พิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2560


เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นายจรัญ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า ร่วมต้อนรับ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม