เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่าเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีดิจิทัล รร.มารวยการ์เด้นส์


เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่า เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีดิจิทัล รร.มารวยการ์เด้นส์