เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 07:%M
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

altสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
altสัญญาค้ำประกัน
altแบบรายงานขอทำความตกลงกับ ก.พ.
altแบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศของกรมป่าไม้
altแบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม
altแบบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน
altแบบใบลาไปศึกษา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
altแบบฟอร์มแจ้งวันเดินทางไปต่างประเทศ

 

ดาวน์โหลดระเบียบที่เกี่ยวข้อง

altระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เิดินทางไปราชการ และจัดการประชุมของทางราชการ 
altระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย แต่ละดูงาน
altระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการชดใช้เงิน กรณีทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย และปฏิบัติงาน