English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1873

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เมื่อวันเสาร์ที่10 มีนาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1870

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1871

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1872

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อประชุมตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1869

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1868

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11" ณ จุดสตาร์ทที่ ก.ม.0 บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1867

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1866

News image

ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1865

News image

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1863

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมือวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2012

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล ในท้องจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2011

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1926

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

1925

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนางานรุกขกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

1924

News image

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แก่กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 25... อ่านเพิ่มเติม...

1923

News image

เจ้าหน้าสนธิกำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ รีสอร์ท ที่เข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ของรัฐ จังหวัดเลย เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561
There are no translations available.

- ข่าวสั้นทันโลก: เพิกถอนเหมืองแร่ (ไทยรัฐ 16 มีนาคม 2561 หน้า 19)
-
ส่องปมรีสอร์ตเขาค้อนับพัน ผิดเงื่อนไขกองทัพฯ-สุดท้ายหลุดคดีเป็นแผง? (ผู้จัดการรายวัน 360° 16 มีนาคม 2561 หน้า 15)
-
ภาพข่าว: ดับไฟป่า (สยามรัฐ  16 มีนาคม 2561 หน้า 14)
-
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: ปีกไก่ดำ สมุนไพรประจำบ้าน (มติชนสุดสัปดาห์ 16-22 มีนาคม 2561 หน้า 102)
-
เปรมชัยปฏิเสธ-เจออีก3ข้อหา คดีปืน-ติดสินบน-งาช้างได้ประกัน-ห้ามบินนอก (มติชน 16 มีนาคม 2561 หน้า 1,11)
-
ข่าวสั้นทันโลก: คุมเข้ม 3 เกาะดัง  (ไทยรัฐ 16 มีนาคม 2561 หน้า 19)
-
ปปป.เรียก'เปรมชัย-ยงค์'สอบ'คดีสินบน'19มี.ค.นี้ (กรุงเทพธุรกิจ 16 มีนาคม 2561 หน้า 16,13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561
There are no translations available.

- คุมความสูงต้นไม้ริมถนน สูงไม่เกิน15ม.คนปลอดภัยต้นไม้อยู่ได้ ทองอุไร-มะเกลือ-ทองอิน-พิกุล (เดลินิวส์ 15 มีนาคม 2561 หน้า 14)
-
นายทุนฮุบป่าสงวนมาจัดสรรขาย (เดลินิวส์ 15 มีนาคม 2561 หน้า 8)
-
สังคมการเมือง: เลิกคิด-ยุบคสช.ยื่นตีความ2กม.ลูก (ข่าวสด 15 มีนาคม 2561 หน้า 3)
-
ตรวจสอบป่าชายเลนพบบุกรุกทำบ่อกุ้ง (ไทยรัฐ 15 มีนาคม 2561 หน้า 10)
-
ส่งฟ้อง'เปรมชัย'8ข้อหา ล่าสัตว์ป่า-ซ่อนซากพวกอีก3โดน9กระทงอัยการตั้งทีมพิเศษดู (มติชน 15 มีนาคม 2561 หน้า 1,11)
-
ถามเปรมชัยเสือดำอร่อยไหม กลุ่มต้านแห่ชูป้ายประท้วง แจ้งอีก3ข้อหา-เจ้าสัวปฏิเสธ (มติชน 15 มีนาคม 2561 หน้า 1,11)
-
ฟัน'เจ้าสัวเปรมชัย'9ข้อหาเสือดำ (ฐานเศรษฐกิจ 15-17 มีนาคม 2561 หน้า 16)
-
หนุนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดักปัญหารุกป่า (เดลินิวส์ 15 มีนาคม 2561 หน้า 22)
-
มหากาพย์แก้ยางตกต่ำ รัฐดันมาตรการ 'หยุดกรีด' ดันราคา (ประชาชาติธุรกิจ 15-18 มีนาคม 2561 หน้า 3)
-
ข่าวสั้นภูมิภาค: รณรงค์ปลอดควันพิษ (เดลินิวส์ 15 มีนาคม 2561 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561
There are no translations available.

