Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

สำนักด่านป่าไม้

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้975
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1828
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5784
mod_vvisit_counterเดือนนี้15108
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา27804
mod_vvisit_counterทั้งหมด1730700

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 779 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

ข่าวกิจกรรม

More in: ข่าวกิจกรรม

-
+
5

หนังสือเวียน

More in: ข่าวล่าสุด

-
+
1
เดือนมิถุนายน 2560 PDF Print E-mail
Wednesday, 07 June 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป 

เรื่อง

27/6/2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ
21/6/2560 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  -หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว9229 ลว 23 พ.ค. 2560
20/6/2560 การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมป่าไม้
14/6/2560 การติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารทาง Social Media ตามข้อสั่งการรัฐมนตรี
14/6/2560 ขอส่งแผนที่ที่ทำการด่านป่าไม้มุกดาหารใหม่
7/6/2560 สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้ง 4/2560
 
เดือนมิถุนายน 2560 PDF Print E-mail
Wednesday, 07 June 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป 

เรื่อง

7/6/2560 สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้ง 4/2560
 
เดือนเมษายน 2560 PDF Print E-mail
Friday, 31 March 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป 

เรื่อง

21 เม.ย. 2560 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือที่จะเข้าไปรับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 17  ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้
12 เม.ย. 2560 ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่อยู่ในความครอบครอง
11 เม.ย. 2560 ข้อสังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 เม.ย. 2560  การให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
เดือนพฤษภาคม 2560 PDF Print E-mail
Tuesday, 02 May 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป 

เรื่อง

17 พ.ค. 2560 สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2560
2 พ.ค. 2560 ขอให้แก้ปัญหาการออกใบเบิกทาง
 
เดือนมีนาคม 2560 PDF Print E-mail
Thursday, 09 March 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป 

เรื่อง

30มี.ค.60 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
30มี.ค.60 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24มี.ค.60 แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลผลิตและบริการของกรมป่าไม้ (การสร้างเครือข่าย การอนุญาต การบริการตรวจรับรองชนิดไม้และคุณภาพไม้และการเผยแพร่ บริการข้อมูล สารสนเทศและข่าวสาร)
21มี.ค.60 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2560
21มี.ค.60 ขอให้ยืนยันพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าตรวจร่วมเพิ่มเติม
16มี.ค.60  ให้ด่านป่าไม้ ในสังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ไปสังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนัดจัดการทรัพยากรป่าไม้ และให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏบัติราชการ
 9 มี.ค.60
ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงนนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง


 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3