สำนักการอนุญาตได้จัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักการอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2561(KM Action plan)


สำนักการอนุญาตได้จัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักการอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2561(KM Action plan) ซึ่งมีกิจกรรมแนะแนวความรู้ในการอนุญาตด้านต่างๆ เช่นการอนุญาตทำไม้ การขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การขอใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นต้น กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 (ด้านหน้าห้องสมุด) อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ มีกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมส์แจกของขวัญฟรี!!!