English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1770

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดตัวโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1768

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานโดยกรมป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1769

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน ณ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1767

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมสำเร็จหลักสูตร การปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการป่าไม้เสนารักษ์) อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์รักษาโรค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1766

News image

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1764

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1765

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1763

News image

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงพลัง "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ่านเพิ่มเติม...

gen1762

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุม "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลาง จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1761

News image

พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี ณ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1868

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม การบังคับใช้กฎหมายกรณีบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ทที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งขาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1867

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินค่าชดเชยการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1866

News image

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี เยี่ยมชมแปลงปลูกฟื้นฟูสภาพป่าดิบเขาบริเวณบ้านแม่สาน้อย โดยชุมชนในพื้นที่ร่วมกับกลุ่ม FORRU (forest restoration research unit) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

news1865

News image

กรมป่าไม้ จัดการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1774

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนา “สวนป่าเชิงพาณิชย์ สร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1773

News image

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ เป็นประธาน ในพิธีการฝึกอบรมหลักสูตร Trainimg Course and Study Visit on Disaster Risk Reducion, Disaster Management, and Community Resilience for Participants from Pacific Inland Countries ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 255... อ่านเพิ่มเติม...

1772

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1771

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนจากกรมป่าไม้ ร่วมกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ผู้บริหารบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้ประกาศข่าว และดารานักแสดง ช่อง 7 ร่วมกันแจกกล้าไม้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ณ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 25... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

-  “อธิบดีป่าไม้”สอบขรก.หญิงถูกปล้ำ.... (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
-  
คอลัมน์ IN BRIEF : กรมป่าไม้แก้ปัญหาลวนลามจนท.หญิง.... (M2F  24 มิ.ย. 59 หน้า 6)
- 
อธิบดีป่าไม้เฉ่งหัวหน้าเหยื่อปล้ำที่ปกป้องคนทำผิดเจ้าตัวย้ายขึ้นเหนือ....
  (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)

- 
คอลัมน์แวดวงรอบกรุง : / เหตุล่วงละเมิดทางเพศในกรมป่าไม้....
  (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 13)

- 
ฉาวโฉ่หวังขยี้กามขรก.สาวป่าไม้.... (เดลินิวส์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 13)
- 
แฉนายเบรกแจ้งความขรก.สาวหวิดถูกข่มขืน.... (มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
สั่งสอบคนขับรถไล่ปล้ำป่าไม้สาวจี้ฟันหน.งานด้วยฯ.... (มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
คอลัมน์อย่างนี้ต้อง Share : / ออกหน้าเคลียร์เรื่องร้อนในความรับผิดชอบ
  ของกรมป่าไม้....
(มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 8)
- 
คอลัมน์เด่นทั่วไทย : ห้ามจนท.หญิงทำงานลำพัง.... (โพสต์ทูเดย์ 24 มิ.ย. 59 หน้า B11)
- 
คอลัมน์ท่านขุนน้อย ณ ลีลาแห่งบุปผากระบี่ : / แม้ว่าสถานการณ์ป่าไม้เมืองไทย....
  (ไทยโพสต์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 2)
- 
โค่นต้นไม้ 5 พันต้นแลกเพชรเกษม 4 เลน รอป่าไม้ไฟเขียวหนุนเที่ยวพังงา....
  (เดลินิวส์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 12)
- 
คอลัมน์มุมข้าราชการ : / 28. นายคงศักดิ์  มีแก้วฯ.... (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 15)
- 
ซิ่งขนไม้พะยูงแหกโค้งชนเสาชาวบ้านไล่จับคนขับหนีรอด.... (บ้านเมือง 24 มิ.ย. 59
  หน้า 2)

- 
สปท.ห่วงรบ.เลือกตั้งไม่รักษาผืนป่า.... (ข่าวสด 24 มิ.ย. 59 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ-ภาพข่าว : พลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน....
  (บ้านเมือง 23 มิ.ย. 59 หน้า 8)

- 
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : รับมอบเงินค่าชดเชย-นายชลธิศ  สุรัสวดี....
  (บ้านเมือง 23 มิ.ย. 59 หน้า 8)

- 
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : ข่าวแรก...กระทรวงฯ / ปิดท้ายข่าว...นายชลธิศฯ....
  (บ้านเมือง 23 มิ.ย. 59 หน้า 8)
- 
ภาพข่าว : พลิกฟื้นผืนป่า...ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ... (สยามรัฐ 23 มิ.ย. 59 หน้า 14)
- 
กองทัพแมลงกะแท้บุกบ้านพักป่าไม้.... (มติชน 23 มิ.ย. 59 หน้า 8)
-  
“ป่าไม้”ฉาวปล้ำขรก.หญิง “อธิบดี”เต้นสอบลงโทษทางวินัย.... (ไทยรัฐ  23 มิ.ย. 59 หน้า 13)
- 
ขรก.สาวหวิดถูกข่มขืนแฉ “นาย” เบรกแจ้งความ.... (มติชน 23 มิ.ย. 59 หน้า 1)

