ค้นหา

จำนวนผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 149 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้132
mod_vvisit_counterเดือนนี้132
mod_vvisit_counterทั้งหมด88598

 กิจกรรม รสทป. ส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม


โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

News image

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 57 เวลา 8.30 น. สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน

Wednesday, 1 October 2014

READMORE

โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูขาม ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธ

News image

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 57 เวลา 14.20 น. สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูขาม ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยมี พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 57 เวลา 14.20 น. สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูขาม ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยมี พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน                                        ...

Tuesday, 30 September 2014

READMORE

โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูโหล่ย ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธิ์

News image

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 57 เวลา 14.20 น. สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูโหล่ย ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธิ์ โดยมี พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน

Sunday, 28 September 2014

READMORE

โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนโคกหัวฝาย บ.หนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเช

News image

10 ก.ย. 57 เวลา 10.00 น. สปพ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. ทภ.2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต"  ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนโคกหัวฝาย บ.หนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมี พล.ต. มนัส หนูวัฒนา ผอ. ศปร. ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน

Saturday, 27 September 2014

READMORE

โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ที่ป่าดงดงสามขา ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย

News image

วันที่ 9 ก.ย. 2557 สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมฯ เป็นคณะกรรมการการร่วมกับ ศปร. กองทัพ ภาคที่ 2 ตรวจพิจารณา คัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ที่ป่าดงดงสามขา ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยมี พลตรีมนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธาน

Tuesday, 9 September 2014

READMORE

More in: ประมวลกิจกรรมโครงการ รสทป.

                                  


สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-5614292-3#5248, 5249
โทรสาร :02-5792391