- คอลัมน์: หมายเหตุคอรัปเตอร์ (พิมพ์ไทย 13-19 มีนาคม 2561 หน้า 4)
-
คอลัมน์: ห้องร้องทุกข์ (ไทยรัฐ 13 มีนาคม 2561 หน้า 10)
-
ผบ.ตร.ยันไม่เปลี่ยนตัวศรีวราห์คุมคดีเปรมชัย (มติชน 13 มีนาคม 2561 หน้า 1,5)
-
วอนคนนอกอย่าจุ้น คดี'เปรมชัย'ล่าเสือ! (เดลินิวส์ 13 มีนาคม 2561 หน้า 1,9,13)
-
ตร.ไม่เลื่อน'เปรมชัย'14มีค.สอบคดีสินบนบิ๊กเต่าชี้หลักฐานแน่น (มติชน 13 มีนาคม 2561 หน้า 1,5)
-
เตรียมประกาศเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นมะปรางป่า-เมืองลับแล (ไทยรัฐ 13 มีนาคม 2561 หน้า 22)
-
เอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ยึดของต้องห้าม240ล้าน (แนวหน้า 13 มีนาคม 2561 หน้า 1,11)
-
UP & COMING: Plentiful pets of several varieties (Bangkok Post  13 มีนาคม 2561 หน้า 2)
-
AROUND THAILAND: เพื่อผักหวานเผาวอดป่า270ไร่  (M2F 13 มีนาคม 2561 หน้า 6)
-
ไทย-เมียนมาผนึกกำลัง แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน (เดลินิวส์ 13 มีนาคม 2561 หน้า 15)
-
ภาพข่าว: ขอโฉนดที่ดิน (มติชน 13 มีนาคม 2561 หน้า 8)
-
ชาวบ้านฝางร้องขอโฉนดที่ดิน (ข่าวสด 13 มีนาคม 2561 หน้า 12)
-
บทบรรณาธิการ: รัฐควรเพิ่มงบเพื่อพิทักษ์ป่า (แนวหน้า 13 มีนาคม 2561 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561
There are no translations available.

- ชิงรองอธิบดี ทส.คึกคักโชว์ไทยนิยม (ไทยรัฐ 14 มีนาคม 2561 หน้า 12)
-
พบอดีตส.ส.เอี่ยวซื้อที่ สทก.1-ผืนป่า ส่งต่อนายทุนแบ่งล็อกต่อไฟขาย  (ผู้จัดการรายวัน 360o 14 มีนาคม 2561 หน้า 15)
-
คอลัมน์: เด่นทั่วไทย: ยึดคืนผืนป่าเชียงรายกว่า 200 ไร่ (โพสต์ทูเดย์ 14 มีนาคม 2561 หน้า B10)
-
จ.ตากประกาศ ปิดป่าทั้งจังหวัด (ไทยรัฐ 14 มีนาคม 2561 หน้า 23)
-
ข่าวสดปลูกสัก-ตะเคียนครั้งที่ 9 สถานปฏิบัติธรรมวัดหนองขุนชาติ-อุทัยธานี (ข่าวสด 14 มีนาคม 2561 หน้า 23)
-
จี้แบนอิตาเลียนไทยรับงานรัฐ (ไทยโพสต์ 14 มีนาคม 2561 หน้า 8)
-
ประวิตรป้องศรีวราห์ อย่ามาจุ้นคดีเปรมชัย (เดลินิวส์ 14 มีนาคม 2561 หน้า 1,9,16)
-
ตร.ไม่ให้เลื่อนคดีสินบน นัด'เปรมชัย'พบ14มี.ค. บิ๊กเต่าชี้หลักฐาน100% (มติชน 14 มีนาคม 2561 หน้า 1,5)
-
ไม่ถึงฎีกา เปรมชัยไม่หนี ศรีวราห์แสดงความเชื่อมั่น ระบุ-เสือดำไม่ตายฟรีแน่ๆ (ไทยรัฐ 14 มีนาคม 2561 หน้า 1,14)
-
คอลัมน์: มุมข้าราชการ: ปฏิรูปตำรวจด้วยเสือดำ (ไทยรัฐ 14 มีนาคม 2561 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10-12 มีนาคม 2561
There are no translations available.

