ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่าประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กับภาคประชาสังคมด้านป่าไม้


เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายจรัญ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กับภาคประชาสังคมด้านป่าไม้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
– ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์ไม้และของป่า สำนักการอนุญาต
– คุณพงศา ชูแนม มูลนิธิธนาคารต้นไม้/คุณวรางคณา รัตนรัตน์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)/คุณกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่/คุณสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ฯลฯ
โดยที่ประชุมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรมป่าไม้กับกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมดังกล่าว ทั้งในเรื่องการรับรองความถูกต้องของไม้ก่อนนำส่งไปขายยังต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า การสร้างแรงจูงใจในการปลูกป่าเศรษฐกิจ ฯลฯ สำหรับนำมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสะดวกและความโปร่งใสต่อประชาชนและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยมากที่สุด

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง