การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำไม้ในเขตทางหลวง จ.กำแพงเพชร ณ สนง.ทสจ.กำแพง เพชร


นายจรัญ มากสมบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ร่วมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำไม้ในเขตทางหลวง จ.กำแพงเพชร ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กำแพงเพชร