Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

สำนักด่านป่าไม้

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้67
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้975
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1858
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5784
mod_vvisit_counterเดือนนี้15138
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา27804
mod_vvisit_counterทั้งหมด1730730

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 799 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

ข่าวกิจกรรม

More in: ข่าวกิจกรรม

-
+
5

หนังสือเวียน

More in: ข่าวล่าสุด

-
+
1
เดือนธันวาคม2560 PDF Print E-mail
Monday, 04 December 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป เรื่อง
1 ธันวาคม 2560 มอบหมายให้เจ้าที่ปฎิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1 ธันวาคม 2560 มอบหมายให้หน่วงงานจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
เดือนพฤศจิกายน 2560 PDF Print E-mail
Monday, 06 November 2017 07:00
There are no translations available.

ว/ด/ป เรื่อง
 30 พฤศจิกายน 2560  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งที่3/2560
 30 พฤศจิกายน 2560  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฏกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560
 30 พฤศจิกายน 2560 ขออนุมัติแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแบบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 30 พฤศจิกายน 2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 30 พฤสจิกายน 2560  อัตราค่ายริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่7ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทศนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 30 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือ
 30 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 30 พฤศจิกายน 2560  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่5/2560
30 พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร กรมป่าไม้
30 พฤศจิกายน 2560 การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 22 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้
21พฤศจิกายน 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ
21 พฤศจิกายน 2560 การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้และการคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน
 13 พฤศจิกายน 2560  หลักสูตรฝึกอบรมประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 7 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือรายละเอียดเข้าดูในเว็ปกรมป่าไม้
 7 พฤศจิกายน 2560  ระเบีบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2560และประกาศ ก.พ.เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2560 รายละเอียดเข้าดูในเว็ปกรมป่าไม้
7 พฤศจิกายน 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560รายละเอียดเปิดดูในเว็ปกรมป่าไม้
6 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกันกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 6 พฤศจิกายน 2560  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น"รุ่นที่3และหลักสูตร"ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง"รุ่นที่2
 2 พฤศจิกายน 2560
 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเวียนหนังสือราชการของส่วนด่านป่าไม้และการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม

 
เดือนกันยายน 2560 PDF Print E-mail
Friday, 08 September 2017 07:00
There are no translations available.

 
 
ว/ด/ป
เรื่อง
18 กันยายน 2560
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมป่าไม้ครั้งที่2 วันที่1ตุลาคม 2560
12 กันยายน 2560 สรุปการอบรมแนวการปฏิบัติการลดคัดแยกขยธมูลฝอยในอาคาร/สำนักงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
12 กันยายน 2560  การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2560
11 กันยายน 2560 ขอส่งแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ"เทคนิคการให้บริการด้วยใจ(Service Mine)"และแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลผลิตและบรีิการการอนุญาตนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ของกรมป่าไม้
7 กันยายน 2560 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
เดือนตุลาคม2560 PDF Print E-mail
Wednesday, 04 October 2017 07:00
There are no translations available.

 
 
ว/ด/ป เรื่อง
20 ตุลาคม 2560 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้
4 ตุลาคม 2560
ห้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

 
เดือนสิงหาคม 2560 PDF Print E-mail
Thursday, 10 August 2017 07:00
There are no translations available.

เดือนสิงหาคม
 
ว.ด.ป.
เรื่อง
29 สิงหาคม 2560 การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้
 25 สิงหาคม 2560
 ขอส่งเอกสาร"เทคนิคการให้บริการด้วยใจ Service Mind"
 16 สิงหาคม 2560  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560
3 สิงหาคม  2560
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121ปี

DOClink
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3