- พบ รอส.ชูธง 'ร่วมทุนทำรีสอร์ตเขาค้อ' จนหลุดคดีเป็นแผงทั้งที่ผิดเงื่อนไขกองทัพชัด (ผู้จัดการรายวัน 360o 12 มีนาคม 2561 หน้า 15)
-
ป่าไม้รุดถกปมตึกยักษ์ผุดเขาค้อ (มติชน 10 มีนาคม 2561 หน้า 5)
-
รื้อคดี'รอส.'ยกที่นายทุนเขาค้อ (ไทยโพสต์ 10 มีนาคม 2561 หน้า 3)
-
Landless village volunteers risk missing out on plots (Bangkok Post  10 มีนาคม 2561 หน้า 2)
-
อึ้งไม้หวงห้ามซุกหมวดทางหลวง (เดลินิวส์ 12 มีนาคม 2561 หน้า 13)
-
จับไม้ในหมวดทางหลวงเชียงคำ (มติชน 12 มีนาคม 2561 หน้า 8)
-
จับไม้ในหมวดทางหลวงเชียงคำ (มติชน 11 มีนาคม 2561 หน้า 12)
-
ภาพข่าว: ยึดไม้ (มติชน 11 มีนาคม 2561 หน้า 11)
-
ภาพข่าว: ยึดไม้ (ข่าวสด 12 มีนาคม 2561 หน้า 10)
-
ระดมดับไฟไหม้ป่าชายแดนพม่า (มติชน 10 มีนาคม 2561 หน้า 3)
-
ภาพข่าว: สกัดไฟป่า (มติชน 10 มีนาคม 2561 หน้า 10)
-
นอภ.สันกำแพงเข้ม ดำเนินคดีคนเผาป่า (ไทยรัฐ 10 มีนาคม 2561 หน้า 22)
-
มั่นใจไพ่เด็ดมัด'เปรมชัย' ชี้อ้างซื้อหมูป่าก็ฟังไม่ขึ้น (มติชน 11 มีนาคม 2561 หน้า 1,11)
-
อุทยานลั่นมีทีเด็ดฟันเปรมชัย อ้างซื้อหมูป่าข้างนอกฟังไม่ขึ้น  (มติชน 12 มีนาคม 2561 หน้า 1,7)
-
งาน 'เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 3' เปิดโลกจินตนาการคุณหนู (เดลินิวส์ 11 มีนาคม 2561 หน้า 28)
-
สายตรวจระวังภัย: เตือนภัยโจรลอบตัดไม้พะยูงในโรงเรียน ขนย้ายหนี4ท่อน-ตร.เร่งไล่ล่า (คม ชัด ลึก 12 มีนาคม 2561 หน้า 9)
-
เร่งแก้บ่อขยะ'พระเจดีย์3องค์' (มติชน 10 มีนาคม 2561 หน้า 9)
-
ภาพข่าว: ลงพื้นที่ (แนวหน้า 10 มีนาคม 2561 หน้า 8)
-
'บิ๊กเต่า'เปิด'ดงฟ้าห่วน'ป่าในเมือง (มติชน 11 มีนาคม 2561 หน้า 11)
-
ภาพข่าว: ป่าในเมือง (แนวหน้า 11 มีนาคม 2561 หน้า 1)
-
คอลัมน์: บก.ฟอรั่ม (มติชน 11 มีนาคม 2561 หน้า 4)
-
ทิ้งหมัดเข้ามุม: เครื่องแบบ ต้องถูกระเบียบ (ข่าวสด 12 มีนาคม 2561 หน้า 3)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 191

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5717
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้12399
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5717
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา95007
mod_vvisit_counterเดือนนี้228269
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา377441
mod_vvisit_counterทั้งหมด21664901

ipv6 ready