ตรวจไม้สองข้างทางในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ น่าน ลำพูน และอุตรดิตถ์


1486223634482

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคเหนือ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน และอุตรดิตถ์

1485836028132

img_20170204_121602

img_20170203_102523img_20170203_103528img_20170131_104640

ไม้ที่มีการกัดเซาะทำให้รากโผล่

ไม้ที่มีการกัดเซาะทำให้รากโผล่

ไม้ลักษณะเป็นโพรง

ไม้ลักษณะเป็นโพรง

51414

ไม้ลักษณะเป็นโพรง