English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1761

News image

พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี ณ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1760

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 7 เดือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1759

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงานประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานกรป่าไม้" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ "120 ปี การป่าไม้ และ 80 ปี วนศาสตร์" ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1758

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องทองกวาว อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

gen1757

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงข่าวข้อเท็จจริงกรณี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทวงเงิน ทส. 100 ล้าน” อ่านเพิ่มเติม...

gen1756

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานในการแถลงข่าว “โครงการรวมพลังสร้างวินัยคนในชาติลดใช้ถุงพลาสติก” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1755

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการพัฒนาเครือข่าย ทสม. และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายทสม.จังหวัด จำนวน 34 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1754

News image

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประธานเปิดโครงการค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อ่านเพิ่มเติม...

gen1753

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประธานร่วมในพิธีเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2559 ณ ห้องบีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1751

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1856

News image

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายอรรถพล เจริญชันษา เดินทางไปหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน 4 (ขุนสถาน) ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อลงพื้นที่จัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า อ่านเพิ่มเติม...

news1854

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ 1 (ห้วยหิน) จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยฯ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1855

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1853

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ ช่อง โมโน 29 ในประเด็นเกี่ยวกับการพื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ณ กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1769

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยป้องกันรักษาป่า และร่วมกิจกรรม “หยอดถั่ว ทั่วภู ฟื้นฟูป่าภูหลง” ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

1768

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2... อ่านเพิ่มเติม...

1767

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการเปิดอบรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต “หลักสูตร การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมป่าไม้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1764

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

VDO

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : วันต้นไม้ประจำปี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์.... (มติชน 24 พ.ค 59  หน้า 7)
- 
บิ๊กป่าไม้สั่งยึดคืนพื้นที่เขาหัวโล้นน่าน.... (พิมพ์ไทย 24 พ.ค. 59  หน้า 4)
- 
ชี้“ป่าน่าน”เหี้ยนกว่า 1.6 ล้านไร่!ฟื้นฟูได้แค่ 7.2 แสนไร่ฯ…. (ผู้จัดการรายวัน 3600 24 พ.ค. 59
  หน้า
19)

- 
คอลัมน์สารพันปัญหา : จนได้มาอ่านข่าวในไทยรัฐ.... (ไทยรัฐ 24 พ.ค. 59 หน้า 6)
- 
“กรมป่าไม้” ผุดวิถีคนวิถีป่าสร้างฝายประชารัฐแก้แล้ง.... (มติชน 24 พ.ค. 59 หน้า 7)
- 
ภาพข่าว : หยอดถั่ว – นางอำนวยพร  ชลดำรงกุล.... (มติชน 24 พ.ค. 59 หน้า 7)
- 
ภาพข่าว : ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพิทักษ์ป่า.... (พิมพ์ไทย 24 พ.ค. 59 หน้า 4)
- 
เปิดรับสมัครวิ่ง “โรบินสัน ซูซูกิ กรีน รัน มินิมาราธอน”.... (พิมพ์ไทย 24 พ.ค. 59 หน้า 15)
- 
เกาะ”ราชา-ไม้ท่อน-เต่า”อ่วมเทน้ำมันลงหาด.... (มติชน 24 พ.ค. 59 หน้า 1)
- 
แนะแก้ปัญหาน้ำเสียชายฝั่งอันดามันฯ.... (คม ชัด ลึก 24 พ.ค. 59 หน้า 11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2559
There are no translations available.

-  คอลัมน์ทั่วทิศเมืองไทย : ชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้.... (บ้านเมือง 23 พ.ค 59
  หน้า 8)

-   
ยึดป่าเวียงสาคืนจากนายทุนอีก 5 พันไร่.... (ผู้จัดการรายวัน 360 23 พ.ค. 59 หน้า 19)
-   
คอลัมน์เด่นทั่วไทย : นายอรรถพล  เจริญชันษา…. (โพสต์ทูเดย์ 23 พ.ค. 59 หน้า B11)
-   
ห้างโรบินสันร่วมกับซูซูกิจัดมาราธอนการกุศล.... (แนวหน้า 22 พ.ค. 59 หน้า 6)
-   
ตรวจเกาะเต่า “ไม้ท่อน-ราชา” ทช.ชี้ส่อวิกฤต”ปะการัง-หาด”.... (มติชน 23 พ.ค. 59 หน้า 1)
-   
เวทีแจงประชามติเดือด”ปลอด-มาร์ค-ตู่”ยำกกต..... (ข่าวสด 22 พ.ค. 59 หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : อธิบดีกรมป่าไม้เอาจริง ลงพื้นที่ป่าน่าน (โพสต์ทูเดย์ 19 พ.ค. 59 หน้า B 12)
ภาพข่าว : ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ตรวจป่า (ข่าวสด 19 พ.ค. 59 หน้า 6)
ปลูกป่าพร้อมกันทั่วไทย 55,000 ไร่ (ไทยรัฐ 19 พ.ค. 59 หน้า 12)
จัดตั้งกลุ่ม'ปลูกเลย''โจอี้บอย'เดินหน้าเพื่อป่าน่าน (ไทยโพสต์ 19 พ.ค. 59 หน้า 10)
คอลัมน์ :  แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ (บ้านเมือง 19 พ.ค. 59 หน้า 8)
คอลัมน์ ข่าวสั้น : รมว.ทส. ดำเนินคดีผู้บุกรุกเกาะทะลุ (ประชาชาติธุรกิจ 19 พ.ค. 59
  หน้า 25)

บุกจับแก๊งมอดไม้ป่าสงวนฯ จ.ขอนแก่น (คม ชัด ลึก 19 พ.ค. 59 หน้า 2)
คอลัมน์ : ข่าวสดทั่วไทย ป่าไม้ลุยจัดการนายทุน (ข่าวสด 19 พ.ค. 59 หน้า 16)
คอลัมน์ : ชกหลังข่าว (ไทยรัฐ 19 พ.ค. 59 หน้า 12)
คอลัมน์ : ข่าวสดทั่วไทย  ลพบุรี-จับไม้เถื่อน (ข่าวสด 19 พ.ค. 59 หน้า 11)
ชวนชมสวนสวยสไตล์วินเทจ (บ้านเมือง 19 พ.ค. 59 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : ลงนาม...นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้.... (บ้านเมือง 21 พ.ค. 59
  หน้า 10)

- 
คอลัมน์ชกหลังข่าว : เพิ่งรู้ว่าเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ที่จ๊นจน.... (ไทยรัฐ 21 พ.ค. 59
  หน้า 12)

- 
ภาพข่าว : มอบเงินสนับสนุน.... (ไทยโพสต์ 21 พ.ค. 59 หน้า 23)
-   
ดราม่าจนได้ปลูกป่า.... (โพสต์ทูเดย์ 21 พ.ค. 59 หน้า 1)
-   
ลำปางรวมพลังจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติฯ.... (แนวหน้า 21 พ.ค. 59 หน้า 15)
-   
คอลัมน์แวดวงนักปกครอง : เลือดอาบ!!.... (แนวหน้า 21 พ.ค. 59 หน้า 4)
-   
ช้างป่ากระทืบ ผช.อุทยานดับ.... (ไทยรัฐ 21 พ.ค. 59 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
There are no translations available.

ภาพข่าว : ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ปลูกป่าฟื้นธรรมชาติ (มติชน 18 พ.ค. 59 หน้า 10)
ภาพข่าว : เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ค้นบ้านคนดัง
  (มติชน 18 พ.ค. 59 หน้า 1)

ภาพข่าว : ตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลอง (แนวหน้า 18 พ.ค. 59 หน้า 14)
ภาครัฐชวนปลูกป่าวันต้นไม้ชาติพลิกฟื้นผืนป่าแบบประชารัฐ (เดลินิวส์ 18 พ.ค. 59
  หน้า 22)

ชวนปลูกป่า'วันต้นไม้ชาติ' ( มติชน 18 พ.ค. 59 หน้า 10)
บุกจับแก๊งตัดไม้ป่าสงวนฯ โสกแต้ (เดลินิวส์ 18 พ.ค. 59 หน้า 16)
ค้นบ้านอดีตนายกยึดไม้อื้อ (มติชน 18 พ.ค. 59 หน้า 6)
คอลัมน์ SPORT UPDATE: โรบินสันจัดวิ่งกรีนรันคืนผืนป่า (M2F 18 พ.ค. 59 หน้า 22)
คอลัมน์ กีฬารอบวัน: จัดวิ่ง'โรบินสัน' 17 จว. (ข่าวสด 18 พ.ค. 59 หน้า 13)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 101

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

May 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5967
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้13776
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้27639
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา62486
mod_vvisit_counterเดือนนี้207758
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา251393
mod_vvisit_counterทั้งหมด14065770

ipv6 ready
Royal Forest Department 61 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Phone:(662)-561-4292-3 FAX:(662)-940-5910 Thailand Web Stat