งานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี » Read more

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดมณฑป เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดมณฑป เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

» Read more

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยพระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ พระวิทยากรจาก “กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม”

…..วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔.๔๕ น. นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ » Read more

โครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ภายใต้หัวข้อ “KM DAYS 2019 รู้รอบด้านงานป่าไม้”

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมในโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ภายใต้หัวข้อ “KM DAYS 2019 รู้รอบด้านงานป่าไม้” » Read more

1 2 3 4 5 7