ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายจรัญ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้