ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง ท้องที่จ.ลำปาง และจ.กำแพงเพชร วันที่15-18 สิงหาคม 2560


นายจรัญ มากสมบูรณ์ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่าและเจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาต ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง ท้องที่จ.ลำปาง และจ.กำแพงเพชร วันที่15-18 สิงหาคม 2560