English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1900

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง กติกาชุมชน” ณ โรงแรมนาวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ่านเพิ่มเติม...

gen1899

News image

นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำทีมไทยในการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 4 (JEM4) และการเจรจาการทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจเฟล็กทีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thailand-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 2 (NEG2)ณ โรงแรมรามาด้า พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1898

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1896

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน คทช. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1897

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ครั้งที่ 6 หรือ TLAS workshop” ณ ห้องประชุม โรงแรม คุ้มพระยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 3กรกฎาคม2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1895

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 และเปิดมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ณ บริเวณหน้าอาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1894

News image

นายสุวัช สิงหพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม “คณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(คณะทำงานที่ 1.2) ครั้งที่ 1/2561 ภายใต้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5)” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1893

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการรับฟังสรุปผลการระดมความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1890

News image

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1891

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2024

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2023

News image

กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง ร่วมกับสำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน จัดงาน “คลินิกแม่บ้าน 4.0” เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในกรมป่าไม้ ณ บริเวณโถงหน้าห้องศูนย์บริการประชาชน อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1962

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2022

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2021

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง“พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิของเอกชน”ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1970

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับสถานี FAST106 ครอบครัวข่าว ดารา นักแสดงจากทางช่อง 3 และเยาวชนจากชุมชนบ้านหนองปลิง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้บ้านนก Season 2 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

1969

News image

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

1968

News image

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้เครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้ (Plotter) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่11 กรกฎาคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

1966

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบแนวทางการทำงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระดับจังหวัด และหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561
There are no translations available.

- เร่งขยาย "ป่าชุมชน" ให้ครบ 21,850 หมู่บ้าน  (ไทยรัฐ  21 ก.ค. 61  หน้า 12)
-
กรมป่าไม้เร่งขยายป่าชุมชน ใช้กฎหมายสร้างกติกาลดขัดแย้ง  (เดลินิวส์  21 ก.ค. 61  หน้า 21)
-
ชี้พ.ร.บ.ป่าชุมชนลดขัดแย้งในพื้นที่  (มติชน  21 ก.ค. 61  หน้า 11)
-
อบรมกฎหมายมุ่งขยายป่าชุมชน-ลดขัดแย้ง  (ข่าวสด  21 ก.ค. 61  หน้า 6)
-
ทวงถามคืบหน้าจัดสรรที่ดินคนจน  (ไทยรัฐ  21 ก.ค. 61  หน้า 10)
-
ภาพข่าว: จับไม่หมด  (แนวหน้า  22 ก.ค. 61  หน้า 1)
-
ตามไปดู...ผืนป่าสักปลูกแห่งแรก หนึ่งในความภาคภูมิใจชาวแพร่  (ไทยรัฐ  22 ก.ค. 61  หน้า 22)
-
เปิดซองส่องไทย: บุกรุกป่า ตัดไม้หากิน (จบ)  (คมชัดลึก  23 ก.ค. 61  หน้า 9)
-
เชิญชวนวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า  (ไทยรัฐ  21 ก.ค. 61  หน้า 13)
-
ทส.รณรงค์ลดใช้ ถุงพลาสติก-โฟม  (ไทยรัฐ  22 ก.ค. 61  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
There are no translations available.

- ชาวบ้านร่วมทำพิธีสาปแช่ง นายทุนรุกป่าเขามะละกอ (มติชน 20 กรกฎาคม 2561 หน้า 11)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ชลบุรี-สาปแช่งนายทุนถางป่า (ข่าวสด 20 กรกฎาคม 2561 หน้า 12)
-
สะพัด! สั่งพักราชการ-ให้ออก-ฟันวินัย 'ปลัดอำเภอ'สะพายเอ็ม 16  (ผู้จัดการรายวัน 360o 20 กรกฎาคม 2561 หน้า 15)
-
คอลัมน์ เปิดซองส่องไทย: บุกรุกปา ตัดไม้หากิน (1) (คมชัดลึก 20 กรกฎาคม 2561 หน้า 9)
-
ชูโบสถ์ปกโพธิ์ต้นไม้ทรงคุณค่า (ไทยรัฐ 20 กรกฎาคม 2561 หน้า 15)
-
รายงาน: องคมนตรีสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามโครงการพัฒนา  (สยามรัฐ 20 กรกฎาคม 2561 หน้า 1,12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
There are no translations available.

- ขยับแผนฟื้นป่าครึ่งประเทศ กอ.รมน.จับมือ ก.ทรัพย์ฯปั่นยอดแล้ว7แสนไร่คู่แผนปลุกรักษ์ป่า (ไทยรัฐ 18 ก.ค. 61 หน้า 3)
-
เดลินิวส์วาไรตี้:'ใต้ร่มเงา'ของ'ต้นไม้ใหญ่' แฝงบันทึก'เล่าขาน'สิ่งล้ำค่า (เดลินิวส์ 18 ก.ค. 61 หน้า 4)
-
จับร้านลอบขาย 'ปะการัง-ดอกไม้ทะเล' ตลาดจตุจักร (คม ชัด ลึก 18 ก.ค. 61 หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว: จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ (ไทยรัฐ 19 กรกฎาคม 2561 หน้า 12)
-
ภาพข่าว: อนุรักษ์ (ข่าวสด 19 กรกฎาคม 2561 หน้า 6)
-
ภาพข่าว: ฟื้นฟูป่า (โพสต์ทูเดย์ 19 กรกฎาคม 2561 หน้า A4)
-
ทส.ดีเดย์ 19 ก.ค.แก้ปัญหาขยะพลาสติก (เดลินิวส์ 19 กรกฎาคม 2561 หน้า 22)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: เพิ่มพื้นที่สีเขียว (คม ชัด ลึก 17 ก.ค. 61 หน้า 12)
- ข่าวรอบอาณาจักร: ตรวจยึดไม้แดงในป่าสงวนแห่งชาติ (ไทยรัฐ 17 ก.ค. 61 หน้า 10)
- ชาวเพชรบุรีร้องผู้ตรวจฯไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 17 ก.ค. 61 หน้า 10)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 208

สืบค้นข้อมูล

­
­
­


Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3910
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7078
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10988
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา62390
mod_vvisit_counterเดือนนี้215151
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา325851
mod_vvisit_counterทั้งหมด23102517

ipv6 ready