ร่วมเก็บและรวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้และของป่าภาคเหนือร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บข้อมูลภาคเหนือชุดที่ 1 ออกประสานงานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่จ.แพร่. จ.น่าน จ.พะเยา จ. เชียงราย และจ.ลำปาง