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

-  'น่าน'นำร่องฟื้นป่าแบบ'วนประชารัฐ (มติชน  21 มิ.ย. 59  หน้า 7)
- 
ภาพข่าว..ฟื้นป่าน่าน (มติชน  21 มิ.ย. 59  หน้า 7)
- 
สวนหิมพานต์มีโฉนด / ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีนายชลธิศ สุรัสวดี สั่งการให้
  (มติชน 21 มิ.ย. 59  หน้า 1,5)

-  
บทนำมติชน: ปราบโกงป่า-ทรัพยากร / การตรวจสอบของกรมป่าไม้และ กอ.รมน.
  (มติชน  21 มิ.ย. 59  หน้า 2)

- 
คอลัมน์ สารพันปัญหา (ไทยรัฐ  21 มิ.ย. 59  หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : พิทักษ์ป่า-นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ฯ.... (ข่าวสด 22 มิ.ย. 59 หน้า 5)
-  
กอ.รมน.สั่งสอบสวนป่าหิมพานต์.... (มติชน  22 มิ.ย. 59 หน้า 8)
- 
ผุดโครงการ”ต้นกล้าจิตอาสา”หนุนปลูกป่า.... (กรุงเทพธุรกิจ 22 มิ.ย. 59 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18-20 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

-  กรมป่าไม้ชี้ผู้สนับสนุนตัดไม้มีโทษ 2 ใน 3 ของผู้กระทำผิด.... (เดลินิวส์ 18 มิ.ย. 59
  หน้า 21)

- 
“พล.อ.สุรศักดิ์”ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐฯ.... (เดลินิวส์ 20 มิ.ย. 59 หน้า 14)
-  
ชงครม.เรียกคืน 4.3 แสนไร่ ม.44 ยึดที่สปก.ฯ.... (มติชน 20 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
ภาพข่าว : ความร่วมมือ-นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ฯ.... (แนวหน้า 20 มิ.ย. 59 หน้า 14)
- 
ภาพข่าว : ส่งเสริมปลูกป่า-นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ฯ.... (บ้านเมือง 18 มิ.ย. 59
  หน้า 10)

- 
“กรมป่าไม้-มูลนิธิสืบฯ”ร่วมจัดการป่าตะวันตก.... (มติชน 18 มิ.ย. 59 หน้า 7)
- 
คอลัมน์สี่แยกปากหวาน : อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ  สุรัสวดีฯ....
  (ผู้จัดการรายวัน 36020 มิ.ย. 59 หน้า 15)

- 
Temple faces probe over illegal wood…. (Bangkok Post 18 มิ.ย. 59 หน้า 2)
- 
คอลัมน์คนหน้า 5 : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์/อ้อ...!!ฝากถึงกรมป่าไม้....
  (เดลินิวส์ 20 มิ.ย. 59 หน้า 5)

- 
ทหาร-อส.ยึดไม้สักบ้านอดีตลูกจ้างป่าไม้.... (บ้านเมือง 18 มิ.ย. 59 หน้า 10)
- 
จับบ้านไม้เถื่อนฝา 7 ชั้นสร้างอำพรางขาย.... (ไทยรัฐ 19 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
“พะเยา”ขับเคลื่อน-แก้ทำลายป่าไม้.... (ข่าวสด 18 มิ.ย. 59 หน้า 5)
- 
“มักกะลีผล”บานรุกพื้นที่ป่าขายโจ๋งครึ่มไร่ละ 40-60 ล้าน.... (มติชน 20 มิ.ย. 59
  หน้า 10)

- 
แชร์ว่อนมักกะลีผลเข่าที่แท้แค่ปูนหล่อดึงคนเที่ยว.... (มติชน 18 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
ภาพข่าว : มักกะลีผล-รูปต้นนารีผล.... (มติชน 18 มิ.ย. 59 หน้า 5)
- 
“มักกะลีผล”ที่แท้แค่ปูนหล่อจำลองหิมพานต์ดึงคนเที่ยว.... (มติชน 19 มิ.ย. 59 หน้า 7)
- 
“มักกะลีผล”บานรุกป่าแฉขายเกร่อไร่ละ 60 ล.ชี้ใช้วัดดังเขาค้อฯ.... (มติชน 19 มิ.ย. 59
  หน้า 1)

-  9 สัปดาห์ สู่วันมหามงคลโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มผืนป่าไทย.... (สยามธุรกิจ 18 มิ.ย. 59
  หน้า 5)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 105

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

June 2016
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2387
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7614
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้59314
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา55007
mod_vvisit_counterเดือนนี้201444
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา276638
mod_vvisit_counterทั้งหมด14336094

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat