ไม่มีหมวดหมู่


22 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ และคณะ เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่

วันที่ 22 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ และคณะ เดินทางมาดูพื้นที่ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นผู้นำดูพื้นที่


ภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558” พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ศิลปินดาราจากช่อง 7 สี ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่ ร่วมกันใส่ปุ๋ย พรวนดิน และรดน้ำ พร้อมบำรุงรักษาต้นโพทะเล และต้นนนทรี ต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และต้ […]


การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูป่าไม้ของชาติ

ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูป่าไม้ของชาติ โดยมี นายสุทัศน์  คงแย้ม ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยรับฟังการบรรยายพร้อมทั้งประชุมกลุ่มย่อยพร้อมนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้