สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้400
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้615
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3352
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3531
mod_vvisit_counterเดือนนี้12990
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา18452
mod_vvisit_counterทั้งหมด2052887

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 375 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

หนังสือเวียน

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวล่าสุด

-
+
1
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 07:%M

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

   
แบบคำขอแนบท้ายระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2560

    ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลุกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ที่เกี่ยวข้องกับงานด่านป่าไม้)


กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖(พ.ศ.๒๕๒๘)ออกตามตวามในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช  ๒๔๘๔   ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่


ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๒

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๑

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.๒๕๒๒

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่๙๒) พ.ศ.๒๕๓๕

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๙

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๙

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๙