English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบ่งปัน และถ่ายทอดอองค์ความรู้ สำนักการอนุญาต ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 (หน้าห้องสมุด) อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1868

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11" ณ จุดสตาร์ทที่ ก.ม.0 บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1867

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1866

News image

ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1865

News image

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1863

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมือวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1864

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส. ได้มอบหมายให้ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รอง ปกท.ทส. เป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ณ ห้อง grand hall 2 ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมือวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1862

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ“โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ระยะที่ 3(พ.ศ. 2561 – 2565)และร่วมแถลงข่าวระหว่าง กรมป่าไม้ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1859

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ภายใต้ชื่องาน “14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมพลังประชารัฐพิทักษ์ป่าด้วยเทคโนโลยี 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1861

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1860

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท เมื่อวันพฤหหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2010

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2009

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง 3 ท่าน ร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรรคต ณ ห้องประชุมอาคารกฤษ สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2008

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรรคต ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2007

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1923

News image

เจ้าหน้าสนธิกำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ รีสอร์ท ที่เข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ของรัฐ จังหวัดเลย เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2... อ่านเพิ่มเติม...

1922

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75ปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 25... อ่านเพิ่มเติม...

1921

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับศปป.4กอ.รมน. ร่วมกันตรวจสอบไม้ท่อนและไม้แปรรูปในบริเวณพื้นที่ บริษัท อุดมพัฒนาสมุทรสาคร 1991 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

1920

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
There are no translations available.

- พลิกฟื้นผืนป่าจาก 'แม่แจ่มโมเดล'เป็น'แม่แจ่มโมเดลพลัส' (มติชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 7)
-
ฟัน'เปรมชัย' ติดสินบน 'หน.วิเชียร'หลังถูกจับได้ (ไทยรัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,16)
- กลต.จี้ปลดเจ้าสัวเปรมชัย พ้นเก้าอี้ซีอีโอ อิตาเลียนไทย ขู่เบี้ยวไปศาลออกหมายจับ (เดลินิวส์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,8)
-
ผงะเปรมชัยรุกป่าอีก เขาสอยดาว ยืดเยื้อ15ปีคดีไม่จบ ครอบครัวทำสนามกอล์ฟ (เดลินิวส์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
แฉที่ดินรุกป่าจ.เลย มีสนามบิน1กม. เป็นของ'เจ้าสัว' ป่าไม้แจ้งเอาผิดบริษัทเครือญาติ (ไทยรัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,15,19)
-
ผู้ว่าฯสั่ง"ที่ดินเลย"เร่งสอบ 6พันไร่"เปรมชัย" ส่อออกโฉนดมิชอบเผยเสือดำหาย 1 ขา (มติชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
สั่งยึดคืน6พันไร่-ป่ารีสอร์ตเปรมชัยแจ้งความเอาผิดแล้วโผล่อีกที่เขาสอยดาว (ข่าวสด 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,7)
-
ปทส.เก็บดีเอ็นเองาช้างจ่อฟันเพิ่มเสี่ยเปรมชัย (ข่าวสด 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,2)
-
เผยเสือดำเชื่องทีมเจ้าสัวรุมยิง คุ้นคน-ตัวที่กล้องจับได้ (มติชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ลุยสอบ'เปรมชัย'ติดสินบนพิสูจน์หลักฐานลอบล่าสัตว์ป่าเสร็จไม่เกิน 30 วัน (คมชัดลึก 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 4,6)
-
จ่อเรียกเปรมชัยติดสินบน'จนท.' 7 วัน สรุปรุกภูเรือ (ไทยโพสต์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
'ศรีวราห์'อ้างข้อมูลอ่อนเอาผิด'เปรมชัย'รุกที่ป่า (กรุงเทพธุรกิจ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,16,13)
-
"แก๊งพราน"สุดอำมหิต รุมยิง-ควักไส้-แล่เนื้อกิน จี้ ITD ปลด “เปรมชัย” (ผู้จัดการรายวัน 360o 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,11)
-
'ศรีวราห์'สั่งปิดป้ายยึด6พันไร่เมืองเลย ปปป.ขู่เจ้าสัวเบี้ยว (สยามรัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12,14)
-
ลุ้น'เปรมชัย'มาศาล รายงานตัววันนี้'ศรีวราห์'สั่งกำชับ ตม. หวั่นหนี (โพสต์ทูเดย์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B9)
-
คอลัมน์ อาชญากรรม: จากซากเสือดำทุ่งใหญ่ลามรีสอร์ตรุกป่าภูเรือ (มติชนสุดสัปดาห์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 105,106)
-
ทีมบิ๊กตู่ลุยโปรโมทโครงการไทยนิยม ยันไม่ผลาญงบฯ และไม่ใช่ประชานิยม  (บางกอกทูเดย์ กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 6,7)
-
รายงานพิเศษ: 'ชาวบ้านปางมะโอ' หมดหวัง ปลูกสวนป่าไม้สัก 24 ปี (สยามรัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 7)
-
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า (มติชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว: ยึดพื้นที่ลำธาร (สยามรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 14)
-
เผยโฉนดที่ดิน'เปรมชัย'มีสนามบิน1กม.ขุดสระขนานมีภูเขาฉากหลังแจ้งเอาผิดบริษัท (ไทยรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12,15)
-
แฉอีกครอบครัว'เปรมชัย' สร้างสนามกอล์ฟ เอี่ยวรุกป่าเขาสอยดาว (เดลินิวส์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
ลุยแจ้งเอาผิด 3พี่สาวเจ้าสัว รุกป่า-พิษเปรมชัยล่าสัตว์หาวุ่น (มติชน 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
ยึด 6 พันไร่ป่ารีสอร์ตหรู'เปรมชัย'แจ้งดำเนินคดี 3 พี่สาวเจ้าสัว (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,7)
-
จ่อฟันออกโฉนดรีสอร์ทภูเรือตำรวจสอบย้อนหลังทั้งกระบวนการ (โพสต์ทูเดย์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B10)
-
'ศรีวราห์' ลุยดูอาณาจักร!เปรมชัย เตรียมเอาผิด รุกป่า 6,000 ไร่ (ไทยรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,11)
-
ใกล้รังเย็น-ของเปรมชัยเจออีก4รีสอร์ต สอบชาโต้เดอเลย-ไร่ภูเรือ (มติชน 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,5,9)
-
งมห้วยทุ่งใหญ่พบซากขาเสือ เจอกระสุน2นัดฝังไก่ฟ้า ตร.นำเทียบปืนเปรมชัย (คมชัดลึก 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,4)
-
แจ้งจับเจ้าสัวเปรมชัย รุกป่าภูเรือ รวมพื้นที่กว่า 6 พันไร่ (เดลินิวส์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,8)
-
ฟันรีสอร์ตเปรมชัย-รุกป่าภูเรือ 6 พันไร่สอบเพิ่มข้อสงสัยฟอกเงิน (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ทส.เตรียมเสนอร่าง "พ.ร.บ.ป่าชุมชน" เข้า ครม. (ไทยรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
บุกจับตัดไม้ใหญ่ในป่าต้นน้ำสายบุรี (มติชน 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 5)
-
จุดพลุ ครม.สัญจร จันทบุรี-ตราด โอกาสการพัฒนา... เกาะช้าง (ประชาชาติธุรกิจ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 22)
-
ภาพข่าว: ไฟป่า (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ระทึก!โคราชไฟไหม้ป่า (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 11)
-
คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: มอดไม้ตัดตะเคียน 400 ปี (เดลินิวส์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 13)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: นราธิวาส-จับตัดป่าตะเคียน (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
There are no translations available.

- ขยายผล 'แม่แจ่มโมเดลพลัส' สู่ 'ไผ่และกาแฟครบวงจร' (เดลินิวส์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 22)
-
รายงานพิเศษ: แม่แจ่มโมเดลพลัส ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนา (สยามรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,6)
-
UAV เหินฟ้าพิทักษ์ป่า (เดลินิวส์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,23)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: สวนปาล์มรุกป่า (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 15)
-
ยึดสวนปาล์มนายทุนรุกป่า 417 ไร่ (มติชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
ถอนแล้ว 3,000 ไร่ รีสอร์ต'เจ้าสัว' ครอบครองผิดกม.ชงเพิ่มโทษล่าสัตว์  (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,13,15)
-
'เปรมชัย'จ่อไขก๊อก พ้นประธานอิตาเลียนไทย แฉรุกป่าภูเรือออกฉโนด (เดลินิวส์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
สอบ 3 ปมรีสอร์ต'เปรมชัย' อ่างเก็บน้ำส่อรุก'ป่าภูเรือ'จ่อแจ้งข้อหาทารุณสัตว์  (มติชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ศรีวราห์บุกภูเรือ-สอบรีสอร์ตเปรมชัยตร.แจ้งเพิ่มข้อหาที่10เอาผิดฐานทารุณสัตว์  (ข่าวสด 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
เพิกถอนที่ดินเสี่ย'เปรมชัย' ที่ดิน จ.เลยยันยกเลิกเอกสารสิทธิ (โพสต์ทูเดย์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B10)
-
ITD chief 'hasn't fled Thailand' (Bangkok Post 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1)
-
ชงเพิ่มโทษล่าสัตว์ป่า 20 ปีคุ้ยบ้านพักเจ้าสัวบนภูเรือ (ไทยโพสต์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,10)
-
พบที่'เปรมชัย'นับหมื่นไร่ "ศรีวราห์"ปัดหนีซุกทวาย (ผู้จัดการรายวัน 360o 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,11)
-
สอบคดียิงเสือดำ/จ่อแก้กม.เพิ่มโทษ 20 ปี สนช.จัดหนักพวกล่าสัตว์ป่า  (แนวหน้า 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,10)
-
แก้ ก.ม.เพิ่มโทษ'ล่าสัตว์ป่า' (กรุงเทพธุรกิจ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 15)
-
สั่งสอบรีสอร์ทรุกป่าชื่อ'เปรมชัย'มีเอี่ยว จ่อลุยคดีติดสินบน (คมชัดลึก 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,6)
-
จับพรานม้งล่าอีเห็นลายเสือ (มติชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ลอบตัดไม้พะยูงดอนเจ้าปู่กลางดึก (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 10)
-
เร่งล่าตัวคนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูง (มติชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 3)
-
สลดฆ่าหมา 14 ตัว ตัดพะยูงต้นใหญ่ (ไทยโพสต์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 2)
-
แก๊งมอดไม้อำมหิตฆ่าสุนัข 14 ตัว ก่อนลักตัดไม้พะยูงอายุกว่า 20 ปี (สยามรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
There are no translations available.

- ค้นอาณาจักรเปรมชัย รุกที่ป่า 6 พันไร่ 'นพดล' โผล่รับ คุยเข้าทุ่งใหญ่ (ไทยรัฐ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,6,15)
-
แจ้งจับบริษัทซีพีเคฯ รุกป่าภูเรือ 6 พันไร่ 'นพดล'ดอดพบ ตร.ยอมรับโทรเคลียร์ให้ (เดลินิวส์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,8)
-
รีสอร์ตเปรมชัย-6 พันไร่ จี้ฟันรุกภูเรือ ตร.แจ้งให้ ‘ป่าไม้’ ลุยสอบ (มติชน 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,7,9)
-
ฟันรีสอร์ตเจ้าสัวรุกป่า-สอบฟอกเงินศรีวราห์ลุยตรวจ' 6 พันไร่ (ข่าวสด 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ป่าไม้พบพิรุธโฉนดที่ถูกยึด แจ้งจับรุกป่าเปรมชัยอ่วม (คมชัดลึก 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,4,16)
-
จ่อยึดทั้งเขาที่ดิน'เปรมชัย' กรมป่าไม้จ้องเอาผิดรุกป่า (โพสต์ทูเดย์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B10)
-
จ่อแจ้งจับ"เสี่ยเปรมชัย" รุกป่า 6,000 ไร่ เจออีก 'ชัยชนะรีสอร์ต’ (ผู้จัดการรายวัน 360o 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,11)
-
'ที่ดิน'ฟันรีสอร์ตเจ้าสัวผิด 3 พันไร่ แจ้งอีก 2 ข้อหา สนช.เพิ่มโทษ (ไทยรัฐ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12,13)
-
'เปรมชัย'บุกรุกป่าภูเรือ ออกโฉนดโดยมิชอบ ล่าเสือดำทุ่งใหญ่นเรศวร (เดลินิวส์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,13)
-
ชื่อ 'เปรมชัย' โผล่ รีสอร์ต 'ป่าภูเรือ' ลุยสอบ 'รังเย็น' ส่อรุก 3 ปม เพิกถอน (มติชน 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,5)
-
สั่งสอบรีสอร์ตหรูภูเรือ-โยงเปรมชัย 'รองอธิบดี' ยันพื้นที่ป่าถูกร้องปมเอกสารสิทธิ (ข่าวสด 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
เค้นสอบ 6 ชม.'นพดล'ดอดให้ปากคำ'ปทส.'รับสายตรงประสาน ผอ. (แนวหน้า 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,10)
-
มชัดลึก: หยุดวงจรทำลายล้าง (คมชัดลึก 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 2)
-
คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: สกัดมอดไม้รุกป่าแม่ตูบ (เดลินิวส์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 13)
-
ภาพข่าว: ตะเคียน 400 ปี (โพสต์ทูเดย์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561
There are no translations available.

- บุกยึดทวงคืนผืนป่าต้นน้ำยะลา (ข่าวสด 12 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
ส่ง ปปป.ตรวจสอบ จนท.ที่ดินเกาะพะงัน (ไทยรัฐ 10 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 10)
-
ร้องตรวจสวนปาล์มรุกป่าสงวน (มติชน 10 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
ผู้ว่าฯลำพูนสอบเอกชนรุกที่คลอง (ข่าวสด 11 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 6)
-
ตร.รุกหนักร่อนหมายเรียก เค้นสอบ'นพดล' ไขปมโทรฯเคลียร์เปิดทาง (เดลินิวส์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,2,8)
-
ตร.สอบ'นพดล'กุนซือ'เปรมชัย' ปทส.เรียกตัวให้ปากคำประสานขอเข้าทุ่งใหญ่  (มติชน 12 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
คิว'กุนซือเจ้าสัว'จ่อสอบ'นพดล' โทรประสานเข้าทุ่งใหญ่เค้นปาก (มติชน 11 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ทหารอารักขาวิเชียร'เปรมชัย'รอดยากเลขาศาลยุติธรรมชี้เข้าข่าย (ไทยโพสต์ 11 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,10)
-
ตรวจซากเสือดำถูกยิง 8 นัด - ขึ้นบัญชีจับตาพิเศษ (กรุงเทพธุรกิจ 11 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,4)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 187

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1171
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10577
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11748
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา91633
mod_vvisit_counterเดือนนี้221111
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา384868
mod_vvisit_counterทั้งหมด21280302

ipv6 ready