24 ก.ค. 59 หน้า 8)
-
ภาพข่าว : ยอมรื้อ สภาพรีสอร์ทบนภูทับเบิกที่มี.... (โพสต์ทูเดย์ 25 ก.ค. 59 หน้า B11)
-
รร.อิสลามนราฯ-ที่ดิน 17 ไร่ ศาลแพ่งสั่งยึด.... (มติชน 25 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
ชี้ค่าโง่สภาใหม่รออยู่แล้ว 1.2 พันล.... (ข่าวสด 23 ก.ค. 59 หน้า 3)
-
ภาพข่าว : นางอำนวยพร  ชลดำรงค์ .... (ไทยรัฐ 23 ก.ค. 59 หน้า 12)
-
กรมป่าไม้และ อบก.จัดประชุมระดับภูมิภาคสร้างผืนป่าอาเซียนลดโลกร้อน.... (บ้านเมือง 23 ก.ค. 59 หน้า 6)
-
iPollution” เตือนควันไฟป่า “NEXT” สุดยอดแอฯ สิ่งแวดล้อม.... (เดลินิวส์ 24 ก.ค. 59 หน้า 24)
-
คอลัมน์มุมข้าราชการ : อบรมบูรณาการ.... (ไทยรัฐ 25 ก.ค. 59 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว : ถวายในหลวง – พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ฯ.... (แนวหน้า 26 ก.ค. 59 หน้า 13)
-
ภาพข่าว : ยึดไม้-นายมานพ  สายอุ่นใจฯ.... (บ้านเมือง 24 ก.ค. 59 หน้า 2)
-
อ้างระเบียบ ก.พ.ปล้ำไม่ร้ายแรง!.... (ไทยรัฐ 26 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
สอบ 3 ป่าไม้ฉาววินัยไม่ร้ายแรง.... (ไทยรัฐ 26 ก.ค. 59 หน้า 15)
-
มึนสอบวินัยไม่ร้ายแรง 3 ขรก.ป่าไม้.... (เดลินิวส์ 26 ก.ค. 59 หน้า 13)
-
อธิบดีป่าไม้ตั้งกก.สอบวินัยไม่ร้ายแรง 3 ขรก..... (มติชน 26 ก.ค. 59 หน้า 9)
-
อธ.ป่าไม้แจง “สอบวินัย” ถูกต้องฯ.... (มติชน 26 ก.ค. 59 หน้า 11)
-
NLA stands firm on using teak for House.... (Bangkok Post 26 ก.ค. 59 หน้า 3)
-
รีสอร์ตภูทับเบิกเริ่มรือถอนเองแล้ว .... (มติชน 26 ก.ค. 59 หน้า 8)
-
ไม่ผ่อนปรนรื้อภูทับเบิก ผวจ.เพชรบูรณ์ย้ำชาวเขาในพื้นที่ฯ.... (โพสต์ทูเดย์ 26 ก.ค. 59 หน้า B11)
-
คอลัมน์ข่าวสั้น : รีสอร์ตภูทับเบิกรื้อแค่รายเดียวจาก 19 แห่ง.... (ไทยโพสต์ 26 ก.ค. 59 หน้า 3)
-
ร้องรุกป่า “กรุงชิง“ รอบ 2.... (มติชน 26 ก.ค. 59 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว : เยี่ยมชม... พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เยี่ยมชมร้านค้า (บ้านเมือง  22 ก.ค. 59  หน้า 10)
-
ภาพข่าว: พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ร่วมพิธี.. (บางกอกทูเดย์  22 ก.ค. 59  หน้า 10)
-
เดินหน้าแก้ปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำ (เดลินิวส์  22 ก.ค. 59  หน้า 22)
-
ต้องแวะคลองผดุงฯ เที่ยวตลาดนัดสีเขียว (เดลินิวส์  22 ก.ค. 59  หน้า 22)
-
สินค้าสีเขียวที่คลองผดุงฯ ทส.ยกขบวนสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม...  (ไทยรัฐ  22 ก.ค. 59  หน้า 13)
-
ตำรวจยึดกฎหมายไล่ทวงคืนผืนป่าวัดสาขา'ธรรมกาย' รุก-ถือครองผิด
  (เดลินิวส์  22 ก.ค. 59  หน้า 2)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 110

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

July 2016
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5382
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7042
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้34564
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา55761
mod_vvisit_counterเดือนนี้195017
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา243319
mod_vvisit_counterทั้งหมด14572986

ipv6 ready
Royal Forest Department 61 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Phone:(662)-561-4292-3 FAX:(662)-940-5910 Thailand Web Stat