English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1954

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1955

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการนิเทศและติดตามการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ท้องที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่16 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1952

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ และพบปะประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1953

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ พบปะประชาชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง และร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1951

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1950

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในสังกัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1948

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1949

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1947

News image

พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รมว.ทส. แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1946

News image

นายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เปิดการประชุมและร่วมหารือคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2054

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ เมื่อพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2053

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า (ศปก.พป. ส่วนหน้า) และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศปก.พป. ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2052

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ร่วมงาน “การตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ปี 2562 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2051

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2049

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

2014

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในรอบเช้าจำนวน 28 รายปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประจำพื้นที่จำนวน 16 จุด ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

2013

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “7 สี คิดดี คิดส์เดย์” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

2012

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

2011

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 29 ราย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ในช่วงเช้า ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

Hot News

pin1608

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กของขวัญให้กรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแจกให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่ได้ถวายงานสนองพระราชดำริตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560... อ่านเพิ่มเติม

pin1607

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไดอารีประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561... อ่านเพิ่มเติม

pin1606

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระธาตุเหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561... อ่านเพิ่มเติม

pin1605

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561... อ่านเพิ่มเติม

More in: Royal News

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 มกราคม 2562
There are no translations available.

- ภาพข่าว: อวยพรปีใหม่ (สยามรัฐ  18 ม.ค. 62  หน้า 12)
-
3 จว.เหนือจับขบวนการรุกป่า 22 คดี (มติชน  18 ม.ค. 62  หน้า 7)
-
คอลัมน์SPECIAL SCOOP : 'บิ๊กเต่า 'มือชงล้มโฉนดทองคำ 'พปชร.' (ผู้จัดการรายวัน 360º  18 ม.ค. 62  หน้า 1,3)
-
ครบุรีสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่าเพิ่มหลังยังเกิดปัญหา (เดลินิวส์  18 ม.ค. 62  หน้า 14)
-
คอลัมน์กระจก 8 หน้า : แสงสว่างแห่งปัญญาที่ "บ้านผาปัง" (ไทยรัฐ  18 ม.ค. 62  หน้า 8)
-
18 ม.ค. ระวังฝุ่นควันวิกฤติอีก (ไทยรัฐ  18 ม.ค. 62  หน้า 1,16,19)
-
แนะวิธีใช้หน้ากากอนามัย (ข่าวสด  18 ม.ค. 62  หน้า 21)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 มกราคม 2562
There are no translations available.

- 3 จว.เหนือจับขบวนการรุกป่า 22 คดี (มติชน  17 ม.ค. 62  หน้า 7)
-
มอบที่ดินให้อยู่ทำกิน 488 ไร่ ในป่าแม่แจ่ม (ไทยรัฐ  17 ม.ค. 62  หน้า 12)
-
มอบที่ดินป่าแม่แจ่ม-ซื้อขายขู่ยึดคืน (มติชน  17 ม.ค. 62  หน้า 10)
-
คอลัมน์คนตามข่าว : นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้า ‘พยัคฆ์ไพร’ คนใหม่ (มติชน  17 ม.ค. 62  หน้า 4)
-
จับมอดไม้ลักตัดในป่าอนุรักษ์ อ้างเฉยไม้ล้มเลยเอามาแปรรูป (ไทยโพสต์  17 ม.ค. 61  หน้า 4)
-
ลุยแก้บุกรุกที่ดิน'รอส.เขาค้อ' (มติชน  17 ม.ค. 62  หน้า 9)
-
ภาพข่าว: ยึดพะยูง (มติชน  17 ม.ค. 62  หน้า 5)
-
คอลัมน์เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : วอนหยุดเผาป่าก่อมลพิษ (เดลินิวส์  17 ม.ค. 62  หน้า 13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
There are no translations available.

