English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น Nature4Thai (แอพพิเคชั่นของ ทส) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกท่าน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ได้ทั้ง i-Store และ Play Store

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

1942

News image

คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ รดน้ำขอพร รมว.ทส. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ" ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1877

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน มอบความสุขให้ชาวลำปาง” ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1931

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การประกวด “โคลง-กลอน/ดนตรี/คลิป” อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1876

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่ง “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run For Ranger 2018) ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1875

News image

พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วย รมว.ทส. เป็นประธานในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1873

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เมื่อวันเสาร์ที่10 มีนาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1870

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1871

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1872

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อประชุมตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1869

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2016

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2015

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัด ทส. เป็นประธานการประชุม การพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2014

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัด รมว.ทส. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาของคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1940

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ คณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประจำหน่วยบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 มเษายน 2561... อ่านเพิ่มเติม...

1941

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2561 จากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561... อ่านเพิ่มเติม...

1939

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รอง อปม. ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ อนุรักษ์วนภูมิ นายก อบต. บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า วันที่ 10 เม.ย.2561 เวลา 13.00 น... อ่านเพิ่มเติม...

1938

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์จากการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันพุธที่ 4 เมษายน 2561... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21-23 เมษายน 2561
There are no translations available.

- ข่าวภูมิภาค: กรมป่าไม้จัดวันคุ้มครองโลก(Earth Day) (แนวหน้า  23 เมษายน 2561 หน้า 9)
-
หมดระยะเวลาเฝ้าระวังไฟป่า  (ไทยรัฐ  21 เมษายน 2561 หน้า 14)
-
ข่าวสั้น: สนธิกำลังยึดคืนผืนป่าที่สงขลา (แนวหน้า  23 เมษายน 2561 หน้า 2)
-
คอลัมน์: คุณแหนกอสซิป (แนวหน้า  21 เมษายน 2561 หน้า 15)
-
ตำรวจท่องเที่ยวทวงคืนผืนป่าจับนายทุนรุกป่าพังงาทำทัวร์ (ไทยรัฐ  22 เมษายน 2561 หน้า 9)
-
กางแผน 6 แนวทาง ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม  (โพสต์ทูเดย์  22  เมษายน 2561 หน้า A4)
-
ภาพข่าว: ออกโฉนดเอง (ข่าวสด  22  เมษายน 2561 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 เมษายน 2561
There are no translations available.

- คอลัมน์ ข่าวสั้น: ถอนต้นยางรุกที่ป่าสงวนเมืองคอน (แนวหน้า 20 เมษายน 2561 หน้า 2)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: สุรินทร์-ลักพะยูงข้ามเขมร (ข่าวสด 20 เมษายน 2561 หน้า 11)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: จับแก๊งค้าไม้พะยูง (ไทยรัฐ 20 เมษายน 2561 หน้า 19)
-
คอลัมน์ มุมข้าราชการ: นปส.71 (ต่อ) (ไทยรัฐ 20 เมษายน 2561 หน้า 15)
-
คอลัมน์ ประทีปของแผ่นดิน: จากแนวพระราชดำริ สู่ค่ายสร้างฝาย (สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 20-26 เมษายน 2561 หน้า 54,55)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
There are no translations available.

- ท้องถิ่นไทยยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผลักดัน อปท.ฟื้นฟูความหลากทางชีวภาพ (พิมพ์ไทย 18-24 เมษายน 2561 หน้า 1,4)
-
ลักลอบตัดไม้พะยูงอายุกว่า 100 ปี คนร้ายชิ่งหนีทิ้งไม้กลางสวนป่า (พิมพ์ไทย 18-24 เมษายน 2561 หน้า 4)
-
ศาลจำคุก'ปลอด'2ปี คดีย้ายลดชั้น"วิฑูรย์" ชดใช้1.4ล.ไม่รอลงโทษ (มติชน 18 เมษายน 2561 หน้า 1,11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 เมษายน 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว: พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ไทยรัฐ 19 เมษายน 2561 หน้า 12)
-
ร้อนระอุชาวบ้านแข่งเผาป่า (ไทยรัฐ 19 เมษายน 2561 หน้า 22)
-
ฟัน'ปลอดประสพ' คุก2ปีไม่รอลงอาญา คดีสั่งย้ายรองอธิบดี (ไทยรัฐ 19 เมษายน 2561 หน้า 1,11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 12-17 เมษายน 2561
There are no translations available.

- คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค: ตรวจเยี่ยมจนท.กรมป่าไม้บริการประชาชน (แนวหน้า 14 เมษายน 2561 หน้า 8)
-
'กรมป่าไม้'ชงตั้งหน่วยดูแลคดีป่า (เดลินิวส์ 16 เมษายน 2561 หน้า 3)
-
ส่งภาพชิงรางวัลถนนต้นไม้ประจำจว. (เดลินิวส์ 13 เมษายน 2561 หน้า 3)
-
เคลียร์พื้นที่'รถไฟทางคู่'เตรียมส่งมอบอีก 2 สัญญา (กรุงเทพธุรกิจ 13 เมษายน 2561 หน้า 5)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: สกัดปิกอัพ-เก๋ง ลอบขนไม้พะยูง (ไทยรัฐ 12 เมษายน 2561 หน้า 13)
-
ทวงคืนป่า 'ห้วยมะนาว' 115 ไร่ (มติชน 12 เมษายน 2561 หน้า 8)
-
ตร.ทท.ยึดท่าเรือบุกรุกป่าพังงา (ไทยรัฐ 12 เมษายน 2561 หน้า 13)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ยึดท่าเรือ (ไทยรัฐ 12 เมษายน 2561 หน้า 13)
-
สั่งเอาผิด 4 ท่าเทียบเรือรุกป่าสงวน (เดลินิวส์ 12 เมษายน 2561 หน้า 9)
-
บิ๊กโจ๊กลุยตรวจ 4 ท่าเรือรุกป่าพังงา (มติชน 12 เมษายน 2561 หน้า 12)
-
สภ.เขาค้อแจง'ศรีวราห์' อัยการไม่ฟ้องคดีตึกยักษ์ (มติชน 13 เมษายน 2561 หน้า 10)
-
สภ.เขาค้อแจง'ศรีวราห์' อัยการไม่ฟ้องคดีตึกยักษ์ (มติชน 14 เมษายน 2561 หน้า 10)
-
คอลัมน์ แนวโน้ม: จังหวะก้าวใหม่ 'จิสด้า' จัดตั้งแอพพ์ 'พิทักษ์ไพร'  (มติชนสุดสัปดาห์ 13-19 เมษายน 2561 หน้า 49)
-
ภาพข่าว: จิตอาสาซีพีเอฟ-กรมป่าไม้ร่วมทำฝายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ผืนป่าเขาพระยาเดินธง (มติชนสุดสัปดาห์ 13-19 เมษายน 2561 หน้า 7)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ ซอกแซก 108: ทำฝาย (ข่าวสด 12 เมษายน 2561 หน้า 21)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: นรข.ตรวจยึดไม้พะยูงริมฝั่งโขง (ไทยรัฐ 12 เมษายน 2561 หน้า 13)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: รุกป่ากุยบุรี (ไทยรัฐ 13 เมษายน 2561 หน้า 15)
-
สั่งกอ.รมน.เร่งเดินหน้าพลิกฟื้นผืนป่า (เดลินิวส์ 13 เมษายน 2561 หน้า 3)
-
ผู้ตรวจการฯแก้ปัญหาอุทยานทับลาน ทับซ้อนที่ดินชาวบ้านยากไร้ (ข่าวสด 14 เมษายน 2561 หน้า 6)
-
รายงานพิเศษ: ถึงคิว! ลูกน้องประเมินเจ้านาย เปิด" 152 บิ๊กขรก."ตำแหน่งไหน? เข้าข่าย เน้นจับทุจริต สร้างขวัญกำลังใจ (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360o 14-20 เมษายน 2561 หน้า 17)
-
อัยการแนะคืนผืนป่า/คัดค้านถวายฎีกา (สยามรัฐ 13 เมษายน 2561 หน้า 1,13)
-
ภาพข่าว: ขรก.ต้นแบบ (ข่าวสด 13 เมษายน 2561 หน้า 6)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 196

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5711
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8019
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13730
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา64959
mod_vvisit_counterเดือนนี้274677
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา425183
mod_vvisit_counterทั้งหมด22136492

ipv6 ready