ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2560


นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