ข่าวสำนักด่านป่าไม้

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรม

  -
  +
  5

  หนังสือเวียน

  คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ 57

  คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ...

  อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014

  อ่านต่อ . . .

  ข่าวทั้งหมด:: ข่าวล่าสุด

  -
  +
  1
  สถานที่ติดต่อ PDF พิมพ์ อีเมล
  วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 07:%M

  สำนักด่านป่าไม้  กรมป่าไม้

  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ


  ผู้บริหารสำนักด่านป่าไม้

  ผู้อำนวยการสำนักด่านป่าไม้

  click

  นายเฉลิมเกียรติ  สุดสาคร

                                                                                

  ผู้อำนวยการส่วนด่านป่าไม้

  click

  นายพนัส  ศิริอาภรณ์ธรรม

                                                                                          

  ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตและบริการ

   click

  นายสุพล วิมโลภาส

  เลขที่ 61   ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทร. 0 2561 4292 – 3  ต่อ 5679                                                                                    

  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

  ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศด่านป่าไม้

  click
  click

  นายสราวุธ  ไชยยงยศ

  นายประทีป ลิสกุลรักษ์

   

   

  ชื่อด่านป่าไม้

  ข้อมูล

  หัวหน้าด่านป่าไม้

  สถานที่ติดต่อ

  ด่านป่าไม้ภาคกลาง ( 13 ด่าน )

  1. ด่านป่าไม้หินกอง             

   click

  เลขที่ 55/4  หมู่ 14  ตำบลห้วยขมิ้น  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140  โทร. 036 - 336292

  2. ด่านป่าไม้บางทราย

   click

  นายสมเกียรติ  สุขเสถียรวงศ์

  เลขที่ 97  หมู่ 1  ตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000  โทร. 038 - 491246

  3. ด่านป่าไม้นครชัยศรี

   click

  นายนเรศ เจริญภักดี

  เลขที่ 15/11  หมู่ 3  ถนนเพชรเกษม  ตำบลศรีษะทอง  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120  โทร 034 - 33119

  4. ด่านป่าไม้กาญจนบุรี

  click 

  นายเชาว์  สุขรักษ์

  เลขที่ 171/1  หมู่ 5  ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000   โทร. 035 - 463375

  5. ด่านป่าไม้กบินทร์บุรี

   click

  นายธนโชค  กุลจารุอำพน

  เลขที่ 126/5 หมู่ 8  ถนนฉะเชิงเทรา - พนม  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25240  โทร. 037 - 281520

  6. ด่านป่าไม้บางไทร            

   click

  นายวิทยา  ณ วิพันธ์

  เลขที่ 73  หมู่ 11  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13190  โทร. 035 - 262441

  7. ด่านป่าไม้ลาดหลุมแก้ว  

   click

  นายวิสิทธิ์ชัย  เขตสกุล

  เลขที่ 28/2  หมู่ 3  ตำบลหน้าไม้  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  12140   โทร. 02 - 1945613

  8. ด่านป่าไม้ฉะเชิงเทรา      

  click 

  นายชาญชัย  สังข์เงิน

  เลขที่ 88  ตำบลบางตีนเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  โทร. 038 - 981421

  9. ด่านป่าไม้สิงห์บุรี       

   click

  นายภาสกร  มีศิริ

  เลขที่ 186/32  หมู่ 1  ตำบลบางมัญ   อำเภอเมือง   จังหวัดสิงห์บุรี  16000    โทร  036 - 522735

  10. ด่านป่าไม้สมุทรปราการ

   click

  นายสมเกียติ สุทธิชล

  เลขที่ 222/2  ถนนท้ายบ้าน  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270  โทร. 0 2701 7021

  11. ด่านป่าไม้มหาชัย            

   click

  นายกมลชัย  เรืองศรี

  เลขที่ 930/19  หมู่ 1  ถนนพระราม 2  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร   74000   โทร. 034 - 411482

  12. ด่านป่าไม้ปากท่อ

   click

  นายธวัชชัย ปุริเกษม

  เลขที่ 253/4  หมู่ที่ 4  ตำบลดอนทราย  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  70140   โทร. 032 - 281290

  13. ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์

   click

  นายบุญฤทธิ์  ลิ้มฉุ้น

  480 ถนนเพชรเกษม  ตำบลเกาะหลัก  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000   โทร. 032 - 611083

   

   

  ด่านป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9 ด่าน)

  1. ด่านป่าไม้บ้านไผ่

  click 

  นายสวัสดิ์  โพธิ์ชัย

  เลขที่ 39  หมู่ 2  ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110 โทร 043 - 272668

  2.ด่านป่าไม้หนองบัวโคก

  click 

  นายเอนก บุญมาก

  ถนนชัยภูมิ - สี่คิ้ว  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130

  3. ด่านป่าไม้ท่าลี่

   click

  นายพิชิต ชูสกุล

  เลขที่ 336  หมู่ที่2  ถนนท่าลี่-อาฮี  ตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  42140  โทร. 042 - 889090

  4. ด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน์

  click 

  นายพุทธิพงษ์  สำราญรมย์

  หมู่ 2  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000  โทร 042 -889090

  5. ด่านป่าไม้นครพนม

  click 

  นายดนัย  โคตรุชัย

  44/15  ซอยสุขาวดี  ถนนนครพนม-ท่าอุเทน  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000  โทร. 042 -501324