- พปชร.แห่รับครม.สัญจรนายกอ้อนชอบเชียงใหม่ (ไทยโพสต์  15 ม.ค. 62 หน้า 1,12)
-
แฟนคลับแห่ต้อนรับ "บิ๊กตู่"ยันเลือกตั้งแน่ (ผู้จัดการรายวัน 360ª 15 ม.ค. 62 หน้า 1,11)
-
จัด'กู๊ดมันเดย์'ผ่านเว็บแม้วทอล์ก (ข่าวสด 15 ม.ค. 62 หน้า 1,10,11)
-
บิ๊กตู่กราบหลวงปู่ชิงรับปาก'ใจเย็น' (มติชน 15 ม.ค. 62 หน้า 1,10,11)
-
'บิ๊กตู่'ยันไม่เบี้ยวกาบัตร อ้อนอย่าด่ากันเยอะ (เดลินิวส์ 15 ม.ค. 62 หน้า 1,2,13)
-
ไม่เบี้ยว'เลือกตั้ง' 'ตู่'การันตี รธน.เขียนไว้แล้ว (ไทยรัฐ 15 ม.ค. 62 หน้า 1,11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
There are no translations available.

- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: หยุดเผาป่าก่อมลพิษ (เดลินิวส์ 16 ม.ค. 62 หน้า 13)
-
ซีพีเอฟฟื้นป่าต้นน้ำ "เขาพระยาเดินธง" (ไทยรัฐ  16 ม.ค. 62 หน้า 11)
-
นายกตู่ยัน ไม่เบี้ยวเลือกตั้งแน่ (ไทยรัฐ 16 ม.ค. 62 หน้า 1,11,12,13)
-
บิ๊กตู่หยอด อ้อนคนเหนือ (เดลินิวส์ 16 ม.ค. 62 หน้า 1,2,9)
-
'กู๊ดมันเดย์'ทุกจันทร์'แม้ว'รุกจัดรายการผ่านเว็บ (ข่าวสด 16 ม.ค. 62 หน้า 1,10,11)
-
ด.ต.หึงโหดยิง2ศพ สยองที่ทำงานป่าไม้ (เดลินิวส์ 16 ม.ค. 62 หน้า 1,13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 12-14 มกราคม 2562
There are no translations available.

- คอลัมน์สรรสาระ : วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (ไทยโพสต์  14 ม.ค. 62  หน้า 4)
-
ฉก.พญาเสือบุกรีสอร์ตรุกป่าแก่งกระจาน (ไทยรัฐ  12 ม.ค. 62  หน้า 14)
-
ประยุทธ์สั่งลุยสู้นโยบายขายฝัน (ไทยโพสต์  12 ม.ค. 62  หน้า 1,12)
-
คอลัมน์ผ่าประเด็นร้อน: ประยุทธ์นัดประชุมครม.สัญจร (แนวหน้า 12 ม.ค. 62  หน้า 5)
-
รวบผู้รับเหมาลอบขุดดิน'ที่สปก.' (เดลินิวส์  12 ม.ค. 62  หน้า 11)
-
บุกจับ6คนขนไม้ซุง5คันรถสิบล้อ (เดลินิวส์  14 ม.ค. 62  หน้า 9)
-
จับแก๊งใหญ่ลอบตัดไม้พะยูง (มติชน  13 ม.ค. 62  หน้า 12)
-
ปลุกสปก.ทองคำได้เรื่องเครือข่ายฮือจี้บิ๊กตู่แก้กม.ดันให้เป็นวาระแห่งชาติ (แนวหน้า 12 ม.ค. 62  หน้า1,11)
-
คพ.เตือนฝุ่นกรุงเกินมาตรฐาน (ข่าวสด  12 ม.ค. 62  หน้า 12)
-
ขอโอกาสเข้าสภาดันป่าวาระชาติ (เดลินิวส์  14 ม.ค. 62  หน้า 2)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 233

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3440
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11701
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้64849
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา61152
mod_vvisit_counterเดือนนี้164464
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา268422
mod_vvisit_counterทั้งหมด24942669

ipv6 ready

brike*ลดเลิก