ตรวจสอบไม้ในเขตทางหลวงที่ จ.เพชรบูรณ์


เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่าออกพื้นที่ตรวจสอบการทำไม้ในเขตทางหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์