คณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบไม้ในเขตทางหลวง จ.พิษณุโลก


 

 

นายจรัญ มากสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจสอบการทำไม้ในเขตทางหลวง ในจังหวัดพิษณุโลก