วีดีทัศน์สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ ชุด “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”

 

   
ภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ ชุด “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” เรื่องที่ 1 “โอกาศ”  ภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ ชุด “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” เรื่องที่ 2
“สนับสนุน”
 
ภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ ชุด “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” เรื่องที่ 3 “ยกย่อง”