English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1817

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1816

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” จัดโดยองค์การกำจัดน้ำเสีย ณ ห้องบีบีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1812

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1813

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1814

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมติดตามผลและมอบแนวทางการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1815

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปตรวจพื้นที่ผลการดำเนินงานแปลงฟื้นฟูสภาพป่า“ประชารัฐ พิทักษ์ป่า” บริเวณบ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1809

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1811

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1808

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. ร่วมประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1810

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1949

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1948

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฐานที่ 1 (ป่าแม่สอด) และเป็นประธานในการเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน” ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ท้องที่บ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1950

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปหมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1951

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการเปิดโครงการร่วมใจปลูกป่าฟื้นฟูเหมืองผาแดง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” ณ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1819

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560... อ่านเพิ่มเติม...

1818

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560 จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560... อ่านเพิ่มเติม...

1816

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทน มอบกล้าไม้ จำนวน 1,500 กล้า (กฤษณา ปีป ทองอุไร) ให้กับช่อง 7 เพื่อให้ดารา นักแสดงนำไปแจกให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 1 มิ.ย. 60 ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 และวันที่ 2 มิ.ย. 60 ที่ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ... อ่านเพิ่มเติม...

1814

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2560... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560
There are no translations available.

- ภาพข่าว: ซอกแซก108: ฟื้นฟูป่า (ข่าวสด  22 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
ต้านBAรุกป่า สร้างสนามบินพังงาทับป่าชายเลน ลุ้นผลสอบกระทรวงทรัพย์ (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. 60  หน้า 1,2)
-
บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ: หยุดสนามบินพังงา  (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. 60  หน้า 1,6)
-
ผู้ว่าฯพังงาให้กรมป่าไม้ชี้ขาด (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. 60  หน้า 2)
-
สั่งกรมป่าไม้เร่งผลิต "รุกขกร" ดูแลต้นไม้ (ไทยรัฐ  22 มิ.ย. 60  หน้า 12)
-
กรมป่าไม้เร่งผลิต รุกขกร เพิ่มเครือข่ายดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี  (ข่าวสด  22 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
กรมป่าไม้ผลิต'รุกขกร'เพิ่มเครือข่ายดูแลต้นไม้  (เดลินิวส์  22 มิ.ย. 60  หน้า 22)
-
ตั้งทีมสำรวจ รุกล้ำลำน้ำ หลังปลดล็อก 'ขยายเวลา' บังคับใช้ กม.  (ประชาชาติธุรกิจ  22-25 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ / ข่าวสังคมทั่วไทย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้  (สยามรัฐ  22 มิ.ย. 60  หน้า 4)
-
คอลัมน์: ที่นี่...ไม่มีความลับ  (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. 60  หน้า 1,16)
-
'แม่แจ่มโมเดล'ทางเลือกชุมชน ปลูกพืชผสม-เร่งฟื้นฟูป่ายั่งยืน  (ไทยโพสต์   22 มิ.ย. 60  หน้า 18)
-
หัวข้อข่าว: ประกาศิต คสช. เปิดช่องนายทุน ยึดที่สปก.  (โพสต์ทูเดย์  22 มิ.ย. 60  หน้า A1)
-
จ่อจับ400รายปลอมเอกสารบุกรุกป่าตัดไม้  (ไทยรัฐ  22 มิ.ย. 60  หน้า 15) 
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560
There are no translations available.

- คอลัมน์ บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ: หยุดสนามบินพังงา  (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. หน้า 1,6)
-
ผู้ว่าฯพังงาให้กรมป่าไม้ชี้ขาด  (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. หน้า 2)
-
คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์  (เดลินิวส์  21 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
เปิดเฟซบุ๊กขายที่ดินของหลวง  (มติชน  21 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
นัดดีเอสไอสางปมปลอมเอกสารสิทธ์  (เดลินิวส์กรอบบ่าย  21 มิ.ย. 60  หน้า 3)
-
คอลัมน์: กระจก 8 หน้า: โอกาสของไทย  (ไทยรัฐ  21 มิ.ย. 60  หน้า 8)
-
Teak trees swiped from forest reserves  (Bangkok post  21 June 2017 P.3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17-19 มิถุนายน 2560
There are no translations available.

- คอลัมน์ ส่องเมือง: หมอต้นไม้ (เมือง) (มติชน  19 มิ.ย. 60  หน้า 7)
-
รมว.ทส.สั่งบอยคอตนายทุนไม้เถื่อน (มติชน  18 มิ.ย. 60  หน้า 9)
-
สอบที่ดิน อดีตส.ส.ชาดา พบพิรุธเอกสาร11แปลง (เดลินิวส์  17 มิ.ย. 60  หน้า 1,2)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: รุกป่าสงวน (ไทยรัฐ  17 มิ.ย. 60  หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้พะยูง (ไทยรัฐ  17 มิ.ย. 60  หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม / ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้ (ข่าวสด  19 มิ.ย. 60  หน้า 4)
-
บทนำมติชน: สิทธิและทรัพยากรป่า (มติชน  17 มิ.ย. 60  หน้า 2)
-
'ศรีสุวรรณ'ร้องจนท.ขัดคำสั่งคสช. (มติชน  17 มิ.ย. 60  หน้า 10)
-
ผนึกกำลัง-ลุยเหมืองของ'ชาดา ไทยเศรษฐ์'ที่งอกล้ำเขตป่าสงวน (ไทยรัฐ  17 มิ.ย. 60  หน้า 1,13)
-
คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ (สยามรัฐ  17 มิ.ย. 60  หน้า 4)
-
เด็ดปีกก๊วนนายทุนธรรมกาย "อนันต์-บรรณพจน์-บุญชัย"ส่อเค้ารอด... (ผู้จัดการสุดสัปดาห์  360° 17 มิ.ย. 60 หน้า 11,12)
-
เกษตรฯทุ่ม 30 ล. สร้าง "ทับเบิกโมเดล" ต้นแบบพัฒนาระบบปลูกพืช... (ไทยโพสต์  18 มิ.ย. 60  หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560
There are no translations available.

- คอลัมน์: IN BRIEF: เร่งผลิตรุกขกรดูแลต้นไม้เขตเมือง  (M2F มิ.ย. 60  หน้า 6)
-
คอลัมน์: คนหน้า5  (เดลินิวส์  20 มิ.ย. 60  หน้า 5)
-
ดีเอสไอจ่อฟันคดีรุกป่าพังงา  (กรุงเทพธุรกิจ  20 มิ.ย. 60  หน้า 16,14)
-
อธิบดีกรมอุทยานฯ ยัน จนท.ปฏิบัติการตามหน้าที่ไม่ขัดคำสั่ง คสช.  (ไทยโพสต์ 20 มิ.ย. 60  หน้า 17)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
There are no translations available.

- ยธ.ตามเช็คบิล'ชาดา'ลงพื้นที่ส่องอุทัยธานีเจอสค.1บวม 500 ไร่ สั่งกรมป่าไม้ดำเนินคดี (แนวหน้า 16 มิ.ย. 60 หน้า 1,2,11)
-
ลุยค้นที่ดิน "ชาดา" ฮุบห้วยขาแข้งทำเหมือง (ผู้จัดการรายวัน 360o 16 มิ.ย. 60 หน้า 1,11)
-
ลุยเหมือง 'ชาดา' เนื้อที่งอกรุกป่า (ไทยรัฐ 16 มิ.ย. 60 หน้า 19)
-
ภาพข่าว: รุกป่า (มติชน 16 มิ.ย. 60 หน้า 9)
-
'ศรีสุวรรณ' ร้องจนท.ขัดคำสั่ง คสช. (มติชน 16 มิ.ย. 60 หน้า 10)
-
สวนยางยื่นบิ๊กตู่-จนท.ขัดคำสั่ง คสช. (ข่าวสด 16 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
จี้ฟันจนท.ยึดสวนยางชาวบ้านมีเลศนัย (ข่าวสด 16 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
คอลัมน์ สังคมธุรกิจ (ขาวหุ้น 16 มิ.ย. 60 หน้า 3)
-
แฉมาเฟียลอบตัดไม้ป่าต้นน้ำแจ้งตำรวจยังเมินทำคดี/นายอำเภอรุดตรวจสอบคลองลานช้าง (ไทยโพสต์ 16 มิ.ย. 60 หน้า 3)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 155

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559 วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

June 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้522
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้13756
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้116987
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา135374
mod_vvisit_counterเดือนนี้405961
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา449008
mod_vvisit_counterทั้งหมด18309231

ipv6 ready
Royal Forest Department 61 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Phone:(662)-561-4292-3 FAX:(662)-940-5910 Email: [email protected]