  6. ด่านป่าไม้มุกดาหาร

   click

  นายชาคริต  นาควิเชียร

  เลขที่ 281   หมู่ 7   ถนนชยางกูร ข   ตำบลบางทรายใหญ่   อำเภอเมือง   จังหวัดมุกดาหาร   49000 

  โทร. 042-661182

  7. ด่านป่าไม้พิบูลมังสาหาร

  click 

  นายสุทธิพร  ศิริมณี

  เลขที่ 2/10  ถนนสถิตย์นิมานกาล  ต.พิบูล  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี  34110 โทร. 045 -  442198

  8. ด่านป่าไม้บึงกาฬ

   click

  เลขที่ 93  หมู่ที่ 13  ถ.บึงกาฬ-หนองคาย  ต.วิศิษฐ์   อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  30800   โทร. 042 491792

  9. ด่านป่าไม้ปากช่อง

  click 

  นายอัมรินทร์  ศยามล

  เลขที่ 70/1 หมู่ที่ 10  ตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  30130   โทร. 044 - 365280

   

  ด่านป่าไม้ภาคเหนือ (10 ด่าน)

   

  1. ด่านป่าไม้แม่ฮ่องสอน

   click

  นายสัมพันธ์ พุฒด้วง

  เลขที่ 21/1  ซอย 2  ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000                 โทร. 053 - 611962

   

  2. ด่านป่าไม้เชียงราย

   click

  นายสมพงษ์  ฐิติโชติ

  เลขที่ 862/22  ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000  โทร. 053 - 715972

   

  3. ด่านป่าไม้เชียงใหม่

  click 

  นายสัมพันธ์ พุฒด้วง

  เลขที่ 430  ถนนเชียงใหม่ ลำปาง  ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่   50000               โทร. 053 - 306618

   

  4. ด่านป่าไม้งาว   

   click

  นายบรพัฒน์ โชติศรีพันธ์ุพร

  เลขที่ 143/3  หมู่ที่ 2  ตำบลหลวงใต้   อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  52110   โทร. 053 - 260397

   

  5. ด่านป่าไม้น่าน  

   click

  นายเอนก  ศักดิ์โสภิน

  เลขที่ 92  ถนนมหาวงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000  โทร. 054 774045

   

  6. ด่านป่าไม้เด่นชัย

   click

  นายวสันต์  กันทะวงศ์

  เลขที่ 37  หมู่ 8  ตำบลเด่นชัย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  54110  โทร. 054 613026

   

  7. ด่านป่าไม้พิษณุโลก

   click

  นายวสุพล  เพิ่มพูนขันติสุข

  เลขที่ 238/1  หมู่ 3  ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลสมอแข  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

   

  8. ด่านป่าไม้ตาก

   click

  นายศราวุธ  แปลงประวัติ

  เลขที่ 149  หมู่ที่ 9   ตำบลน้ำริม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000  โทร. 055 - 511560

   

  9. ด่านป่าไม้สุโขทัย

   click

  นายอาคม คำสุพรม

  เลขที่ 373/1  หมู่ 1  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000  โทร. 055 - 611498

   

  10. ด่านป่าไม้ปากน้ำโพ

   click

  นายณัฐวุฒิ  ทิมจรัส

  เลขที่ 2/6  หมู่ 7  ตำบลโกรกพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60170

   

   

   

  ด่านป่าไม้ภาคใต้ (6 ด่าน)

   

  1. ด่านป่าไม้ปฐมพร

   click

  นายไชยวุฒิ  อารีย์ชน

   เลขที่ 156  หมู่ 9  ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86000  โทร. 077 - 596629

   

  2. ด่านป่าไม้พุนพิน               

   click

  นายสำราญ  จีนลอย

  เลขที่ 31/5 หมู่ที่ 3  ตำบลหนองไทร  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130  โทร. 077 - 441106

   

  3. ด่านป่าไม้ทุ่งสง

   click

  นายวรวัชร  จุทอง

  เลขที่ 16/4  ถนนบ้านในหวัง  ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110

   

  4. ด่านป่าไม้จะนะ

  click 

  นายฐิติวัชร์  สิทธิศิรินนท์

  เลขที่ 42  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านผา  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  90130

   

  5. ด่านป่าไม้ระนอง

   click

  นายวิวัฒน์  หนูอินทร์

  เลขที่ 400/22  หมู่ 4  ตำบลบางนอน  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000   โทร. 077-825137

   

  6. ด่านป่าไม้สุไหงโก-ลก

  click 

  นายธเนส   นิลานุเคราะห์

  เลขที่56/2  ถนนทรายทอง 6  ตำบลสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  96120    โทร. 073 - 611577

   

   

   

  ด่านป่าไม้กรุงเทพ  (4 สาขา)

  1. สาขาบางเขน

  click 

  นายประทีป  ลิสกุลรักษ์

  เลขที่ 61   ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทร. 0 2561 4292 – 3  ต่อ  5679                                                                                         

  2. สาขาบางโพ

  click 

  นายศิริมงคล  สีขาว

  เลขที่ 375/3 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทร. 0 2912 8483

  3. สาขาคลองเตย


  click 

  นายเมทนี  สีมันตร

  กองพัสดุเก่า ชั้น2 ถนนคลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0 2269 3360 , 0 2672 7173

   

  4. สาขาลาดกระบัง


  click 

  นายสิริพงษ์  ตระการไทย

  เลขที่ 33/4 หมู่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0 2737 9544

               

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
  ข้อมูลสารสนเทศด่านป่าไม้ กรุณา  และเลือกด่านป่าไม้