สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้402
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้615
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3354
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3531
mod_vvisit_counterเดือนนี้12992
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา18452
mod_vvisit_counterทั้งหมด2052889

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 377 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

หนังสือเวียน

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวล่าสุด

-
+
1
เดือนพฤศจิกายน 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2017 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
 30 พฤศจิกายน 2560  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งที่3/2560
 30 พฤศจิกายน 2560  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฏกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560
 30 พฤศจิกายน 2560 ขออนุมัติแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแบบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 30 พฤศจิกายน 2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 30 พฤสจิกายน 2560  อัตราค่ายริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่7ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทศนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 30 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือ
 30 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 30 พฤศจิกายน 2560  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่5/2560
30 พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร กรมป่าไม้
30 พฤศจิกายน 2560 การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 22 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้
21พฤศจิกายน 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ
21 พฤศจิกายน 2560 การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้และการคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน
 13 พฤศจิกายน 2560  หลักสูตรฝึกอบรมประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 7 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือรายละเอียดเข้าดูในเว็ปกรมป่าไม้
 7 พฤศจิกายน 2560  ระเบีบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2560และประกาศ ก.พ.เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2560 รายละเอียดเข้าดูในเว็ปกรมป่าไม้
7 พฤศจิกายน 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560รายละเอียดเปิดดูในเว็ปกรมป่าไม้
6 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกันกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 6 พฤศจิกายน 2560  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น"รุ่นที่3และหลักสูตร"ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง"รุ่นที่2
 2 พฤศจิกายน 2560
 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเวียนหนังสือราชการของส่วนด่านป่าไม้และการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม