เจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาตเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม”การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67”


การฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีวนวัฒนวิจัย
สะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ราย ทั้งนี้ นายชัยสิทธิ์ เลี้ยงศิริ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย