Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

สำนักด่านป่าไม้

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้953
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1312
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4358
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5903
mod_vvisit_counterเดือนนี้19378
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา27155
mod_vvisit_counterทั้งหมด1707166

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 686 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

ข่าวกิจกรรม

More in: ข่าวกิจกรรม

-
+
5

หนังสือเวียน

More in: ข่าวล่าสุด

-
+
1
เดือนพฤศจิกายน 2560 PDF Print E-mail
Monday, 06 November 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป เรื่อง
 22 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้
21พฤศจิกายน 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ
21 พฤศจิกายน 2560 การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้และการคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน
 13 พฤศจิกายน 2560  หลักสูตรฝึกอบรมประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 7 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือรายละเอียดเข้าดูในเว็ปกรมป่าไม้
 7 พฤศจิกายน 2560  ระเบีบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2560และประกาศ ก.พ.เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2560 รายละเอียดเข้าดูในเว็ปกรมป่าไม้
7 พฤศจิกายน 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560รายละเอียดเปิดดูในเว็ปกรมป่าไม้
6 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกันกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 6 พฤศจิกายน 2560  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น"รุ่นที่3และหลักสูตร"ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง"รุ่นที่2
 2 พฤศจิกายน 2560
 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเวียนหนังสือราชการของส่วนด่านป่าไม้และการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม

 
เดือนตุลาคม2560 PDF Print E-mail
Wednesday, 04 October 2017 07:00
There are no translations available.

 
 
ว/ด/ป เรื่อง
20 ตุลาคม 2560 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้
4 ตุลาคม 2560
ห้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

 
เดือนสิงหาคม 2560 PDF Print E-mail
Thursday, 10 August 2017 07:00
There are no translations available.

เดือนสิงหาคม
 
ว.ด.ป.
เรื่อง
29 สิงหาคม 2560 การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้
 25 สิงหาคม 2560
 ขอส่งเอกสาร"เทคนิคการให้บริการด้วยใจ Service Mind"
 16 สิงหาคม 2560  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560
3 สิงหาคม  2560
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121ปี

DOClink
 
เดือนกันยายน 2560 PDF Print E-mail
Friday, 08 September 2017 07:00
There are no translations available.

 
 
ว/ด/ป
เรื่อง
18 กันยายน 2560
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ครั้งที่2 วันที่1ตุลาคม 2560
12 กันยายน 2560 สรุปการอบรมแนวการปฏิบัติการลดคัดแยกขยธมูลฝอยในอาคาร/สำนักงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
12 กันยายน 2560  การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2560
11 กันยายน 2560 ขอส่งแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ"เทคนิคการให้บริการด้วยใจ(Service Mine)"และแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลผลิตและบรีิการการอนุญาตนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ของกรมป่าไม้
7 กันยายน 2560 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
เดือนมิถุนายน 2560 PDF Print E-mail
Wednesday, 07 June 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป 

เรื่อง

27/6/2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ
21/6/2560 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  -หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว9229 ลว 23 พ.ค. 2560
20/6/2560 การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมป่าไม้
14/6/2560 การติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารทาง Social Media ตามข้อสั่งการรัฐมนตรี
14/6/2560 ขอส่งแผนที่ที่ทำการด่านป่าไม้มุกดาหารใหม่
7/6/2560 สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้ง 4/2560
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2