ตรวจสอบไม้สองข้างทางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ


 

3895เมื่อวันที่ ๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคอีสานลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ

3897

38943896