English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1775

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) ณ สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1773

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฏาคม 2559 ณโรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1774

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1772

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

gen1771

News image

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาเป็นประธานงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559 ภายใต้ Theme งาน "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์" ณ Siam Paragon Hall ชั้น 5 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1770

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดตัวโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1768

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานโดยกรมป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1769

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน ณ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1767

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมสำเร็จหลักสูตร การปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการป่าไม้เสนารักษ์) อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์รักษาโรค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1766

News image

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1871

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และบทโพชฌังคปริตร ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จำนวน 200 คน พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1870

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร โดยร่วมกับ กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจยึดพื้นที่ที่บุกรุกป่าเนื้อที่ประมาณกว่า 1 พันไร่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติเขาโปลกหล่น ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1869

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสำรวจการถือครองในพื้นที่ป่าไม้ถาวร" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1868

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม การบังคับใช้กฎหมายกรณีบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ทที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งขาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1780

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา BEDO ครบรอบ 9 ปี ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59... อ่านเพิ่มเติม...

1781

News image

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ จ.ลำพูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1778

News image

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม 23 (ดอยสะเก็ด) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนที่ 9 ป่าแม่แตงและสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1779

News image

อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ งาน "กอ รมน รวมใจภักดิ์ รักษ์ราชา และราชินี" ณ ห้องโถงอาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว : เยี่ยมชม... พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เยี่ยมชมร้านค้า (บ้านเมือง  22 ก.ค. 59  หน้า 10)
-
ภาพข่าว: พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ร่วมพิธี.. (บางกอกทูเดย์  22 ก.ค. 59  หน้า 10)
-
เดินหน้าแก้ปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำ (เดลินิวส์  22 ก.ค. 59  หน้า 22)
-
ต้องแวะคลองผดุงฯ เที่ยวตลาดนัดสีเขียว (เดลินิวส์  22 ก.ค. 59  หน้า 22)
-
สินค้าสีเขียวที่คลองผดุงฯ ทส.ยกขบวนสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม...  (ไทยรัฐ  22 ก.ค. 59  หน้า 13)
-
ตำรวจยึดกฎหมายไล่ทวงคืนผืนป่าวัดสาขา'ธรรมกาย' รุก-ถือครองผิด
  (เดลินิวส์  22 ก.ค. 59  หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- "สร้างป่าสร้างรายได้" แก้บุกรุกป่าน่าน ผุด "วนประชารัฐ" (ไทยรัฐ 21 ก.ค. 59 หน้า 12)
- ภาพข่าว: .ให้กำลังใจ  (ไทยโพสต์  19 ก.ค. 59 หน้า 21)
- ป่าไม้เกษตรภูสิงห์ ชูงานวิจัย เห็ดระโงกนอกฤดู-รายได้งาม  (มติชน 20 ก.ค. 59 หน้า 7)
- รายงาน: 'บิ๊กตู่'ทำสถิติ7เดือนแรกปี59 ก่อนลงประชามติรธน.ใช้ ม.44 แล้ว 41 ฉบับ  (ฐานเศรษฐกิจ 21-23 ก.ค. 59 หน้า 33,38) 
- คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว  (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  21 ก.ค. 59  หน้า 10)
- PM steps in to save teak trees  (Bangkok Post  20 July 2016  P.1)
