English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1937

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พระอุโบสถวัดบุปผารามวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1936

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการปฎิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่แม่แจ่มโมเดล จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนแม่แจ่ม เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1935

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปทช.) เพื่อเป็น Data Center ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1933

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอแม่สรวย และชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 25631 อ่านเพิ่มเติม...

gen1934

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนบ้านใหม่เจริญ หมู่ 14 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1932

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และร่วมพิธีถวายบังคมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1931

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ร่วมกันปลูกต้นพะยูงเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1930

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฎิบัติงาน คทช. อำเภอสันติสุข และชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1929

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้นที่คลองเปรมประชา – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1927

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หน้าลานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2041

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2039

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2040

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำรุง และดูแลรักษาต้นไม้ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2037

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม...

news2038

News image

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1995

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับช่อง 7HD จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Green Knowledge” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ส่งเสริมความรู้สู่โลกสีเขียว ณ โรงเรียนสีวะรา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 25... อ่านเพิ่มเติม...

1994

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับช่อง 7HD ในโครงการ 7 สีปันรักให้โลก จัดกิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่แผ่นดิน” ปลูกป่าเสริมปีที่ 3 ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้ยืนต้นและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ บนพื้นที่ 60 ไร่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561... อ่านเพิ่มเติม...

1993

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 25... อ่านเพิ่มเติม...

1992

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยได้เยี่ยมชมแปลงสร้างป่า สร้างรายได้ ณ บ้านช่างเคิ่งบน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- ป่าไม้เผยแอป "อี-ทรี" ทำไทยตื่นตัว (ไทยรัฐ 16 พ.ย. 61  หน้า 15)
-
ภาพข่าว: พงศ์บุณย์ ปองทอง (ไทยรัฐ 16 พ.ย. 61  หน้า 15)
-
ภาพข่าว: น้ำใจ (ข่าวสด  16 พ.ย. 61  หน้า 6)
-
ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: ใช้ในงานป้องกัน (คม ชัด ลึก 16 พ.ย. 61  หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- ยกเลิกใช้สำเนาบัตรติดต่อกรมป่าไม้ (ไทยรัฐ 15 พ.ย. 61  หน้า 12)
-
จ่อยึดวัดรุกป่าเลยสร้างรีสอร์ตหรู (มติชน  15 พ.ย. 61  หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: ถวายผ้าพระกฐิน (คม ชัด ลึก 13 พ.ย. 61 หน้า 10)
-
ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: ตรวจเยี่ยม (คม ชัด ลึก 13 พ.ย. 61 หน้า 10)
-
รื้อ23รีสอร์ต ดอยอ่างขาง (ไทยรัฐ 13 พ.ย. 61  หน้า 1,12)
-
สั่งรื้อโรงแรมรีสอร์ทรุกป่าดอยอ่างขาง (โพสต์ทูเดย์ 13 พ.ย. 61  หน้า B10)
-
ปตท. สืบสานพระราชปณิธาน สานพลังพิทักษ์ป่า คืนพื้นที่สีเขียวสู่สังคม (เดลินิวส์ 13 พ.ย. 61  หน้า 28)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- คทช.ผลักดันโมเดล 'แม่แจ่ม' สร้างการปฏิบัติแบบครบวงจร (คม ชัด ลึก 14 พ.ย. 61 หน้า 9)
-
ป่าไม้ยกเลิกสำเนา'บัตรประชาชน' อำนวยความสะดวกติดต่อราชการ (มติชน  14 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
ลำปางรณรงค์ไม่เผาป่าดอยพระบาท (เดลินิวส์ 14 พ.ย. 61  หน้า 15)
-
ป่าไม้สั่งรื้อ24รีสอร์ต-โรงแรม รุกป่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง (มติชน 14 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
เล่นงาน24รีสอร์ต (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 61  หน้า 1,12)
-
ยื่นนส.ผู้ว่าฯรอเอกสารสิทธิที่ดินร่วม 50 ปี (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 61  หน้า 22)
-
ระยองผวาอีอีซียึดที่ดินทำกิน (มติชน 14 พ.ย. 61  หน้า 8)
-
นอภ.ภูซางสอบตัดไม้กระยาเลย (มติชน 14 พ.ย. 61  หน้า 11)
-
ภาพข่าว: ซักซ้อมดับไฟป่า (ไทยรัฐ 14 พ.ย. 61  หน้า 22)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561
There are no translations available.

- พลิกโฉมเกษตร "แม่แจ่ม" สร้างป่าสร้างรายได้ (ไทยรัฐ 10 พ.ย. 61  หน้า 12)
-
ปั่น2แผ่นดินรณรงค์พิทักษ์ป่าไม้ (เดลินิวส์ 12 พ.ย. 61  หน้า 13)
-
ภาพข่าว: จัดที่ดินทำกิน (คม ชัด ลึก 10 พ.ย. 61 หน้า 10)
-
ปตท. รวมพลราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า สืบสานงานพิทักษ์ผืนป่า (ไทยโพสต์ 12 พ.ย. 61  หน้า 12)
-
ทส.ถกรับมือไฟป่าเหนือ-ฝุ่นจิ๋วกทม. (เดลินิวส์ 12 พ.ย. 61  หน้า 3)
-
ผุดจุดชมวิว'อัยเยอร์เวง'ทะเลหมอกชายแดนใต้ เร่งขยายรันเวย์'เบตง' ศอ.บต.รองรับท่องเที่ยว (แนวหน้า 11 พ.ย. 61  หน้า 1,2)
-
สกู๊ปพิเศษ: ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง-จุดชมวิวทะเลหมอกแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สยามรัฐ 12 พ.ย. 61  หน้า 7)
-
จากปลูกป่าออนไลน์กลายเป็นป่าต้นน้ำ (ไทยโพสต์  12 พ.ย. 61  หน้า 17)
-
ปรับทีโอทีเน็ตชายขอบสะดุด (โพสต์ทูเดย์ 12 พ.ย. 61  หน้า A5)
-
ข่าวสดทั่วไทย: ตร.สั่งลุยล้างแก๊งไม้พะยูง  (ข่าวสด 10 พ.ย. 61  หน้า 11)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 224

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

November 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2839
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7696
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2839
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา68388
mod_vvisit_counterเดือนนี้158136
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา294884
mod_vvisit_counterทั้งหมด24390013

ipv6 ready