English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าชายเลน

.

คำจำกัดความ
ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "mangrove
forest" หรือ "intertidal forest" คือเป็นกลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่
ในเขตน้ำลงต่ำสุดและน้ำขึ้นสูงสุด บริเวณชายฝั่งทะเล     ป่าชนิดนี้
ได้มีการค้นพบมาตั้งแต่สมัยโคลัมบัส (Columbus) โดยพบอยู่ทาง
ชายฝั่งตะวันตกของเกาะคิวบา ต่อมา Sir Walter Raleigh
(1494) ได้พบป่าชนิดเดียวกันนี้อยู่บริเวณปากแม่น้ำในประเทศ
ตรินิแดด (Trinidad) และ กิอานา (Guiana)
"mangrove" มาจากภาษาโปรตุเกสคำว่า "mangue" ซึ่งหมายถึงกลุ่มสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่ง
ทะเลดินเลน และใช้กันแพร่หลายในประเทศแถบลาตินอเมริกา ส่วนประเทศอื่น ๆ ก็ใช้เรียกตามภาษาของ
ตัวเอง เช่น ประเทศมาเลเซียใช้คำว่า "manggi-manggi" ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเรียกป่าชายเลน
ว่า "manglier" สำหรับประเทศไทยนิยมเรียกป่าชนิดนี้ว่า "ป่าชายเลน" หรือ "ป่าโกงกาง"

"ป่าชายเลน" หรือ " mangrove forest" เป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ
หรืออ่าว ซึ่งเป็น บริเวณที่มีระดับน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด หรือหมายถึง สังคมพืชที่
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และเป็นพวกที่มี ใบเขียวตลอดปี(evergreen species)
ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้
สกุลโกงกาง (Rhizophora) เป็นไม้สำคัญและมีไม้ตระกูลอื่นปะปนอยู่บ้าง
 ถิ่นที่อยู่
ป่าชายเลนพบทั่วไปตามพื้นที่ชายฝั่ง ทะเล บริเวณปากน้ำ อ่าว ทะเล
สาบ และเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงของประเทศ ในแถบ
โซนร้อน (tropical region) ส่วนบริเวณเขตเหนือหรือใต้โซนร้อน
(sub-tropical region) จะพบป่าชายเลนอยู่บ้างเป็นส่วนน้อย
เนื่องจากสภาวะภูมิอากาศไม่เหมาะสมนัก

ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดมัก
จะพบในกลุ่มประเทศของภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และ ไทย เป็นต้น
.
การกระจายของพื้นที่ป่าชายเลนของโลก
พื้นที่ป่าชายเลนของโลกทั้งหมดมีประมาณ 113,428,089 ไร่
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตร้อน 3 เขตใหญ่ คือ เขตร้อนแถบ
เอเชียพื้นที่ประมาณ 52,559,339 ไร่ หรือร้อยละ 46.4 ของพื้นที่
ป่าชายเลนทั้งหมด ประเทศที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในเขต
ร้อนเอเชีย และมากที่สุดของโลกด้วยคือประเทศอินโด-นีเซีย
ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนถึง 26,568,818 ไร่ เขตร้อนอเมริกามีพื้นที่
ป่าชายเลนทั้งหมดประมาณ 39,606,250 ไร่ หรือร้อยละ 34.9
ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด ในเขตร้อนอเมริกาประเทศที่มีพื้นที่
ป่าชายเลนมากที่สุด และเป็นประเทศที่ป่าชายเลนมากเป็นที่สอง
ของโลกซึ่งรองจากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ ประเทศบราซิล
โดยมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 15,625,000 ไร่ เขตร้อนอัฟริกามีพื้นที่ ป่าชายเลนน้อยที่สุดประมาณ
21,262,500 ไร่ หรือร้อยละ 18.7 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด ประเทศที่มีป่าชายเลนมากที่สุดใน
เขตร้อนอัฟริกา คือประเทศไนจิเรีย ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลน 6,062,500 ไร่
.
การกระจายของพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย
ป่าชายเลนในประเทศไทยซึ่งขึ้นอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 23 จังหวัดจากข้อมูล
การสำรวจโดยการแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5(TM)
มาตราส่วน 1:50,000 เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยธงชัย จารุพพัฒน์
พบว่าประเทศไทยมีป่าชายเลนรวมทั้งสิ้น 1,047,390 ไร่ จำแนก
เป็นภาคตะวันออก 79,112.5 ไร่ ภาคกลาง 34,056.75 ไร่ และ
ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย 103,570.5 ไร่ ฝั่งอันดามัน 830,650.25 ไร่
จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดของประเทศไทยได้แก่จังหวัด
พังงา 190,265.25 ไร่ รองลงมาได้แก่ สตูล 183,402.00 ไร่
และกระบี่ 176,709.25 ไร่

ที่มา : สนิท  อักษรแก้ว. 2532. ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการ.
 

สืบค้นข้อมูล

­
­
­


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8694
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10950
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้70299
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา81707
mod_vvisit_counterเดือนนี้296585
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา350960
mod_vvisit_counterทั้งหมด22509360

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]