- วุ่นไม้สักสภาใหม่บริษัทไม่แก้แบบ  (มติชน  21 ก.ค. 59  หน้า 1,5)
- รัฐบาลปัดข่าวตัดไม้สัก ใช้ก่อสร้างรัฐสภาใหม่  (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  21 ก.ค. 59  หน้า 1,11)
- รัฐยันไร้ผู้ใหญ่สั่งโค่นต้นสักสร้างสภาใหม่  (กรุงเทพธุรกิจ  21 ก.ค. 59  หน้า 16,13)
- 'โฆษกรบ.'ยันไม่มีผู้ใหญ่สั่งตัดไม้สัก  (เดลินิวส์  21 ก.ค. 59  หน้า 3)
- "บิ๊กตู่"สั่งเบรก ตัดไม้สักสร้างรัฐสภาใหม่  (ข่าวสด  21 ก.ค. 59  หน้า 10)
- สถานการณ์เด่น  (โพสต์ทูเดย์  20 ก.ค. 59  หน้า A4)
- ต้านตัด'ไม้สัก'2พันต้นเหนือเขื่อนแม่กวง (แนวหน้า  20 ก.ค. 59  หน้า 1,6)
- กกต.เลือกวิทยากรดีเบต ฝีมือ8ขวบฉีก รายชื่อใช้สิทธิ  (เดลินิวส์  20 ก.ค. 59  หน้า 1,8)
- "บิ๊กตู่"สั่งเบรก ตัดไม้สักสร้างรัฐสภาใหม่  (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 20 ก.ค. 59 หน้า 1,11)
- นายกฯสั่งยุติตัดไม้สัก ออป.สร้างสภาใหม่  (กรุงเทพธุรกิจ  20 ก.ค. 59  หน้า 16,13)
- คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: สั่งยุติตัดไม้สักแม่กวง  (ไทยรัฐ  21 ก.ค. 59  หน้า 15)
- จับตา3จว.อีสานป่วนโค้งสุดท้ายวันลงประชามติ...  (คมชัดลึก  21 ก.ค. 59  หน้า 1,11)
- คอลัมน์ คิดคนละวัน: เปลี่ยนสู่ความยั่งยืน  (โพสต์ทูเดย์  19 ก.ค. 59  หน้า A4)
- รายงาน: ลากไส้! ขบวนการฟอกที่ดินขรก.มหาดไทยเอี่ยวนายทุน  (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  19 ก.ค. 59  หน้า 10)
- รัฐเดินหน้าจัดสรรที่ดินให้คนจน  (ไทยโพสต์  20 ก.ค. 59  หน้า 1,12)
- สปก. รื้อถอน-ยึดคืนที่ 31 ก.ค.   (กรุงเทพธุรกิจ  20 ก.ค. 59  หน้า 16,13)
-  แจกกล้าไม้ฟรีวันอาสาฬหบูชารักษ์สิ่งแวดล้อม  (แนวหน้า  19 ก.ค. 59  หน้า 15)
-  ภาพข่าวแจกกล้าไม้  (สยามรัฐ  21 ก.ค. 59  หน้า 10)
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ...  (บ้านเมือง  21 ก.ค. 59  หน้า 8)
-  สกู๊ปแนวหน้า: 'อบต.แม่ทา' ชุมชนตัวอย่าง 'คนกับป่า'อยู่ได้อย่าง ยั่งยืน'  (แนวหน้า  19 ก.ค. 59  หน้า 1,5)
- ภาพข่าว: ขนไม้เถื่อน  (สยามรัฐ  21 ก.ค. 59  หน้า 14 )
- ลักลอบตัดไม้พะยูงในโรงเรียน  (มติชน  21 ก.ค. 59  หน้า 11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- แม่เจ้าสัวบ.แลนด์ฯ คืน 1,263 ไร่ ให้ สปก.ป่าไม้ยันพุทธะฯ ก็รุก.... (มติชน 15 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
ภาพข่าว : ลุย “สวนป่าหิมวันต์ฮุบที่หลวงธัมมชโยครอบครอง.... (เดลินิวส์ 15 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
คอลัมน์เสิร์ฟข่าวเม้าก์แตก : “นาร์วินตาร์” .... (คม ชัด ลึก 15 ก.ค. 59 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว: ตรวจสอบป่าสงวน  (มติชน  18 ก.ค. 59  หน้า 7)
- ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: ถวายพระพร  (สยามรัฐ  16 ก.ค. 59  หน้า 4)
- สำรวจ'ตลาดนายกฯ' 'ก.ทรัพย์ฯ'แจกต้นกล้าหนุนรักษ์โลก  (สยามรัฐ  17 ก.ค. 59  หน้า 1,3)
- วางแผนรื้อ19รีสอร์ตภูทับเบิกให้เวลาผู้ประกอบการ 30 วัน  (สยามรัฐ  18 ก.ค. 59  หน้า 11)
- ภูทับเบิกโวยลั่นเจอพิษม.44เจ๊งยันไม่ใช่นายทุน  (บ้านเมือง  18 ก.ค. 59  หน้า 1,10)
- คอลัมน์ เสี้ยนตำเท้า...: เอาจริงรึเปล่า  (บ้านเมือง  17 ก.ค. 59  หน้า 5)
- คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: โพลหนุนยึดที่ สปก. นายทุน  (ไทยโพสต์  17 ก.ค. 59  หน้า 10)
- 'วันแมป'แก้ที่ทับซ้อนก.ย.เสร็จพร้อมใช้ สกรีนเข้มก่อนออกโฉนด...  (ฐานเศรษฐกิจ  17-20 ก.ค. 59  หน้า 1,12)
- คอลัมน์ ตรวจการบ้าน: ม.44 ล้างกลุ่มมาเฟียคายที่'ส.ป.ก.'  (เดลินิวส์  16 ก.ค. 59  หน้า 3)
- ชาวกาญจนบุรี แห่ลงทะเบียน รับจัดสรร'สปก.'  (กรุงเทพธุรกิจ  16 ก.ค. 59  หน้า 1,4)
- 'พุทธะอิสระ'จี้ดำเนินคดีรุกป่า  (มติชน  16 ก.ค. 59  หน้า 5)
- คอลัมน์ ฉลามเขียว: ท่านจะได้  (บ้านเมือง  16 ก.ค. 59  หน้า 3)
- คอลัมน์ เลขที่ ๑ ซอยปลื้มมณี   (บ้านเมือง  16 ก.ค. 59  หน้า 4)
- ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมข่าว: /ขณะเดียวกนสังคม กำลังจับตาดู  (เดลินิวส์  16 ก.ค. 59  หน้า 5)
- คอลัมน์ ธรรมวิจักขณ์: กฎแห่งกรรมจะทำหน้าที่  (โพสต์ทูเดย์  17 ก.ค. 59  หน้า B7)
-  ยึดแบ๊กโฮขุดสระรุกป่าสวนผึ้ง  (มติชน  18 ก.ค. 59  หน้า 10)
-  จนท.นำหมายศาลทวงคืนสวนหิมวันต์ พบชื่อธัมมชโยรุกป่าภูเรือ   (คมชัดลึก  16 ก.ค. 59  หน้า 1,2)
-  ลุยตรวจสวนป่าหิมวันต์ รุกป่าสงวนเพียบแฉโยง 'ธัมมชโย'  (เดลินิวส์  16 ก.ค. 59  หน้า 1,8)
-  คอลัมน์ คมคน: 30 ปี 20 ล้านต้น ปลูกป่าไม่ใช่แค่ปักป้ายถ่ายรูป  (โพสต์ทูเดย์  16 ก.ค. 59  หน้า 1,10,11)
-  ภาพข่าว..สมาชิกใหม่  (สยามธุรกิจ  16-22 ก.ค. 59  หน้า 4)
-  รายงาน: ยุทธการทวงคืน'เกาะทะลุ'ดึง'ป.ป.ท.'ฟันเจ้าหน้าที่'  (มติชน  18  ก.ค. 59  หน้า 22)
-  'ต้าร์-บี้-ก้อย-โย'ร่วมวิ่งปลูกป่า17,000ต้น  (สยามบันเทิง  16-22 ก.ค. 59  หน้า 5)
-  '7 สีปันรักให้โลก' มอบเงินสนับสนุนการปลูกป่าฯ  (แนวหน้า  17 ก.ค. 59  หน้า 16)

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว : ชมตลาด-พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ฯ.... (ข่าวสด 14 ก.ค. 59 หน้า 5)
-
ภาพข่าว : ยึดคืนผืนป่า-พต.ต.นพพร  เรือนจันทร์ฯ.... (เดลินิวส์ 14 ก.ค. 59 หน้า 14)
-
แม่เจ้าสัวอนันต์ไม่รู้ที่รัฐ / กรมป่าไม้ยันไม่กล่าวหาใคร.... (มติชน 14 ก.ค. 59 หน้า 1)
-
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : เรื่องดีๆ พล.อ.สุรศักดิ์ฯ.... (บ้านเมือง 14 ก.ค. 59 หน้า 8)
-
Forest department to probe land bought by Buddha lssara.... (The Nation 14 ก.ค. 59 หน้า 2A)
-
คอลัมน์สวัสดีเศรษฐกิจ : แนวคิดต้นแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์.... (คม ชัด ลึก 14 ก.ค. 59 หน้า 8)
-
“ตาร์-บี้-ก้อย-โย” นำทีมนักวิ่งหัวใจสีเขียว.... (สยามกีฬา 14 ก.ค. 59 หน้า 6)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 109

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

July 2016
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4124
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8417
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้54085
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา52005
mod_vvisit_counterเดือนนี้158777
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา243319
mod_vvisit_counterทั้งหมด14536746

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat