พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้


นายจรัญ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า เป็นตัวแทนสำนักการอนุญาตในการวางพวงมาลานื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้