เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ นายจงคล้าย วรพงศธร และนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้