ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า และคณะเจ้าหน้าที่เข้ารับพรปีใหม่ 2561


นายจรัญ  มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า เข้าร่วมรับพรปีใหม่และรับโอวาทจากผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่2561