English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1797

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพฯ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1796

News image

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1795

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุม Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1794

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรม “Big Cleaning Day ร่วมใจ ฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ณ ศูนย์ประสานงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1793

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน “นักปั่นไฟป่า ไทย-เมียนม่า” และร่วมกันฝึกซ้อมดับไฟป่าและทำแนวกันไฟป่าสองแผ่นดิน ณ ดอยช้างมูบ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1792

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงราย ที่ 1 (ขุนสรวย) ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1791

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช แถลงข่าวเปิดโครงการ "ต้นไม้ของหนู (My Tree)" เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560โดยมีนายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

gen1790

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน หน่วยที่ 1 ณ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1789

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี 2560 โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1788

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1914

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฏหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1913

News image

นายชลธิศ สุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามผลงานและรับฟังการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1912

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบรถเอทีวี ขนาด 400 ซีซี ยี่ห้อ E-TON รุ่น Explorer -400 R (4 x 4) จำนวน 2 คัน จากนายอมฤต สุวรรณเศวต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด ณ บริเวณหน้าตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1911

News image

พิธีการตักบาตร และถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1801

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้... อ่านเพิ่มเติม...

1800

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” ณ บ้านซำบุ่น ต.ศิลา อ .หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560... อ่านเพิ่มเติม...

1799

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านแก่งไฮ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก... อ่านเพิ่มเติม...

1798

News image

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2” ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
There are no translations available.

- ไทยจัดประชุมปัญหาไฟป่าหมอกควันร่วมกับรมว.สวล.ในอนุภูมิภาคแม่โขง  (เดลินิวส์  21 ก.พ. 60  หน้า 22)
-
ผงะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร้เอกสารสิทธิ-คุณภาพต่ำ  (เดลินิวส์  21 ก.พ. 60  หน้า 7)
-
รัฐยันต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใช้เทคโนโลยีไร้มลภาวะ-รอศึกษาผลกระทบใหม่  (คมชัดลึก  21 ก.พ. 60  หน้า 3,9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2560
There are no translations available.

- ภาพข่าว: พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ไทยรัฐ  20 ก.พ. 60  หน้า 12)
-
3หน่วยทวงคืนผืนป่า4แสนไร่ (ไทยรัฐ 18 ก.พ. 60  หน้า 15)
-
แฉเจ้าหน้าที่รู้เห็นรุกอุทยานฯเขาใหญ่หมื่นไร่-ฮุบ'เกาะพีพี' (มติชน  20 ก.พ. 60  หน้า 1,12)
-
แฉจนท.รู้เห็นรุกอุทยานเขาใหญ่หมื่นไร่-เกาะพีพี (มติชน  19 ก.พ. 60  หน้า 9)
-
ลุยยึดคืนอีกภูทับเบิก2รีสอร์ตรุกเกาะ'ระนอง''เลย'แชมป์ทำลายป่า! (มติชน 19 ก.พ. 60 หน้า 1,2)
-
ทส.ทวงคืนรุกเกาะ-ป่าสงวน'ระยอง-จันท์'ซ้ำรอยภูทับเบิก (มติชน  18 ก.พ. 60  หน้า 1,5)
-
สนธิกำลังโค่นยาง424ไร่รุกป่าสงวน (มติชน  18 ก.พ. 60  หน้า 5)
-
หลักสูตรเสนารักษ์พิทักษ์ป่าคอร์สรักษาชีวิต'ฮีโร่ป่าไม้' (เดลินิวส์ 18 ก.พ. 60  หน้า 21)
-
ลุยยึดเกาะคืน936แห่ง ทส.ผนึกกำลัง3กรมทวงผืนป่า1.6ล้านไร่นายทุนรุกสร้างรีสอร์ท (โพสต์ทูเดย์  18 ก.พ. 60  หน้า B6)
-
Ministry targets to reclaim 1.6m rai (Bangkok Post  18 ก.พ. 60  หน้า 2)
-
กรมป่าไม้จับมือจิสด้าร่วมสกัดบุกรุกป่า (ข่าวสด  18 ก.พ. 60  หน้า 16)
-
ทส.ลุยภูทับเบิก2ใน3จว.'ระยอง-จันทบุรี-พะเยา' (แนวหน้า 18 ก.พ. 60  หน้า 1,11)
-
'One Map'แผ่นเดียวจบ..?แผนที่ในฝันยุติ'ปมทับซ้อน'  (แนวหน้า 20 ก.พ. 60  หน้า 1,13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
There are no translations available.

- กรมป่าไม้จับมือจิสด้าเดินหน้ากกัดบุกรุกป่า (เดลินิวส์  16 ก.พ. 60  หน้า 22)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ ซอกแซก108: ติดตามงาน (ข่าวสด  16 ก.พ. 60  หน้า 21)
-
ภาพข่าว: นายชลธิศ สุรัสวดี (ไทยรัฐ  16 ก.พ. 60  หน้า 12)
-
คอลัมน์ ประกายดาว: โถ!อดีตป่าไม้ผู้น่าสงสาร? (สยามรัฐ  16 ก.พ. 60  หน้า 14)
-
คอลัมน์ กระดานความคิด: 'รุกป่า'อย่าให้เหลื่อมล้ำ (คมชัดลึก  16 ก.พ. 60  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
There are no translations available.

- กรมป่าไม้จับมือจิสด้า ร่วมสกัดบุกรุกป่า (มติชน  17 ก.พ. 60  หน้า 17)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดวงทูเดย์: ตรวจเยี่ยม (มติชน  17 ก.พ. 60  หน้า 19)
-
รายงานพิเศษ: บ้านพักตากอากาศ 'ทับลาน' คนงานอ้าง 'จุมพล' เจ้าของ (เนชั่นสุดสัปดาห์  17-23 ก.พ. 60  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
There are no translations available.

- ป่าไม้ใช้ดาวเทียมส่องรุกป่าแค่ 1 ไร่รู้ทันที ส่งข้อมูลเข้า... (ไทยรัฐ  15 ก.พ. 60  หน้า 12)
-
'สุรศักดิ์'ดันหลักสูตรรุกขกร ลดโลกร้อนด้วยมือหมอต้นไม้ (เดลินิวส์  15 ก.พ. 60  หน้า 22)
-
คนน่านลุกขึ้นสู้ไม่เผาผีคนทำลายป่า จากต้นน้ำสู่เมือง สำนึกรักป่าล้มเหลวหรือไม่ (คมชัดลึก  15 ก.พ.   60  หน้า 1,5)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้น: ลำปางเร่งขนฟางข้าวไปทำปุ๋ย (สยามรัฐ  15 ก.พ. 60  หน้า 11)
-
คอลัมน์ CSR MOVEMENT: "ซีพีเอฟจิตอาสา" ป่าต้นน้ำป่าสัก (ผู้จัดการรายวัน 360° 15 ก.พ. 60  หน้า 7)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 138

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล


Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

February 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3376
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14676
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29886
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา67798
mod_vvisit_counterเดือนนี้190036
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา296611
mod_vvisit_counterทั้งหมด16540312

ipv6 ready