English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1890

News image

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1891

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย อ่านเพิ่มเติม...

gen1889

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า สัญจรครั้งที่ 2/2561 (ภาคเหนือ) ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1888

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1887

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศประจำปี พ.ศ. 2561 ณ พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เหมืองผาแดง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1886

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1885

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1884

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ และเสวนาการร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกระเจ้า” อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ณ ตำบลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1883

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมการปฏิรูปงานบริการด้านป่าไม้ด้วยระบบดิจิตอล ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1882

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมรอยัล คลิป แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

1962

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2022

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2021

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง“พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิของเอกชน”ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2020

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2019

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและส่วนโครงการการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1961

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินจาก มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไ... อ่านเพิ่มเติม...

1963

News image

นางสาวชญานุตม์ คงสมทอง ผู้อำนวยการส่วนการคลัง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดำเนินการด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561... อ่านเพิ่มเติม...

1959

News image

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินจาก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561... อ่านเพิ่มเติม...

1958

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว: ปลูกป่า (ข่าวสด 25 มิ.ย. 61  หน้า 6)
-
ภาพข่าว: โกงโฉนด (โพสต์ทูเดย์  23 มิ.ย. 61  หน้า B6)
-
นอภ.ปะทิวนำกำลัง ยึดพื้นที่ป่าคืนรัฐ (ไทยรัฐ  25 มิ.ย. 61  หน้า 10)
-
ภาพข่าว: ข่าวรอบอาณาจักร: ยึดป่าคืน (ไทยรัฐ  25 มิ.ย. 61  หน้า 10)
-
ศึกป่าไม้เดือด'ธัญญา'เอาคืนเด้งเพื่อนนริศ (ไทยรัฐ  23 มิ.ย. 61  หน้า 15)
-
เร่งช่วย13นักบอลเด็กติดถ้ำไม่รู้ชะตากรรม (ข่าวสด 25 มิ.ย. 61  หน้า 1,7)
-
ระดมค้นหาทีมบอล13ชีวิต สูญหายใน'ถ้ำหลวง'น้ำป่าซัดถล่ม ออกมาไม่ได้ เชื่อปลอดภัย (เดลินิวส์  25 มิ.ย. 61  หน้า 1,8)
-
รบ.ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่า55% (มติชน 23 มิ.ย. 61  หน้า 9)
-
ปลดล็อก พรบ.ป่าไม้ปั้นป่าศก.-เงินออมยามเกษียณ (โพสต์ทูเดย์  23 มิ.ย. 61  หน้า B6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
There are no translations available.

- จี้รมต.'พักงาน'อธิบดีอุทยานฯ (มติชน 22 มิถุนายน 2561 หน้า 10)
- จี้บิ๊กตู่เด้งอธิบดีลุยสอบ'กล้าไม้' (ข่าวสด 22 มิถุนายน 2561 หน้า 1,12)
- ภาพข่าว: สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ (ไทยรัฐ 22 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
- คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ล่าปลัดไม้เถื่อน (ไทยรัฐ 22 มิถุนายน 2561 หน้า 19)
- คอลัมน์ เด่นทั่วไทย: "บิ๊กเต่า" วางแผน 20 ปีเพิ่มพื้นที่ป่า 55% (โพสต์ทูเดย์ 22 มิถุนายน 2561 หน้า B9)
-
ทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ สู้ต่อหลังพบว่ามีข้าราชการเข้าอยู่ (บางกอกทูเดย์ 22-28 มิถุนายน 2561 หน้า 6,7)
-
ภาพข่าว: ปลูกต้นไม้ (เดลินิวส์ 22 มิถุนายน 2561 หน่า 22)
- ลุย'หุบเขาไฮโซ' ยึดบ้านหรู รุกป่าสงวนเชียงใหม่ (ผู้จัดการรายวัน 360o 22 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561
There are no translations available.

- อธิบดีเปล่าทุจริต โฆษกอุทยานฯแถลงไม่เกี่ยวอนุมัติกล้าไม่พร้อมจะให้ตรวจสอบ (ไทยรัฐ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 1,13)
-
ปลัดทส.ยืนยันไร้ทุจริตกล้าไม้ (ไทยรัฐ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
-
บิ๊กตู่ฟันทุจริตกล้าไม้ ธัญญาโต้เป็นเรื่องเก่า (เดลินิวส์ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 1,16)
-
'บิ๊กตู่' สั่ง' บิ๊กเต่า' สางทุจริตกล้าไม้ คนถูกสอบบอกเรื่องเก่าไม่หนักใจ (มติชน 20 มิถุนายน 2561 หน้า 10)
-
ตู่ฮึ่ม-เงินทอนกล้าไม้สั่งจัดการด่วนอธิบดีอุทยานฯไม่หวั่นถูกสอบ (ข่าวสด 20 มิถุนายน 2561 หน้า 1,12)
-
อธิบดีกล้าไม้-โต้ลั่นชี้แจงแปรงบ103ล้านซัดอดีตรมต.สั่งอนุมัติ (ข่าวสด 20 มิถุนายน 2561 หน้า 1,12)
-
คอลัมน์ ข่าวทะลุคน: สอบกล้าไม้53ล้านต้น ธัญญา เนติธรรมกุล (ข่าวสด 20 มิถุนายน 2561 หน้า 6)
-
ลามิน่าร่วมลดโลกร้อนจัดโครงการ'รักษ์โลกกับลามิน่า' (ไทยโพสต์ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 24)
-
กระทรวงทรัพย์จับมือส่วนราชการ ถอดบทเรียนป้องกันหมอกควันภาคเหนือ (เดลินิวส์ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 14)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: ปลูกต้นไม้ (มติชน 20 มิถุนายน 2561 หน้า 4)
-
ยึดคืนที่สปก.นายทุนฮุบ6พันไร่ จนท.บุก'บริษัทสหไทยน้ำมันพืช ‘ครองที่ดินมิชอบ (ไทยโพสต์ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 4)
-
ยึดคืนสวนปาล์มบ.สหไทยฯกว่า 6 พันไร่ (แนวหน้า 20 มิถุนายน 2561 หน้า 10)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: สอบปลัดฉาว (ไทยรัฐ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
-
ปมกองไม้เถื่อน-ผู้ว่าฯสั่งย้ายปลัดงาว (มติชน 20 มิถุนายน 2561 หน้า 11)
-
นอภ.สั่งสอบ"ปลัดฯงาว" คล้ายชายนำอส.คุ้มกันคาราวานไม้เถื่อน (ผู้จัดการรายวัน 360o 20 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
-
ป.ล็อกจับ อดีตทนายสุกิจ คาโรงพัก คดีรุกป่า'แม่สอด'ขณะพาร่างทรง 4 จี (ไทยรัฐ 20 มิถุนายน 2561 หน้า 1,6)
-
ป.ล็อกทนาย'สุกิจ'คดีรุกป่าคาสน.พหลฯ (แนวหน้า 20 มิถุนายน 2561 หน้า 2)
-
แจ้ง5ข้อหา รุกป่าแม่สอด (M2F 20 มิถุนายน 2561 หน้า 1,5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561
There are no translations available.

- โฆษกกรมอุทยานยันอธิบดีบริสุทธิ์ปมทุจริตกล้าไม้! (ไทยรัฐ 21 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
-
จี้เด้ง-อธิบดีสอบกล้าไม้อดีตกมธ.สภาเสนอถึง'บิ๊กตู่' (ข่าวสด 21 มิถุนายน 2561 หน้า 1,12)
-
อธิบดีกล้าไม้แจงแปรงบโต้ลั่นเงินทอนซัดอดีตรมต.สั่ง (ข่าวสด 21 มิถุนายน 2561 หน้า 1,12)
-
อุทยานแจงงบกล้าไม้-ยัน'ธัญญา'ไม่ผิด (มติชน 21 มิถุนายน 2561 หน้า 9)
-
ภาพข่าว: ประชุม (เดลินิวส์ 21 มิถุนายน 2561 หน้า 22)
-
ภาพข่าว: สมทบ (ข่าวสด 21 มิถุนายน 2561 หน้า 6)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ ที่นี่ กม.4.5: มอบเงิน (คมชัดลึก 21 มิถุนายน 2561 หน้า 10)
-
สนธิกำลังยึดคืนพื้นที่ สปก.หลังยืดเยื้อมานาน (ไทยรัฐ 21 มิถุนายน 2561 หน้า 10)
-
เกษตรกรเฮม.44ยึดคืนสวนปาล์ม (เดลินิวส์ 21 มิถุนายน 2561 หน้า 9)
-
ภาพข่าว: ปลูกป่า (เดลินิวส์ 21 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
-
'บิ๊กตู่'สั่งเชือดแก๊งปลัดฯขนไม้เถื่อนลำปาง สะพัด ขรก.หลายสีเอี่ยว (ผู้จัดการรายวัน 360o 21 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
-
คอลัมน์ มุมที่5 (เดลินิวส์ 21 มิถุนายน 2561 หน้า 18)
-
ซีพีเอฟผนึกพลังชุมชนปลูกป่าเขาพระยาเดินธง รักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน (ฐานเศรษฐกิจ 21-23 มิถุนายน 2561 หน้า 28)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561
There are no translations available.

- สอบอธิบดีเพาะกล้าไม้ฉาว แปรงบฯเมื่อปี 53 หึ่งชักเงินทอน 50% (ไทยรัฐ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 1,15)
-
ปลัดทส.ยืนยัน ไร้ทุจริตกล้าไม้ (ไทยรัฐ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
-
อุทยานฯพร้อมพิสูจน์โกงกล้าไม้ (เดลินิวส์ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 13)
-
'บิ๊กตู่'สั่ง'บิ๊กเต่า'สางทุจริตกล้าไม้ อธิบดี'ธัญญา'ชี้เรื่องเก่าไม่หนักใจ (มติชน 19 มิถุนายน 2561 หน้า 10)
-
'ตู่'สั่งเอาผิดเงินทอนกล้าไม้อธิบดีอุทยานฯลั่นพร้อมให้สอบ (ข่าวสด 19 มิถุนายน 2561 หน้า 1,12)
-
คอลัมน์ IN BRIEF: ตั้งกก.สอบอธิบดีกรมอุทยาน (M2F 19 มิถุนายน 2561 หน้า 8)
-
ลพบุรีซีพีเอฟปลูกต้นไม้คืนผืนป่า (ไทยรัฐ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 23)
-
"ท่าสองยาง โมเดล"ทำเขาหัวโล้นเขียวขจี (ไทยรัฐ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 14)
-
สกู๊ปพิเศษ: หนุนชาวบ้าน'สร้างป่า สร้างรายได้'ลดพื้นที่ภูเขาหัวโล้น (สยามรัฐ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 7)
-
พีมูฟเฮ-คทช.ปูทางทำกินพื้นที่ป่า (ข่าวสด 19 มิถุนายน 2561 หน้า 3)
-
'นายกฯ'สั่งคทช.แก้ปัญหาที่ดินทำกิน (สยามรัฐ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 3)
-
ยึดไม้พะยูงมูลค่านับล้าน ตชด.สนธิกำลังจับแก๊งมอดไม้เตรียมลำเลียงส่งขายนายทุน (ไทยโพสต์ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 4)
-
ปมกองไม้เถื่อน-ผู้ว่าฯสั่งย้ายปลัดงาว (มติชน 19 มิถุนายน 2561 หน้า 11)
-
ภาพชัด..ปลัดอำเภอ จ.ลำปาง นำ อส.สะพายปืน ปค01 ขนไม้เถื่อน (ผู้จัดการรายวัน 360o 19 มิถุนายน 2561 หน้า 15)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 204

สืบค้นข้อมูล

­
­
­


Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7146
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11079
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้18225
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา77302
mod_vvisit_counterเดือนนี้265817
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา348740
mod_vvisit_counterทั้งหมด22827332

ipv6 ready