ข่าวสารส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้


ขออนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง(ย้อนหลัง)

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง(ย้อนหลัง) กรณีกล้าไม้และกล้าหญ้าแฝกตามโครงการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับความเสียหาย