ค้นหา

จำนวนผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 408 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้408
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้408
mod_vvisit_counterเดือนนี้408
mod_vvisit_counterทั้งหมด88874

 กิจกรรม รสทป. ส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม


ตรวจพิจารณาคัดเลือกตามโครงการธง 3 แห่ง 1.ชุมชนบ้านนาเชิงคีรี 2.ชุมชนบ้านแม่กี๊ดหลวง 3.ชุมชนบ้านทุ่งก

วันที่ 24 ก.พ. 58 นายวิโรจน์ชาญเชิงพานิช ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตัวแทนกรมป่าไม้ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ขององค์กร รสทป. จำนวน 3 แห่ง 1. ชุมชนบ้านนาเชิงคีรี ต.บ้านนาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 2. ชุมชนบ้านแม่กี๊ดหลวง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 3. ชุมชนบ้านทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมี พลตรีธัญญพรหม อัศวจินดา ผอ.ศปร.กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธาน

อังคาร, 17 มีนาคม 2015

READMORE

ตรวจพิจารณาคัดเลือกตามโครงการธง 3 แห่ง 1.ชุมชนบ้านหลัก 2.ชุมชนบ้านติ้ว 3.ชุมชนแม่เปิน

News image

วันที่ 23 ก.พ. 58 นายวิโรจน์ชาญเชิงพานิช ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตัวแทนกรมป่าไม้ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ขององค์กร รสทป. จำนวน 3 แห่ง 1. ชุมชนบ้านหลักด่าน ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 2.ชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 3.ชุมชนบ้านแม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ โดยมี พลตรีธัญญพรหม อัศวจินดา ผอ.ศปร.กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธาน

จันทร์, 16 มีนาคม 2015

READMORE

โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

News image

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 57 เวลา 8.30 น. สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน

พุธ, 1 ตุลาคม 2014

READMORE

โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูขาม ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธ

News image

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 57 เวลา 14.20 น. สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูขาม ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยมี พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 57 เวลา 14.20 น. สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูขาม ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยมี พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน                                        ...

อังคาร, 30 กันยายน 2014

READMORE

โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูโหล่ย ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธิ์

News image

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 57 เวลา 14.20 น. สปฟ. โดยส่วนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับ ศปร. กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ของ รสทป. ที่ป่าชุมชนภูโหล่ย ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธิ์ โดยมี พล.ต.มนัส หนูวัฒนา ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธานคณะทำงาน

อาทิตย์, 28 กันยายน 2014

READMORE

ข่าวทั้งหมด:: ประมวลกิจกรรมโครงการ รสทป.

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-5614292-3#5248, 5249
โทรสาร :02-5792391